Re: Keskustelua puolueohjelman muutosesityksestä

Etusivu Foorumit Arkisto Syyskokous 2011 Keskustelua puolueohjelman muutosesityksestä Re: Keskustelua puolueohjelman muutosesityksestä

Julkaisija Vastaukset
tkorppi # Posted on 9.11.2011 at 13.55
Profiilikuva käyttäjästä tkorppi

Tässä vielä oma ehdotukseni puolueohjelman koulutus-osioksi.

Koulutus

Opetus tietoyhteiskunnassa

Opetussuunnitelmia ja opetusmenetelmiä tulee jatkuvasti arvioida ja
ajanmukaistaa. Tämä ei tarkoita ainoastaan teknologisia muutoksia ja
verkkomateriaalien hyödyntämistä, vaan myös nykyistä enemmän omaan
ajatteluun ja tiedonhakuun painottumista. Samalla painopiste siirtyy kokeisiin
pänttäämisestä syvällisempään ymmärtämiseen. Tämä ei kuitenkaakaan
tarkoita tiedon muistamisen väheksymistä, vaan syvällisen ymmärtämisen
vaatima tietopohja on omaksuttava samaan tapaan kuin nykyäänkin.

Kaiken julkisella rahoituksella tuotetun oppimateriaalin tulee olla vapaasti
käytettävissä ja jatkokehitettävissä ilman tekijänoikeudellisia rajoituksia.
Opettajavetoisen opetuksen tukena ja oppikirjan tilalla voi usein olla
valmis verkkomateriaali, jonka avulla oppilas voi itse opiskella ja kokeilla
taitojaan. Suomeksi verkkomateriaalia ei juurikaan ole, mutta valmiiden
vapaastikäytettävien materiaalien kääntäminen tulisi edullisemmaksi kuin
uusien tuottaminen.

Muutokset oppisisältöihin

Toisen kotimaisen kielen opiskelun tulee olla kaikilla oppiasteilla
vapaaehtoista.

Uskonto erillisenä oppiaineena ei kuulu nykyaikaiseen opetukseen, vaan
uskontojen kulttuuritaustaa tulee opettaa historian ja filosofian tunneilla.
Nykymuotoinen uskonnonopetus myös halveksii perustuslain suomaa
uskonvapautta. Katsomusaineiden opetuksen tulee olla yhteistä opiskelijan
uskontokunnasta riippumatta.

Sekä uskonnonopetuksen siirtäminen osin filosofiaan että oman ajattelun
kehittämistavoite vaativat filosofian määrän lisäämistä yläkoulussa ja lukiossa.
Filosofiassa erityistä panoarvoa on annettava tiedon luonteen ymmärtämiselle
sekä virheettömälle argumentaatiolle. Argumentaatiovirheet ovat usein
seurausta virheellisestä ajattelusta.

Oppilaiden kyvyissä omaksua matematiikkaa on huomattavia eroja. Jotta
jokainen oppilas kokisi matematiikan sopivan haastavana, on matematiikan
opetuksessa otettava käyttöön tasoryhmät.