Vs:Re: Translate website

Julkaisija Vastaukset
Minority # Posted on 24.2.2009 at 10.06
Profiilikuva käyttäjästä Minority

Piraattipuolue – Piratpartiet

Piraattipuolue, på svenska Piratpartiet, är ett parti som koncentrerar sig på att trygga de medborgerliga rättigheterna och befrämja den fria spridningen av kultur och information.

Piratpartiet vill främja en positiv utveckling av informationssamhället
Upphovsrätten får inte begränsa icke-kommersiell användning av kulturella verk. Man bör frånträda de för samhället skadliga medicin- och mjukvarupatenten, och patentsystemet bör granskas igen i dess helhet. Upphovsrätten eller yttre hot får inte användas för att motivera överdrivna och orimliga inskränkningar I medborgarnas frihet, eller I rätten till privatliv. De enskilda staterna och Europeiska Unionen måste verka mer öppet och demokratiskt.

De politiska stömningarna vid makten är motstridande
Upphovsrätten stärks genom att inskränka medborgarnas skydd för privatliv. Också genom att förlänga de redan orationella skyddstiderna och kränka konsumentskyddet med kopieringsskydd stärker man upphovsrätten. Patent skapar oftast jobb endast vid advokatbyråerna. De som är rädda för friheten på Internet försöker begränsa den fria diskussionen genom att hålla personerna som driver webbsidorna skyldiga. Staterna samlar allt mer information om sina medborgare – samtidigt som de själva allt oftare fungerar bakom låsta dörrar.

Kopiering for icke-kommersiellt eget bruk och annan form av oskyldigt främjande av kultur kan man inte stoppa genom att blanda sig i den privata elektroniska kommunikationen. Utveckligen mot förmyndarstaten och övervakningssamhället måste stoppas I Finland och Europa.

Hjälp Piratpartiet komma in i partiregistret och EU-valet!
För att kunna ställa upp kandidater i valen behöver vi 5000 medlemmar för att komma med i partiregistret. Underteckningen betyder inte att du går med i partiet, och binder dig heller inte till något. Den som skriver under måste vara 18 år och medborgare I republiken Finland.