Vs:KHO: Kuntavaalit uusiksi kolmessa kunnassa

Etusivu Foorumit Uutisia maailmalta KHO: Kuntavaalit uusiksi kolmessa kunnassa Vs:KHO: Kuntavaalit uusiksi kolmessa kunnassa

Julkaisija Vastaukset
Ahto Apajalahti # Posted on 9.4.2009 at 21.25
Profiilikuva käyttäjästä Ahto Apajalahti

HarriKivistö kirjoitti:

Quote:Käytetty äänestysjärjestelmä ei riittävällä tavalla turvaa vaalisalaisuutta. Toisin kuin paperilipuilla äänestettäessä, sähköisessä järjestelmässä henkilön antama ääni ja hänen henkilöllisyytensä on mahdollista yhdistää toisiinsa. Tiedossa on, että sähköistä uurnaa on säilytetty TietoEnatorin palvelimilla, jolloin siitä on ollut mahdollista ottaa kopioita. Äänten salauksen purkuun tarvittavat avaimet ovat edelleen sähköisen uurnan avausryhmän hallussa. Vaalien toteutus on lähtökohdiltaan demokraattisten vaalien periaatteiden vastainen, koska toteutus mahdollistaa vaalisalaisuuden murtamisen. Näin toteutettuna vaali on alun alkaenkin lainvastainen.

Tuo kohta on kyllä valittajan näkökulma, jota on referoitu päätöksessä. Löytyy kohdan ”A asiakumppaneineen on lausunut valituksensa tueksi muun ohessa seuraavaa” alta. KHO ei ottanut vaalisalaisuutta koskevaa kohtaa käsiteltäväksi ollenkaan, koska ei katsonut sen kuuluvan toimivaltaansa:

”1. Korkein hallinto-oikeus ei tutki sähköisten vaaliuurnien ja sähköisen uurnan avausryhmän salausavainten tuhoamista koskevia vaatimuksia.”

”Vaatimuksen tutkiminen ei korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 2 §:n 1 momentin nojalla kuulu korkeimman hallinto-oikeuden toimivaltaan.”

Ps. Kirjoitin aiheesta Piraattipuolueen blogiin.