Re: Puolueen kanta muihin kuin piratismiin liittyviin aiheisiin

Etusivu Foorumit Yleinen keskustelu ja politiikka Puolueen kanta muihin kuin piratismiin liittyviin aiheisiin Re: Puolueen kanta muihin kuin piratismiin liittyviin aiheisiin

Julkaisija Vastaukset
mikael halila # Posted on 13.3.2008 at 9.19
Profiilikuva käyttäjästä mikael halila

[quote=Solon]Tästä tulee todennäköisesti tosi pitkä kirjoitus. Tarkoitus ei ole paasata (rant) ja toivottavasti kykenen kirjoittamaan mielipiteeni ilman liikaa saman asian toistamista (paria kohtaa tulen toistamaan eri sanakääntein ihan tarkoituksella tehokeinona).[/quote]

Haluaisin lähteä kommentoimaan paria kohtaa tästä kirjoituksesta, joten here goes:

Quote:Ihmiskunnan sivilisaatio on tällä hetkellä läpikäymässä kahta suurta muutosta. Toinen muutos on se, että planeettamme rajallinen kantokyky ihmislajin määrälle ja sen toimille on tullut vastaan. Noin 30 vuotta sitten pieni joukko ihmisiä havahtui tästä tilasta. Tähän Ihmisryhmään kuului aluksi lähinnä tutkijoita ja idealisteja (kuinkas muuten) ja tästä joukosta virisi vihreä liike.

Tämä ei ole totuudenmukainen kuvaus Vihreän liikkeen synnystä. Ensinnäkin, planeetan kantokyky ei ole millään sellaisella tasolla tullut vastaan että se näkyisi jokapäiväisessä politiikassa. Toiseksi, vaikka olisikin, vihreän liikkeen perustaminen ei ole lähtenyt liikkeelle käsityksistä planeetan kantokyvyn loppumisesta. Vihreän liikkeen taustat ovat luonnonsuojeluliikkeessä, jonka huolenaiheita olivat maailmalla lähinnä konservationismi ja saasteiden ja muun ympäristövahinkojen vähentäminen. Puhe kestävästä kehityksestä ja kasvun rajoista on paljon myöhemmältä ajalta. Kun vihreätä liikettä tarkastelee aatehistoriallisesti, on todettava että esittämäsi näkemys sen synnystä ei pidä paikkansa.

Quote:Toinen muutos on teknologisen edistyksen mukana tullut mahdollisuus tallentaa, käsitellä ja välittää informaatiota tavattoman tehokkaasti. Maailma on vasta käsittämässä tämän mullistuksen mahdollisuuksia ja seurauksia. Ensimmäisenä tämä uusi maailma ja sen tuoma uusi ajattelutapa konkretisoitui ohjelmistonkehityksessä, johtaen avoimen lähdekoodin saatavuuteen. Toinen vastaava ajattelutapa on kaiken informaation jakaminen. Tämä informaation vallankumous on mielestäni uusi jakso ihmiskunnan historiassa ja uusi vaihe ihmislajin kulttuurievoluutiossa.

Tärkeämpi havainto on se, että poliittiset liikkeet eivät historiassa synny mekanistisesti siten, että kun maailmanhistoria etenee johonkin kehitysvaiheeseen, sen seurauksena syntyy poliittinen liike. Tämä ei pidä paikkansa, ja on kokonaisuudessaan liian mekanistinen ja deterministinen selitys politiikalle. Yleensä puolue tai siihen rinnastettava poliittinen liike syntyy hyvin yksinkertaisesti siitä, että joku keksii ideologian ja ryhtyy ajamaan sitä. Jos haluaa tutkia vihreän liikkeen syntyhistoriaa, ei tule katsella kaavakuvia saasteiden määrästä ilmakehässä tai mitään muuta fyysisen maailman indikaattoria; tulee katsoa esim. milloin Rachel Carson julkaisi teoksen Silent Spring, jolla oli valtava merkitys vihreän liikkeen syntyyn.

Toisena esimerkkinä sosialismi; mekanistisessa politiikan selityksessä voisi esittää, että sosialismi syntyi vastauksena teollisen vallankumouksen aiheuttamiin olosuhteisiin. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkansa: sosialismi poliittisena liikkeenä syntyi siksi, että herrat Marx ja Engels keksivät ryhtyä ajamaan ideologiaa.

Tietenkin kaikki poliittiset liikkeet tapahtuvat historiassa, ja reagoivat olemassaoleviin trendeihin ja maailman tilaan. Niitä ei kuitenkaan tule nähdä puhtaasti mekanistisina seurauksina historiallisesta kehityksestä.

Quote: Kansainvälinen Piraattiliike on informaation Vallankumouksen ensimmäisiä seurauksia yhdessä open source ohjelmistokehityksen kanssa. Olemme siinä mielessä onnekkaita, että elämme erittäin mielenkiintoisella ja varmasti historiankirjoitukseen jäävällä murroskaudella. Valitettavasti meidän on vaikeaa nähdä ja analysoida tätä muutosta, koska olemme keskellä sen pyörteissä. Maailma muuttuu. Paljon jää ennalleen, mutta piraattiliikeen edustamat ajattelutavat tulevat mahdollisesti vaikuttamaan suuresti tulevien ihmissukupolvien jokapäiväiseen elämään. Kirjoitin mahdollisesti, sillä kaikki suuret muutokset herättävät suurta vastustusta, varsinkin kulloinkin vallassa olevan eliitin taholta.

Yllä kuvatussa mielessä piraattiliike ei siis ole seuraus informaatiovallankumouksesta. Me olemme liike jolla on mielipide siitä, miten tietyt asiat kannattaisi järjestää yhteiskunnassa ja miten uutta teknologiaa kannattaisi hyödyntää. Jos alamme suhtautua itseemme jonkinlaisena historiallisena luonnonvoimana, niin olemme väärällä tiellä.

Quote:Tämän ketjun aiheena on Piraattipuolueen kanta muissa kuin piratismiin liittyvissä asioissa. Me olemme tietoisia meitä kohtaavasta vastustuksesta. Jokainen tahollaan varmasti miettii, kuinka parhaiten ajaa sisään yhdyskuntaan tämä meidän edustamamme uusi ajattelutapa tuleva vastustus huomioon ottaen. Jotkut meistä eivät ole juurikaan kiinnostuneet näistä muista asioista. Jotkut ajattelevat, että jo olemassaolevat puolueet voivat ajaa näitä asoita ja me huolehdimme tästä meidän jutusta. Toiset näkevät kannan ottamisen muissa kuin puolueohjelmassa mainituissa asioissa kohtalokkaaksi liikkeellemme. Joillekkin kannan ottaminen ja yhteiskunnan kaikista asioista huolehtiminen on erittäin tärkeää. Kaikkiin näihin mielipiteisiin liittyy kuitenkin tämä yhdistävä tekijä: toimimme niin tai näin, meitä vastustetaan suuresti tämän meille tärkeän uuden ideologian läpiviemisessä.

Olen samaa mieltä. Tämä tosin muodostaa keskeisimmän argumenttini sille, miksi piraattipuolueen on oltava erittäin varovainen ottaessaan kantaa muihin asioihin. Lisää alla.

Quote:Vihreällä liikkeellä on meiltä puuttuva etu puolellaan. Vihreän liikkeen ideologian taustalla on ihmiskuntaan kohdistuvat uhkakuvat. Tylysti sanottonuna vihreät voivat väittää: hukka perii jos meno ei muutu heidän näkemyksiensä suuntaan. Meidän ideologiallamme ei ole tälläista lyömäasetta. 100 vuoden kuluttua meidät voidaan yhtä lailla leimata rikollisiksi hörhöiksi, eikä sivilisaatio siitä tuhoudu. Olen henkilökohtaisesti kyllä sitä mieltä, että meno muuttuu sadan vuoden kuluessa hyvin totalitääriseksi, jos meidän edustamamme arvot eivät syrjäyttä nykyisiä normeja. Selitäppäs tuo kuitenkin tänään Matti Meikäläiselle…

Tämä on vain näennäinen etu. Politiikan tekemisen edustuksellisessa demokratiassa ei tarvitse aina perustua pelkkiin uhkakuviin; tämä osa politiikasta ylikorostuu usein. Lisäksi kyllä raskaasti yliarvostat vihreitä jos luulet sivilisaation tuhoutuvan jos maailman meno ei muutu heidän näkemyksiensä suuntaisiksi. Propaganda on tietenkin erittäin vakuuttavaa jos siihen uskoo.

Piraattiliikkeellä on kuitenkin tosiaan erilainen ideologia. Minusta meidän pitää keskittyä tämän ideologian vahvuuteen: me tiedämme järkevämmän tavan järjestää tietyt asiat, ja yritämme ajaa sitä. Siksi en pitäisi uhkakuvien selittämistä kovin olennaisena. Olen samaa mieltä kanssasi siitä, että jos tietyt trendit jatkuvat, ne muodostavat hyvin vakavan uhan avoimelle yhteiskunnalle, mutta en pidä edes järkevänä sen selittämistä Matti Meikäläiselle.

Quote:Lähden tuomaan oman kantani esille tavoitteen kautta. Mikä on Piraattipuolueen tavoite? Vastaus: Oman ideologiamme saaminen hyväksytyksi yleisesti ja valtaa pitävän eliitin taholta, sekä osaksi jokapäiväistä yhteiskuntaa – suomessa ja kansainvälisesti. (Jätän kansainvälisen puolen pois tästä, jotta kirjoitus pysyy edes jossain määrin kohtuupituisena). Minä sanon, että me onnistumme tavoitteessamme. Millainen on Piraatipuolue, kun se on onnistunut tavoitteessaan? Mikä on tällöin Piraattipuolueen vaikutusvalta yhteiskuntaan? Vastaus: Me kuulumme valtaa pitävään eliittiin ja Piraattipuolue on suurimpia puolueita suomessa. Kuinka kauan tähän menee? En tiedä, vihreältä liikkeeltä on mennyt 30 vuotta päästäkseen nykyiseen asemaansa.

Suomen poliittisen järjestelmän kivettyneisyyttä katsoessa on vaikea uskoa että piraattipuolueen kasvu voi tapahtua merkittävästi nopeammin. Lisäksi oletus siitä, että saamme suuren kannatuksen vaatisi erilaista puoluetta kun mitä nyt ollaan perustamassa.

Tämä on kuitenkin yhden asian liike; en pidä järkevänä tai realistisena tavoitteena kasvaa niin suureksi poliittiseksi liikkeeksi että Piraattipuolue voisi ryhtyä toden teolla sanelemaan politiikkaa Suomessa. Vertauskohtamme on RKP, ei SDP.

Quote:On mielestäni epärealististista olettaa, että meidän haluamaamme tavoitteeseen päästyämme voimme välttää kannan ottamista muihin asoihin. Tilanne on silloin sellainen, että me olemme vallassa ja meillä on laaja kannatus. Meiltä odotetaan johtajuutta ja vastuunottoa mitä erillaisimmissa asioissa. Tämä johtamisen ja vastuunoton taakka tulee eteen jo paljon aiemmin – paljon ennemmin kuin olemme saaneet ajattelutapamme hyväksytyksi. Hieman erillailla sanottuna: Pidän todella epärealistisena ajatusta, että voisimme nähdä tärkeiksi pitämiemme asioiden toteutuvan välttämällä näitä muita kysymyksiä. Palaan meidän asiaamme kohtaan tulevaan vastustukseen ja väitän että tuota vastustusta ei murreta ilman, että otamme jossain vaiheessa kannettavaksemme suuren kannatuksen aiheuttaman johtajuuden taakan ja suuren kannatuksen me tarvitsemme asiamme toteuttamiseksi. Nihilistisesti voisin sanoa, että olivatpa muut asiat mielestämme kuinka vähäpätöisiä tai tärkeitä tahansa, joudumme silti niistä itsenäisesti päättämään, tahdoimme sitä tai emme. On mielestäni harhakuvitelmaa olettaa, että puoluepelillä saavuttaisimme tavoitettamme.

Olen kokonaan eri mieltä. Mitä tarkoittaa käytännössä suuren kannatuksen aiheuttama johtajuuden taakka? Nähdäkseni sitä, että Piraattipuolue ryhtyy muodostamaan kantoja asioihin, jotka ovat sen ydinalueen ulkopuolella.

Tästä seuraisi minun nähdäkseni lähinnä se, että puolueen identiteetti muuttuu ratkaisevasti. Lakkaamme olemasta yhden asian liike joka on omistautunut piraattiagendan eteenpäin viemiselle; sen sijaan meistä tulee totaalipuolue joka ottaa kaikkiin asioihin kantaa. Tästä tulee olemaan yksinkertainen seuraus: kannatuksen ja aktiivien menettäminen. Meitä ja mahdollisia äänestäjiämme yhdistää nimenomaan piraatti-ideologia; heti kun sotkemme soppaan jotakin muuta menetämme kannattajia.

Yhden asian liikkeenä tarjoamme äänestäjälle hyvin yksinkertaisen ehdotuksen: äänestä meitä niin ajamme tätä asiaa (piraattiagendaa). Kun lähdemme ajamaan myös muita asioita, tarjoamme monimutkaisempaa ehdotusta: äänestä meitä niin ajamme piraattiagendaa, kannabiksen laillistamista ja tietynlaista ympäristöpolitiikkaa. Entä jos kannatan piraattiagendaa mutta vastustan kannabiksen laillistamista? Jätän äänestämättä. Ryhmä äänestäjiä, joka kannattaa piraattiagendaa, on osittain päällekkäinen monen muun ryhmän kanssa (esim. äänestäjät jotka kannattavat kannabiksen laillistamista), mutta ei kokonaan. Jokainen linjanveto muihin asioihin todennäköisesti karsii puolueen kannatusta.

Minusta on täysin harhaa olettaa, että voimme mobilisoida niin suuren joukon äänestäjiä piraattiagendan taakse että meille lankeaa jonkinlainen johtamisvastuu. Lisäksi tämä ei ole realistinen tapa ajaa piraattipuolueen ohjelmaa. Oma agendamme on valtakunnanpolitiikan tasolla suhteellisen pieni ja rajoittuu muutamiin asioihin. Meidän tulee valita strategia jolla voimme kaikkein tehokkaimmin ajaa sitä agendaa. Siksi RKP on niin hyvä esimerkki.

Quote:Ylläkirjoitetulla perustelin tavoitteemme toteutumiseen pakosta kuuluvan valta-aseman vahvistumisen perusteella, että Piraattipuolue tulee kohtaamaan vääjäämättä nämä muut asiat ja niihin on pakko ottaa jossain vaiheessa itsenäisesti kantaa. Miten tämä sitten hoidetaan? Tästäkin on varmasti yhtä monta mielipidettä kuin siitä kirjoittavia. Oma ehdotukseni on tämä suuntaa antava kansanvalta. Tuossa kirjoituksessa kuvailin asiaa netin käytön näkökulmasta, mutta aivanvarmasti perinteisempiäkin menetelmiä pitää käyttää, jotta se olisi kaikkien kansalaisten saavutettavissa.

Minun nähdäkseni tämä on hyvä tavoite, mutta näen että piraattipuolueen kannattaisi ajaa sitä ensisijaisesti siten, että puolueen tavoitteeksi otetaan kansanvallan lisääminen ja pääätöksenteon läpinäkyvyyden edistäminen koko poliittisessa järjestelmässä ja valtionhallinnossa, ei vain omassa puolueessamme.

Quote:Nyt siirryn enemmän lähitulevaisuuden asioihin (aikajänteellä muutamat seuraavat vaalit). Laitoin tähän ketjuun aiemmin ruotsin Piraattipuolueen 2006 vaalimanifestin. Se on minusta loistava (ottaen huomioon ruotsin poliittisen tilanteen). Tässä manifestissa on kuitenkin tärkeä huomioida tuo luku 2006. Esim. vuoden 2014 vaalimanifesti ja strategia voi olla jotain ihan muuta. Olen lukenut täällä kirjoituksia joista saa kuvan, että tämä on ainoa oikea vaihtoehto puolueelle menestyä tai ylipäätänsä pysyä hengissä. Mielestäni varma tapa olla säilymättä hengissä on sopeutumattomuus. Kansainvälisen piraatiliikkeen käytännön toimintamalli(t) ei ole kiveenlyöty, eikä kenenkään kannata sortua siihen harhaluuloon, että 2006 vaalimanifesti strategialla aina pärjätään.

Ei tietenkään. Myöskään ei pidä mennä siihen ansaan että ryhtyy kirjoittamaan 50-vuotissuunnitelmaa puolueelle.

Quote:Seuraaviin vaaleihin (ja ehkä sitä seuraaviin) meillä on tuoda jotain ihan uutta ideologiaa, mikä kiehtoo ihmisiä ja osittain tämä uutuudenviehätys saa heidät äämnestämään puoluettamme. Asiamme on helppotajuinen ja varsinkin nuorempien keskuudessa hyväksytty (tästä on kuitenkin pitkä matka yleiseksi normiksi saattamiseen). Tähän tilanteeseen tuo ruotsin vaa’nkielistrategia voi olla todella hyvä (ottaen kuitenkin huomioon suomen erillaisen puoluetilanteen). Uutuudenviehätyksen laantumisen ja olemassaolomme tiedostamisen jälkeen Piraattipuolue on kuitenkin vain yhden asian liike (kuin on myös vihreä liike). Ihmiset haluavat vaikuttaa, mutta jos vain ajamme jääräpäisesti yhtä asiaamme välittämättä muista yhteiskunnan asioista, meihin kyllästytään ja kannatuksemme todennäköisesti laskee. Tähän saumaan meillä olisi mahdollisuus antaa tämä vaikuttamisen mahdollisuus. Ihmiset ovat irtautuneet politiikasta ja päätöksenteosta, joten tuottakaamme järjestelmä joka mahdollistaa heille kuuluvuuden yhteiskunnan päätöksentekoon. Tätä asiaa eivät muut puolueet edes harkitse, koska ihmisillä ei yksinkertaisesti ole muuta vaihtoehtoa nykyisen äänestä ja unohda mallin tilalle. Tämä todennäköisesti tuotttaisi Piraattipuolueelle lisää kannatusta ja tämän laajemman ja pitkäkestoisemman kannatuksen avulla olisi meillä mahdollisuus ajaa ideologiaamme eteenpäin.

Olen samaa mieltä ja eri mieltä. Katsotaan mitä uutuudenviehätyksen laannuttua tehdään; se on mielestäni sen ajan murhe. Meidän on nimittäin huomioitava myös se, että ottamalla liian hanakasti kantaa piraattiagendan ulkopuolisiin asioihin kannatuksemme laskee myös varmasti.

Vaikuttamisen mahdollisuuksien edistäminen voisi minun puolestani myös kuulua piraattipuolueen ohjelmaan alusta asti, ainakin periaatteen tasolla. En kuitenkaan pidä realistisena sitä, että sitä voitaisiin ajaa yrittämällä kuvastaa puolueen toiminnassa yleistä mielipidettä, tai jonkinlaista demokraattista edustusta puolueen jäsenten kannoista.

Piraattipuolueen tehtävä on nimenomaan olla yhden asian liike, joka ajaa omaa agendaansa. Jos alamme kaavailla piraattipuolueesta välinettä suoran demokratian toteuttamiseksi, silloin olemme väärällä tiellä.

Quote:Toisena uutena asiana mainitsin puolueen jäsenmaksusta luopumisen. Tämä olisi myös ihan uutta ja ennenkuulumatonta poliittisen järjestön piirissä ja joka myös lisäisi kannatustamme ja edesauttaisi asiaamme. Tosin en ole lainkaan varma, pystytäänkö tätä jälkimmäistä asiaa käytännössä mitenkään toteuttamaan.

En pysty kannattamaan tätä ideaa. Ilman edes jonkinlaista nimellistä jäsenmaksua puolueen jäsenyys muuttuu merkityksettömäksi.

Quote:Viimeiseksi tulen ihan tähän hetkeen. Piraattipuoluetta ei vielä ole. On olemassa ainoastaan tämä foorumi, johin ihmiset kirjoittavat ja halua löytyy tapaamisiin vaalipiiri- ja järjestötasolla. Olen lukenut kirjoituksia, joissa halutaan sivuuttaa tämä koko aihe ei ajankohtaisena. Mielestäni tämä asia on kuitenkin ajankohtainen alusta loppuun saakka ja se on hyvä pitää mielessä. Esim. AnttiN on ilmaissut huolensa siitä, onko puolueessa ylipäätään hyvä ottaa tätä asiaa esille. Mielestäni tämänhetken tärkeimmät asiat ovat puolueohjelman kirjoittaminen, peruskokous ja piirittäytyminen. Henkilökohtaisesti tämä muiden asioiden aihe on tärkeyjärjestyksessä heti seuraavana. En ole puolueohjelmaa kommentoinut, koska se on jo niin hyvä. Pienet nyanssit kuten mikä olisi nyt se sopivin suoja-aika eivät minua paljon liikuta, koska tiedän seisovani nykyisen puolueohjelman takana jos se ei aivan radikaalisti muutu. Puolueohjelmaan ei mielestäni ole tarvetta tätä muut asiat kohtaa mitenkään kirjata tällä hetkellä.

Tästä viimeisestä kohdasta olemme ainakin 100% samaa mieltä. Mutta lähestymistapoja asiaan tulee tosiaan miettiä. Siksi hyvän palautteen antamisen sääntöjen mukaisesti haluan kiittää sinua tekstistäsi, koska sen kautta pääsin itsekin ilmaisemaan ajatuksiani.