Vs: Lausunto: Luvattoman wlan-käytön dekriminalisointi

Etusivu Foorumit Piraattipuolueen toiminta Lausunto: Luvattoman wlan-käytön dekriminalisointi Vs: Lausunto: Luvattoman wlan-käytön dekriminalisointi

Julkaisija Vastaukset
Scoffa # Posted on 28.11.2009 at 7.43
Profiilikuva käyttäjästä Scoffa

Noniin, hieman IRCin puolella jo koitin kerätä ajatuksia kasaan, joten tuodaanpa ne nyt tänne.

Lausuntoon on saatava mukaan tärkeimmät pointit joita muistiossa on esitetty. Ei mitään erityisen kattavaa listaa, mutta ehdottoman huomionarvoiset harkitessa lain muuttamista. Näitä voisi olla ainakin:

Muistiossa oli huomioitu langattomaan verkkoon liittyjän olevan monesti mahdotonta tietää, aiheuttaako kohtuutonta rasitusta verkon omistajan käyttöön ja vaikka yksittäinen verkon hyödyntäjä ei aiheuttaisikaan kuin pientä kuormaa, usea yhtäaikainen käyttäjä voi toisensa tiedostamatta ruuhkauttaa linjan. Ainoat selkeät tapaukset joissa tahallinen verkon väärinkäyttö olisi todettavissa käyttäjällä itsellään helposti, on murtautumisyritykset ym. toiminta joka on jo muutoinkin rikollista.

Verkon suojaamisen ei-halutulta käytöltä todettiin olevan hyvin helppoa ja monet jakavatkin verkkonsa tahallisesti vapaaseen käyttöön.

Luvattoman käytön valvonta on niin viranomaisten kuin verkon omistajankin osalta lähes mahdotonta.

Julkisen verkon luvallisesta käytöstäkään ei voi yleensä olla kovin varma, joten luvallisen ja luvattoman käytön raja jäisi hyvin epäselväksi.

Monet laitteet (myös muut kuin Windows laitteet jotka olivat muistiossa esillä) yhdistävät verkkoon automaattisesti, ilman erillistä luvan kyselyä laitteen omistajalta. Tällaisten tehdasasetusten muuttaminen on epärealistinen tavoite, sillä Suomen kaltaisella pienellä valtiolla ei ole valtaa vaatia sitä suurilta ohjelmistojäteiltä, matkapuhelin- ja kämmentietokonevalmistajilta ja muilta maailmanlaajuisesti tuotteitaan levittäviltä yhteisöiltä.

Muita lisähuomioita:
Muistiossa puhutaan jatkuvasti ”langattomista lähiverkoista” mutta itse lakiosuus ei sisällä viittausta langattomaan, jolloin sen voitaisiin olettaa kattavan myös langallinen yhteys. Piraattipuolue ei näe kuitenkaan erillistä tarvetta kieltää tai eriyttää sitä. Langallisen verkon liitoskohdat ovat yleensä kodin sisällä suojassa ja joissakin tapauksissa, kuten suurissa tapahtumissa tai julkisissa lähiverkoissa liitäntöjen tarjoaminen on yleensä tarkoituksellista. Myöskään sen suurempaa haittaa ei voi tehdä langallisessa kuin langattomassa verkossa.

Langattomien verkkojen vapaahkon käytön kieltäminen toimii tietynlaisen teknologisen kehityksen jarruna. Kaupallisten toimijoiden verkkoyhteyden tarjonta maanlaajuisesti on edelleen hyvin kehittymätöntä ja nopeudet erityisesti katvealueilla ovat usein lähes käyttökelvottomia. Langattomia verkkoja hyödyntämällä ja niiden lisää yleistyttyä onkin huomattavasti todennäköisempää onnistua käyttämään teknologiaa, joka on jo mm. useiden matkapuhelimienkin perustoimintoja ja joiden varaan monen laitteen toiminta perustavanlaisesti pohjautuu.

Qos (Quality of Service) liikenteen priorisointitoiminto on nykyaikaisissa wlan tukiasemissa jo yleinen. Toiminnolla voidaan määritellä halutessa vaikkapa vierailevien käyttäjien verkkoyhteys toissijaiseksi prioriteetiksi, jolloin verkon omistaja saa kaiken kaistan jota itse tarvitsee ja loppu jakautuu vierailijoille. Tämä voi tapahtua automatiikalla joka säätää rajoituksia rasituksen mukaan, tai vierailijoille ja omistajalle voi varata aina tietyn määrän kaistaa.