Reply To: Keskustelua puolueohjelman muuttamisesta

Etusivu Foorumit Arkisto Kevätkokous 2013 Keskustelua puolueohjelman muuttamisesta Reply To: Keskustelua puolueohjelman muuttamisesta

Julkaisija Vastaukset
whiic # Posted on 1.7.2013 at 16.27
Profiilikuva käyttäjästä whiic

Ruuhimäki: ”Ehdotan, että rivillä 310-311 olevaa lausetta ”Tämä mahdollistaisi myös lukumäärällisesti poikkeavat rekisteröidyt suhteet” muutettavaksi muotoon ”Myös useamman kuin kahden henkilön rekisteröidyt suhteet tulisi sallia.” Vaikka useamman kuin kahden henkilön suhteet ovat normista poikkeavia nyky-Suomessa, ei mielestäni ole kannatettavaa ruokkia ajattelua tuollaisella sanavalinnalla.”

”Lukumääräneutraalin avioliiton” usein sivuutettu ominaisuus on se, että nämä parisuhteet ovat silti parisuhteita eli kahden välisiä suhteita. Aika harvoin esim. 2 vaimoa omaavan miehen vaimot ovat keskenään lesbosuhteessa, eli kyseessä on miehen osallisuudesta kahteen ERILLISEEN avioliittoon. Tämäkään ei täytä ”useamman kuin kahden henkilön suhdetta”. Koodaajat tietänevät käsitteen moni-moneen-yhteyksistä, ja kuinka tämä täytyy käytännössä tietokantasuunnittelussa toteuttaa luomalla synteettisiä käsitteitä, jotta se voidaan mallintaa matemaattisesti. Kun puhutaan lain muuttamisesta, käsitteen on oltava yhtä kyseenalaistamattoman yksikäsitteinen kuin ohjelmakoodikin.

Sukupuolineutraali avioliitto (tai rekisteröity parisuhde, jos emme halua provosoida konservatiiveja) on hyvin triviaali verrattuna siihen tuhottomaan määrään ristiriitoja, joka syntyy moni-moneen-yhteydellisestä avioliitosta tai edes yhden henkilön useasta yhteydestä toiseen.

Jopa yksinkertaisemmassa muodossaan, jossa oletamme ihmissuhdehäröpallon koostuvat useista yksi-yhteen parisuhteesta, tämmöinen lainsäädäntö joutuisi vakavaan ristiriitaan monien nykylakien kanssa koskien isyysolettamaa, perintöoikeutta, leskenoikeutta, puolison oikeutta estää toisen puolensa kiinteistökaupat, tarveharkintainen sosiaaliturva (jonka purkamisesta ilmeisesti meillä on jo konsensus puolueen sisällä?), yms. Voiko henkilö A (jo aviossa henkilön B kanssa) mennä naimisiin henkilön C kanssa ilman B:n lupaa?

Minusta on aika nurinkurista lähteä ajamaan moniavioliittoja ennen kuin tiedämme mikä on avioliiton merkitys siinä tilassa, josta unelmoimme. Jos emme tiedä mitä rekisteröity parisuhde tarkoittaa ja tulee tarkoittamaan, on täysin absurdia vaati lukumääräneutraalia parisuhdelakia. Totaalisen absurdia. (Sukupuolineutraalia on helppo vaatia, se kun ei vaadi mitään muita muutoksia nykyiseen lakiin. )

Jos avioliiton (tai rekisteröidyn parisuhteen) merkitys supistetaan murto-osaan nykyisestä (esim. sisältämään edunvalvonnan, vierailuoikeus sairaalaan, yms.) tämä moniavioliittokin voi onnistua. Mutta onko meillä konsensus siitä, että mm. avioeron tai puolison kuoleman aikaisesta osituksesta pitää luopua? Suostuvatko vasemmistopiraatit siihen, että rikampi puoliso ei joudu kärsimään avioerosta taloudellisesti? Minusta nämä ovat asioita, joita vasemmisto ei ole itsekään uskaltanut miettiä rationaaliseen päätökseensä asti, koska loppupäätelmä voisi olla sopimusvapaampi liberalistisempi maailma (joka monien mielestä, vaikkakaan ei minun, on pahempi kuin itse Hitler).

En nyt mene ehdottamaan, että mainintaa lukumääräneutraalista parisuhdelaista pitäisi poistaa, mutta oikeasti ajattelua ei nyt vaan sovi pysäyttää ennenaikaiseen loppupäätelmään ”kannatan”.

____

Niinikään otin IRC-kanavalla esiin eilen erään parisuhteisiin liittyvän asian:
Pitäisikö Piraattipuolueen ottaa kannakseen ”avoliitto” -käsitteen purkaminen? Avoliittohan on parisuhde, jonka valtio määrittää tapahtuneeksi kysymättä osapuolten omaa halukkuutta kuulua yhteistalouteen… ja usein avoliitossa asuvat eivät edes ole yhteistaloudessa, vaikka valtio näin olettaa.

Avoliittokäsitteessä on nykyisellään seksuaalisesti syrjiviä piirteitä, koska ei-sukulaiset mies ja nainen oletetaan automaattisesti avoliitossa oleviksi, jos asuvat samassa osoitteessa. Kaksi saman sukupuolen edustajaa taas eivät ole lähtökohtaisesti avopari (eivät, vaikka olisivat homoja ja vaikka tosiasiassa seurustelisivatkin keskenään), jolleivat erikseen rekisteröi parisuhdettaan. Homojen avoliitto on siis vapaaehtoinen, heteroiden (tai eri sukupuolisten homojen, jotka eivät edes ole kiinnostuneita toisistaan) on pakotettua.

Tässä nyt ei vaan ole mitään järkeä.

Avoliitto-käsitteen purku pitäisi yhdistää jo nyt puolueen seuraavaan agendauudistukseen, jossa puidaan rekisteröidyn parisuhteen yleistämistä koskemaan kaikkia sukupuolia ja seksuaalisuuksia. Jos avioliittokäsite palautettaisiin ei-juridiseksi käsitteeksi uskonnollisille ja aatteellisille yhdistyksille, avoliittokäsite on syytä palauttaa historian erehdyksiin, jotka eivät toivottavasti tule koskaan takaisin.

Sori, vähän meni rantiksi.