Vs:persujen julistus

Etusivu Foorumit Uutisia maailmalta persujen julistus Vs:persujen julistus

Julkaisija Vastaukset
Multiprivatisti # Posted on 13.6.2011 at 0.18
Profiilikuva käyttäjästä Multiprivatisti

Naiset, etniset vähemmistöt tai ruotsinkieliset eivät ole sellaisa vähemmistöjä joita tulisi tukea millään sellaisilla erityistoimilla joissa heitä suositaan esim. työhönotossa muiden kustannuksella.

Kokonaan eri asia on sellaisten ihmisryhmien tukeminen jotka ovat esim. vammaisuutensa tai selkeän syrjityksi tulemisensa vuoksi muita huonommassa asemassa ja tarvitsevat sosiaalipoliittista tukea — eivät tasa-arvo kiintiöitä.

Naiseus ruotsinkielisyys tai johonkin etniseen ryhmään kuuluminen ei ole tällainen vamma eikä normaalisti syrjityksi tulemisen perusta Yhteiskunnassa missä ei laeilla syrjitä ko. ihmisryhmiä. Jos esim. naiset eivät pääse yhtä helposti kuin miehet joihinkin virkoihin, syy voi olla myös siinä että naiset kasvavat tässä yhteiskunnassa esim. miehiä enemmän itsenäistä moraalista harkintakykyä omaamattomiksi ja liikaa väärissä asioissa puhtaan tunnepohjaisesti reagoiviksi.

Jos julkista valtion harjoittamaa ! syrjintää johonkin ihmisryhmään kuulumisen perusteella vielä jossain esiintyy, niin se tulee tietenkin poistaa, mutta mitkään itse uutta syrjintää luovat tasa arvo kiintiöt eivät ole tätä syrjinnän poistoa.

— Persujen lausunto antaa mahdollisuuden myös väärintulkintoihin heidän linjansa suhteen koska sinä ei riittävästi tehdä em. eroja eri suosinnan muotojen välille ?

— Ihmisoikeussopimuksiin vetoaminen esim. naiskiintiöiden puolustamiseksi luomiseksi on kyseenalaista koska ihmisoikeudet tulisi johtaa sitä mikä on oikein eikä päinvastoin.