Re: Mitä jos uudet liiketoimintamallit eivät auta – tukikeinoja?

Etusivu Foorumit Yleinen keskustelu ja politiikka Mitä jos uudet liiketoimintamallit eivät auta – tukikeinoja? Re: Mitä jos uudet liiketoimintamallit eivät auta – tukikeinoja?

Julkaisija Vastaukset
HarriKivisto # Posted on 31.5.2008 at 7.34
Profiilikuva käyttäjästä HarriKivisto

Tärkeitä huolenaiheita. Minusta tosin aika voimakasta idealismia puhkuvat juuri sellaiset väitteet kuin:
Jokaisella on oikeus saada työstään toimeentulo.
Taiteilijalla on oikeus työhönsä.
jne. Kun näitä puretaan, ne joko muuttuvat mitäänsanomattomiksi tai absurdeiksi.

Tällaiset vastaväitteet (ja olettamukset), jotka usein tulevat keskusteluissa vastaan, eivät nimenomaan edusta rationaalista yhteiskuntakeskustelua vaan kyse on juuri hämärästä perusoikeusretoriikasta, josta meitä ilmeisesti(?) syytetään.

Yhteiskunnallisista asioista debatoidaan aina jostain tietystä näkökulmasta; aina on joitain tiettyjä perusolettamuksia. Usein ne ovat aika hyvin piilossa; itse joissain keskusteluissa olen huomannut vasta jonkin ajan kuluessa, että vastapuolen keissi perustuu esimerkiksi uskoon siitä, että jokaisella on oikeus saada työstään toimeentulo, mikä on mielestäni aika absurdi aksiooma sinänsä. Yleensä tämänkaltainen oikeus- ja vapausretoriikka kuuluu liberalistiseen näkemykseen. Toinen mahdollinen perustava olettamus saattaa olla se, että tekijänoikeuksien hyöty yhteiskunnalle on korvaamaton. Tällainen yleinen hyötynäkökulma ei tavallisesti sovi liberalisteille vaan pikemminkin sosiaalidemokraateile ja yleisesti vasemmistoon. Kumpikaan ei ole mielestäni kovinkaan perusteltu. Hyötynäkökulma on mahdollista tyrmätä sillä, etteivät tutkimukset osoita sen pitävän paikkaansa. Oikeus työn toimeentuloon on vaikeampi tyrmätä, koska se vaatii teoreettista ajattelua. Yleensä helpointa on pohtia, mitä tietystä ehdottomasta oikeudesta seuraa: esimerkiksi jos jokaisella on oikeus saada työstään toimeentulo, vaaditaan yhteiskunnalta kattavia sekä tehokkaita tukitoimia, paljon tehokkaampia kuin nykyään.