Vs:Yliopistolaki… ja sen monet yhteydet

Etusivu Foorumit Piraattipuolueen toiminta Yliopistolaki… ja sen monet yhteydet Vs:Yliopistolaki… ja sen monet yhteydet

Julkaisija Vastaukset
JoonasD6 # Posted on 9.3.2009 at 16.29
Profiilikuva käyttäjästä JoonasD6

Postaanpa vielä tarinaa tekijänoikeuslaista yliopistotoiminnan listalta:

”kiinnitän huomiota erääseen seikkaan, jota ei vielä lainkaan ole käsitelty yliopistouudistuskeskustelussa.

Hallitukseen on tulossa esitys laiksi, joka tekee työsuhteissa syntyvät tekijänoikeudet automaattisesti työnantajan omaisuudeksi. Lakia on valmistettu täydessä hiljaisuudessa, ainoastaan journalistien ammattilehdissä on hälytetty siitä. Lain vaikutusalue kattaa kuitenkin paljon muutakin kuin lehtijutut tai radio- ja TV-ohjelmat. Se koskee periaatteessa kaikkia intellektuaalisen työn tuotteita, myös tieteellisen tutkimuksen tuloksia.

Jos yliopisto muuttuu nykyisestä valtion virastosta laitokseksi, jossa kaikki ihmiset ovat ”normaalissa” työsuhteessa työnantajaansa, tulee valmisteilla oleva tekijänoikeuslaki automaattisesti koskemaan kaikkea yliopistossa tehtävää tutkimusta. Jos tutkija siis julkaisee artikkelin tai kirjan, se ei periaatteessa ole hänen, vaan yliopisto-työnantajan omaisuutta. Jopa pieni power-point-esitys muuttuu lain tarkoittamaksi ”teokseksi” ja sitä kautta työnantajan omaisuudeksi.

Tässä sitaatti Helsingin Sanomain verkkosivulta, jossa tekijänoikeuslain taustaa valotetaan:

> ”Palkansaajajärjestöt SAK ja Akava pelkäävät, että opetusministeriössä valmisteilla oleva lakiesitys siirtää työsuhteessa tehtyjen teosten kaikki taloudelliset oikeudet jokseenkin automaattisesti työnantajille. Virkamiestyönä hiljaisuudessa valmisteltu ehdotus on tarkoitus esitellä ensi viikolla kulttuuri- ja tasa-arvoministeri Stefan Wallinille (r).
>
> Virkamiehet ovat valmistelleet lakia viime kesänä oikeusneuvos Mikko Tulokkaan tekemän selvityksen pohjalta. Tulokas ehdottaa lakiin niin sanottua työsuhdeolettamaa, jonka mukaan työntekijän tekijänoikeudet siirtyvät työnantajalle elleivät työntekijä ja työnantaja muuta sovi.
>
> Laki koskettaisi jokseenkin kaikkia suomalaisia työpaikkoja, sillä tekijänoikeus syntyy, jos työntekijän tuotos ylittää teoskynnyksen, oli se sitten virkamiehen persoonallinen power point -esitys tai vuosien työn vaatinut tietokonepeli.
>
> Järjestöjen mielestä työntekijöiden olisi käytännössä mahdotonta neuvotella tekijänoikeuksistaan, jos laki antaisi joka tapauksessa työnantajalle kaikki oikeudet, jos neuvotteluja ei synny.
>
> – – Akavan lakimies Maria Löfgren sanoo, että laista uhkaa tulla eräänlainen pakkolunastuslaki. ”Tässä työntekijöiden varallisuus uhkaa siirtyä työnantajille lain nojalla.”

Mielestäni olisi ehdottomasti otettava esille myös valmisteilla olevan tekijänoikeuslain vaikutus ”uudistetussa”, yritysmaailman periaatteita noudattavassa yliopistossa. Sitä voidaan hyvällä syyllä kutsua intellektuaalisen omaisuuden pakkoluovutukseksi. Tutkijoilta ja opettajilta viedään oikeus heidän työnsä tuotoksiin.”