Alustava kiitos digitoimista

Mielipidekirjoitus, julkaistu Keskisuomalaisessa 24.11.2015.

On taas se aika vuodesta, kun päättäjät painivat talousarvion parissa myös Jyväskylässä. Budjettiesitystä läpikäyneenä haluamme kehua julkisesti kaupunginjohtajaamme, joka on nostanut ensi vuoden painopisteeksi digitalisaation ja siihen liittyvät toimet. Kaupungin tavoitteena on jatkossa käyttää avointa lähdekoodia ja toteuttaa avoimet rajapinnat kaikkiin kehitettäviin järjestelmiin. Nämä ovat juuri oikeita toimenpiteitä, jos halutaan edistää niitä kuuluisia innovaatioita.

Toivomme, että uusien avointen järjestelmien kehittämisen lisäksi kaupunkimme tuottaisi entistä enemmän myös avoimia tietoaineistoja yleisön saataville. Tähän auttaisi avoimen tiedon toimenpideohjelma, jossa määriteltäisiin tavat, joilla kaupunki tuottaa tietoa ja ne keinot, joilla ne julkistetaan ajantasaisesti ja historiatiedot säilyttäen.

Nykyisellään kaupunkimme käyttää paljon suljettuja tiedostomuotoja tiedon jakamiseen. Toivoa sopii, että tämän linjauksen myötä Jyväskylä ottaisi rohkeasti askeleen kohti avointen ohjelmistojen avoimia formaatteja ja seuraisi näin monia muita kaupunkeja ja maita ympäri maailman. Avointen tietomuotojen etuina ovat yhteensopivuus ja siirreltävyys. Lisäksi ne eivät sido Jyväskylää vuosikymmeniksi yhteen järjestelmään.

Linjausten vastaisesti kaupungin toimielinten päätösasiakirjat ovat harmillisesti edelleen varsin suljettuja. Uuteen TWeb-ohjelmistoon siirtymisen jälkeen saatavilla on enää pdf-muotoisia asiakirjoja, mitkä ovat erityisen hankalia lukea koneellisesti. Vuosia toivottu avoin rajapinta päätösdataan antaa edelleen odottaa itseään. Kaupunginhallituksen ja lautakuntien kokouksia ei voi vieläkään seurata julkisesti esimerkiksi verkkolähetyksen välityksellä.

Onneksi avoimuutta ja osallisuutta lisännee talousarviossa muutamassa kohdassa esille nostetun osallisuusohjelman jalkauttaminen. Luotamme siihen, että kaupunkilaisten kanssa yhdessä tekeminen lisääntyy strategian mukaisesti entisestään.

Miika Hämynen
Arto Lampila
Jonna Purojärvi
Eetu Rantakangas

Keski-Suomen Piraatit

Puoluetuki pönkittää eduskuntapuolueiden valta-asemaa

Mielipidekirjoitus lähetetty Keskisuomalaiseen 16.11.2013, ei julkaistu.

Keskisuomalaisessa 16.11.2013 oli artikkeli eduskuntapuolueiden eurovaalibudjeteista ja puoluetukijärjestelmästä. Eduskuntapuolueet eivät luonnollisesti kokeneet puoluetuen kehittämistä tarpeelliseksi, vaan olivat tyytyväisiä nykyiseen tapaan jakaa raha eduskuntapaikkojen perusteella. Mielestämme tukijärjestelmä kuitenkin vahvistaa jo nykyisellään mediassa yliedustettuina olevien eduskuntapuolueiden asemaa ja estää muiden ryhmien nousun eduskuntaan.

Vaadimme puolueohjelmassamme puoluetukijärjestelmän uudistamista. Tukea jaettaisiin kaikille puoluerekisterissä oleville puolueille suhteutettuna niiden eduskuntavaaleissa saamaansa äänimäärään. Tämäntyyppinen järjestelmä on käytössä esimerkiksi Saksassa. Vuoden 2011 eduskuntavaalien yhteydessä myös ETYJ on esittänyt parempaa tukea eduskunnan ulkopuolisille ryhmille. Laajemmin jaettuna puoluetuen avulla voidaan lisätä äänestäjien tietämystä myös eduskunnan ulkopuolisista ryhmistä ja siten parantaa demokratian toteutumista.

Piraattipuolue ei eduskunnan ulkopuolisena puolueena saa puoluetukea. Budjettimme koostuu pääosin lahjoituksista ja jäsenmaksuista. Rahaliikennettämme voi seurata avoimesti lähes reaaliajassa verkkosivuillamme. Meillä ei ole erillistä budjettia eurovaaleihin, vaan vuoden 2014 budjetti on kokonaisuudessaan 19 000 euron suuruinen. Emme pysty palkkaamaan erillisiä vaalityöntekijöitä, vaan kampanja sekä koordinoidaan että toteutetaan täysin vapaaehtoisvoimin.

Arto Lampila
Piraattipuolueen puoluesihteeri ja eurovaaliehdokas

Miika Hämynen
Keski-Suomen piraattien puheenjohtaja