Tervetuloa Piraattipuolueeseen

Jos osallistuit vanhassa foorumissa, saat tunnuksesi takaisin pyytämällä uutta salasanaa.

Jos olet uusi jäsen, rekisteröidy.

Lue lisää uudistuksesta

Profiilikuvista

Oman avatarin saat käyttöön Gravatar-palvelun kautta (sama käyttäjätunnus kuin Wordpress.com).

Jäsenet

Aloite Piraattipuolueen kannaksi sananvapauteen

Etusivu Foorumit Arkisto Vuosikokous 14.6.2009 Aloite Piraattipuolueen kannaksi sananvapauteen

Tämä aihe sisältää 20 vastaukset, 16 kirjoittajaa, ja siihen kirjoitti viimeksi Profiilikuva käyttäjästä Wentaway Wentaway 9 vuotta, 5 kuukautta sitten.

Esillä 15 viestiä, 1 - 15 (kaikkiaan 20)
 • Julkaisija
  Viestit
 • Profiilikuva käyttäjästä Ahto Apajalahti

  Perustelut

  Piraattipuolue haluaa puolueohjelmansa mukaisesti turvata kansalaisoikeudet. Piraattiaatteeseen on keskeisesti kuulunut myös sananvapauden puolustaminen. Sitä ei lopulta erikseen mainittu puolueohjelmassa, vaikka se on ollut yksityisyyden suojan ohella juuri se toinen kansalaisoikeus, jota Piraattipuolue erityisesti puolustaa. Tätä ilmentää hyvin se, että Piraattipuolueen blogissa on julkaistu 25 sananvapautta käsittelevää merkintää. Sananvapaus liittyy olennaisesti Piraattipuolueen päätavoitteeseen, eli kulttuurin ja tiedon vapauteen. Tällä hetkellä tekijänoikeudet rajoittavat monella tapaa sananvapautta ja Piraattipuolueen ajama tekijänoikeuslakien lievennys tarkoittaisi myös sanan- eli ilmaisunvapauden lisääntymistä. Piraattipuolueen olisi hyvä muodostaa selkeä ja perusteltu kanta sananvapauskysymyksiin.

  Näillä perusteilla esitän Piraattipuolueen I varsinaisen kokoukselle seuraavan aloitteen, joka sisältää ehdotuksen Piraattipuolueen sananvapauskannaksi.

  Piraattipuolueen kanta sananvapauteen

  Sananvapauden kunnioitus Suomessa ja Euroopassa ei ole vakaalla pohjalla. Tällä hetkellä kiinnitetään enemmän huomiota siihen, kuinka sananvapautta voitaisiin rajoittaa kuin siihen, kuinka se voitaisiin turvata. Internetin vapaudesta pelästyneet vaativat keskustelupalstojen ylläpitäjiä ja blogaajia vastuuseen sivustoille kirjoitetuista viesteistä ja kommenteista. Jopa vuosisatojen aikana vakiintunutta toimittajien lähdesuojaa halutaan lieventää, vaikka se mahdollistaa vallanpitäjien kannalta ikävien asioiden paljastamisen ja on siten huomattava edellytys sananvapaudelle. Vanhan polven poliitikot sulkevat blogeistaan kommentointimahdollisuudet heti kun he ovat vaarassa kuulla kansalaisten kannanottoja. He selittävät löytäneensä internetistä vääriä mielipiteitä, ja vaativat sensuuria ja rikossyytteitä. EU-lainsäädäntö sallii jäsenmaiden säätää sensuurilakeja tai antaa palveluntarjoajien rajoittaa verkkopalvelujen käyttöä mielin määrin. Sananvapauden uudelleenarvioinnin perustelut vaikuttavat yllättävän vähäpätöisiltä.

  Sananvapauden toteutuminen saa useinkin aikaan tilanteita, joissa keskustelua seuraava tai siihen osallistuva saattaa tuntea mielipahaa. Sananvapautta yhteiskunnassa tarkasteltaessa onkin tehtävä yksi erittäin tärkeä rajaus: valtion tehtävä ei ole suojata kansalaisia mielipahalta. On tunnustettava, että sananvapaus tarkoittaa oikeutta tehdä itsestään hölmö, ja esittää käsityksiä jotka saattavat herättää ankaraakin kritiikkiä tai vastenmielisyyttä. Pahimmankin tomppelin tulee saada nauttia sananvapauden suojaa. Muutoin sitä ei ole. Sananvapaudessa ei ole kysymys siitä, millaiselle viestinnälle on tarvetta, eikä siitä, millainen viestintä on hyödyllistä, eikä liioin siitä, millainen viestintä täyttää tietyt esteettiset tai laadulliset kriteerit.

  On vastustettava voimakkaasti pyrkimyksiä rajoittaa sananvapautta yhteiskunnassa. Ihanteena olisi pidettävä tilannetta, jossa kaikilla olisi yhtäläiset mahdollisuudet lähettää ja vastaanottaa viestejä mielipiteistään riippumatta. Kenenkään internet-yhteyttä ei pitäisi voida katkaista ilman oikeuden päätöstä. Myöskään oikeuden päätöksellä internet-yhteyden katkaisu ei saa tapahtua liian vähäisin perustein, sillä internetistä on muodostunut sananvapauden käyttämisen merkittävin työkalu. Olemassaoleva lainsäädäntö tarjoaa riittävän suojan kunnianloukkauksia ja yksityisyyden suojaa rikkovaa tiedonlevitystä vastaan. Rikoslaki sisältää riittävät rangaistukset sekä valtio- ja yrityssalaisuuksien, että lainvastaisen pornografian levityksestä. Useissa Euroopan unionin jäsenmaissa, kuten Suomessa, on säädetty ”mustia listoja” tiettyjen verkkosivujen katselun estämiseksi. Tällainen estotoiminta on rehellisesti tunnustettava ennakkosensuuriksi, ja sellaisena kiellettävä.

  Aika ajoin nostetaan EU:n piirissä esille vaatimus, että esimerkiksi Saksassa ja Itävallassa voimassa olevien lakien, jotka kriminalisoivat esimerkiksi natsisymbolien esittämisen ja natsien ihmisoikeusrikosten tapahtumisen kyseenalaistamisen, tulisi koskea kaikkia EU-maita. Tällaisiin pyrkimyksiin on viisainta suhtautua torjuvasti, sillä ne ovat ristiriidassa sen ajatuksen kanssa, että ikävien historiallisten tapahtumien täytyy pysyä ihmisten muistissa, jotta ne eivät toistu. On myös vaarana, että sensuuritoimet vain tekevät ”väärät mielipiteet” kiinnostavammiksi ja saattavat tukahduttaa asiallisen kriittisen keskustelun. Parempi ratkaisu on sananvapauden vaaliminen, sillä se takaa jokaiselle mahdollisuuden osallistua historiallisesti epätosien vätteiden kumoamiseen.

  YK:n ihmisoikeusneuvoston julkilausuma, jossa vaaditaan maailman maita kriminalisoimaan uskontojen arvosteleminen, on valitettava. Sananvapaus ja uskonnonvapaus eivät ole toistensa vastakohtia. Ilman sananvapautta uskonnon harjoittamisen vapaus ei voi toteutua. Uskonnonvapauteen sisältyy yhtä hyvin oikeus harjoittaa uskontoa ja perustella se kuin oikeus pidättäytyä harjoittamasta uskontoa ja perustella valintansa. Myös herkistä yhteiskunnallisista kysymyksistä tulee voida esittää kärjekkäitä mielipiteitä sekä yksityisesti että julkisesti ilman pelkoa rangaistuksi tulemisesta.

  Internetin purettua valtiovallan mahdollisuudet rajoittaa tehokkaasti elokuvien ja pelien levitystä, on syytä harkita uudelleen kuvaohjelmien nykyisen ennakkotarkastuksen mielekkyyttä. Kuvaohjelmien lastensuojelullisin perustein tapahtuva ennakkotarkastus on ainoa perustuslain sallima poikkeus ennakkosensuurin kieltoon. On aiheellista harkita, onko tämä poikkeus enää nykyaikana järkevä, vai voitaisiinko siirtyä vapaaehtoisiin ikärajojen luokituskäytäntöihin.

  Nykyinen tekijänoikeusjärjestelmä rajoittaa vakavasti sananvapautta, sillä se estää tiukasti ihmisiä ilmaisemasta itseään millään tavalla muiden tekemien teosten kautta tai niiden avulla. Sananvapauden lisääminen on tärkeä peruste Piraattipuolueen tavoittelemalle tekijänoikeuksien lieventämiselle.

  Kuten Thomas Jefferson painotti, on parempi elää liiallisten vapauksien seurausten kanssa kuin liian vähäisten vapauksien. Tänään, ehkä enemmän kuin koskaan ennen, on syytä rohkaista kansalaisia käyttämään sananvapauttaan sukupuolesta, iästä, uskonnosta, maailmankatsomuksesta, kansallisuudesta, kielestä, ja taloudellisesta asemasta riippumatta.

  Aloitteen esittäjä

  Ahto Apajalahti

  (Tämä kannanotto on laadittu puolueelle saapuneen ehdotuksen pohjalta.)

  Profiilikuva käyttäjästä Gagis

  Gagis

  said

  Yhdyn edelliseen. Tämä lienee varsin oleellinen lisä kokouksessa käsiteltäväksi.

  ”On tunnustettava, että sananvapaus tarkoittaa oikeutta tehdä itsestään hölmö” kuulostaa hieman kömpelötä. Ehkä tehdä itsestään naurunalainen tai oikeutta antaa itsestään hölmö vaikutelma toimisi paremmin? Lauseen sisältö on ehdottoman tärkeä tosin, eli sujuvampi muotoilu ei saa muuttaa merkitystä tietenkään.

  Siis kannatan.
  -Jyri Hämäläinen

  Profiilikuva käyttäjästä Scoffa

  Scoffa

  said

  Kyllä, sananvapaus olisi tullut tuoda jo alunperin huomattavasti paremmin esille, kannatan aloitetta.

  En tiedä haluanko välttämättä natsikortin käyttöä lisätä, mutta se on sitten sitä viilaamista kun sinne asti päästään.

  -Pasi Palmulehto

  Profiilikuva käyttäjästä HarriKivisto

  En löytänyt sieltä natsikorttia. Natsikortti on sitä että jotkut toimet rinnastetaan natsien toimiin ja sillä logiikalla vääriksi. Minusta holokaustin kieltäjät toimivat hyvänä esimerkkinä diskurssista, jota sensuroidaan heikoin perustein ja ikävin seurauksin.

  Ja kannatan.

  -Harri Kivistö

  Profiilikuva käyttäjästä takorauta

  takorauta

  said

  melko tyhjentävä tekstipläjäys johon yhdyn täysin.

  -kannatan.

  Jari S. Hiltunen

  Profiilikuva käyttäjästä Ahto Apajalahti

  Pyytäisin ilmoittamaan kannatusviestissä myös oikean nimen, jotta voimme tarvittaessa tarkistaa, onko kyseinen henkilö puolueen jäsen. Jos nyt ehdottomasti ei halua nimeään kaikkien nähtäväksi niin kyllä sekin riittää, että oikea nimi lukee käyttäjäprofiilissa.

  Profiilikuva käyttäjästä Mikko Kunnari

  Tätä asiaa ei niin osattu miettiä silloin vuosi sitten kauhean syvällisesti. Itse asiassa vasta kulunut vuosi on näyttänyt tämän ehdottoman tärkeyden.

  Kannatan

  Profiilikuva käyttäjästä Nuihc88

  Nuihc88

  said

  Kannatan.
  -Juuso Lehtimäki

  Profiilikuva käyttäjästä Ahto Apajalahti

  Toisen kerran:

  Pyytäisin ilmoittamaan kannatusviestissä myös oikean nimen, jotta voimme tarvittaessa tarkistaa, onko kyseinen henkilö puolueen jäsen. Jos nyt ehdottomasti ei halua nimeään kaikkien nähtäväksi niin kyllä sekin riittää, että oikea nimi lukee käyttäjäprofiilissa.

  Profiilikuva käyttäjästä Hemu

  Hemu

  said

  kannatetaan. sananvapaus ja yksityisyyden suoja olivat ne asiat, joiden takia puolueeseen liityin.

  -Hermanni Saresma

  Profiilikuva käyttäjästä Horsmalahti

  Kannatan, tosin käyttäisin mieluummin tarkennusta ilmaisunvapaus, johon sisältyy myös muu informaatio kuin vain sanat. Tosin tässä kannaotossa on vain sanottu että ”kannatetaan sananvapautta”, mutta ei ole kerrottu mitään kantoja pitäisikö olemassaolevia rajoituksia olla olemassa (eli tuntuu ympäripyöreeltä poliitikkokieleltä. Jokainenhän väittää tukevansan sananvapautta, jopa 99% muslimimaissa elävistä). Esim:
  *Kiihotus kansanryhmää vastaan
  *Kunnianloukkaus
  *Väkivaltaan yllyttäminen
  *Uskonrauhan loukkaaminen
  *Lapo (en muista että onko myös virtuaali-lapo laitonta suomessa)

  – Panu Horsmalahti

  Profiilikuva käyttäjästä Ahto Apajalahti

  Quote:Kannatan, tosin käyttäisin mieluummin tarkennusta ilmaisunvapaus, johon sisältyy myös muu informaatio kuin vain sanat.

  Sananvapaudella yleensä tarkoitettaan myös kaikkea ilmaisunvapautta. Totta kyllä, että ilmaisunvapaus voisi olla parempi sana.

  Quote:Tosin tässä kannaotossa on vain sanottu että ”kannatetaan sananvapautta”, mutta ei ole kerrottu mitään kantoja pitäisikö olemassaolevia rajoituksia olla olemassa (eli tuntuu ympäripyöreeltä poliitikkokieleltä. Jokainenhän väittää tukevansan sananvapautta, jopa 99% muslimimaissa elävistä). Esim:
  *Kiihotus kansanryhmää vastaan
  *Kunnianloukkaus
  *Väkivaltaan yllyttäminen
  *Uskonrauhan loukkaaminen

  ”Olemassaoleva lainsäädäntö tarjoaa riittävän suojan kunnianloukkauksia ja yksityisyyden suojaa rikkovaa tiedonlevitystä vastaan. Rikoslaki sisältää riittävät rangaistukset sekä valtio- ja yrityssalaisuuksien, että lainvastaisen pornografian levityksestä.”

  ”Aika ajoin nostetaan EU:n piirissä esille vaatimus, että esimerkiksi Saksassa ja Itävallassa voimassa olevien lakien, jotka kriminalisoivat esimerkiksi natsisymbolien esittämisen ja natsien ihmisoikeusrikosten tapahtumisen kyseenalaistamisen, tulisi koskea kaikkia EU-maita. Tällaisiin pyrkimyksiin on viisainta suhtautua torjuvasti, –”

  ”Sananvapaus ja uskonnonvapaus eivät ole toistensa vastakohtia. Ilman sananvapautta uskonnon harjoittamisen vapaus ei voi toteutua. Uskonnonvapauteen sisältyy yhtä hyvin oikeus harjoittaa uskontoa ja perustella se kuin oikeus pidättäytyä harjoittamasta uskontoa ja perustella valintansa. Myös herkistä yhteiskunnallisista kysymyksistä tulee voida esittää kärjekkäitä mielipiteitä sekä yksityisesti että julkisesti ilman pelkoa rangaistuksi tulemisesta.”

  Minusta näistä kohdista välittyy selkeästi kanta:
  – vastustetaan lainsäädännön tiukentamista sananvapauden osalta
  – vastustetaan sitä, että ”vääristä mielipiteistä” esim. uskontojen suhteen rangaistaisiin nykyistä herkemmin.

  Quote:*Lapo (en muista että onko myös virtuaali-lapo laitonta suomessa)

  ”Useissa Euroopan unionin jäsenmaissa, kuten Suomessa, on säädetty ”mustia listoja” tiettyjen verkkosivujen katselun estämiseksi. Tällainen estotoiminta on rehellisesti tunnustettava ennakkosensuuriksi, ja sellaisena kiellettävä.”

  Tässä tämä epämääräisyys ”tiettyjen verkkosivujen” sen vuoksi, että joissain muissa maissa estetään muutakin kuin väitettyä lapispornoa. Suomessa toistaiseksi lapsipornon kielto koskee käsittääkseni vain autenttista, eli ei animoitua, piirrettyä tai tietokoneella tuotettua.

  Profiilikuva käyttäjästä Horsmalahti

  Quote:Puuhkaja kirjoitti:

  Sananvapaudella yleensä tarkoitettaan myös kaikkea ilmaisunvapautta. Totta kyllä, että ilmaisunvapaus voisi olla parempi sana.

  ”Olemassaoleva lainsäädäntö tarjoaa riittävän suojan kunnianloukkauksia ja yksityisyyden suojaa rikkovaa tiedonlevitystä vastaan. Rikoslaki sisältää riittävät rangaistukset sekä valtio- ja yrityssalaisuuksien, että lainvastaisen pornografian levityksestä.”

  ”Aika ajoin nostetaan EU:n piirissä esille vaatimus, että esimerkiksi Saksassa ja Itävallassa voimassa olevien lakien, jotka kriminalisoivat esimerkiksi natsisymbolien esittämisen ja natsien ihmisoikeusrikosten tapahtumisen kyseenalaistamisen, tulisi koskea kaikkia EU-maita. Tällaisiin pyrkimyksiin on viisainta suhtautua torjuvasti, –”

  ”Sananvapaus ja uskonnonvapaus eivät ole toistensa vastakohtia. Ilman sananvapautta uskonnon harjoittamisen vapaus ei voi toteutua. Uskonnonvapauteen sisältyy yhtä hyvin oikeus harjoittaa uskontoa ja perustella se kuin oikeus pidättäytyä harjoittamasta uskontoa ja perustella valintansa. Myös herkistä yhteiskunnallisista kysymyksistä tulee voida esittää kärjekkäitä mielipiteitä sekä yksityisesti että julkisesti ilman pelkoa rangaistuksi tulemisesta.”

  Minusta näistä kohdista välittyy selkeästi kanta:
  – vastustetaan lainsäädännön tiukentamista sananvapauden osalta
  – vastustetaan sitä, että ”vääristä mielipiteistä” esim. uskontojen suhteen rangaistaisiin nykyistä herkemmin.

  Pitäisi olla suoraan kanta että uskonrauhan lainsäädäntöä muutetaan, ei voi vaatia että lain rikkomisesta ei tulisi rangaistusta.

  http://www.sananvapaudenpuolesta.fi/adressi/

  Quote:
  ”Useissa Euroopan unionin jäsenmaissa, kuten Suomessa, on säädetty ”mustia listoja” tiettyjen verkkosivujen katselun estämiseksi. Tällainen estotoiminta on rehellisesti tunnustettava ennakkosensuuriksi, ja sellaisena kiellettävä.”

  Tässä tämä epämääräisyys ”tiettyjen verkkosivujen” sen vuoksi, että joissain muissa maissa estetään muutakin kuin väitettyä lapispornoa. Suomessa toistaiseksi lapsipornon kielto koskee käsittääkseni vain autenttista, eli ei animoitua, piirrettyä tai tietokoneella tuotettua.

  Kiitos, tämä selvensi asiaa, tosin tekstissä ei mainita kantaa kiihotuksesta kansanryhmää vastaan.

Esillä 15 viestiä, 1 - 15 (kaikkiaan 20)

Alueelle ‘Vuosikokous 14.6.2009’ ei voi kirjoittaa uusia aiheita eikä vastauksia olemassaoleviin aiheisiin.

Siirry työkalupalkkiin