Vs:Pakkoruotsi pois.

Julkaisija Vastaukset
mstprt # Posted on 10.1.2010 at 18.56
Profiilikuva käyttäjästä mstprt

Lisäksi muuten vielä tämmöinen käytännön juttu, että Suomen perustuslaissa on luvussa 1 pykälässä 17:

Suomen kansalliskielet ovat suomi ja ruotsi.

Jokaisen oikeus käyttää tuomioistuimessa ja muussa viranomaisessa asiassaan omaa kieltään, joko suomea tai ruotsia, sekä saada toimituskirjansa tällä kielellä turvataan lailla. Julkisen vallan on huolehdittava maan suomen- ja ruotsinkielisen väestön sivistyksellisistä ja yhteiskunnallisista tarpeista samanlaisten perusteiden mukaan.

Lisäksi luku 6 pykälä 73 sanoo:

Ehdotus perustuslain säätämisestä, muuttamisesta tai kumoamisesta taikka perustuslakiin tehtävästä rajatusta poikkeuksesta on toisessa käsittelyssä äänten enemmistöllä hyväksyttävä lepäämään ensimmäisiin eduskuntavaalien jälkeisiin valtiopäiviin. Ehdotus on tuolloin valiokunnan annettua siitä mietintönsä hyväksyttävä asiasisällöltään muuttamattomana täysistunnossa yhden käsittelyn asiana päätöksellä, jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä.

Ehdotus voidaan kuitenkin julistaa kiireelliseksi päätöksellä, jota on kannattanut vähintään viisi kuudesosaa annetuista äänistä. Ehdotusta ei tällöin jätetä lepäämään, ja se voidaan hyväksyä vähintään kahden kolmasosan enemmistöllä annetuista äänistä.

Jos siis pakkoruotsi halutaan poistaa, on saatava 2/3:n äänienemmistö kahdessa perättäisessä eduskunnassa tai 5/6:n äänienemmistö yhdessä. Ottaen huomioon, että ruotsinkielinen vähemmistö on suhteellisen varakasta ja tukee hallituspuolueita, on tarvittava lobbaustyö melkoinen. Siispä lycka till sille, joka haluaa koota taakseen kahdesti 132 kansanedustajaa tai kerran 165.