Re: Puolueohjelma

Julkaisija Vastaukset
demokraatti # Posted on 28.3.2008 at 9.19
Profiilikuva käyttäjästä demokraatti

Väärinkäsitysten välttämiseksi: en ole piraattipuolueen perustamista vastaan ja mielestäni on hyvä, että se nostaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ongelmia, jotka johtuvat siitä, että informaation omistamisen säännöt ja informaatiotekniikan kehitys ovat törmäyskurssilla.

Mielestäni kuitenkin se painotus, joka nyt näyttää valitun – tärkeimpänä asiana vapaan kotikopioinnin salliminen – ei kuvaa sen mittaluokan ongelmaa, johon suuri yleisö tuntisi tarvetta puuttua tai jonka poistaminen tekisi maailmasta jollain tavalla paremman paikan. Meidänkin vaikeat, ratkaisuaan odottavat ongelmat ovat aivan toiset: luonnon tilan heikkeneminen ja rikkaiden ja köyhien välisen kuilun syveneminen. Näihin ongelmiin informaation omistuksen sääntöjä on peilattava, jos halutaan sekä poliittista kannatusta että myös todellista parannusta vakaviin ongelmiin.

Quote:Mikael Halila kirjoittaa:
Sanot avausviestissäsi nimenomaan, että tarvitaan uusi ideologinen liike joka on antikapitalistinen ja joka kannattaa tuloerojen vähentämistä ja vastustaa sopimusvapautta. Omasta mielestäni esittämäsi ideologia olisi toteutuessaan valtiojohtoinen, antikapitalistinen, kollektivistinen ja epäliberaali, ja olisi käytännössä poliittisella spektrillä vasemmalla koska korostat vahvasti valtion puuttumista sopimusvapauteen ja markkinatalouteen.

Ei näin Halila. Kirjoitin että tarvitaan liike, joka on sekä antikapitalistinen että antisosialistinen, minkä lisäksi esitin myös tarkennuksen sille, mitä näillä termeillä tarkoitan. En myöskään kirjoittanut kannattavani tuloerojen vähentämistä (valtiovallan säädöksillä) vaan kannatin tuloerojen vähenemistä (luopumalla niistä valtiovallan säädöksistä, joilla tuloerojen kasvua kiihotetaan). Sopimusvapaudesta kirjoitin, että se on niin monitahoinen asia, ettei sille voida sellaisenaan perustaa mitään poliittista tavoitetta. Esimerkiksi säädös tallennemaksusta ja sen käytännön toteuttamismuodoista on sopimusvapauden näkökulmasta oikeiden ja pitävien sopimusten tulos. Sehän on tehty vapaasti puolueiden ja lobbausryhmien välisillä sopimuksilla.

Jos tämä on sinun mielestäsi valtiojohtoista, kollektiivista ja epäliberaalia, niin mikä ei olisi?