Vs:Millainen Piraattipuolue?

Etusivu Foorumit Yleinen keskustelu ja politiikka Millainen Piraattipuolue? Vs:Millainen Piraattipuolue?

Julkaisija Vastaukset
Vustin # Posted on 18.4.2011 at 23.24
Profiilikuva käyttäjästä Vustin

Tässäpä muutama ajatukseni siitä, miten puolueesta voisi saada varteenotettavamman. Suurimmat esteet omalle Piraattipuolueen kannattamiselleni ovat olleet agendan kapea-alaisuus ja muutamien ehdokkaiden äärimmäiset (etenkin libertardistiset) ja muuten vain ääliömäiset näkemykset puolueohjelman ulkopuolisista asioista. Mauttomat julkisuustempaukset eivät sen sijaan ole minua häirinneet, vaan olen ottanut ne huumorilla.

Laajempi arvopohja, josta varsinaiseen agendaan sisältyvät asiat kumpuavat, olisi hyvä olla olemassa. Toisaalta siksi, ettei puolue vaikuttaisi kapea-alaisten aspergerputkiaivojen yhdenasianliikkeeltä, ja toisaalta sen mahdollistamiseksi, että puoluelaiset pystyisivät edes joskus ottamaan puolueen nimissä kantaa myös yllättäviin agendan ulkopuolisiin kysymyksiin. Jonkinlaisen arvopohjan olemassaolo antaa myös äänestäjälle turvallisuuden tunnetta.

Arvopohjan määrittely ei toki tietenkään tarkoita sitä, etteikö esim. vaalikampanjoinnissa voisi keskittyä vaikka pelkästään muutamaan ydinasiaan jos niin halutaan. Oikeastaan olisi ihan suotavaakin keskittyä enemmän ydinaiheisiin kuin sekalaisiin ideologisiin lempilapsiin.

Arvoliberalismi on mielestäni oikein hyvä pohja piraattiaatteelle, varsinkin kun se tuntuu yhdistävän puoluelaisia ja heidän kannattajiaan melko hyvin. Lisäpontta tälle tuo se, että varsinkin nuorempi sukupolvi tuntuu kokevan arvoliberalismi-arvokonservatismi-akselin itselleen merkityksellisemmäksi kuin perinteisen vasemmisto-oikeisto-akselin. En toki pistäisi pahakseni sitäkään, jos aatteellisen pohjan muotoilussa olisi kevyttä viittailua vaikkapa perinteiseen hakkerietiikkaan. (:

Jos ideologisella kartalla halutaan pysyä kirjavina (esim. oikeisto-vasemmisto-akselin suhteen), olisi mielestäni hyvä tällöin korostaa esim. järkiperäisyyden ja asioiden monipuolisen tarkastelun merkitystä ideologiakeskeisen ”aatteen palon” sijaan. Olennaista ei siis ole niinkään se, onko joku oikealla vai vasemmalla tai minkä ismin nimeen joku vannoo, vaan se, että näkökulmat eri asioihin ovat perusteltavissa ja kyseenalaistettavissa. Puolueen olemassaolevaa ”nörtti-imagoa” voisi käyttää hyväksi ”älykköimagon” rakentamisessa. Kypsä rationaalinen asenne voisi paitsi tuoda positiivista kontrastia tunteiden ja mielikuvien pohjalta päätöksiä tekeviin poliitikkoihin, myös vähentää niitä pahimpia ylilyöntejä, jotka ovat vaivanneet puolueen julkisuuskuvaa.

Näen yleispuoluemaisemmaksi kypsyvän Piraattipuolueen monilla tavoin samantapaisena liikkeenä kuin Vihreät, ja Vihreitä voisikin hyvin käyttää tulevaisuutta suunniteltaessa sekä esikuvana että varoittavana esimerkkinä.