Re: Puolueohjelman muuttaminen

Etusivu Foorumit Työryhmät Tulevaisuusryhmä Puolueohjelman muuttaminen Re: Puolueohjelman muuttaminen

Julkaisija Vastaukset
Ahto Apajalahti # Posted on 19.10.2011 at 12.11
Profiilikuva käyttäjästä Ahto Apajalahti

Puolue- ja piirihallitusten tapaamisessa Helsingissä 15.-16.10. käytiin seuraavia pohdintoja puolueohjelman laajentamisesta:

Lisää nykyiseen puolueohjelmaan liittyviä tai sille läheisiä teemoja?

Oikeusturva-asiat (hyvä hallinto ja oikeudenmukainen oikeudenkäynti, tasa-arvo lain edessä, laillisuusperiaatteen noudattaminen viranomaistoiminnassa) voisi lisätä puolueohjelmaan.

Vaatimukset lainvalmistelun parantamisesta pitäisi saada konkreettisemmin esille puolueohjelmassa.

“Demokratian kehittämistä” pitäisi konkretisoida puolueohjelmassa: Suora demokratia? “Liquid democracy” (Saksan piraattien eräs idea)? Kansalaisaloitteet yms.?

Samalla voitaisiin selvittää lähdesuojan varmistamista ja hallinnon avoimuutta laajemmin, kuten myös talouden avoimuutta. Esimeriksi Islannissa on valmisteilla uutta mielenkiintoista näitä aloja koskevaa lainsäädäntöä.

Lisää jotain ihan muuta? Arvoliberaalius? Perustulo?

“Kannatamme yksilön valinnanvapauden lisäämistä ja byrokratian vähentämistä.”?
Edellisen perusteella ja myös yksityisyyden suojan perusteellakin voidaan argumentoida perustulon puolesta.

Pelkkä “liberaalius” turhan epämääräinen?

Sukupuolineutraalia avioliittoa ja huumausaineiden laillistamista ei suoraan puolueohjelmaan, koska niiden puolesta kampanjoinnista ei ole enää saatavissa erityistä lisähyötyä. Sukupuolineutraali avioliitto saattaa hyvinkin toteutua jo kuluvalla vaalikaudella. Puolueen ehdokkaiden joidenkin huumeiden dekriminalisoinnille myönteiset näkemykset ovat jo levinneet, eikä aihetta ole toisaalta syytä korostaa liikaa. Yksilön valinnanvapaus -argumentointi mahdollistaisi myös näiden puolesta puhumisen sopivissa tilanteissa ilman erillistä kirjausta puolueohjelmassa. Ei tehdä puolueohjelmassa näin yksityiskohtaisia kantoja nykyisten ydinaiheiden ulkopuolelta. Sen sijaan perustulo on “laaja talous-/sosiaalipoliittinen kanta”.

Yksi puolueohjelma, vai lisäksi tavoiteohjelma, ja entä erilliset kannanotot ja ehdokkaiden julkilausumat?

Yllämainitut lisäykset mahtuvat puolueohjelmaan. Tämän lisäksi voidaan edelleen tehdä puoluekokouksissa tai puoluehallituksessa tarkentavia kannanottoja. Lisäksi ehdokkaat voisivat edelleen tehdä yhdessä julkilausumia.

Kunnallisvaaleissa voisi olla kuntakohtaisia ohjelmia esimerkiksi sellaisissa kysymyksissä joihin kyseisessä kunnassa on “pakko” olla joku kanta.

Tavoitteita ei suoranaisesti jaeta tärkeimpiin (ensisijaisiin) ja vähemmän tärkeisiin (toissijaisiin), vaan mielummin esim. puolueohjelman alussa todetaan, mikä on puolueen ydinaluetta ja se perusta, jolle puolueen tavoitteet rakentuvat.

Voitaisiin myös kirjata puolueohjelmaan, että “voidaan tehdä puolueohjelmaa tukevia kannanottoja” puolueohjelman arvoperustaan kuuluvista, mutta siinä tarkemmin mainitsematta jääneistä aiheista.

Mainittakoon vielä, että aikomus on tehdä myöhemmin kunnallisvaaleja varten erillinen puolueen vaaliohjelma. Tästä huolimatta myös suoraan kunnallispolitiikkaan liittyvien aiheiden ottamista puolueohjelmaan voidaan harkita.