Re: Ideologiasta

Julkaisija Vastaukset
HarriKivisto # Posted on 27.2.2008 at 21.08
Profiilikuva käyttäjästä HarriKivisto

Ajattelin kirjoittaa vähän puolueen poliittiseen ohjelmaan liittyviä periaatteita. Kutsuttakoon niitä vaikka ideologiaksi. Ilmaiskaa omia mielipiteitänne näistä kannoista. Katsotaan voidaanko jonkinlaista laajempaa ideologista pohjaa luoda vai onko yritys tuhoon tuomittu. Itse uskon, että jonkinlaisia ideologisia periaatteita kannattaisi lähteä jo varhaisessa vaiheessa kirjaamaan ylös tarkempien poliittisten tavoitteiden taustalle.

1. Yksilönvapaus

Pidämme yksilönvapautta ensisijaisen tärkeänä yhteiskunnallisena sekä kulttuurillisena piirteenä. Yksilön tulee voida mahdollisimman vapaasti toteuttaa itseään ilman yhteiskunnan asettamia rajoja. Jokaisen ihmisen tulee voida itse asettaa itselleen rajansa ja yhteiskunnan tulee mahdollisimman paljon luottaa yksilön kykyyn valita oman elämänsä projekti. Tähän vapauteen kuuluu mm. seuraavia osa-alueita:
a) Sananvapaus, mikä takaa yksilölle oikeuden ilmaista itseään vapaasti sikäli kuin tämä ei vahingoita tai suoraan vaaranna muiden ihmisten yksityisyydensuojaa ilman näiden suostumusta. Sananvapauteen kuuluu kuitenkin yksilön vastuu viestinnästään ja niiden sisällöstä. Ilmaisunvapauden tulee voida toimia ilman rangaistuksen pelkoa sikäli kuin tahallista totuuden vääristelemistä yksilön tai tahon vahingoksi ei tapahdu. Sananvapauden rajoituksia tulee sallia vain sellaisissa tapauksissa missä voidaan vakuuttavasti osoittaa määritellyn aineiston tai muodon aiheuttavan merkittävää ja korvaamatonta henkistä tai fyysistä vahinkoa. Tällaisessa tapauksessa tulee aina ensisijaisesti tutkia mahdollisuuksia ehkäistä mainittu vahinko julkaisukanavia rajoittamalla ja kohdistamalla. Sensuuri voi tulla kysymykseen vasta jos voidaan osoittaa rajoituksien olevan riittämättömät ehkäisemään julkaisemisesta aiheutuvaa mainittua vahinkoa.
[kommenttia: sananvapauden rajoittaminen jää täten hyvin teoreettiseksi, varsinkin ottaen huomioon kohdan 2]
b) Taloudellinen vapaus. [tähän on vaikea kirjoittaa mitään kovin selkeää, mikä ei sijoittuisi puoluekentälle ja herättäisi varmaa polemiikkia]
c) Uskonnonvapaus [aika selkeä asia tämän päivän sekulaarissa maailmassa?]

2. Yksilönvastuu

Jokaiselle yksilölle kuuluu lähtökohtaisesti vastuu omasta hyvinvoinnistaan. Tämä vastuu kuitenkin jakautuu holhoojain kesken niin pitkään kuin yksilö on alaikäinen tai sikäli kun tämä ei ole henkisesti täysin kykenevä toimimaan autonomisesti.

3. Yhteiskunnan vastuu

Yhteiskunnan tulee merkittävästi ihmisryhmien taloudellista vapautta rajoittamatta varmistaa jokaisen perustoimeentulo sekä reilu mahdollisuus osallistua yhteiskunnalliseen ja kulttuurilliseen yhteistoimintaan tasa-arvoisena yksilönä. Yhteiskunnan tulee myös turvata sen jäseniä seuraavilla osa-alueilla:
a) Intimiteettisuoja, mikä pyrkii estämään yksilön henkilökohtaisten tietojen luovuttamista tai tutkimista ilman asianomaisen suostumusta. Tätä suojaa tulee kunnioittaa, ellei vakavan rikollisuuden estäminen edellytä muuta. Yksilöllä on oikeus päättää, mitä tietoja pitää yksityisinä ja mitä luovuttaa julkiseksi.
b) Koskemattomuus.
c) [tää on oikeesti tosi hankalaa. Pitää nukkua, jatkan huomenna]

Niin ja heittäkää ehdotuksia tai heittäkää koko juttu kaivoon :).