Vs:Puolueohjelman muutosehdotukset

Etusivu Foorumit Arkisto Ylimääräinen puoluekokous Puolueohjelman muutosehdotukset Vs:Puolueohjelman muutosehdotukset

Julkaisija Vastaukset
mrZombie # Posted on 22.10.2009 at 1.50
Profiilikuva käyttäjästä mrZombie

Mikko Kunnari kirjoitti:
Quote:Patenttijärjestelmän ja tekijänoikeusjärjestelmän välillä on oleellisia eroja, joten patenttijärjestelmän vastustaminen ei ole yhtään itsestään selvää.
Päinvastoin, koska niiden välillä on eroja, patenttien vastustamisen pitäisi olla paljon selkeämpää. Kärjistetysti sanoen, tekijänoikeudet koskevat lähinnä vain viihdettä, kun patentit ovat käytännössä suuri este uuden tiedon syntymiselle ja olemassaolevan tiedon hyväksikäytölle, ja sitä kautta vaikuttaa kaikkien ihmisten elämään hyvinkin radikaalisti.

Quote:4. Patentin hankkiminen pienelle alueelle (esim. yksittäiseen maahan) on aika halpaa (luokkaa 100-1000e), joten se systeemi tosiaankin jossain määrin suojaa myös pikkusta keksijäneroa.
Päinvastoin, halpuus tarkoittaa, että patentteja voidaan helposti osaa ”varastoon”. Näin isot yritykset voivat hommata niitä ihan vain sitä varten, että saavat tarpeen vaatiessa kiristettyä kilpailijoita pois markkinoilta – ja ne ovat nimenomaan niitä pienyrittäjiä, joilla ei ole mahdollisuutta kerätä itselleen turvaksi suurta patenttiportfoliota, jonka avulla puolustautua. Tämän lisäksi halpuus mahdollistaa yrityksen kanssa mahdollisesti tulevaisuudessa kilpailevien teknologioiden ostamisen talteen etukäteen, jolla taataan, että uusia kilpailijoita ei tule ilmestymään markkinoille, kun kukaan ei pääse käyttämään hyväkseen uutta tietoa.

Quote:5. Patenttijärjestelmä tuottaa keksintödokumentaatiota, jota kaikki pääsevät hyödyntämään tuotekehityksessä. Ei tarvitse siis keksi asioita uudestaan, mikäli lisenssimaksut ovat järkevät.
Tämä on kieltämättä positiivinen puoli patenteissa – mutta kuinka paljon hyötyä tästä on käytännössä? Pointti kyllä tuodaan usein esiin patenttien hyödyllisyyttä perustellessa, mutta aika harvoin tulee vastaan mitään konkreettista esimerkkiä oikeasta maailmasta, jossa patentit olisivat oikeasti mahdollistaneet jonkun hyödyllisen keksinnön optimaalisen käytön. Ongelmiahan tässä ovat ensinnäkin, että ketään ei pakoteta antamaan lisenssiä, jos häntä ei huvita syystä tai toisesta antaa (kuten vaikkapa estääkseen kilpailua). Toiseksi patentin keston pituus, joka nykyään yhä nopeamman kehityksen aikana käytännössä vesittää koko pointin siitä, että patentit antaisivat kannustimen julkistaa uudet keksinnöt. 20 vuotta on hyvin pitkä aika teknologisen kehityksen tahdille nykypäivänä, eikä patentin raukeamisen jälkeen vapaaseen käyttöön tullutta teknologiaa enää voi pitää kovin hyödyllisenä kovinkaan monessa tapauksessa, vaikka se olisikin kuinka hyvin dokumentoitu patenttia kirjoittaessa. Keksintö kyllä tulee julkiseksi ja vapaaseen käyttöön, mutta kuinka suuri osuus patentoiduista keksinnöistä oikeasti leviää laajaan käyttöön patentin raukeamisen jälkeen dokumentoinnin ansiosta? En ole tutustunut aiheeseen, mutta mutulla sanoisin, että prosenttiosuus on tässä kohdin hyvin, hyvin pieni.

Quote:6. Keksijä voi turvallisesti valmistuttaa tuotteen ulkoistetusti. Tuotantolinja voi maksaa miljoonia kohtuu yksinkertaisellekin tuotteelle, joten tuotteen julkaisu ei olisi mahdollista ilman patentteja.
Patentteja puolustellessa tullaan puolustaneeksi yleensä hieman liikaa keksijää. Vaikka keksijän panos luonnollisestikin on erittäin tärkeää uuden tiedon kehittämiselle, yhteiskunnan kannalta olennaisinta on se, että uusi tieto leviää erilaisina sovelluksina kaikkien käyttöön. Patenttien ongelma on juuri tässä – ne estävät tiedon käyttöä. Silloin tämä olisi tietenkin perusteltua, jos ideoiden käyttökielto ihan aidosti lisäisi uuden keksimistä. Nykyään tälle on kuitenkin aika hankala löytää mitään käytännön esimerkkejä. Patentteja puolustellaan usein vain siksi, koska nähdään, että keksijällä olisi jokin moraalinen oikeus käyttää keksintöään (vähän tekijänoikeuksien tyyliin).

Mutta entäs sitten, kun keksijällä ei olekaan kunnollista tuotantokoneistoa, markkinointikykyä, rahoitusta yms. mitä keksinnön hyötykäyttöön tarvitaan? Jos keksijä onkin huono yrittäjä? Tällöin yhteiskunta ei saa keksintöä optimaaliseen käyttään, koska se jää keksijän tehottoman yrityksen vangiksi. Mikään paremmin sitä tuottava taho ei voi tuottaa, kun keksijä ei anna lupaa siihen (aika harva haluaa itselleen kilpailijaa). Myöskin on aivan mahdollista, että tuote on laaduttomasti tehty, jolloin ongelmana on, ettei kukaan saa parannella sitä (aika harva haluaa itselleen kilpailijaa, jolla on parempi tuote).

Yhteiskunnan kannalta on parasta, että keksintö leviää mahdollisimman nopeasti mahdollisimman laajaan käyttöön, jolloin jyvät erotellaan akanoista markkinoilla. Keksinnön paras mahdollinen hyödyntäminen vaatii usein monta yritystä ja erehdystä, ennenkö se löytää optimaalisen käyttömuotonsa. Tämä tarkoittaa sitä, että monta yritystä kilpailee keskenään samalla tuotteella, ja parhaiten asiakkaiden tarpeet tyydyttävä vähitellen selviytyy voittajaksi. Ja tämä on minusta varsin reilua – vaikka keksijä onkin antanut ison panoksen lopulliseen tuotteeseen, on se hänen panoksensa vasta yksi askel toimintaketjussa ideasta tuotteeksi. Parhaiten kuuluu tulla palkituksi se, joka kykenee viimeistelemään keksinnön sellaiseksi, josta on eniten hyötyä ihmisille.

Quote:Jotenkin pitäisi saada patenttijärjestelmää oikeudenmukaisemmaksi pienen ja suuren toimijan välillä, mutta ongelmat eivät mielestäni anna perusteita järjestelmän täydelliselle vastustamiselle, koska hyötyjä on aika paljon.
Mitkä ne hyödyt nyt sitten ihan oikeasti ovat? Uusien keksintöjen dokumentoiminen julkisesti on tällä hetkellä puntarissa aika paljon pienempi hyöty kuin se kaikki haitta, joka patenteista seuraa kun niiden avulla tukahdutetaan kilpailua ja innovaatiota, tuhlataan rahaa oikeudenkäynteihin, estetään ihmisiä käyttämästä pahimmassa tapauksessa elintärkeää teknologiaa (kuten lääkkeet) tai muuten vain tehdään tuotteista suhteettoman kalliita.