Vs:Lääkepatentit?

Julkaisija Vastaukset
Näky # Posted on 11.3.2009 at 14.13
Profiilikuva käyttäjästä Näky

Quote:Joten, selventäisitkö ja perustelisitko vähän, kiitos.

Mainittakoon, että kun yhdistetään lääkkeet, potilas, lääkäri, patentit, yhteiskunta, verovarat, etiikka ja raha (+paljon muuta) niin lopputulos on sekava, eikä kokonaisuutta saa pariin postaukseen puristettua. Mainitusta syystä pahoittelen tekstini hyppivyyttä, yksittäisen asian kommentointi taas antaa aivan liian suppean kuvan, näin alkuvaiheessa ennen kuin kissa on kokonaan pöydällä. :(

Lääkkeet toki ovat hyödyllisiä, joskin hyöty suhteessa kustannuksiin voi olla kyseenalainen. Esimerkiksi vanhahkolla henkilöllä ASA:n syöminen vaikuttaa ennusteeseen usein enemmän kuin muut sydän-, verenpaine- ja kolesterolilääkkeet yhteensä. Asetyylisalisyylihapon osuus lääkekustannuksista kuitenkin yleensä jää hyvin vähäiseksi. Tietysti mikäli pysyy oireettomana sairauksista huolimatta ennusteen kuitenkaan muuttumatta niin eihän siinäkään periaatteessa mitään vikaa ole, mikäli henkilö tilanteen tietää ja hyväksyy.

Toisaalta en ehkä kuitenkaan lähde nyt spekuloimaan eettistä puolta käytetyn rahan ja hyvinvoinnin välillä. Preventioon käytetty euro usein vain säästää useamman hoitoon käytetyn euron, vaikka tulokset eivät ”näy”.

Ristiriita hyöty-hyödyttömyys-patentti asiassakin on suhteellinen. Kaupallisia pyrkimyksiä ajaa voiton tavoittelu ja julkisia säästön maksimointi. Lääkkeiden kehitys keskittyy alueille joilla on selkeästi saavutettavissa jotain uudella riittävän kilpailukykyisellä tuotteella. Tuotteella pitää siis olla riittävästi myyntiä, jotta kehitys saadaan maksettua, oli myyntihinta mikä tahansa. Vaikka kenenkään mikään patentti ei olisi esteenä, ei yksittäisen molekyylin kehittäminen uskoakseni merkittävästi halpenisi, ellei turvallisuus tai näyttövaatimuksista tingitä. Nyt kaupalliset tahot noudattavat yhteiskunnan asettamia sääntöjä. Mikäli yhteiskunta jää ainoksi ”edunsaajaksi” tulee kiusaus hyväksyä erilaiset riskit ja velvoitteet. (vrt. M. Nikki ja estolista-asian käsittely krp:n toimesta)

Vaikka (tietyn ryhmän) eri lääkkeiden tavoiteltu vaikutus on sama ja toimintamekanismi pääosin sama ei kaikki sovi kaikille tai kaikki ole tehokkaita kaikille. (Nykyään yhteiskunta kuitenkin soveltaa varsin voimakkaasti ”one xxx fits for all” asennetta omissa asioissaan. Ainoana edunsaajana asenne voisi liikaa ”tehostua”.) Nyt kilpailu synnyttää leegion tuotteita joista voi löytyä sopiva valmiste tietylle potilaalle, vanhemmat samankaltaisesti vaikuttavat edullisemmat tuotteet käyvät myös niille joilla ei ole varaa maksaa uudesta (nimellisesti) paremmasta tuotteesta. Mikäli vain julkisia varoja käytettäisiin lääketutkimukseen niin jonkun pitäisi ohjata kehittelyä, jakaa rahat ja olla vastuussa tuottavuudesta. Tällöin ei olisi järkevää kehittää useita lääkkeitä samaan vaivaan, vaikka ensimmäisenä löydetty tuskin olisi paras vaihtoehto. Riittäisi että lääke olisi käyttötarkoitukseen ”riittävän hyvä”. Varsinaista kilpailua ei tuotteiden välillä olisi. (vrt. yritystoimintaan, jossa yksittäinen yritys pyrkii pitämään tuoteportfolionsa riittävän laajana ja kilpailukykyisenä muiden yritysten kanssa, mutta sellaisena ettei omat tuotteet kilpaile keskenään.) Jollain metodilla ne nykyisin lääkkeisiin käytettävät tutkimusmiljardit pitäisi jakaa. Vai ostettaisiinko tutkimus yrityksiltä? Jos kyseessä olisi yliopistojen perustutkimuksen rahoitus, nousisiko tutkijoiden palkat? Kuka päättäisi rahojen jaosta, professorit? Miten käytänössä tukiminen tehtäisiin, jottei nollatutkimukset söisi tutkimuksen tehokkuutta ja toivottuja säästöjä. Minne siirtyisivät sijoittajat(mm. eläkevauutusyhtiöt) rahoineen, jotta tuotto-odotukset säilyisivät?

Kokonaisajatus oli, että lääkepatenttien nykyinen käytäntö ei erityisen merkittävästi haittaa yhteiskuntaa. Lääkkeistä merkittävästi ennusteeseen vaikuttavat valmisteet ovat hinnaltaan kohtuullisella tasolla (esim. suurin osa antibiooteista, insuliini). Suurin osa teolisuuden tuotoista tulee oireita hoitavista lääkkeistä, niistäkin löytyy vanhempia tehokkaita tuotteita joiden patenttisuoja on jo ohi(ja hinta kilpailun mukainen).
Teolliset maat ja kehitysmaat tulevat aina olemaan eriarvoisessa asemassa toisiinsa nähden lääkeasioissa, riippumatta patenteista. (Länsimaiden hyvinvointi on aina perustunut raaka-aineita tuottavien maiden riistoon, mutta se ei kuulu nyt tähän keskusteluun. Kuten ei myöskään se, että vaikka kaikki jaetttaisiin tänään tasan niin kahden viikon päästä olisi jo upporikkaita ja rutiköyhiä.)
Kysymys onkin siitä mitä yhteiskunnan tulee osaltaan maksaa(verovaroista) lääkkeistä. Jos tuote ei ole tavallisen kansalaisen maksukyvyn rajoissa ei sille ole käyttäjiä (markkinoita). Jos yhteiskunta maksaa avokätisesti välistä niin köyhäkin käyttää kallista lääkettä. (Tässä ei nyt puututa lääkärinlausuntoihin lääkityksen tarpeesta.) Tällöin hinnat pysyvät korkeina ja yhteiskunnan kustannukset myös. (En käsittele tässä vakuutusten ja lääkehintojen dynamiikkaa.)

Minun on vaikea nähdä, että yksityinen taho käyttäisi (satoja)mijoonia tutkimukseen, jos oletettavissa on ettei panostusta saada takaisin. Toisaalta en osaa nähdä miten yritysten tutkimusinvestoinnit saadaan takaisin. Voisi tietysti olla niin, että kehittyisi salakähmäinen teollisuudenala, joka keskittyisi tuotantoprosesseihin ja pitäisi omat innovaationsa salassa niitä patentoimatta, ja tutkivien tahojen kanssa tehtyjen sopimusten kautta vain yhdelle taholle myytäisiin lopputuotetta. Tällöin tuotantotekninen tieto ei ”koskaan” vapautuisi koska ainut keino voittoihin olisi salata se kaikilta. Jos salailu olisi ainut suoja innovaatioille niin se kuulostaisi ikävälle. Niin ikävää kuin se onkin itsekkyys edelleen pyörittää maailmaa, eikä nykyisessä yhteiskunnassa (eu) lääkepatentit ole ensimmäinen ongelma eikä edes erityisen merkittävä jonka massiivinen muuttaminen olisi kokonaisuudessaan taloudellisesti järkevää. Lisäksi sikäli kun tekijänoikeuslobby saa tahtonsa läpi niin lääkemolekyylin muoto ja kompositio laskettaisiin teokseksi jolloin suoja-aika pitenisi merkittävästi. Tällöin lääketeollisuuden intressinä olisi tukea TO-mafiaa isolla rahalla, koska muuta suojaa ei olisi odotettavissa.

Seuraavaksi voisin vastata vai yksittäiseen perusteluun kerralla, niin ei tulisi tällaisia postauksia :)