Re: Urkintalaki

Julkaisija Vastaukset
Ahto Apajalahti # Posted on 26.11.2008 at 20.15
Profiilikuva käyttäjästä Ahto Apajalahti

Mielenkiintoinen kysymys tosiaan. Meillä kannanotto tähän asiaan vähän viivästyi tähän päivään, kun siihen vaadittiin kuitenkin hallituksen esitykseen ja valiokuntien lausuntoihin perehtymistä.

Tosiaankin näyttää siltä, että Lex Nokiassa olisi varsin ikäviä porsaanreikiä, jotka mahdollistaisivat Effinkin esiin ottaman kaltaiset tulkinnat. Yhteisötilaajan määritelmä on seuraava (sähköisen viestinnän tietosuojalain 2 §):

Tässä laissa tarkoitetaan:

11) yhteisötilaajalla viestintäpalvelun tai lisäarvopalvelun tilaajana olevaa yritystä tai yhteisöä, joka käsittelee viestintäverkossaan käyttäjien luottamuksellisia viestejä, tunnistamistietoja tai paikkatietoja;.

Kyse on tosiaan löyhästä määritelmästä, joka ilmeisesti kattaa kaikki Effiltä lainaamassasi tekstinpätkässä mainitut tahot. Laissa on kysymys oikeudesta tutkia nimenomaan sähköpostin ja muun verkkoviestinnän tunnistetietoja. Yksi motiivi tunnistetietojen tutkimiseen voisi olla p2p-liikenteen rajoittaminen. Esimerkiksi jos yhteisötilaajan verkon käyttösäännöissä kielletään p2p-liikenne, voisi yhteistötilaaja tutkia käyttäjän tunnistetietoja, jos epäilisi tätä laittomasta kopioinnista. Voisiko olla mahdollista, että nämä tiedot päätyisivät myös oikeudenhaltijoiden käsiin?

Lakia ei turhaan kutsuta Lex Nokiaksi, eli kyse on alun perin ollut pitkälti Nokian halusta kitkeä yritysvakoilua. Nokia on ikään kuin valtio valtiossa, sen osuus Suomen bruttokansantuotteesta on yksittäiselle yritykselle valtava, ja poliitikot varmasti pelkäävät kuollakseen, että Nokia päättäisi siirtää pääkonttorinsa johonkin muuhun maahan. Siksi on varsin ymmärrettävää, että heitä tullaan vastaan tällaisessa asiassa. Nyt kuitenkin tuntuu, että on valmisteltu huonoa ja sekavaa lainsäädäntöä, jonka kaikkia mahdollisia vaikutuksia ei ole ehkä mielletty.

En usko, että lain tullessa voimaan tunnistetietojen tutkiminen leviäisi heti käsiin, mutta tämä laki on omiaan luomaan sellaista yhteiskunnallista ilmapiiriä, jossa seuraavien viestintäsalaisuutta ja yksityisyyden suojaa väheksyvien lakiehdotusten vieminen olisi helpompaa.