Reply To: Keskustelua puolueohjelman muuttamisesta

Etusivu Foorumit Arkisto Kevätkokous 2013 Keskustelua puolueohjelman muuttamisesta Reply To: Keskustelua puolueohjelman muuttamisesta

Julkaisija Vastaukset
akukkone # Posted on 10.6.2013 at 17.28
Profiilikuva käyttäjästä akukkone

Paljon hyviä ajatuksia! Seuraavaa jäin kuitenkin ihmettelemään. Esityksessä sanotaan: ”Piraattipuolue kannattaa lähtökohtaisesti euroalueen koossa pitämistä ja laajentamista.” Kannanottoa tässä talouspoliittisesti elintärkeässä kysymyksessä ei perustella millään tavalla. Eikö tämä jos joku olisi velvollisuus puolueen potentiaalista äänestäjää kohtaan?

Lisäksi kanta tuntuu olevan täydellisessä ristiriidassa puolueen näkökulman kanssa, jonka mukaan piraatit haluavat kontrolloida paremmin liikepankkeja (tämä hyvä!). Euro voidaan perustellusti nähdä instrumenttina, jolla valtaa siirretään pois kansalta ja kansan valitsemilta edustuselimiltä esim. Frankfurtin kovin poliittisen ”epäpoliittisen” keskuspankin suuntaan, joka harjoittaa rahapolitiikkansa välityksellä uusliberalista kurjistuspolitiikkaa demokraattisen valvonnan ulottumattomissa. Tämä kaikkihan on kuulunut euro-politiikan ytimeen alusta lähtien. Tämä epädemokraattinen teknokratismi ja KANNANOTTO SIIHEN tulisi olla piraattien toiminnan ytimessä (liittyen inherentisti avoimuusteemaan)! Mielestäni meidän tulisi mm. Saksan AfP:n tavoin vaatia sitä, että valuutan tulee olla kansalaisten demokraattisen päätöksenteon ulottuvissa ”Jedes Volk muss demokratisch über seine Währung entscheiden dürfen” (Wahlprogramm). Näinhän asia ei meillä ollut 1998 toisin kuin luvattiin.

Toiseksi on hyvä tiedostaa, että paremman valvonnan nimissä suunnitteilla on komissiolle siirrettävä oikeus kontrolloida valtioiden budjetteja. Tämä halutaan propagandistisista syistä linkata kansalaisten haluun kontrolloida paremmin pankkeja. On erittäin tärkeää, että eksplikoimme, minkälaista valvontaa haluamme ja minkälaista EMME.

Omasta mielestäni pysyvämpi ratkaisu eurokriisiin voi pidemmällä tähtäimellä syntyä vain sitä kautta, että yksityisiltä liikepankeilta kielletään OIKEUS RAHAN LUONTIIN, mikä tapahtuu aina lainan annon yhteydessä. Miksi valtioiden pitää velkaantua yksityisille pankeille, jotka luovat rahaa naputtamalla numeroita tileille, sen sijaan että valtiot velkaantuisivat vaikka omille keskuspankeilleen? Tämänkin juuri euro estää. Olisi syytä tutustua esim. Islannissa tapahtuvaan talouspoliittiseen uudelleenajatteluun, jossa on pohdittu ulospääsyä velkarahasta, jonka luonti on yksityisten liikepankkiejn privilegio. Itse kannatan, että piraatit ottavat avoimuuden nimissä kantaa siihen, miten rahaa luontia tulee kontrolloida.

Vielä eräällä tavalla: tuskin voimme naivistisesti ajatella euroa vallitsevan koulumetafysiikan tavoin ”neutraaliksi vaihdon välineeksi”, vaan koko valuutan luonti on ollut tiiviisti sidoksissa talouspolitiikkaan, jossa sekä raha- että talouspolitiikan kontrolli viedään KANSAN ULOTTUMATTOMIIN. Jos vaadimme lisää pankkikontrollia, eikö olisi älyllisen rehellisyyden nimissä syytä tutkia, miten olemassa olevaan tilanteeseen on päädytty, mikä puolestaan johdattaa meidät pohtimaan euron asemaa.

Ohjelman kanssa olen täsmälleen samaa mieltä siitä, että EU:n puitteissa tulee asettaa vähimmäisstandardit esim. ihmisoikeuksien suhteen, siinä missä valinnanvapautta eri maissa on kehitettävä. Yhdyn täysin ja sydämestäni seuraavaan: ”Jäsenvaltioilla pitää olla mahdollisuus kokeilla erilaisia käytäntöjä siten, että parhaimmat käytännöt voisivat levitä vapaaehtoisesti maasta toiseen.” Kuitenkin puolue haluaa euro-kannanottonsa kautta sitoutua malliin, jossa TALOUSPOLITIIKAN saralla erilaisten käytäntöjen kokeileminen on tehty MAHDOTTOMAKSI. On yleisesti tunnettua, että Suomi ei olisi selvinnyt 1990-luvun alun lamasta ilman devalvaatiota (joka toki talouspolitiikan välineenä ei ole täysin ongelmaton). Tämä on kuitenkin Kreikassa periaatteellisesti mahdotonta euron takia.

Summa summarum: eurolinjaukset eivät ole ainoastaan poliittisesti täysin vastuuttomia, vaan tuottavat SISÄISESTI RISTIRIITAISEN puolueohjelman!