Vs:kannanotto

Julkaisija Vastaukset
Ahto Apajalahti # Posted on 2.5.2009 at 16.46
Profiilikuva käyttäjästä Ahto Apajalahti

Laitanpa myös tähän keskeiset kohdat vastauksestani, jonka kirjotin Piraattipuolueen erään blogikirjoituksen kommentteihin.

Mediamaksusta on useampikin toivonut meiltä kannanottoa. Minusta kuitenkaan ei ole Piraattipuolueen asia esimerkiksi arvioida jonkin kaikille kansalaisille samansuuruisena esitetyn maksun oikeudenmukaisuutta, se on ennemminkin sosiaalipoliittinen tulonjakokysymys. Ylen rahoitusmalli ei myöskään minusta suoranaisesti kuulu Piraattipuolueen agendaan.

Jonkinlainen tietoyhteiskuntanäkökulma tähän asiaan olisi varmasti kuitenkin mahdollista ottaa. Itselleni tämä kysymys ei ole kuitenkaan kovin merkittävä enkä usko, että mediamaksu toteutuu ehdotetussa muodossa. Kaikkia koskeva samansuuruinen maksu herättäisi liikaa vastustusta kansalaisissa ja olisi yksinkertaisesti liian helppo lyömäase oppositiolle, jotta hallitus ottaisi sitä ajettavakseen.

Kukaan ei ole toistaiseksi ottanut asiakseen laatia kannanottoehdotusta mediamaksusta. Jos hyviä ehdotuksia tulee, voimme varmastikin ottaa asiaan kantaa. Ne, jotka kokevat tämän asian erityisen tärkeäksi, voisivat hyvin aktivoitua kannanottoehdotuksen laatimisessa. Toistaiseksi en ole nähnyt hyvää ehdotusta siitä, mistä mediamaksuehdotuksen kohdasta Piraattipuolueen varsinaisesti pitäisi ottaa kantaa ja millainen se kanta olisi. Pelkkä mediamaksun kohdistuminen kaikille samansuuruisena ei mielestäni voi olla Piraattipuolueen kannanoton perusta tässä asiassa.

Lisäystä:

Tiedon levittämisen vapaus, esimerkiksi Ylen tuottaman materiaalin vapaa levitettävyys ja muokattavuus, on kyllä ihan piraattiagendaan liittyvä kysymys. Jos kaikkea Ylen tuottamaa materiaalia lähditään vaatimaan vapaaseen levitykseen, on kuitenkin muistettava nykyisen tekijänoikeusjärjestelmän realiteetit. Yle tuskin voisi käyttää tuotannossaan ollenkaan esimerkiksi kaupallisesti tuotettua musiikkia, sillä oikeudenhaltijat tuskin suostuisivat materiaalin Creative commons -tyyppiseen lisensointiin.

Mielestäni Yle on kiitettävästi tuonut esimerkiksi kaikki ajankohtaisohjelmansa netissä saataville, vaikka tv-yhtiöiden verkkopalvelujen voidaankin sanoa olevan vielä aika alkeellisella tasolla. Kaikkien verkkopalveluidensa osalta Yle on joutunut taistelemaan oikeudenhaltijoiden kanssa levitysoikeuksista. Ylestä löytyisi ymmärtääkseni haluja ohjelmien vapaampaan levitykseen, oikeudenhaltijapuolelta ei.

Ajattelin pitkään, että verobudjettirahoitus vaarantaisi Ylen riippumattomuuden. Nyttemmin olen tullut siihen lopputulokseen, että ero on vain nimellinen. Niin kauan kuin Yle on valtionyhtiö, eduskunnalla on joka tapauksessa valta säätää lailla Ylen rahoituksesta. Eikö ole ihan sama asia, päättääkö eduskunta Ylen rahoituksesta budjettilain vai jonkin muun lain yhteydessä? Toki merkittävä osa riippumattomuutta on myös se, näyttääkö rahoitus ulospäin riippumattomalta. Budjettirahoitus voisi joidenkin mielestä näyttää vähemmän riippumattomalta kuin erillinen maksu, vaikka käytännön eroa ei minusta olekaan.