Vs:YLE-vero eli mediamaksu, ehdokkaiden kanta

Etusivu Foorumit Piraattipuolueen toiminta YLE-vero eli mediamaksu, ehdokkaiden kanta Vs:YLE-vero eli mediamaksu, ehdokkaiden kanta

Julkaisija Vastaukset
Topi # Posted on 3.4.2011 at 9.53
Profiilikuva käyttäjästä Topi

Olin kysellyt samaa vaalipaneelissa istuvia puolueiden edustajilta sitä asiaa, kun Suomi oli allekirjoittanut YK:n vammaissopimuksen ja hallitus on ilmoittanut sopimuksen tulevan ratifioituneeksi. Tosiasia on se, että vammaissopimuksen sisällössä löytyy paljon edistäviä asioita kuten tiedonsaantioikeus ja että sopimuksen hyväksyjät eivät saa vaikuttaa esteellisesti tiedonsaantiin. Tämä koskee kaikkia maanpäällisiä tietovälineitä, ei pelkästään YLE:ä. Esillä on ollut myös tekijänoikeusjuttuja, jotka eivät enää saisi haitata.

Oikeusministeriön tiedote kertoo, että vammaissopimuksen ratifiointi keskeytettiin 2009 joulukuussa ja siirretään uudelle eduskunnalle ja hallitukselle käsiteltäväksi. Syyksi kerrottiin olevan rahoituksen puuttuminen. Se ei kuitenkaan ole se totuus.

Joka ikinen ehdokas valitteli, ettei tiennyt tätä asiaa ja vievät asian eteenpäin puolueelle tiedoksi, mitä yhdenvertaisuustoimikunnalle on tapahtunut ja he häpeävät, että Suomi jälleen kerran rikkoo ihmisoikeussopimuksia.

Lainauksia:
”Työesteiden vuoksi en ole voinut osallistua yhdenvertaisuustoimikunnan työhön syyskaudella 2009. Tästä johtuen en myöskään ole voinut ottaa kantaa esityksen yksityiskohtiin. Totean kuitenkin, että vaikuttaa siltä, että mietinnössä joiltakin osin on päädytty ratkaisuihin, jotka eivät ole omiaan selkeyttämään nykyistä lainsäädäntöä. Haluan sen vuoksi korostaa, että hallituksen esityksen muotoon laadittu mietintö kaipaa vielä ehdottomasti lisävalmistelua ennen kuin lainsäädäntötoimiin voidaan ryhtyä.
Helsingissä 17.12.2009

Niklas Bruun” Professori Niklas Bruun Helsingin Yliopistosta

”Kalle Könkkölän lausuma mietintöön

Yhdenvertaisuustoimikunnan työn aikana on käynyt selvästi ilmi, että kaikki toimikunnan jäsenet eivät ole sisäistäneet YK:n vammaissopimusta eikä sitä, että vaikka Suomi ei ole ratifioinut sopimusta, on Suomi allekirjoittanut sen. Allekirjoittaminen merkitsee sitä, että Suomi ei voi enää toimia sopimuksen vastaisesti eikä laatia lakeja jotka eivät vastaa sopimusta. Tämä taas merkitsee sitä, että valtion virkamiehet eivät saisi toimia sopimuksen vastaisesti. Toimikunnan työn aikana sosiaali- ja terveysministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön virkamiesedustajat eivät ole omissa ehdotuksissaan tätä noudattaneet. On syytä huomata myös, että maan hallitus on ilmoittanut Suomen ratifioivan ko. sopimuksen.
Vammaisjärjestöjen on ollut vaikeaa osallistua toimikunnan työhön, koska Vammaisfoorumi sai edustajan toimikuntaan vasta loppuvaiheessa. Lisäksi etenkin työelämään liittyvien asioiden valmistelu työelämäjaostossa, missä vammaisilla ei ollut edustusta on ollut paha puute. Työelämään liittyvät asiat ovatkin jääneet vammaisten ihmisten osalta käsitykseni mukaan YK-sopimuksen vastaiseen tilaan.

Kalle Könkkölä
18.12.09”