Vs: Piraattiliberaalinen vaalimanifesti

Etusivu Foorumit Yleinen keskustelu ja politiikka Piraattiliberaalinen vaalimanifesti Vs: Piraattiliberaalinen vaalimanifesti

Julkaisija Vastaukset
OjM # Posted on 18.12.2010 at 17.53
Profiilikuva käyttäjästä OjM

1. …valtiolla ei ole oikeutta säätää sellaista lakia joka kohtelisi ihmisiä eri tavalla esimerkiksi heidän fyysisten ominaisuuksiensa…

Jaa? Että pois esimerkiksi laki vammaisetuuksista? Mietitäänkös uudestaan?

4. Jokaisella ihmisellä, yrityksellä ja yhteisöllä on oltava oikeus käydä keskenään kauppaa tuotteilla ja palveluilla, itse keskenään sopimillaan hinnoilla ja ehdoilla. Valtiolla on oikeus puuttua tähän kauppaan ainoastaan mikäli kauppa ei perustu vapaaehtoisuuteen, vaan toinen osapuoli pakotetaan tai huijataan sopimukseen, tai mikäli kauppa rajoittaa tai rikkoo kolmannen osapuolen vapautta tai oikeuksia, tai siitä aiheutuu vahinkoa tai haittaa kolmannelle osapuolelle, tai mikäli kauppa aiheuttaa uhan Suomen kansalliselle turvallisuudelle.

Ei. Esimerkiksi Microsoft tuskin on erilaisilla säätelyillä päässyt määräävään markkina-asemaan. Sillä on ollut tapana tahallisesti murskata kilpailijoita epärehellisin keinoin. Kun pulju on tarpeeksi iso, se pystyy estämään muiden tulemisen markkinoille.

Olisiko tarjota todisteita siitä, että monopolit ovat vain säätelyn tulosta? Jos on noin varma tieto antaa…

6. Valtiolla on oikeus periä Suomessa asuvilta ihmisiltä sekä Suomessa toimivilta yrityksiltä ja yhteisöiltä tuloveroa, jonka suuruus on enintään 25% kaikista heidän/niiden tuloista, riippumatta tulon lähteestä. Jokainen Suomessa asuva ihminen on oikeutettu 1000 euron kuukausittaiseen verovapaaseen tuloon, tulovero kohdistetaan vain tämän ylimenevälle osalle.

Verotulot tippuisivat kai aika reilusti jo silloin jos olisi tuo max 25% vero, mutta vielä kun 1000 verovapaata…

8. …valtio maksaa opiskelijoille opintorahaa enintään 300 euroa kuukaudessa suoritettujen opintopisteiden mukaan…

Miksi opiskelija ei voisi saada enempää kuin tuon 300€ kuussa jos kerta opiskelee enemmän ja valmistuu näin varmemmin ja nopeammin? Eikö tuota pitäisi nimenomaan kannustaa?