Re: Mitä Piraattipuolue antaa muusikolle?

Etusivu Foorumit Yleinen keskustelu ja politiikka Mitä Piraattipuolue antaa muusikolle? Re: Mitä Piraattipuolue antaa muusikolle?

Julkaisija Vastaukset
Dragu # Posted on 7.8.2008 at 22.20
Profiilikuva käyttäjästä Dragu

Kysymys on hieman hassusti muotoiltu, mutta yritänpä vastata. (Puolue ei anna asioita, se ajaa/tavoittelee niiden toteutumista.)

Tekeminen ja esille tuominen ovat pohjimmiltaan hyvin keskeisiä taiteilijan viettejä – ne ovat minussakin melkoisia voimia. Perinteiset levityskoneistot eli levy-yhtiöt, kuvapalvelut, erilaiset kustantajat jne keskittyvät laajalti juuri taloudellisen varmuuden ja hyödyn takia viihteeseen, jonka voidaan olettaa tuottavan tavoittelemisenarvoista voittoa. Ensinnäkään kaikki taide ei ole viihteellistä sanan yleisessä merkityksessä, toiseksi vain osasta taiteesta on kassamagneetiksi riippumatta sen taiteellisesta arvosta. Jos taiteilija joka toimii massakulttuurin ulkopuolella haluaa tuoda työtään esille, joutuu hän turvautumaan vaihtoehtoisiin keinoihin tai ryhtyä itse omaksi kustantajakseen – aikaa ja osaamista vaativa työ, joka radikaalisti vähentää taiteeseen käytettävän ajan ja jaksamisen määrää.

Erääksi tehokkaaksi tällaiseksi keinoksi on osoittautunut tiedostonjakaminen internetissä – sen verran vanha ilmiö että samanikäiset nuoret eivät kohta enää ole teinejä. Monet artistit jotka eivät ole Britney Spears-tason idoleita hyötyvät paljon tiedostonjakamisesta, tapahtui se sitten näiden suostumuksella vai ei. Elektronista musiikkia kauan harrastaneena voin todeta että monet suosikkiartisteistani, jotka nyt ovat maailmanlaajuisesti arvostettuja ja myyvät suuria määriä levyjä, aloittivat voitonkulunsa pienen piirin bändiprojektina jonka ensimmäinen levy pääsi leviämään vertaisverkoissa.

Syynä suureen suosioon tietysti on musiikin korkea taso, mutta näillä kyseisillä artisteilla ei ollut mitään realistisia mahdollisuuksia markkinoida ja tuoda itseään esille perinteisin menetelmin, eivätkä ne ilman netissä tapahtuvaa kopiointia olisi koskaan saavuttaneet nykyistä asemaansa. Tiedostonjakaminen on, nykylainsäädännön mukaan, kuitenkin ilman tekijänoikeudenhaltijan suostumusta rikollista, riippumatta siitä onko kopiointi kaupallista vai ei. Kustantajasuhteessa olevilla artisteilla ei yleensä ole täysiä oikeuksia teoksiinsa, vaan tekijänoikeudet ovat joko täysin siirretty kustantajan nimiin tai artistia sitoo tämän oikeuksia rajoittava sopimus, joten artistilla usein ei ole sanomista siihen, saako teoksia jakaa vai ei tai miten niitä saa käyttää. Piraattipuolueen yksi tavoite on epäkaupallisen kopioinnin dekriminalisointi, mikä hyödyttää sekä vähän pienempiä artisteja mainonnan muodossa, että kuluttajia, jotka näin pääsevät tutustumaan uusiin artisteihin. Popin kansainvälisten supertähtien jo ennaltaan suuri tuloprognoosi voi mahdollisesti laskea hieman, mutta tavoitteena kai onkin taiteilijoiden aseman ja kultuuritarjonnan parantaminen että monipuolistaminen? vai?

Piraattipuolueen tavoitteisiin lukeutuva tekijänoikeuden suoja-ajan lyhentäminenkin on myös yksi taiteen tekemiseen vaikuttava seikka. Vanhasta on aina tehty uutta, eikä tämän estämiselle ole perusteita jos teokset eivät enää ole kaupallisesti merkityksellisiä – tekijänoikeuden tarkoitus kun onkin olla kaupallinen aikarajoitteinen yksityismonopoli, ei mikään kulttuurin omistusoikeus. Suoja-ajan lyhentäminen esimerkiksi kymmeneen vuoteen takaisi vieläkin kaupallisen käytön realistisen voiton korjaamisen mutta vältyttäisiin nykypäivän epätarkoituksenmukaiselta käyttöoikeusviidakolta. Vanhaa materiaalia hyödynnetään jo nyt paljon kaupallisessa tuotannossa, mutta suoja-ajan lyhentäminen kasvattaisi hyödynnettävän materiaalin määrää. Lakimuutoksella saataisiin myös ns. sample-trollaus kuriin (vrt. patenttitrollit).

Internet on mullistanut myös levitystekniikan, jolloin yksittäisetkin artistit voivat menestyä taloudellisesti ilman perinteisiä levitysyrityksiä jotka vievät teosten myyntituloista valtaosan. Kuitenkin kehitystä on nyt jarruttamassa tekijänoikeusteollisuus, eli oikeudenhaltijayritykset ja näiden edunvalvontajärjestöt, jotka elävät ikäänkuin tuotannon loiseläiminä jotka kaikin voimin yrittävät estää isäntäeläintä ravistamasta niitä pois iholtaan. Vertauskuva on toimiva, koska artistit eivät internetin tuoman teknisen mullistuksen myötä enää tarvitse näitä yrityksiä ainakaan tavalla jolla näiden nykyinen kohtuuton valta-asema olisi mitenkään perusteltavissa. Kustantajan tulee olla artistin yhteistyökumppani, ei tämän herra. Piraattipuolue ajaa tässä mielessä suoraan artistien ja kuluttajien asiaa ja pyrkii lopettamaan artistin ja kuluttajan vastakkainasettelut, jotka tekijänoikeusteollisuus onnistuneesti on luonut viedäkseen huomion muualle.

Tässä nyt pari esimerkkiä siitä, miten piraattiliike on taiteilijalle relevantti, mutta useampiakin on.