Vs:Keskustelu presidenttivaaleista ja -ehdokkaista

Etusivu Foorumit Piraattipuolueen toiminta Keskustelu presidenttivaaleista ja -ehdokkaista Vs:Keskustelu presidenttivaaleista ja -ehdokkaista

Julkaisija Vastaukset
HarriKivisto # Posted on 4.5.2011 at 11.26
Profiilikuva käyttäjästä HarriKivisto

Puolueen imago ja piraattiaiheet presidenttikampanjassa

Presidenttiehdokkaan olemus ja ”eetos” ovat pitkälti se olennaisin asia, joka presidentinvaaleissa vaikuttaa puolueen imagoon. Minusta nyt olisi oiva hetki tasapainottaa puolueen kuvaa: kommunikoida, että kyseessä ei ole vain tietynlaisen ihmisryhmän juttu. Moni luulee puolueen koostuvan vuorollaan joko teekkareista, nörteistä tai milloin mistäkin — konsepti ”nuoret vihaiset miehet” on aivan liian usein se vallitseva mielikuva. Itse perheellisenä humanistina sopisin muuttamaan ihmisten mielikuvia; pyrkimyksenä olisi luoda kuvaa puolueesta, joka on avoin hyvin erilaisille ihmisille ja ajatuksille ja joka pyrkii hakemaan toimivia poliittisia ratkaisuja yli ideologisten rajojen.

Olen huomannut, että melkein mihin tahansa poliittiseen keskusteluaiheeseen voi liittää piraattien keskeisiä tavoitteita: yksityisyyttä, sananvapautta, suoraa demokratiaa, tiedon vapautta, kulttuurin vapautta… Presidentin asema mielipidejohtajana on tässä oleellinen. Presidenttinä voin tuoda esille kansalaisoikeuksien tärkeyttä ja puuttua näitä polkeviin lakeihin niin parlamentaarisella tasolla kuin myös retorisestikin. Esimerkiksi ulkopolitiikan suhteen painotan kansalaisten oikeutta saada mahdollisimman paljon tietoa valmisteltavista sopimuksista jne jne.

Presidentinvaalit ovat yksilövaalit, ja siksi, vaikka puolue onkin ehdokkaan takana ja ehdokas vaaleissa edustaa osittain puoluetta, ehdokas voi ilmaista mielipiteitään vapaammin ja ne eivät määritä puoluetta kokonaisuudessaan. Tähän toki vaikuttaa retoriikka: yksilön ensimmäisen persoonan ahkera käyttäminen lienee hyvä strategia, kun taas monikon ensimmäistä voi käyttää, kun viitataan selkeästi koko kansaan tai läsnä oleviin keskustelijoihin. Presidentin pitää olla ”koko kansan presidentti”.


Kampanjan pääkohdat

Olen voimakkaasti Natoon liittymistä vastaan, en turvallisuuspoliittisista syistä vaan puhtaasti ulkopoliittisista syistä. En halua Suomen tukevan Naton poliittisia tavoitteita. Tästä asiasta on tehty oikea-vasen-kiista, vaikka todellisuudessa kaksinapainen maailma on jo historiaa. Kansanäänestys voisi olla hyvä ratkaisu.

Varsinkin Lex Nokian valmistelun yhteydessä puhuttiin paljon perustuslakituomioistuimen tarpeesta. Minusta pitäisi kehittää presidentin roolia tässä: että olisi presidentin tehtävä voida kyseenalaistaa lakiesityksen perustuslaillisuus vielä viime hetkellä. Tämä olisi toki raskas ja epäkiitollinen tehtävä (niin ikään asettua eduskunnan enemmistöä vastaan), mutta mielestäni tähän tehtävään ei ole olemassa parempaa henkilöä kuin suoralla kansanvaalilla valittu arvojohtaja.

Presidentti voi toki palauttaa jo hyväksytyn lain takaisin eduskunnalla, mutta perustuslakituomioistuimen käsittely olisi usein tarkoituksenmukaisempi.

Olennaisinta tässä olisi tietenkin asioiden tuominen mediaan ja siten kansan tietoisuuteen.

Käyttäisin Apajalahden tavoin armahdusoikeutta aktiivisesti.

Uskonnolliset vakaumukset

Eduskuntavaalisivuiltani voi vielä lukea mielipiteitäni eri poliittisiin kysymyksiin. Kannattaa erikseen kysyä, jos jokin asia jää epäselväksi. Kannatan nk. ”sekulaaria” politiikkaa: uskonnollista ja poliittista diskurssia ei tule sekoittaa keskenään. Poliitikot suovat ihmisille ja uskonnollisille yhteisöille uskonnonvapauden ja vastalahjaksi uskonnolliset yhteisöt eivät pyri vaikuttamaan politiikkaan uskonnollisen vaikutusvaltansa kautta.
Toki ihmisten maailmankuvat, ovat he sitten uskonnollisia tai uskonnottomia, vaikuttavat heidän mielipiteisiinsä, arvoihinsa ja asenteisiinsa, mutta tämä ei ole lainkaan suoraviivaista. Uskoisin, että tehokkaampaa on kysyä suoraan ehdokkaiden kantoja yksittäisiin asioihin tai laajempiin arvokysymyksiin, varsinkin kun nyt oletamme ehdokkaiden olevan avoimia ja rehellisiä mielipiteidensä suhteen.