Re: Puolueohjelma

Julkaisija Vastaukset
demokraatti # Posted on 4.4.2008 at 13.10
Profiilikuva käyttäjästä demokraatti

Olen muutamassa viestissäni yrittänyt sanoa, että piraattipuoluelaisten pitäisi nähdä mahdollisuutensa ja tehtävänsä osana paljon laajempaa historiallista kehitystä kuin mitä nettikopioijien tarpeiden tyydyttäminen merkitsee. Kyse on suuresta talousideologisesta muutoksesta eikä käytännöllisistä kompromisseista. Kun sanomani näyttää menneen kuuroille korville, tarkennan asiaani kommentoimalla 27.2. esitettyä puolueohjelmaluonnosta.

Quote:Muutoin kuin ansiotarkoituksessa tapahtuvan kopioinnin ja käytön täydellinen vapautus

Tässä on hyvä asia mutta puutteellinen muotoilu. Selvennyksen vuoksi pitäisi erottaa toisistaan informaatio eli bitteinä esitettävät asiat niistä fyysisistä kappaleista, joita ko. informaatiolla valmistetaan tai sillä varustettuna myydään. Jos bittien kopioiminen on vapaata, kuten oikein on, niin ei niillä informaation julkitulon, yhdellekään myynnin, jälkeen voida käytännössä käydä kauppaa; ansiotarkoituksen mainitseminen on tässä kohdassa liioittelua. Informaatio on myytävä kertakorvauksella, mikä on hyvä tuoda ilmi.

Quote:Ansiotarkoituksessa tapahtuvan kopioinnin ja käytön tekijänoikeussuojan rajoittaminen viiteen vuoteen

Edellisen perusteella tämä kohta koskisi vain niitä tapauksia, joissa ansiotarkoitus tarkoittaa fyysisten kappaleiden kauppaa (kaupallisuus lienee joka kohdassa parempi termi kuin ansiotarkoitus). Tietysti voidaan ajatella, että tekijänoikeus ei suojaisi teoksien bittejä mutta suojaisi niiden fyysisiä muotoja, kirjoja, CD-levyjä, filmikeloja tms. Mutta miksi niitä pitäisi erityisesti suojella, puhumattakaan juuri viisi vuotta? Kysymys muuttuu toiseksi, kun puhutaan keksinnöistä, joista tuonnempana.

Quote:Sähköisten oikeudenhallintajärjestelmien kielto

Täysin turha vaatimus, jos kerran bittien kopioiminen on vapaata.

Quote:Jyrkkä ei ohjelmisto- ja lääkepatenteille

Hyvä vaatimus, mutta miksi ulottaa kielto vain ohjelmisto- ja lääkepatenteille? Kaikkien alojen patenteille ovat aivan samat perustelut niin puolesta kuin vastaan. Kun patenttien tarkoituksena on nimenomaan kannustaa ihmisiä keksimään kaikille hyödyllisiä asioita, niin miksi juuri kaikkein hyödyllisempien asioiden, lääkkeiden, keksimiseltä pitäisi tämä kannustin poistaa? Loogisempaahan olisi poistaa kannustin vaikkapa tukkapinnien keksijöiltä. Lääkkeiden ja ohjelmistojen valitseminen erityiskohteiksi ilmaisee sen, että yksinoikeuksien haittoja pidetään kannustinvaikutuksen hyviä puolia tärkeämpänä. Se on aivan oikein, mutta ko. perustelu koskee yhtä hyvin myös tukkapinnejä, auton osia, kenkiä jne. Haitoista merkittävin on se, että patentit, kuten tekijänoikeudet ja muut taloudelliset yksinoikeudet, syventävät rikkaiden ja köyhien välistä kuilua, mistä on monenlaista haittaa ihmisten yhteiselle tulevaisuudelle. Se, että köyhät ja tietämättömät jäävät yhä köyhemmiksi ja tietämättömämmiksi, johtuu enemmänkin siitä, että he eivät saa vapaasti käyttöönsä viimeisimpiä keksintöjä, kuin siitä, etteivätkö keksijät keksisi riittävästi uusia tuotteita.

Quote:Kansalaisten yksityisyyden turvaaminen

Tämä on asiaton vaatimus tässä yhteydessä. Kaikki puolueet pitävät jo nyt yksityisyyden turvaamista tärkeänä asiana, josta on jo olemassa lainsäädäntökin. Yhteiskunnassa ei kuitenkaan koskaan voi olla sellaista tilaa, että siinä vallitsisi jokin täydelliseksi määritelty yksityisyyden suoja. Sitä ei myöskään voida vaatia. Asiaa on lähdettävä edistämään toista kautta. Yksityisyyden suojan loukkaamiselle on kahdenlaisia tarpeita. Toisaalta valtiovallalla on tarve suojella yhteistä etua puuttumalla sen uhkiin, ja tämä puuttuminen tarkoittaa mm. sitä, että ihmisillä on nimet ja autoilla on rekisterinumerot, joilla vahingon aiheuttajat voidaan saattaa vastuuseen toimistaan. Tähän ryhmään kuuluvat myös erilaiset turvatarkastukset ja puhelinkuuntelut. Kysymys kuuluu, miten voitaisiin vähentää valtiovallan tarvetta puuttua ihmisten yksityisyyteen? Vastaus on: vähentämällä yhteiskunnallisia vastakkainasetteluja, vähentämällä ihmisten tarvetta aiheuttaa toisille vahinkoa. Toinen tarve yksityisyyden suojan loukkaamiselle on yksityistaloudellinen. Joidenkin ihmisten, mm. julkkisten ja poliitikkojen yksityisten asioiden levittäminen julkisuuteen on taloudellisesti tuottavaa. Samoin on kannattavaa tutkia esim. ihmisten henkilökohtaisia ostoskäyttäytymisiä. Kysymys kuuluu, miten voitaisiin vähentää yksityistaloudellista tarvetta puuttua ihmisten yksityisyyteen? Vastaus on: tekemällä yksityisasioiden levittämisen vähemmän kannattavaksi.

Kaupallisten tekijänoikeuksien ja patenttien poistaminen on aivan olennainen osa kumpaakin pyrkimystä. On huomattava, että esim. keltaisen lehdistön kannattavuus perustuu pitkälti siihen, että sillä on mahdollisuus ostaa juttuja ja paljastuksia yksinoikeudella. Myös erilaisten markkinatutkimusten kannattavuus perustuu niiden yksityisomistukselliseen hyödyntämiseen.