Vs: Muutos televisiomaksuun

Etusivu Foorumit Yleinen keskustelu ja politiikka Muutos televisiomaksuun Vs: Muutos televisiomaksuun

Julkaisija Vastaukset
Alejandro # Posted on 27.4.2011 at 22.58
Profiilikuva käyttäjästä Alejandro

Quote:Mielestäni ihmisillä pitäisi olla enemmän valinnanvaraa sen suhteen miten heidän maksamiaan veroja käytetään. Nykyinen järjestelmä, jossa valinnanvaraa ei ole johtaa ja on jo johtanut luokka yhteiskuntaan, jossa on etuoikeutetut virkamiehet, joilla on muita paremmat edut ja elinikäinen työpaikka ja sitten kasvava joukko muita, joilla näitä etuja ei ole.

Verotuksen ja palvelutarjonnan universaaliudesta luopuminen johtaa luokkayhteiskunnan voimistumiseen. Kun rikkaat päättävät, että he eivät tarvitse julkisia palveluita / heidät suljetaan julkisten palveluiden ulkopuolelle, pian he eivät ole myöskään halukkaita osallistumaan niiden kustantamiseen, jonka jälkeen julkiset palvelut heikentyvät ja niistä tulee vain köyhäinavun jatke. Tälle politiikalle on ihan nimikin, kutsutaan sitä tässä vaikkapa oikeistolaisuudeksi.

Kansantalous on siitä monimutkainen juttu, että julkinen ja yksityinen eivät ole toisistaan erillisiä asioita, vaan talouden kaksi puolta. Ne ruokkivat toinen toisiaan. Julkisin varoin tuotettu asia voi tuoda merkittäviä tuloja yksityissektorille, ja päinvastoin. Taloushan on loppujen lopuksi kuvitteellista työn, rahan, resurssien ja luottamuksen aaltoliikettä imaginäärisessä tilassa.

Tärkeintä on, että ihmisillä on katto pään päällä ja riittävästi ravintoa, niin ruumiin kuin hengenkin. Ihminen ei ole kone, ja sitä ei pidä valjastaa rahantekovälineeksi, sillä se ei loppujen lopuksi tuo onnea kenellekään.