Re: Ehdotus Espoon kaupungin kunnallisvaaliohjelmaksi

Etusivu Foorumit Piraattipuolueen toiminta Uusimaa Ehdotus Espoon kaupungin kunnallisvaaliohjelmaksi Re: Ehdotus Espoon kaupungin kunnallisvaaliohjelmaksi

Julkaisija Vastaukset
mikko.nummelin # Posted on 11.4.2012 at 21.14
Profiilikuva käyttäjästä mikko.nummelin

mikko.nummelin wrote:
Alla lainattu kohta todettiin Uudenmaan piirin IRC-keskustelussa yleisen kunnallisvaaliohjelman vastaiseksi, koska se ei sisältänyt kansanäänestystä:
Quote:
6. Metropolihallinnon järjestäminen
===================================

Piraattipuolue esittää, että Espoon kaupunginhallitus avaa keskustelun Kirkkonummen, Kauniaisten, Helsingin, Vantaan ja Sipoon kaupungin- ja kunnanhallitusten kanssa yhteisen metropolialueen hallinnon järjestämisestä. Esityksen tulee perustua kunnallisveroprosentin yhdenmukaistamiseen alueella ja tärkeimpien liikenne- ja kaavoitusasioiden siirtämiseen erikseen perustettavalle metropolihallintoalueelle, jota koskevaan lainvalmisteluun mainitut kunnat ovat valmiita osallistumaan. Uudistuksessa on tärkeää purkaa nykyinen kuntajako alueella tai madaltaa kunnanrajojen merkitystä. Alueelle tulee perustaa yhteinen metropolivaltuusto, joka valitaan myöhemmissä kunnallisvaaleissa tai sen yhteydessä ja joka nimittää metropolin hallituksen ja valiokunnat. Paikallisten palveluiden turvaamiseksi alueelle tulee perustaa suurimpien liikekeskusten ja niissä sijaitsevien kaupunkitoimistojen välittömiin vaikutuspiireihin ja saavutettavuuteen perustuva suurkaupunginosajako, jolloin metropolialue koostuisi noin 15-20 suurkaupunginosasta. Paikallisidentiteetin turvaamiseksi suurkaupunginosille voidaan esittää oikeutta käyttää kotiseutuvaakunoita virallisissa asiakirjoissaan ja rajoillaan.
Korjatussa muodossaan esitys kuuluu:

6. Metropolihallinnon järjestäminen ja sitä koskeva kansanäänestys
==================================================================

Piraattipuolue esittää, että Espoossa, Kirkkonummella, Kauniaisissa, Helsingissä, Vantaalla ja Sipoossa järjestetään neuvoa-antava kansanäänestys metropolihallinnon kehittämisestä. Koska nykytilanne on joka tapauksessa aiheuttamassa paineita hallinnon ja verotuksen yhdenmukaistamiselle, tulee vaihtoehdoiksi tarjota nykyisen kuntajaon säilyttämistä ja sen pohjalta perustuvaa yhteistyöelintä tai nykyisen kuntajaon purkamista alueella ja yhteisen metropolihallinnon luomista, jossa ylintä valtaa käyttäisi kunnallisvaaleissa valittu metropolialueen valtuusto.

Mikäli kuntajako puretaan, yhtenmukaistettaisiin kunnallisveroprosentit koko alueella ja kunnat osallistuisivat metropolihallinnon yksityiskohtien valmisteluun ennen sen toteuttamista. Alueen suuren asukasluvun vuoksi uudistusta ei toteutettaisi tavanomaisena kuntaliitoksena, vaan sitä varten valmisteltaisiin alueen kuntien päättäjiä kuullen erillinen metropolihallintolaki. Paikallisten palveluiden turvaamiseksi alueelle ehdotettaisiin perustettavaksi suurimpien liikekeskusten ja niissä sijaitsevien kaupunkitoimistojen välittömiin vaikutuspiireihin ja saavutettavuuteen perustuva suurkaupunginosajako, jolloin metropolialue koostuisi noin 15-20 suurkaupunginosasta. Paikallisidentiteetin turvaamiseksi suurkaupunginosille esitettäisiin oikeutta käyttää kotiseutuvaakunoita virallisissa asiakirjoissaan ja rajoillaan.