Vs:Perustulo

Julkaisija Vastaukset
Multiprivatisti # Posted on 10.7.2011 at 16.54
Profiilikuva käyttäjästä Multiprivatisti

jarkkoph kirjoitti:
Quote:Multiprivatisti kirjoitti:
[quote]Siis kannustavaa vaikutusta tulojen hankkimiseen keskiluokalle. Mutta eikö jyrkkä veroprogressio ole kuitenkin kaikkein epäkannustavin ? Verotetun kannalta kannustavuuteen vaikuttaa vain eri tulotasoilla verojen jälkeen käteen jäävä tulo.

” Jos ansiotulojen veroprogressio poistettaisiin lisää se työttömyyttä, koska hintalappu ylitöiden teettämiselle halpenee ja ihmisten halukkuus ylitöihin lisääntyy. Tämä ilmiö taas kannustaa yrityksiä teettämään enemmän työtä ylitöinä henkilökunnan lisäämisen sijaan. ”

Yritysten työvoimakulut eivät ole suorassa suhteessa tehtyihin työtunteihin vaan erilaisen työlainsäädännön vuoksi uuden työvoiman palkkaaminen on suhteellisesti kalliimpaa. Ainakin työvoiman irtisanomissuoja johtaa siihen että uutta työvoimaa palkataan hyvin harkiten jos kyseessä on tilapäinen työvoiman tarve. Uuden työvoiman palkkaamisen edistämiseksi turhan tiukka irtisanomissuoja tulisi poistaa.

En ainakaan itse kykene millään faktaperusteilla tai tilastopohjalla arvioimaan sitä missä määrin ylemmissä tuloluokissa arvostetaan palkkatuloja suhteessa vapaa aikaan, joten tämä ylityö oletus on hieman spekulatiivinen.

” Tämä taas johtaa entistä eriarvoisempaan yhteiskuntaan, jossa toisilla on entistäkin enemmän työtä ja toimeentuloa, mutta toisilla entistäkin vähemmän työnsaanti mahdollisuuksia kun yhä useampien työtehtävien työt teetetään ennemmin ylityönä. ”

Suuri osa työttömyydestä on ns. rakentellista työttömyyttä. Työhaluttomuudesta ja myös tosiasiallisesta työkyvyttömyydestä johtuvaa, Irtisanomissuijan ohella minimipalkkalaki ja
ammattikuntien koulutus kilpavarustelu vaikuttavat siihen että moni työkykyinen ja työhalukas työtön on syrjäytetty työmarkkinoilta.

Koluöutuskilpavarustelulla tarkoitan sitä, että hyvin monet ammattikunnat pyrkivät tekemään alojensa koulutuksesta mahdollisimman pitkää, vaikeapääsyistä ja kapea-alaista rajoittaakseen oman ammattikunnan työntekijöiden määrää ja perustellakseen palkkavaatimuksiaan pitkällä koulutuksella.

***

Korkea veroprogressio saa ihmiset vähentämään halukkuutta ylitöihin, joka sitten muuttuu työpaikoiksi jos työlle on oikeaa rahallista tarvetta.[/quote]

Jokatapauksessa työpaikkojen lukumäärä ei ole koko kansantalouden mitassa yhtä tärkeä asia kuin tuotannon nettotuotto ja nettovarallisuus. Tästä syystä verotuksen tulisi olla haittaveroja lukuunottamatta neutraali suhteessa eri tulomuotoihin ja tulonhankkimistapoihin, niin ettei verotusjärjestelmä vaikuta siihen ketkä tuottavat mitäkin, miten tai kuinka paljon.

Jo pelkästä palkka ja pääomatulojen eri verokohtelusta aiheutuu kanasntaloudelle huomattavan suuri mutta suuruusluoakltaan vaikeasti arvioitava nettotappio.

Ylimmissä tuloluokissa on myös paljon työntekijöitä joiden työpanosta ei voida noin vain korvata uusia työntekijöitä palkkaamalla, joten jyrkkä veroprogressio johtaa talouden nettotuottavuuden laskuun.

”’

Jos taas ollaan erikseen huolissaan etenkin ansiottomista tuloeroista, niin silloin tulisi huomioida se kuinka kierrossa olevan rahan märän kasvuvauhti (monetaarinen inflaatiuo) siirtyy kokonaisuudessaan ylimääräiseksi reaaliomaisuuden arvonnousuksi ja tuloksi niille joilla on mahdollisuus ottaa luottoja sijoitustarkoituksiin — ja vähentää vastaavassa suhteessa vain säästöillään elävien ja ei sijoittajien varallisuutta. Kierrossa olevan rahan määrän vakoiminen poistaisi talouden hyödyevarannon kasvuvauhdin suuruisen deflaation kautta tämän tulonsiirron ”luottokapitalisteille.”

En nyt tässä yhteydessä preustele sitä miksi ko. rahan määrän vakioiminen olisi myös kansantaloudellisesti toivottavaa. Esitin jo esittää epäsuorat perustelut kirjoituksessani globaaleista talousngelmista threadiin.