Vs:Perustulo

Julkaisija Vastaukset
Multiprivatisti # Posted on 13.6.2011 at 22.17
Profiilikuva käyttäjästä Multiprivatisti

misc kirjoitti:
Quote:On syytä ottaa huomioon, että ihmisen välttämättömätkin elinkustannukset voivat vaihdella melkoisesti elämäntilanteen mukaan. Esimerkiksi lääkekustannukset saattavat olla helposti satoja euroja kuukaudessa ilman kela-korvauksia.

Totta, mutta modernissa sairaanhoidossa ja monopolistisen lääkepatenttijärjestelmän ansiosta ei iole olemassa mitään teoreettista ylärajaa sille kuinka korkealle sairaanhoito tai lääkekustannukset voivat nousta. Tällöin joudutaan jokatapauksessa turvautumaan poiittiseen päätökseen siitä mitkä ovat korkeimmat sallitut korvattavat kulut.

Intuitiivisesti korkeintaan puolet perustulon määrästä koska monet joutuvat nyt ja perustulojärjestelmänkin vallitessa elämään toimeentulorajalla tai säästämään esim. ruuassaan.
Puhtaan utilitaariselta kannalta on parempi korottaa perustuloa kuin korvata terveydenhoitomenoja ilman kattoa korvauksille.

Jos perustulolla haluttaisiin korvata kaikki julkiset tukimuodot, olisi sen taso hilattava valtiontalouden kannalta kohtuuttoman korkealle. Esimerkiksi 1000 euron perustulo (joka sekään ei vielä riittäisi kaikissa tapauksissa elämiseen) maksettuna kaikille täysi-ikäisille maksaisi n. 51,5 miljardia euroa vuodessa. Valtion koko budjetti tälle vuodelle on n. 50 miljardia.

Hmm. pitäisi laskea ensin yhteen kaikkien olemasssaolevien tukimuotojen kustannukset harkinnanvaraisen sosiaaliturvan myömtämisen byrokratioiden hallintokuluineen ja laskea kuinka suuri perustulo voitaisiin kustantaa kaikille tällä summalla. Tässä teoreettisessa laskelmassa tulisi ottaa huomioon esim. valtion maksamat opintotuet, sosiaalinen asuntotuotanto,,, Luulen ettei tämänkaltaista laskelmaa ole vielä tehty, koska esim. vihreiden perustulomallissa useimmat tukimuodot säilyisivät.

Tällainen laskelma olisi hyvä tehdä koska muutoin on vaikeaa arvioida kuinka korea perustulo voitaisiin kustantaa veroastetta nostamatta. Tosin yritys ja maataloustukiaiset sekä pankkituki ja vakautusrahastomaksut tulisi kaikki laskea mukaan osaksi perustulon potentiaalista rahoitusta — jos ei muuten niin pedagogogisessa tarkoituksessa.

— ” Mitä verotukseen tulee, niin mielestäni tasaveron suurin ongelma ei ole se, että se ”suosii rikkaita”, vaan se, että se on hyvin tehoton tapa kerätä veroja. Progressiivisella verotuksella on parempi mahdollisuus saavuttaa maksimaalinen verokertymä minimaalisella vaikutuksella ihmisten elintasoon. ”

Kyllä, mutta et kuitenkaan tarkastele sitä miten ei neutraali verotus vaikuttaa tuotantoresurssien ja pääoman allokoitumiseen eri tarkoituksiin. Sekä progressiivinen verotus että myäs palkka ja pääomatulojen erilainen verokohtelu johtaa tuotannon suurempaan kohdistumiseen verotuksen enemmän suosimaan tuotantoon osittain riippumatta tämän tuotannon kannattavuudesta.

Tuolla progressiivisen minimaalisella vaikutuksella ihmisten elintasoon (lue tuloeroihin) tarkoitat ilmeisesti juuri sitä, että tasaveron myötä keskiluokan verotus kiristyisi. Et kuitenkaan ehkä ottanut tässä arviossa huomioon sitä, että palkkatulo — pääomatulo neutraalin tasaveron vaikutukset olisivat oleellisesti erilaiset kuin normaalin tasaveron vaikutukset.

” Mikäli haluttaisiin saada sama verokertymä tasaverolla, niin se edellyttäisi todennäköisesti keskituloisten verotuksen huomattavaa kiristämistä. En oikein jaksa uskoa, että näin saataisiin aikaan haluttua kannustavaa vaikutusta.

Siis kannustavaa vaikutusta tulojen hankkimiseen keskiluokalle. Mutta eikö jyrkkä veroprogressio ole kuitenkin kaikkein epäkannustavin ? Verotetun kannalta kannustavuuteen vaikuttaa vain eri tulotasoilla verojen jälkeen käteen jäävä tulo.