Re: Piraattipuolueen sananvapauskanta tarkemmin

Etusivu Foorumit Yleinen keskustelu ja politiikka Piraattipuolueen sananvapauskanta tarkemmin Re: Piraattipuolueen sananvapauskanta tarkemmin

Julkaisija Vastaukset
Iome # Posted on 15.12.2011 at 12.45
Profiilikuva käyttäjästä Iome

Selvennän vielä omaa kantaani:

Suhtaudun erittäin avoimesti anonyymin nettikeskustelun rajoittamattomuuteen, niin teknisistä kuin periaatteellisista syistä. Olen kuitenkin sitä mieltä, että omalla nimellä esiinnyttäessä, missä rinnastan niin blogin kirjoittamisen kuin vaikkapa kirjallisen materiaalin julkaisun ja tai avoimen puoluetoiminnan, vähemmistöjen väkivallalla uhkailu ja tarpeeton epäinhimillistäminen panettelulla ja solvaamisella ei tule olla sallittua.

Nawin ja Whiicin kanta on, että sekä ihmisryhmien uhkailun että solvaamisen tulee olla sallittua. Puuhkajan kanta on lievempi, mutta silti hän pitää sopivana, että esimerkiksi homoja, mustaihoisia tai vammaisia saa julkisesti solvata ja panetella. Voidaan tietysti toivoa, että esimerkiksi vammaisten syyllistäminen yhteiskunnan varoilla loisimisesta tai sopivasti esitetyt kiertoilmaisut vähemmistöjen väkivaltaisesta hoitamisesta herättäisivät vastavoimia ja näiden oikeuksien puolustajia. Toisaalta monelle kansalaiselle ehkä tällaisen vihapuheen salliminen olisi merkki sen hyväksyttävyydestä ja kritiikkiin sen lieveilmiöineen olisi helpompi osallistua mukaan.

Pitääkö vähemmistöjen puolustaminen todella jättää kansalaisaktiivisuuden varaan? Minä en näe tätä lainkaan toivottavana. Ja puhun siis avoimesta nimellä tapahtuvasta toiminnasta, en nimettömästä nettikeskustelusta.

Tällainen politiikka, joka voidaan tulkita suorana ihmisoikeusvelvoitteiden laiminlyömisenä, ei voi olla kestävä. Ihmisoikeusvelvoitteisiin nimittäin kuuluu paitsi se, että valtio itse kohtelee kaikki ryhmiä tasavertaisesti, myös se että se takaa etteivät mitkään ryhmät tai henkilöt voi harjoittaa toisten ryhmien avointa syrjintää. Vaikka syrjintä voidaan määritellä myös niin, että se vaatii konkreettisia tekoja, käytännössä ihmisiä voidaan alistaa ja epäinhimillistää sanallisesti niin, että sen seuraukset ovat vakavat ja ettei sitä voi pitää hyväksyttävänä.

Noin ihan pragmaattisestikin ajatellen, jos haluamme puolustaa oikeuksia netissä, meidän tulisi olla uskottavia, minkä uskottavuuden menetämme jos vaadimme niin voimakkaasti sananvapauden rajoittamisen poistamista, että se uhkaa vähemmistöjen ihmisoikeuksia. Meidän tulisi keskittyä siihen, että lakia sovelletaan järkevästi, esimerkiksi niin että anonyymi nettikeskustelu pidetään mahdollisimman vapaana ja ei-kaupallisten verkkopalveluiden päätoimittajavastuuta vastustetaan.

Jos panettelu ja solvaus on liian epäselvästi laissa ilmaistu, niin voimme ajaa näiden ilmaisuiden selventämistä, ei poistamista. Solvauksen ja panettelun merkitystä on myös tyhmästi ymmärretty kirjaimellisesti eli väärin. Mikä tahansa toisen loukkaus ei ole nykyisenkään lain tarkoittamaa solvausta tai panettelua. Laissa nimenomaan painotetaan sananvapauden merkitystä ja sitä että esimerkiksi virkamiehiä ja poliitikkoja voidaan kritisoida kiivaastikin. Viime aikaiset tuomiot ovat osaltaan näyttäneet missä raja menee, koska osittain lain tulkinta tapahtuu ennakkotapausten kautta. On siis luonnollista, että raja on ollut jonkin verran epäselvä, kun puhutaan netissä tapahtuvista rikoksista, kun netti on suhteellisen uusi.

Minusta meidän pitäisi päästä eroon iskulauseiden poteroista huutelusta, mikä ei ole uskottavaa eikä rakentavaa. Iskulauseille on paikkansa, mutta pelkkien puolitotuuksia sisältävien iskulauseiden varaan ei voi politiikkaa rakentaa.