Vs:Millainen Piraattipuolue?

Etusivu Foorumit Yleinen keskustelu ja politiikka Millainen Piraattipuolue? Vs:Millainen Piraattipuolue?

Julkaisija Vastaukset
lindblom # Posted on 21.4.2011 at 10.17
Profiilikuva käyttäjästä lindblom

Keskustelu siirretty emailketjusta.

Eilen Kertussa aloitettiin asian pohtimista. Tässä lisäysiä ehdotukselleni. Voi lainata ja muokata vapaasti. ( copy right = kopioi oikein )

Olen samaa mieltä niiden kanssa, jotka pitäytyisivät arvo- ym liberaaleista termeistä. Kaikki asiat tulee voida ja voidaan kertoa suomalaisin , arkikielen termein. Käytetään niitä niin mahdollisimman moni ymmärtää mistä puhutaan. Politiikka on käytännönn asioiden ja ongelmien hoitamista. Ismit, teoriat ja erilaiset arvojärjestelmät ja niiden veivaaminen helposti vieraannnuttavat päivittäisestä elämästä, kuten vaalien tulos osoittaa. Ei tieten tahtoen pyritä siihen. Ei puhuta kestävyysvajeesta kun rahat on loppu, sanotaan että rahat on loppu, nyt täytyy karsia menoja tai lainata lisää.

Olen muokannut ehdotusten mukaisesti sisältöä. Itse tosin pidän hyvinvoinnista, tai ainakin pidän sitä tavoittelemisen arvoisena.

’Sananvapautta yhteiskunnassa tarkasteltaessa onkin tehtävä yksi erittäin tärkeä rajaus: valtion tehtävä ei ole suojata kansalaisia mielipahalta.’

Yllä oleva lause Piraattipuolueen sananvapautta käsittelevästä lausunnosta voidaan tulkita myös siten, että valtion yksi funktio on altistaa kansalaiset pahoinvoinnille.
Uskon ettei se ole ollut kirjoittajan tarkoitus.

Puolueen tavoitteena on…

Ihmisten oikeudet
– yhteiskunta, jossa kaikki kansalaiset elävät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan ilman minkäänlaista rotuun, väriin, sukupuoleen, kieleen, uskontoon, poliittiseen tai muuhun mielipiteeseen, kansalliseen tai yhteiskunnalliseen alkuperään, omaisuuteen, syntyperään tai muuhun tekijään perustuvaa erotusta.

Suojattu yksityisyys
– yhteiskunta, jossa kansalaisilla on oikeus kommunikoida vapaasti sekä jakaa tietoa kulttuuria vapaasti ja jossa rikollisuutta torjutaan tehokkaasti, mutta ilman syyttömien yksityiselämän loukkausta

Jaettu kulttuuri
– yhteiskunta, jossa tiedostojen jakaminen yksityiskäytössä on hyväksyttävää ja jossa tekijänoikeuksiin liittyvä lainsäädäntö on laadittu siten, että siitä hyötyvät sekä tekijät että kuluttajat

Vapaa tieto
– yhteiskunta, jossa patenttijärjestelmä mahdollistaa keksijöiden ansiot, mutta ei tyrehdytä kehitystä, eikä keksimiseen ja innovaatioon vaadita suuryritysten lupaa

Ilmaisunvapaus
– yhteiskunta, jossa kaikilla kansalaisilla on oikeus vapaaseen mielipiteensä ilmaukseen ilman ennakkosensuuria

Suora vaikuttaminen
– siirrytään asteittain edustuksellisesta demokratiasta suoraan vaikuttamiseen lisäämällä kansalaisaloitteiden käyttöä sekä valtakunnallisesti että paikallisesti.

Perustulo
– yhteiskunta , jossa jokaisella on oikeus elintasoon, joka on riittävä turvaamaan hänen ja hänen perheensä terveyden ja hyvinvoinnin ravinnon, vaatetuksen, asunnon, lääkintähuollon ja välttämättömän yhteiskunnallisen huollon osalta, sillä mitä hyötyä on ihmisten oikeuksista, yksityisyyden suojasta, oikeudesta jakaa tiedostoja, vapaudesta keksiä tai ilmaista itseään, jos ei ole kattoa pään päällä, eikä rahaa ruokaan ja terveyden ylläpitämiseen, kulttuurinautinnoista puhumattakaan.

Mitään näistä tavoitteista ei saa tulkita niin, että valtio, ryhmä tai yksityinen henkilö voi sen perusteella katsoa oikeudekseen tehdä sellaista, mikä voisi hävittää tässä määriteltyjä oikeuksia ja vapauksia.