Vs:Lausunto: Lapsipornografiaa koskeva lainsäädäntö

Etusivu Foorumit Piraattipuolueen toiminta Lausunto: Lapsipornografiaa koskeva lainsäädäntö Vs:Lausunto: Lapsipornografiaa koskeva lainsäädäntö

Julkaisija Vastaukset
whiic # Posted on 5.7.2010 at 13.58
Profiilikuva käyttäjästä whiic

Luonnoksesta puuttuvat ideat
2.2 uhrittomuus (eli se, että suoranaista uhria ei ole)
sekä
2.3 porttiteorian toimimattomuus (eli se, että lolicon-materiaali ei väitteistä huolimatta luo lasten hyväksikäytölle suotuisaa ilmapiiriä eikä siis edes välillisesti luo uhreja) on käsitelty hyvin suppeasti, vedoten yksinomaan ”arkikokemukseen”, vieläpä väkivaltarinnastuksen kautta. ”Olen nähnyt Terminatorin. En ole tappanut ketään. Väite on kukkua” ei ole kovin painava argumentti.

Asiaan liittyvät tutkimukset Länsimaista (2.3.1) ja Japanista (2.3.2) puuttuu. Hyvä esimerkki 2.3.2 täyttävästä tutkimuksesta olisi Nikin lähteenänsä käyttämä tutkimus:
http://www.hawaii.edu/PCSS/biblio/articles/1961to1999/1999-pornography-rape-sex-crimes-japan.html

Ei olisi lainkaan pahitteeksi käyttää samaa tutkimusta puolueen lausunnossa, siitä vaan pitää tehdä yhteenvetoa ja tulkintaa, jotta se saadaan suppeassa muodossa puettua puolueen kantaan tarpeellisina tulkintoina. Tähän lähteeseen kannattaa viitata myös suoraan, eikä Nikin aiemman lausunnon kautta.

___

IRCissä oli puhetta myös jo kertaalleen kuopatun idean, ehdotettujen grooming-pykälän, kritisoimisessa lausunnon FINAL-versiossa.

Grooming-pykälä siinä muodossa kuin se on esitetty (värikorostukset omiani):
Quote:8 b §
Lapsen houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin

Joka pyrkii tapaamiseen tai muuhun kanssakäymiseen lapsen kanssa tarkoituksenaan 17 luvun
18 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla valmistaa kuvia taikka kuvatallenteita tai -tiedostoja, joissa sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasti esitetään lasta,
taikka kohdistaa lapseen 6 tai 7 §:ssä tarkoitettu rikos, on tuomittava lapsen houkuttelemisesta seksuaalisiin tarkoituksiin sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

Jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, lapsen houkuttelemisesta seksuaalisiin tarkoituksiin tuomitaan myös se, joka viettelee kahdeksaatoista vuotta nuoremman henkilön ryhtymään sukupuoliyhteyteen tai muuhun seksuaaliseen tekoon 8 a §:ssä tarkoitetulla tavalla taikka esiintymään sukupuolisiveellisyyttä loukkaavassa järjestetyssä esityksessä.

Edellä 2 momentissa tarkoitetun rikoksen yritys on rangaistava.

Tällä värillä kirjoitettu teksti kriminalisoi houkuttelun lapsipornon tuotantoon, esim. ”TITS OF GTFO” -yllytys voi ääritapauksessa olla houkuttelua, jotta lapsi tuottaisi itse itsestänsä lapsipornoa. Tähän osaan sovelletaan 18 vuoden ikärajaa.

Tällä värillä kirjoitettu tekstin osa kriminalisoi netissä houkuttelun reaalimaailman tapaamiseen aikeena seksuaaliset teot. Koska seksuaalisia tekoja harvemmin sovitaan etukäteen vaan treffeille mennään useimmiten ”katsotaan mihin tilanne meidät vie” voi tämä grooming-pykälän osa olla kaikista kolmesta kohdasta helpoiten ylilaajoihin tulkintoihin ja oikeusmurhiin johtava. On riski, että ei-seksuaalissävytteiset tapaamiset aikuisen ja lapsen välillä tullaan de-facto kriminalisoimaan olettamalla treffien olevan seksuaalissävytteisiä. Tähän osaa sovelletaan 16 vuoden suojaikärajaa.

Tällä värillä kirjoitettu tekstin osa kriminalisoi seksuaalissävytteisen houkuttelun treffeille lapsiprostituoidun kanssa. Tähän osaan sovelletaan 18 vuoden suojaikärajaa.

Pykälässä mainittu ”muu kanssakäyminen” kriminalisoisi houkuttelemisen webkameralle strippaamiseen, mutta lisäksi mahdollisesti houkuttelun virtuaaliseksiin tai jotku Habbo-roolileikit. Ja Rikoslain 20.luvun 6§ Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ei jatkossa tule sisältämään vaatimusta yhdynnästä alle 16-vuotiaan kanssa vaan sisältää koskettelun ”tai
muulla tavoin tekee kuuttatoista vuotta nuoremmalle lapselle seksuaalisen teon, joka on omiaan
vahingoittamaan hänen kehitystään”
, on selvää, että houkuttelun lisäksi itse teko, vaikka se tapahtuisi Habbo Hotellissa pienten pikseli-ihmisten kanssakäymisenä. Tuo ”joka on omiaan vahingoittamaan hänen kehitystään” tuskin tulee rajaamaan tulkintaa mitenkään.

Jos grooming-pykälään kohdistetaan jotakin kritiikkiä, sen tulisi omasta mielestäni kohdistua oranssiin osaan, koska sen soveltaminen käytäntöön voi johtaa käänteiseen todistustaakkaan. Kritiikissä tulisi mielestäni olla myös varovainen, koska grooming-pykälä voi (toisin kuin ehdotettu lolicon-panna) joskus olla hyödyksikin lapsen suojelemiseksi.

___

Tällä analyysillani, suosittelisin ensisijaisesti parantelemaan tuota ”moraalittomia piirroksia” koskevaa osaa kannanotosta sisältämään tutkittua tietoa MuTun sijasta.