Vs:Kai Sotala Ykkösen Aamu-TV:ssä

Etusivu Foorumit Uutisia maailmalta Kai Sotala Ykkösen Aamu-TV:ssä Vs:Kai Sotala Ykkösen Aamu-TV:ssä

Julkaisija Vastaukset
Välkky # Posted on 30.12.2009 at 17.36
Profiilikuva käyttäjästä Välkky

Voisitko viitata lainkohtaan, jossa mainitaan, ettei hyvitysten tarkoitus ole olla sidoksissa mitenkään todelliseen vahinkoon? Maallikon silmillä luin tuon tekijänoikeuslain pykälän 56 ja tämän a-kohtaanhan laiton levitys taitaa liittyä. Pykälässä 57 puhutaan ”kohtuullisesta hyvityksestä”, mutta onko tämä määritelty jossain?

Lainaus kyseisestä pykälästä finlexistä:
Hyvitys ja korvaus (14.10.2005/821)
57 § (14.10.2005/821)

Joka vastoin tätä lakia tai 41 §:n 2 momentin nojalla annettua määräystä käyttää teosta taikka tuo maahan tai Suomen alueelle edelleen kolmanteen maahan kuljetettavaksi teoksen kappaleen, on velvollinen suorittamaan tekijälle kohtuullisen hyvityksen. Vastoin lakia tapahtuvasta teoksen kappaleen valmistamisesta yksityistä käyttöä varten on hyvitysvelvollisuus vain siinä tapauksessa, että kappaleen valmistaja on tiennyt tai hänen olisi pitänyt tietää, että kopioitava aineisto on saatettu yleisön saataviin vastoin tätä lakia.

Jos teosta käytetään tahallisesti tai tuottamuksesta, hyvityksen lisäksi on suoritettava korvaus kaikesta muustakin menetyksestä, myös kärsimyksestä ja muusta haitasta.

Joka muutoin kuin teosta käyttämällä syyllistyy rikoslain 49 luvun 1, 3 tai 5 §:n taikka tämän lain 56 a §:n, 56 e §:n 1 kohdan tai 56 f §:n mukaan rangaistavaan tekoon, on velvollinen suorittamaan tekijälle korvauksen rikoksesta aiheutuneesta menetyksestä, kärsimyksestä ja muusta haitasta.

Edellä 2 ja 3 momentissa tarkoitetusta korvauksesta on lisäksi voimassa, mitä vahingonkorvauslaissa (412/1974) säädetään.

Korostus omani. Meneekö ihan metsään, jos tuosta tulkitsee niin, että hyvityksen tarkoitus on korvata (taloudellisia)menetyksiä, mutta joissakin tapauksissa voidaan myös määritellä korvattavan muitakin asioita? Pitäisikö lain mukaan hyvitysten voida ylittää oletettavat todelliset tappiot?

Joitakin päätöksien kohtia lukeneena voisin kysyä, että eivätkö myös tekijänoikeusrikkomusten hyvitystuomiot perustu erilaisiin laskelmiin, joilla on pyritty arvioimaan mahdollisia taloudellisia tappioita? Sama juttu myös kunnianloukkausjutuissa. Viralliset taulukotkin lienevät vain arvioita ja standardisoituja laskelmia. Eli ennemminkin ero esim. tekijänoikeusrikkomusten ja vammojen hyvitysten/korvausten osalta olisi se, että jälkimmäisessä on vakiintuneempi korvauskäytäntö kuin aiemmin mainituissa?
Standardisointihan ei tarkoita, etteikö se taulukko olisi ihan yhtä hatusta vedetty kuin yksittäispäätöskin. Hatusta vedon seuraus vain johtaa vakiintuneeseen käytäntöön. Ei se taida sitä sen enemmän todellisuuteen perustuvaksi tehdä.