Vs:Millainen Piraattipuolue?

Etusivu Foorumit Yleinen keskustelu ja politiikka Millainen Piraattipuolue? Vs:Millainen Piraattipuolue?

Julkaisija Vastaukset
Kaj Sotala # Posted on 20.4.2011 at 13.42
Profiilikuva käyttäjästä Kaj Sotala

Ohjelman laajentaminen tuntuu saaneen kohtalaisesti kannatusta, joskin myös vastustusta. Epämääräisiä ja tulkinnanvaraisia termejä halutaan joka tapauksessa välttää. Tähän asti ei ole täyttä konsensusta siitä, mitä laajentaminen käytännössä tarkoittaisi, ja mihin asioihin pitäisi ottaa kantaa.

Ehdottaisin seuraavaa. Tällä hetkellä puolueohjelmamme on jossain määrin epäjohdonmukainen. Siinä on sekä hyvin konkreettisia tavoitteita (tekijänoikeuden lyhentäminen 5-10 vuoteen, lääke- ja softapatenttien lakkauttaminen) ja melko abstrakteja arvoja (yksityisyydensuojan ja sananvapauden turvaaminen). Olisi johdonmukaisempaa tehdä erikseen arvot määrittelevä puolueohjelma, ja konkreettiset tavoitteet määrittelevä tavoiteohjelma. (Kiitos nimimerkille teak tästä ehdotuksesta.) Mielestäni tämä eriytys ja selkeytys kannattaisi tehdä riippumatta siitä, halutaanko puolueen ohjelmaa laajentaa.

Sanoisin nykyisen puolueohjelman arvojen olevan tiivistettävissä suunnilleen seuraaviin. Arvoihin liittyvät käytännön toimet ovat nopeasti heitettyjä esimerkkejä, eivät kattava lista. Myös arvojen kuvaukset ovat näin nopeasti säveltämiäni, joten ei ainakaan tässä kohtaa takerruta yksittäisiin sanamuotoihin.

Vapaa tiedonvälitys. On kaikkien etu, mikäli tietoa on mahdollisuus levittää ja vastaanottaa mahdollisimman vapaasti. Suhtaudumme skeptisesti tekijänoikeuksiin ja patentteihin, jotka rajoittavat tiedon vapaata käyttöä.

Arvoon liittyviä käytännön toimia: Kaupallisen tekijänoikeuden rajoittaminen, tekijänoikeuden alaisen materiaalin epäkaupallisen käytön laillistaminen, eri patenttien lakkauttaminen, nettisensuurilain kumoaminen.

Vapaa kulttuuri. Mahdollisuus yhdistellä ja luovasti uudelleenkäyttää taidetta on kaikkien perusoikeus. Kulttuurin kuihtuu kahlittuna, mutta kukoistaa kun kaikkien kukkien annetaan kukkia.

Arvoon liittyviä käytännön toimia: Kaupallisen tekijänoikeuden rajoittaminen, tekijänoikeuden alaisen materiaalin epäkaupallisen käytön laillistaminen.

Yksityisyydensuoja. Tiedon vapaus ei tarkoita oikeutta vakoilla ja urkkia ihmisten yksityiselämää. Kirjesalaisuuden on oltava loukkaamaton verkkoajallakin. Lainsäädännön on otettava huomioon alati kehittyvät tavat tarkkailla yksittäisiä ihmisiä.

Arvoon liittyviä käytännön toimia: Lex Nokian, pakkokeinolain, varoituskirjelain ja koulu-urkinnan vastustaminen. Toimeenpiteiden vaatiminen FRA:n suhteen.

Sananvapaus. Ilmaisun rajoittamisen perusteluksi ei riitä se, että joku saattaisi loukkaantua. Jokaisen on saatava vapaasti kritisoida muita, sekä esittää epäsuosittujakin mielipiteitä.

Arvoon liittyviä käytännön toimia: Nettisensuurilain kumoaminen. Uskonrauhaa loukkaavien mielipiteiden laillistaminen.

Kansalaisdemokratia. Päätöksenteon on oltava avointa. Kansalaisilla on oltava aito mahdollisuus vaikuttaa lainsäädäntöön. Lakien valmistelussa on kuultava tasapuolisesti kaikkia niitä ryhmiä, joihin laki vaikuttaisi.

Arvoon liittyviä käytännön toimia: Sähköisen äänestyksen vastustaminen. Eduskuntavaliokuntien asiantuntijalausuntojen vaatiminen julkiseksi.

Seuraavaa arvoa ei ole erikseen mainittu nykyisessä puolueohjelmassa, mutta uskoisin ettei kukaan vastustaisi sen lisäämistä:

Oikeusturva. Ihmisten on oltava turvassa viranomaisten mielivallalta. Toimiin kuten vakoiluun ja vapaudenriistoon on aina vaadittava vahvat todisteet tai kiistattomasti perusteltu epäily. Poliisille kuuluvia tehtäviä, kuten todisteiden keräämistä rikoksista, ei saa siirtää kaupallisille toimijoille.

Arvoon liittyviä käytännön toimia: Varoituskirje- ja pakkokeinolakien vastustaminen. Tekijänoikeuden alaisen materiaalin epäkaupallisen käytön laillistaminen.

—-

Mikäli puolueen ohjelmaa halutaan laajentaa, sanoisin sen tapahtuvan parhaiten lisäämällä yksittäisiä arvoja yllä olevaan listaan. Ei julistauduta epämääräisesti arvoliberaaliksi. Vältetään koko sanaa ja keksitään sen sijaan selkeitä arvoja ja siitä johdettavissa olevia käytännön tavoitteita.

Millaisia arvoja ja toimia ehdottaisitte lisättäväksi, jos mitään?