Re: Puolueohjelma

Julkaisija Vastaukset
demokraatti # Posted on 26.3.2008 at 20.10
Profiilikuva käyttäjästä demokraatti

Quote:Toivoisin että piraattipuolueen tavoite olisi Suomen tekijänoikeus- ja patenttilainsäädännön, ei maailman, muuttaminen.

On erotettava toisistaan kaksi asiaa. Toinen on määritellä se tarve ja ideologia, joihin perustuen tiettyyn muutokseen pyritään: on havaittu niitä ja niitä epäkohtia, jotka johtuvat siitä ja siitä, mutta jos ajatellaan asioista uudella tavalla, löydetään teoreettinen selitys sille, miten kyseisistä epäkohdista voidaan päästä menettämättä juurikaan muuta kuin jonkin vanhan arvojärjestyksen tai ajattelutavan. Toinen asia on pyrkiä kyseiseltä ideologiselta pohjalta vaikuttamaan jonkin poliittisen yhteisön lakeihin ja käytäntöihin.

Jos epäkohdat ovat nimenomaan kansallisia, silloin ideologia ja politikointikin on kansallista – mikä silti saattaa kansallisten etujen nimissä merkitä muiden kansojen asioihin puuttumista. Jos epäkohdat ovat kuitenkin globaaleja, kaikkia kansoja koskevia, silloin halutun muutoksen tai uudistuksen ideologia määrittyy myös globaalisti. Toisin sanoen, saman ideologian mukaan sama muutos on edullinen kaikille maille – paitsi niille, jotka katsovat edukseen määrätä muiden asioista. Politikoinnin on silloin myös oltava mahdollisimman laajaa ja kansainvälistä.

Tietotekniikan ja internetin kehityksen myötä on tultu tilanteeseen, jossa kaiken biteiksi muutettavan omistamiseen ja kauppaan liittyvät ongelmat ovat kaikkien yhteisiä. Niinpä myös sen ideologian, jonka selityksen mukaan ongelmia voidaan helpottaa, vaikutusala on maailmanlaajuinen. Näin onkin: koska yksinoikeudet informaation omistamiseen estävät tietojen hyödyntämistä ja kärjistävät yhteiskunnallisia vastakkainasetteluja kaikkialla, niin köyhissä kuin rikkaissakin maissa, myös niiden poistaminen on eduksi kaikille – paitsi tietysti niille, jotka omistavat yksinoikeuksia.

Asialla on sekä huonoja että hyviä puolia. Huonona puolena – ainakin Mikael Halilan näkökulmasta katsoen – on se, etteivät kansalliset ratkaisut tule kysymykseen. Bittivirtojen kansainvälisestä luonteesta johtuen niiden omistamisen ja kaupan sääntöihin vaikuttaa voimakas yhdentymisen paine. Erillisratkaisuihin ei kannata pyrkiä, koska ne eivät ole kestäviä. Osa nykyisistä vaikeuksistahan johtuu siitä, että eri maissa on erilaisia internetin käyttöä koskevia lakeja – eikä mitään oikein pystytä valvomaan.

Hyvänä puolena on se, että sama internet tarjoaa mahdollisuuden myös ylikansallisen ideologian levittämiseen ja globaaliin politikointiin. Vaaditaan nykytalouden ongelmiin vastaavan ideologian yhdistäminen monikansallisen internetyhteisön potentiaaliseen poliittiseen voimaan. Tehtävä ei ole helppo, mutta se on mahdollinen.