Vs:Perustulo

Julkaisija Vastaukset
misc # Posted on 14.6.2011 at 16.46
Profiilikuva käyttäjästä misc

OK, laskeskelin tässä miten 50% tasavero vaikuttaisi ansiotuloista kuukaudessa käteenjäävään summaan eri tuloluokissa verrattuna nykyiseen verotukseen. Tässä mallissa siis tasaverolla korvataan valtio tulovero, keskimääräinen kunnallisvero ja kirkollisvero, työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut, sairausvakuutuksen päivärahamaksu ja sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksu sekä viran puolesta tehtävät vähennykset. (luvut: veronmaksajat)

10000e/vuosi -> -317e/kk
20000e/vuosi -> -490e/kk
30000e/vuosi -> -583e/kk
40000e/vuosi -> -627e/kk
50000e/vuosi -> -636e/kk
60000e/vuosi -> -648e/kk
70000e/vuosi -> -655e/kk
80000e/vuosi -> -621e/kk
90000e/vuosi -> -569e/kk
100000e/vuosi -> -520e/kk
110000e/vuosi -> -484e/kk
120000e/vuosi -> -451e/kk

Tämähän selvästi suosii suurituloisia keskituloisten kustannuksella, mutta pääomatulojen huomioiminen tietysti tasoittaa tilannetta jonkin verran. Pääomatulot alkavat olennaisesti vaikuttaa tuloluokissa 80000e ja yli. Pääomatulot muodostivat vuonna 2007 (ennen finanssikriisiä) noin 36% näiden tuloluokkien verotettavasta tulosta, alemmissa tuloluokissa alle 10%. Vuonna 2009 vastaavat luvut olivat 20% ja alle 5%. (luvut: tilastokeskus)

Jotta tässä mallissa ei minkään tuloluokan käteenjäävä tulo ainakaan vähenisi, on perustulon siis oltava vähintään 700 euroa. Tämä maksaa noin 36 miljardia euroa vuodessa.

Vuonna 2007 suomalaisten yhteenlasketut tulot olivat noin 107 miljardia euroa (ml. pääomatulot), joista kerättiin veroina ja veroluonteisina maksuina (arviolta) noin 30 miljardia euroa, eli noin 28%. 50% tasaverolla verotuloja olisi siis kertynyt noin 54 miljardia. Vuonna 2009 vastaavat luvut olivat 110 miljardia, 29 miljardia (26%) ja 55 miljardia (50%). (luvut: tilastokeskus) Voidaan siis arvioida, että siirtymällä 50% tasaveroon saataisiin kerättyä balttiarallaa 25 miljardia ”uutta rahaa.” Leikkauksia tarvittaisiin siis lisäksi reilut 10 miljardia euroa.

Julkisyhteisöjen menot olivat vuonna 2009 yhteensä noin 96 miljardia euroa. Näistä sosiaaliturvaan meni noin 40 miljardia ja palkkoihin ja työnantajamaksuihin noin 25 miljardia. (luvut: tilastokeskus) Tilastokeskuksen data ei valitettavasti erottele summia etuuksittain, joten täsmällisiä arvioita saavutettavista säästöistä on hankala tehdä.