Vs:Patenttiasiaehdotus syyskokoukseen

Etusivu Foorumit Arkisto Syyskokous 2010 Patenttiasiaehdotus syyskokoukseen Vs:Patenttiasiaehdotus syyskokoukseen

Julkaisija Vastaukset
HMS # Posted on 30.10.2010 at 18.17
Profiilikuva käyttäjästä HMS

slux kirjoitti:
Quote:Kaikkein eniten minua tässä mietityttää se, että onko keksinnöllisyyden arvioinnissa edes merkittäviä ongelmia tällä hetkellä Suomessa tai EU:ssa? Bessen ja Meurer esittävät kirjassaan Patent Failure, että tämä ei ole tilastojen valossa ensisijainen ongelma edes Yhdysvalloissa vaikka se onkin saanut runsaasti huomiota. Sen sijaan he väittävät merkittävämpänä syynä olevan patenttien epätäsmällisen kielen ja kattavuutta pitkiäkin aikoja myöntämisen jälkeen laajentavat tulkinnat.

Tässä ehdotuksessa puututaan myös patentin kattavuuteen. Patentin suoma yksinoikeus on rajattu patenttihakemuksen ongelmakuvauksen erittelemiin ongelmiin. Patentin hakija saa keksinnöllisyysvaatimuksen täyttyessä yksinoikeuden vain tietyn ongelman tiettyyn ratkaisuun – ei tiettyyn (epämääräiseen liian kattavaan) patenttivaatimukseen, kuten nykyisessä järjestelmässä. Tämä ratkaisee kattavuusongelman.

Epätäsmälliseen kieleen auttaa myös ongelmakuvaus, jonka tulee kuvata täsmällisesti ongelma, jonka patentin keksintö ratkaisee. Tämä auttaa patenttien hyödyntämisessä tietolähteenä. Sen sijaan, että joutuu etsimään mitä patenttivaatimuksia on tehty, voi etsiä onko tiettyyn ongelmaan jo olemassa ratkaisu.

Keksinnöllisyysvaatimuksesta… Patenttiviranomaiset tarvitsevat patentthakemusta koskevan alan erityisosaamista pystyäkseen ottamaan kantaa keksinnöllisyyteen. Tämä pidentää käsittelyaikoja (Suomessa tällä hetkellä keskimäärin 2-2,5 vuotta. (Lähde PRH patenttin-FAQ)). Keksinnöllisyysvaatimuksen toteaminen keventyy viranomaisten erityisosaamisen tarpeen vähentyessä, mahdollistaen esim. halvemman työvoiman käytön. Patenttiviranomaisen tarvitsee vain arvioida eri ratkaisuehdotuksien samankaltaisuutta.

Käsittelyajat nopeutuvat, kun pitkällä tähtäimellä patenttihakemusten määrä vähenee ja laatu nousee aloilla, joilla on kova kilpailu. Jos kilpaillulle alalle on myönnetty erittäin vähän patentteja, yritysten halukkuus yrittää patentoida laskee patenttihakemuksista aiheutuvien kustannusten ollessa hukkaan heitettyä rahaa.

Pitkien käsittelyaikojen ongelman kiteyttää hyvin USPTO:n johtaja David Kappos:
”The backlog is indeed our biggest problem,” Kappos concedes. ”It represents innovations trapped in this agency that otherwise could be creating jobs.” (http://www.cbsnews.com/stories/2010/08/08/eveningnews/main6755116.shtml)

slux kirjoitti:
Quote:Itse kaipaisin patenttikannalle jonkinlaisia perusteluja…
Ehdotuksen kappale 1.3 kuvaa patenttijärjestelmän hyötyjä ja antaa taloudelliset, yhteiskunnalliset ja tiedonsaannin kannalta oleelliset perustelut.

slux kirjoitti:
Quote:… eikä ole esitetty lainkaan minkäänlaisia todisteita sille, että koko järjestelmä yleensäkään olisi säilyttämisen arvoinen.
Jos todisteilla tarkoitat kovia matemaattisia faktoja, ei sellaisia saada mistään muusta kuin nykyisestä järjestelmästä, ja niitäkin voi tulkita. Jos jonkin patenttijärjestelmän toteutusmallin ylivertaisuuden muihin pystyisi todistamaan, niin olisi epäilemättä tehty jo aikoja sitten.

Eri vaihtoehtoja ajateltaessa on yritettävä loogisesti päätellä miten eri intressiryhmät toimivat eri olosuhteiden vallitessa ja miten tämä vaikuttaa kokonaisuuteen. Olisikin mielenkiintoista lukea patenttijärjestelmän vastustajien näkemyksiä kappaleessa 1.3 esitettyihin skenaarioihin.

Myös kapitalismin evolutionäärinen luonne on vahva argumentti tiedon julkaisemisen kannustamiseen. Yritys saa kilpailuetua salaamalla keksintönsä kilpailijoilta, ja kilpailussa selviytyvät parhaiten ne yritykset, jotka parhaiten onnistuvat salaamaan kilpailuetua tuovat keksintönsä. Lopputulos voi olla keksintöjen yleiseen tietoon tulemisen kannalta huomattavasti huonompi ilman patenttijärjestelmää kuin patenttijärjestelmän kanssa.