Re: Lääkepatentit

Julkaisija Vastaukset
Solon # Posted on 29.2.2008 at 14.51
Profiilikuva käyttäjästä Solon

[quote=jiivee]

Kyse on kilpailun pakottamisesta tietylle tontille: tässä tapauksessa halutaan pakottaa firmat kilpailemaan valmistuksella.[/quote]

[quote=jiivee]

Laatu ei ole ongelma nimenomaan sen takia, että voidaan kilpailla muilla keinoin. Ketään ei ole pakotettu hakemaan tuottavuutta sieltä. Lainsäädäntö ja valvonta on suunniteltu ohjaamaan kilpailu muualle.[/quote]

Lääketeollisuuden toiminnasta en maallikkona pysty sanomaan pätevästi yhtään mitään. Katselin tämän asian tiimoilta lainsäädäntöä ja tämä pisti silmään (katsokaa erityisesti 5§):

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19930035

Eli lainsäädännössä on kyllä kohta jiiween esittämän huolenaiheen osalle. Tätä kohtaa toteuttaa ja siitä kantaa vastuun Lääkelaitos (siis valvonnan osalta). Lääkelaitoksen sivuilta infoa tämän asian suhteen:

http://www.nam.fi/laaketeollisuus/laaduntarkastus/index.html

Miten kattavaa, tehokasta tai laadukkaiden valmistusprosessien takaavaa Lääkelaitoksen toiminta on, siitä minulla ei ole minkaanlaista käsitystä.

[EDIT] Lisäsin toisen lainauksen, jotta tulee paremmin selville, mihin asiaan viittaan.