Kommentti Jyväskylän kouluverkkouudistuksesta

Keski-Suomen Piraatit
6.3.2014

Kommentti Jyväskylän kouluverkkouudistuksesta

Haluamme kiittää Jyväskylän kaupunkia siitä, että se on huomioinut aiemman kannanottomme Otakantaa-ympäristön hyödyntämisestä. Vaikka parantamisen varaa aina onkin, verrattuna aiempiin hankkeisiin palveluun on jo huomattavasti paremmin kirjattu tietoa siitä, mistä on kyse ja mistä kaivataan palautetta, ja kuntalaisten kysymyksiin on vastattu.

Jyväskylä uudistaa seuraavan kymmenen vuoden aikana kouluverkkoaan rankalla kädellä. Muutosten aikana tulee muistaa, ettei lasten kasvattamisen ja opettamisen laatu synny pelkistä tiloista. Samoin täytyy pitää mielessä se, että säästöjen todelliset kustannukset saattavat näkyä vasta paljon myöhemmin – etenkin kun on kyse lapsista ja nuorista.

Kaupungissamme on ollut hyviä kokemuksia yksityisestä päivähoidosta. Yliopistossamme koulutetaankin alalle jatkuvasti uutta osaavaa työvoimaa. Silloin, kun julkisalan työpaikoista on pulaa, varhaiskasvatuksen ammattilaisia pitäisi kannustaa entistä enemmän omaan yrittäjyyteen. Kannatamme päivähoidon tuntiperusteisten asiakasmaksujen joustavampaa porrastusta, jolloin vanhempien ja lasten elämäntilanteet voidaan huomioida entistä paremmin.

On hyvä, että edelleen lähes kaikilla oppilailla koulumatka on alle kolmen kilometrin pituinen. Aikana, jona ympäristötekojen puolesta pidetään paljon ääntä myös kunnissa, pitää kannustaa vanhempia ja lapsia kulkemaan omin lihaksin. Alle kilometrin koulumatkan pystyy kävelemäänkin, sitä pidemmät sujuvat myös kätevästi polkupyörällä. Haja-asutusalueella ja kauempana koulurakennuksista henkilöauton käyttö on valitettavasti edelleen monelle lähes pakollista.

Entistä suurempien oppilaitosten vaarana on liian suuri luokkakoko ja opetuksen laitostuminen. Oppilaitosten koon kasvaessa pitää myös hyödyntää suurempien yksiköiden tuomat pedagogiset mahdollisuudet. Nyt on huikea mahdollisuus kehittää valinnaisten opintokokonaisuuksien tarjontaa: kieliä, tietotekniikkaa, syventäviä kursseja, taito- ja taideaineita jne. Myös erilaisten oppijoiden huomioimiseen avautuu uudenlaisia mahdollisuuksia.

Siirtymävaiheissa pitää osallistaa niin oppilaita, vanhempia kuin opettajia. Aito osallisuus kaikissa muutoksen vaiheissa sitouttaa eri ryhmät päätösten taakse ja vähentää muutosvastarintaa.