Tervetuloa Piraattipuolueeseen

Jos osallistuit vanhassa foorumissa, saat tunnuksesi takaisin pyytämällä uutta salasanaa.

Jos olet uusi jäsen, rekisteröidy.

Lue lisää uudistuksesta

Profiilikuvista

Oman avatarin saat käyttöön Gravatar-palvelun kautta (sama käyttäjätunnus kuin Wordpress.com).

Jäsenet

Aloite – Suora demokratia

Etusivu Foorumit Arkisto Vuosikokous 14.6.2009 Aloite – Suora demokratia

Tämä aihe sisältää 14 vastaukset, 9 kirjoittajaa, ja siihen kirjoitti viimeksi Profiilikuva käyttäjästä P.A. P.A. 7 vuotta, 11 kuukautta sitten.

Esillä 15 viestiä, 1 - 15 (kaikkiaan 15)
 • Julkaisija
  Viestit
 • Profiilikuva käyttäjästä AnttiN

  AnttiN

  said

  Ehdotus Piraattipuolueen strategiseksi linjaukseksi
  Suora demokratia ja kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien parantaminen poliittisessa päätöksenteossa

  Piraattipuolue – Uusi Demokratia

  Perustelut:

  Suomessa poliittiset päätökset tehdään ilman julkista, avointa keskustelua. Valtaa pitävät puolueet määrittelevät politiikan keskenään suljettujen ovien takana. Kansalaiskeskustelu ja kansan tahto, samoin kuin asiantuntijalausunnot ovat liian usein toisarvoisia kun yhteisiä asioita päätetään pelkästään poliitikoiden tai puolueiden eturyhmien omien etujen mukaan. Neljän vuoden välein pidettävissä, lähes farssimaisissa eduskuntavaaleissa puolueet lupaavat äänestäjillä kaiken, mutta unohtavat lupauksensa heti vaalien jälkeen. Puolueet ja poliitikot eivät kanna vastuu äänestäjilleen ja toimivat koko vaalien jälkeisen vaalikauden ilman selvää kansan mandaattia.

  Ehdotus:

  Uusi demokratia on järjestelmä, missä Piraattipuolue sanoutuu irti nykyisestä tavasta toimia suomalaisessa politiikassa. Piraattipuolue haluaa edustaa sen jäsenten ja äänestäjien tahtoa politiikassa koko vaalikauden ajan. Piraattipuolueen puoluohjelma ja poliikka on jatkuvasti avoimesti puolueen jäsenten käsissä – nähtävissä ja muokattavissa. Piraattipuolueen valitsemat euroedustajat, kansanedustajat ja kunnanvaltuutetut sitoutuvat noudattamaan puolueen yhteistä tahtoa päätöksissään koko vaalikauden ajan. Piraattipuolueen poliittiikka tullaan tekemään täysin avoimesti verkossa niin, että kaikki päätöksenteon vaiheet ja argumentit ovat kaikkien puolueen jäsenten nähtävillä, vain näin voidaan varmistaa tarpeellinen informaation kulku puolueen päättäjien ja jäsenten välillä.

  Yksi ehdotus metodiksi:

  Puolueen kannan määrittely

  Piraattipuolueen yleinen puolueohjelma määritellään puolueen jäsenten yhteisen jäsenäänestyksen perusteella, missä äänienemmistön saanut kanta voittaa.

  Puolueohjelmasta äänestetään erityisen palvelun, ”puolueohjelmakoneen” kautta. Puolueohjelmakoneessa on useita väittämiä yhteiskunnallisen elämän eri aiheista, joihin vastaamalla puolueen yhteinen kanta kuhunkin väittämään erikseen määritellään. Niissä väittämissä, joissa puoleen jäsenet eivät pääse äänestyksen kautta yhteisymmärrykseen, saa puolueen kansanedustaja käyttää omaa harkintaansa eduskunnassa tai Euroopan parlamentissa. Mikäli kyseessä on yhteiskunnallisesti erityisen tärkeästä asiasta, ratkaistaan puolueen kanta suoralla jäsenäänestyksellä

  Kuka tahansa puolueen jäsen saa tehdä ehdotuksen lakimuutoksesta puolueen jäsenille. Mikäli puolueen jäsenet hyväksyvät ehdotuksen, sitoutuu puolueen edustaja esittämään asian eduskunnassa tai Euroopan parlamentissa.

  Äänestäjien valitseman edustaja on tehtävä parhaita mahdollisia päätöksiä puolueen jäsenten antaman painotuksen mukaan ja jäsenten määrittelemien ”reunaehtojen” mukaan. Kansanedustajan tehtävä ei ole itse luoda painotuksia tai reunaehtoja politiikkaan ilman kansan hyväksyntää. Puolueen valitsema edustaja toimii asiantuntijana, joka kokoaa jäsenille tarpeellisen määrän informaatiota, jotta puolueessa voidaan järjestää jäsenäänestys.

  Puolueohjelmakone

  Puolueohjelmakone sisältää riittävän määrän kysymyksiä (n. 50?) eri kategorioista (alustavat kategoriat, subjektiivinen määrittely)

  Kategoriat:
  • Talous
  • Sosiaali- ja terveys
  • Ympäristö ja energia
  • Ulkopolitiikka ja maanpuolustus
  • Kulttuuri ja koulutus
  • Sekä piraattipuolueen itse ajamana puolueohjelmaan kirjatut kohdat kuten: kansalaisoikeudet, kulttuurin ja tiedon vapaus sekä demokratia

  Kategoriat ja kysymykset valitaan suomessa virallisesti toimivien suomalaisten puolueiden määrittelemistä puolueohjelmista. Puolueohjelmakoneessa esitetään väittämä, sekä pääargumentit kyseisen väittämän puolesta ja vastaan. Pääargumentit vastaan ja puolesta poimitaan nykyisten eduskuntapuolueiden ja Europarlamenttipuolueiden puolueohjelmista

  Toiminnaltaan puolueohjelmakone muistuttaa yleisesti käytettyjä vaalikoneita.

  Eduskunta

  Piraattipuolueen kansanedustaja sitoutuu noudattamaan puolueen jäsenten määrittelemää puolueen virallista kantaa eduskunnan äänestyksissä. Puolueen kanta äänestettäviin asioihin määritellään kahden erityisen metodin kautta

  – Puolueen yhteinen kanta politiikan yleisiin suurin linjauksiin määritellään erityisen ”puolueohjelmakoneen” kautta
  – Puolue järjestää suoran jäsenäänestyksen yhteiskunnallisesti erityisen tärkeistä aiheista
  – Piraattipuolue vaatii yleisen sitovan kansanäänestyksen järjestämistä kaikista yhteiskunnallisesti merkittävistä päätöksistä
  – Jotta kansalaisille saadaan tarpeellinen tieto päätöksentekoa varten, vaatii Piraattipuolue kaikkea eduskunnassa tapahtuvaa työskentelyä julkiseksi (valiokunnat, asiantuntijakuulemiset). Julkisuus voidaan toteuttaa esim. kuvaamalla kokous reaaliaikaisena internetiin web-kameran välityksellä ja sallimalla median edustajien paikalla olo kaikissa päätöksentekotilanteissa

  EU-politiikka

  Puolueen EU-politiikan perusta määritellään samoin metodein kuin kansallinen politiikka. Puolueen Euroopan parlamentit edustajat sitoutuvat noudattamaan puolueen jäsenten määrittelemää kantaa Euroopan parlamentin äänestyksissä.
  – Puolueen yhteinen kanta EU-politiikan yleisiin suurin linjauksiin määritellään erityisen ”puolueohjelmakoneen” kautta
  – Puolue järjestää suoran jäsenäänestyksen kansallisesti erityisen tärkeistä aiheista, tai asioista, joihin ei saada tarpeeksi selkeästi määriteltyä kantaa puolueohjelmaan
  – EU-tasolla erityisen tärkeistä asioista järjestetään yhteinen, kansallisvaltioiden rajat rikkova jäsenäänestys muiden Euroopan maiden piraattipuolueiden jäsenten kanssa.
  – Kaikkien EU maiden piraattipuolueiden Euroopan parlamentin edustajat sitoutuvat noudattamaan yhteisen jäsenäänestyksen perusteella määriteltyä yhteistä kantaa

  Kunnallispolitiikka

  Kunnallispolitiikassa piraattipuolue tavoittelee ”ruohonjuuritason” demokratiaa. Kunnallispoliittinen päätöksenteko tullaan hajauttamaan eri tasoille

  – Pienin kunnallisen päätöksenteon yksikkö määräytyy pienistä muutaman korttelin tai kadun muodostamista kokonaisuuksista tai asuinalueista. Päätöksenteko keskittyy pieniin asioihin
  – Kaupunginosakohtaisessa päätöksenteossa (suuret kaupungit) määritellään yhdessä kunnanhallituksen ja alimman ruohonjuuritason kanssa kunnallisten päätösten alueellisesta toimeenpanosta
  – Kunnanvaltuusto on päätäntäelin, joka vastaa kunnan taloudesta ja hallinnosta, kuitenkin niin, että riittävä itsemääräämisoikeus turvataan kuntademokratian alemmille tasoille

  Lähidemokratia ja kaupunginosakohtainen demokratia toimivat verkossa yhteisöpalveluiden alla (esim. Facebook)

  Yhteisöpalveluissa järjestäydytään asuinpaikan mukaan, ja kunnan asukas on automaattisesti mukana sekä oman asuinalueensa lähidemokratiassa että kaupunginosakohtaisessa päätöksenteossa. Päätökset tehdään yhteisöpalvelun sisällä verkkoäänestyksellä.

  Paikallisen piraattipuolueen kunnallisvaaliohjelman muodostavat kunnan piraattipuolueen jäsenet.

  Piraattipuolue vaatii, että erityisen merkittävistä kunnallisista päätöksistä järjestetään kuntaäänestys.

  Äänestäminen

  Suorassa demokratiassa äänestämisen turvallisuus ja väärinkäytösten estäminen on äärimmäisen tärkeää. Kuitenkin ilman äänestysmahdollisuutta myös suora demokratia on mahdotonta.

  Piraattipuolueen pitää vuosikokouksessa yleisellä äänestyksellä määritellä mitä metodia puolue aikoo käyttää omissa jäsenäänestyksissään, ja määritellä miten yleisessä kansallisessa äänestämisessä pitäisi äänestää

  Äänestystavat:
  – Perinteinen paperiäänestys
  – Postiäänestys
  – Sähköinen äänestys
  – Nettiäänestys
  – Äänestysautomaatit: Äänestysautomaatit ovat pankkiautomaattien tapaan julkisille paikoille sijoitettuja sähköisiä äänestyslaitteita, jotka voidaan asentaa kiinteästi ja jotka ovat käytössä ympäri vuoden.

  *********************

  Tämän ehdotuksen tarkoitus:

  Tämän ehdotuksen tarkoitus on olla Piraattipuolueen strateginen linjaus, jolla puolueen toiminalle hankitaan toinen kivijalka puolueen nykyisen toiminnan rinnalle.

  ”Piraattipuolue on suomalainen poliittinen puolue, joka ajaa erityisesti tekijänoikeus- ja patenttijärjestelmien lieventämistä, sananvapauden ja yksityisyyden suojan turvaamista ja edistyksellisempää tietoyhteiskuntapolitiikkaa”

  Ehdotuksen tarkoitus ei ole millään tasolla haastaa puolueen nykyistä fokusta, vaan täydentää sitä niiltä toiminnan osilta, joihin ei vielä ole määritelty selkeää mallia. Ehdotus tukee piraattipuolueen profiloitumista tiukasti selkeänä rajattuna puolueena. Ehdotus takaa puolueelle selkeän kannan yleisessä politiikassa muihin kuin piratismiin liittyvissä asioissa, vaatimatta puoluetta kuitenkaan tuhlaamaan resursseja olemalla ”yleispuolue”. Lisäksi suoran demokratian omaksuminen ensimmäisenä puolueena Suomessa profiloi Piraattipuoluetta selkeän modernina, demokraattisena ja täysin uutena toimijana suomalaisessa poliittisessa todellisuudessa.

  Tämä ehdotus ei ole millään tasolla sitova. Ehdotuksen tarkoitus on vain esitellä ylläesitetyn kaltaisen järjestelmän perusideaa ja sitä, miten suoraa demokratiaa voidaan toteuttaa puoluetasolla. Kaikki tässä ehdotuksessa esitetyt ideat ovat avoinna muutoksille ja on ensiarvoisen tärkeää, että ehdotuksen kaltainen järjestelmä saa sekä jäsenten avoimen hyväksynnän, ja että se on suunniteltu ja toteutettu perinpohjaista harkintaa ja osaamista käyttäen.

  Ehdotuksen realisointi

  Tämän ehdotuksen tarkoitus ei ole esittää mitään muutoksia piraattipuolueen tämän hetkiseen toimintaan. Mikäli ehdotus saa puoluekokouksessa tarvittavan kannatuksen, ryhtyy piraattipuolue toteuttamaan ehdotuksen ideaa niin, että edellä mainittu toimitatapa olisi käytettävissä vuoden 2011 eduskuntavaaleissa, ja siitä eteenpäin tulevissa vaaleissa. Mikäli ehdotus hyväksytään, muodostaa Piraattipuolue työryhmän toteuttamaan suoran demokratian tarvitsemaa puolue- ja verkkoinfrastruktuuria niin, että järjestelmä on valmis vuoden 2011 vaaleihin mennessä, ja tarvittavat muutokset puolueen sääntöihin tai puolueohjelmaan tullaan esittämään vuoden 2010 puoluekokouksessa. Työryhmä on kaikille avoin ja sen käyttö ja toteutus tullaan tekemään kunnioittaen täysin demokratian toimintapoja. Kehitys tapahtuu avoimesti ja järjestelmän käyttöönotto edellyttää puolueen jäsenten hyväksyntää.

  Idea on yksinkertainen, mutta mullistava.

  Me emme tee politiikkaa eduskunnassa yhdessä muiden poliitikkojen ja puolueiden kanssa. Me teemme politiikkaa netissä; yhdessä ihmisten ja massojen kanssa. Me tuodaan politiikka jokaisen ihmisen elämään, jokaisen ihmisen kotiin. Meidän puolueessa ihmiset saavat vaalien jälkeen päivittäin, viikoittain ja kuukausittain osallistua politiikkaan. Me annamme ihmisille mahdollisuuden oikeasti muokata poliitiikkaa ja päättää siitä, minkälainen meidän kaikkien yhteinen yhteiskunta on tulevaisuudessa.

  Tehdään yhdessä Suomesta maailman kehittynein demokratia!

  Aloitteen laati Antti Nikkanen

  Kommentit, kehut, vittuilut
  antti.nikkanen@tkk.fi

  Ehdotukseen tarvitaan siis kymmenen (10) jäsenen tuki. Jos suora demokratia kiinnostaa niin nimeä alle!

  Profiilikuva käyttäjästä Ahto Apajalahti

  Perusteellisesti laadittu ehdotus, kiitos siitä. Puuttuisin kuitenkin muutamaan kohtaan.

  Pelkästään puolueen jäseniin perustuva päätöksentekojärjestelmä, joka vaikuttaisi vaaleilla valittuihin edustajiin sitovasti, on ongelmallinen. Kaikki Piraattipuoluetta tulevaisuudessa äänestävät eivät ole puolueen jäseniä. Vaikka toki ei-jäsen, joka äänestää puoluetta, ymmärtää ettei voi samalla tavalla vaikuttaa puolueen sisäisiin päätöksiin kuin jäsenet, minusta ei kuitenkaan liiaksi pidä painottaa jäsenyyttä. Tavoitteemme on olla sopivalla tavalla epäbyrokraattinen ja epämuodollinen yhteisö.

  En myöskään pidä ajatuksesta, että olisi vaalilla valittuja edustajia käytännössä velvoittavia jäsenäänestyksiä. Myös neuvoa-antavan jäsenäänestyksen nimellä kulkevat äänestykset olisivat käytännössä velvoittavia, koska niitä vastoin toimiva edustaja joutuisi helposti huonoon valoon. Puolueen jäsenistössä tuntuu ennemminkin vallitsevan nimenomaan ajatus mahdollisimman vähäisestä puoluekurista ja edustajan omantunnon korostamisesta. Minusta neuvoa-antavat jäsenäänestykset edustajan avuksi ovat erinomainen idea, mutta niiden käytössä aloitteen tulisi olla edustajalla.

  Toinen juttu on sitten se, että yhdistyslaki ei toistaiseksi salli mitään virallisia sähköisiä jäsenääestyksiä (esim. puolueohjelmasta). Tähän on kuitenkin valmisteilla lainmuutos, joka saattaa tulla vomaan jo ennen ensi eduskuntavaaleja. Tässä tapauksessa kannatan ehdottomasti jäsenäänestysten käyttöönottamista puolueen sisäisessä päätöksenteossa. Tällä hetkellä meidän ei kuitenkaan ole järkevää päättää vielä mitään sähköisten jäsenäänestysten toteuttamistavasta, koska yhdistyslaki ei sellaisia salli.

  En kannata puolueen agendan laajentamista vielä toistaiseksi. Toki päästyämme eduskuntaan tulee ajankohtaiseksi jollain tavalla ottaa kantaa useampiin asioihin kuin nyt. Tätä varten pitää myös ennen eduskuntavaaleja sopia mitkä käytännöt puolueohjelman ulkopuolisten kantojen muodostamisessa otetaan. Kannattaisin sitä, että edustaja saa toimia omantuntonsa mukaan tai halutessaan pyytää neuvoa-antavan jäsenäänestyksen (johon voisivat ehkä osallistua muutkin kuin jäsenet).

  Ehdotuksesi eduskuntatoiminnan avoimuuden lisäämisestä ovat erinomaisia.

  Minusta aika tällaisen strategian määrittelylle ei ole aivan vielä, mutta vuosikokous voisi esimerkiksi velvoittaa hallituksen aloittamaan puolueen sisäisen päätöksenteon ja Suomen ja EU:n demokratian kehittämisohjelman valmistelun. Tällaisesta on jotain alustavaa puhetta joskus ollut. Tästä voisi esimerkiksi lisätä maininnan vuoden toimintasuunnitelmaan.

  Kannatan sitä, että aloite otetaan käsiteltäväksi vuosikokouksessa.

  En kuitenkaan kannata aloitteen hyväksymistä tässä muodossa, vaan että se joko hylätään (perustelujen kera) tai hyväksytään paljon muokattuna. Perustelut mahdolliselle hylkäämiselle ja toisaalta ehdotukset muutoksiksi löytyvät tästä viestistä ylempää.

  – Ahto Apajalahti

  Profiilikuva käyttäjästä AnttiN

  AnttiN

  said

  Kiitos kommenteista

  Puuhkaja kirjoitti:
  Quote:Perusteellisesti laadittu ehdotus, kiitos siitä. Puuttuisin kuitenkin muutamaan kohtaan.

  Pelkästään puolueen jäseniin perustuva päätöksentekojärjestelmä, joka vaikuttaisi vaaleilla valittuihin edustajiin sitovasti, on ongelmallinen. Kaikki Piraattipuoluetta tulevaisuudessa äänestävät eivät ole puolueen jäseniä. Vaikka toki ei-jäsen, joka äänestää puoluetta, ymmärtää ettei voi samalla tavalla vaikuttaa puolueen sisäisiin päätöksiin kuin jäsenet, minusta ei kuitenkaan liiaksi pidä painottaa jäsenyyttä. Tavoitteemme on olla sopivalla tavalla epäbyrokraattinen ja epämuodollinen yhteisö.

  Alunperin ajatuksena oli, että kuka tahansa saa osallistua äänestykseen meidän puolueen edustajan kautta (eli me todellakin toteutettaisiin välillistä suoraa demokratiaa), mutta sitten ajattelin että puolueen jäsen olisi parempi muotoilu. Olen itse samaa mieltä siitä, että kaikkien pitää pystyä osallistumaan. Ongelmaksi muodostuu tässä ehkä käytännön toteutus. Sovelluksen täytyy olla turvallinen, joten puolueen jäsenille olisi helpompi tehdä tilit järjestelmään. Mutta jos kaikki suomalaiset pääse osallistumaan sitä parempi järjestelmästä tulee.

  Quote:
  En myöskään pidä ajatuksesta, että olisi vaalilla valittuja edustajia käytännössä velvoittavia jäsenäänestyksiä. Myös neuvoa-antavan jäsenäänestyksen nimellä kulkevat äänestykset olisivat käytännössä velvoittavia, koska niitä vastoin toimiva edustaja joutuisi helposti huonoon valoon. Puolueen jäsenistössä tuntuu ennemminkin vallitsevan nimenomaan ajatus mahdollisimman vähäisestä puoluekurista ja edustajan omantunnon korostamisesta. Minusta neuvoa-antavat jäsenäänestykset edustajan avuksi ovat erinomainen idea, mutta niiden käytössä aloitteen tulisi olla edustajalla.

  Itse en näe, että edustajan omatunto olisi riittävä tae oikeudenmukaisesta päätöksenteosta. Nykyinen poliittinen järjestelmä osoittaa minun mielestä selvästi sen, että vaikka kuinka fiksu ja epäitsekäs ihminen eduskuntaa pääsee, niin hetken päästä kyseinen yksilö on jo täysin poliittisen järjestelmän kynsissä. Minulla ei itsellä ole mitään illuusiota politiikan puhtaudesta tai oikeudenmukaisuudesta. En usko siihen, että yksilö pystyy taistelemaan koko järjestelmää vastaan. Lyhyellä tähtäimellä on mahdollista olla idealisti eduskunnassa, mutta kun päätöksenteko oikeasti alkaa, on pakko kohdata elämän realiteetit ja muuttua itsekin poliitikoksi. Itse asiassa tämän järjestelmän tarkoitus olisi suojella piraattipuolueen edustajia systeemin korruptiolta. Jos me olemme ”lahjomattomia”, eli minun ääntä ei voi ostaa eduskunnassa koska siitä päätetään muualla, ei kukaan myöskään silloin ehdota diilejä tai lehmänkauppoja.

  Quote:
  Toinen juttu on sitten se, että yhdistyslaki ei toistaiseksi salli mitään virallisia sähköisiä jäsenääestyksiä (esim. puolueohjelmasta). Tähän on kuitenkin valmisteilla lainmuutos, joka saattaa tulla vomaan jo ennen ensi eduskuntavaaleja. Tässä tapauksessa kannatan ehdottomasti jäsenäänestysten käyttöönottamista puolueen sisäisessä päätöksenteossa. Tällä hetkellä meidän ei kuitenkaan ole järkevää päättää vielä mitään sähköisten jäsenäänestysten toteuttamistavasta, koska yhdistyslaki ei sellaisia salli.

  Jos yhdistyslaki ei salli virallisia äänestyksiä täytyy äänestys toteuttaa epävirallisesti. Käytännössä puolue siis mittaa jäsenistön kantaa asiaan ja toivoo että puolueen edustajat ottavat omassa toiminnassaan kannan huomioon kun asiasta päätetään.

  Quote:
  En kannata puolueen agendan laajentamista vielä toistaiseksi. Toki päästyämme eduskuntaan tulee ajankohtaiseksi jollain tavalla ottaa kantaa useampiin asioihin kuin nyt. Tätä varten pitää myös ennen eduskuntavaaleja sopia mitkä käytännöt puolueohjelman ulkopuolisten kantojen muodostamisessa otetaan. Kannattaisin sitä, että edustaja saa toimia omantuntonsa mukaan tai halutessaan pyytää neuvoa-antavan jäsenäänestyksen (johon voisivat ehkä osallistua muutkin kuin jäsenet).

  Tollanen kompromissi toimii varmaan ihan hyvin. Itse kannatan selkeästi suoraa demokratiaa, mutta se ei tietenkään tarkoita että kyseinen järjestelmä olisi oikea tai se toimisi. Uskoisin että puolueessa voi olla ja pitää olla erilaisia kantoja asioihin (suora demokratia – omatunnon mukaan) mikäli riittävä massa löytyy. Puolueen täytyy kuitenkin mahdollistaa esim. suoran demokratian käyttö puolueen toiminnassa, joten agendaan/sääntöihin pitää kirjata tämä mahdollisuus jollain tasolla.

  Quote:
  Ehdotuksesi eduskuntatoiminnan avoimuuden lisäämisestä ovat erinomaisia.

  Minusta aika tällaisen strategian määrittelylle ei ole aivan vielä, mutta vuosikokous voisi esimerkiksi velvoittaa hallituksen aloittamaan puolueen sisäisen päätöksenteon ja Suomen ja EU:n demokratian kehittämisohjelman valmistelun. Tällaisesta on jotain alustavaa puhetta joskus ollut. Tästä voisi esimerkiksi lisätä maininnan vuoden toimintasuunnitelmaan.

  Kannatan sitä, että aloite otetaan käsiteltäväksi vuosikokouksessa.

  En kuitenkaan kannata aloitteen hyväksymistä tässä muodossa, vaan että se joko hylätään (perustelujen kera) tai hyväksytään paljon muokattuna. Perustelut mahdolliselle hylkäämiselle ja toisaalta ehdotukset muutoksiksi löytyvät tästä viestistä ylempää.

  – Ahto Apajalahti

  puolueen sisäisen päätöksenteon ja Suomen ja EU:n demokratian kehittämisohjelma / strateginen linjaus suorasta demokratiasta.

  Nimellä ei ainakaan minun omalla kohdalla ole mitään väliä, kunhan jotain tapahtuu ;)

  Profiilikuva käyttäjästä Juha Oksanen

  Vaikkei näitä asioita oteta puolueen kannaksi, niin uskon että moni tuleva ehdokas tulee käyttämään näitä menetelmiä. Mielestäni parempi näin, sillä tällöin saamme äänestäjiä, jotka pitävät suorasta demokratiasta, mutta myös niitä joille siitä aiheutuu pelkoja. Olisi kuitenkin aihetta kuulla monia eri näkökulmia, siispä..

  Kannatan että aloite otetaan käsiteltäväksi puoluekokouksessa. -Juha Oksanen

  Profiilikuva käyttäjästä jaakkome

  jaakkome

  said

  Suhtaudun hyvin epäillen ajatukseen omantunnon mukaan äänestämisestä. Puolueen viralliset kannat kaikissa ydinasioissamme ovat erinomaisia, mutta jäsenten ja potentiaalisten ehdokkaiden kannat vaihtelevat muissa minulle yhtä tärkeissä asioissa vahvasti välillä väärä-oikea.

  ”Äänestäminen omantunnon mukaan”, ts. löysä ryhmäkuri voisi luoda tilanteen, jossa en edes puolueen jäsenenä pahimmillaan uskaltaisi äänestää haluamaani piraattiehdokasta, jos läpi näyttäisi olevan menossa esimerkiksi yksi-ehkä-kaksi ehdokasta, joista varman kakkostyyppin ”omatunto” vaikuttaisi täältä katsoen vastenmieliseltä. Vähemmän piraattimieliselle tai toiseen puolueeseen kuuluvaa piraattitolkuhkoa ehdokasta vakavasti harkitsevalle tämä uskalluksen raja voi tulla vastaan aiemmin.

  Nykyisistä puolueista Vihreiden kohtalo pelottaa. Jos piraattipuolue kasvaisi, voisi sillekin omantunnon mukaan elettäessä käydä niin, että puolueen kantaa ei-ydinasioihin alkaisi ohjata sellainen puoluepolitiikka, joka on blokkeja ja kyräilyä, tiukkaan hallittua julkisuutta ja edustajia, jotka käyttävät suurimman osan ajastaan valehdellakseen äänestäjilleen olevansa asioista keskenään ja hallituskumppaniensa kanssa samaa mieltä.

  Itse toivoisin oikeasti erilaista puoluepolitiikkaa, suoraa vaikuttamista ja avoimuutta myös silloin, kun se paljastaa ristiriitoja. Sitä tärkeissä ei-piraattiasioissakin väärässä olevaa kakkosehdokastakaan en pelkäisi niin paljon, jos hän sitoutuisi toimimaan avoimesti keskustellen ja varsinkin kuunnellen, koska voisin aina kirjoittaa pari napakkaa foorumipostia, joilla osoittaisin väärässäolioiden tapojen virheellisyydden ja saisin heidät katumaan.

  Ministerikin voisi mielestäni toimia joskus niin, että sanoisi julkisesti ja perustellusti olevansa muun hallituksen ja äänestäjiensä ylivoimaisen enemmistön kanssa vahvasti eri mieltä ja sitten tekisi kuten muut haluavat ja sanoisi, miksi toimi niin. Ei laskisi uskottavuutta minun silmissäni verrattuna nykyiseen hyssyttelyyn ja selkääntaputteluun.

  Antti Nikkasen ehdotus strategiseksi linjaukseksi on hyvin mielenkiintoinen ja radikaali sanan varsinaisessa merkityksessä. Näen siinä suurta potentiaalia, julkisuusriskejä ja -mahdollisuuksia, suuria käytännön ongelmia ja rohkeaa ajattelua, joka pyrkii kehittämään puoluetta ja koko demokraattista järjestelmäämme haluamaani suuntaan.

  Kannatan aloitteen käsittelemistä puoluekokouksessa.

  — Jaakko Meriläinen

  Profiilikuva käyttäjästä Miqueltozzz

  En ymmärrä kuinka tämä äänestysjuttu voisi mahdollisesti toimia millään tavalla.
  1: Sähköisen äänestyksen epävarmuus joka todellakin pitäisi olla tiedosssa.¨
  2: Jos koko Suomen kansa voisi äänestää siinä, joista suuri enemmistö ei kuulu Piraattipuolueeseen, eikä todennäköisesti kannata samoja asioitakaan, niin mitä järkeä olisi äänestää koko puoluetta? Kuinka orjallisesti tämä äänestyshomma siis toimisi?

  Itse kannattaisin lähinnä avointa keskustelua foorumilla (selkokielellä, ei puhuttaisi asioita liian vaikeiksi.)
  Äänestämisessä tulisi sekin että sitä vain mahdollisesti klikataan nappia, vaikka ei ymmärrettäisikään siitä mitään.

  Jälleen kerran, omia mielipiteitäni, kuunnelkoot kuka haluaa.

  Profiilikuva käyttäjästä AnttiN

  AnttiN

  said

  1) Sähköisen äänestyksen toteutuksessa on useita ongelmia joista olen keskustellut enemmän ainakin tossa toisessa puoluekokous threadissä. Tiivistetysti minun mielestä sähköisellä äänestämisellä saavutettavat hyödyt ovat suuremmat kuin riskit, joten järjestelmää kannattaa alkaa kehittämään. Perustelu on täysin tunnepohjainen/ideologinen, minä en ainakaan pysty osoittamaan sähköisen äänestyksen turvallisuutta tai toimivuutta ennen kuin sitä testataan.

  2) Siinä vaiheessa kun koko suomi saa suoraan äänestää eduskunnan päätöksistä, on puoluejärjestelmä ja eduskuntalaitos nykyisessä muodossaan tarpeeton. Joten kyseinen järjestelmä ei tee järjettömäksi/tarpeettomaksi pelkästään piraattipuolueen äänestämistä, vaan myös koko nykyisen poliittisen järjestelmän.

  Tähän kuluu kuitenkin oletettavasti aikaa x-sataa vuotta, joten sitä odotellessa meidän täytyy vain tehdä piraattipuolueesta suomen suurin puolue :blush:

  3) Suurin ongelma vapaassa keskustelussa ja omantunnon mukaan toimisessa on se, että se ei velvoita mihinkään. Nykyinen järjestelmä perustuu vapaaseen keskusteluun ja osaltaan jopa omantunnon mukaan äänestämiseen, ja sen näkee tuloksista: Nykyisessä päätöksenteossa raha ratkaisee ja kansaa käytetään kumileimasimena.

  Jos puolueella tai sen jäsenillä ei ole mitään metodia vakuuttaa ihmisiä (äänestäjiä) siitä, että tilanne muuttuu ja piraattipuolue on oikeasti erilainen, ei vaan retorisesti, on toiminta ainakin mun mielestä vähintään epäilyttävää.

  Mutta metodi voisi olla i) ehdokaskohtainen (joku siis lähtee vaaleihin kampanjoimaan systeemiä) ii)löyhä puoluekohtainen (järjestetään äänestyksiä puolueen sisällä tms.)iii) Kansallinen missä koko suomi voi äänestää piraattipuolueen ehdotuksista / luoda puolueen linjauksia

  Tähän vaan tarvitaan ihmisten mielipiteitä!

  Profiilikuva käyttäjästä P.A.

  P.A.

  said

  Aloite on täsmälleen sitä mitä olen itsekin ajatellut ja mitä olen toisaalla yrittänyt PP:lle kaupata.

  Antti oikeassa PP:n on ryhdyttävä suorandemokratian välikappaleeksi. Puolueen tunehdokkaiden omat mielipiteet ovat liian suuri riski useille äänestäjille. Onko PP:llä varaa menettää nämä äänestäjät?

  Ihmettelen hieman miksi en ole keskusteluun aiemmin törmännyt! Toisaalta se etten ole törmönnyt osoitaa vain sen kuinka huonosti kirjoittamalla tänne voi vaikuttaa! Olisi hienoa että demokratia todella toimisi myös PP:ssä. Tämä keskustelufoorumikin on täyttynyt mielipiteistä, mutta tietääkö kukaan mikä on PP:n strategia tulevissa eduskuntavaaleissa?

  Minä en tiedä?

  Profiilikuva käyttäjästä Ahto Apajalahti

  P.A. kirjoitti:
  Quote:Tämä keskustelufoorumikin on täyttynyt mielipiteistä, mutta tietääkö kukaan mikä on PP:n strategia tulevissa eduskuntavaaleissa?

  Minä en tiedä?

  Mitään strategiaa tuleviin eduskuntavaaleihin ei ole vielä hyväksytty.

  Profiilikuva käyttäjästä Mikko Kunnari

  Yksittäisillä foorumiviesteillä ei toivottavasti kukaan kuvittelekaan vaikuttavansa ainakaan merkittävästi mihinkään. Sen sijaan kunnolla muotoilluilla ja perustelluilla kirjoituksilla on todistettavasti onnistuttu vaikuttamaan PP:ssä. Esimerkiksi eräästä puolueelle lähetetystä mailista tehtiin aloite edelliseen kokoukseen ja se hyväksyttiin. Vaikuttaminen vaatii ainakin vähän vaivaa oli järjestelmä millainen tahansa. Ei se vielä huomennakaan ihan yhdellä napinpainalluksella tapahdu.

  Syksyn ylimääräisessä puolueen kokouksessa on taas mahdollista tehdä aloitteita. Niillä on oikeasti mahdollista vaikuttaa. Niiden hyväksymisestä en päätä yksin minä, ei Puuhkaja, eikä Palmulehto tai kukaan muukaan. Niistä päättää kaikki jäsenet äänestyksellä demokraattisesti kokouksessa.

  Profiilikuva käyttäjästä mrZombie

  mrZombie

  said

  Minusta suora demokratia istuu aika huonosti piraattiliikkeeseen. Piraatit ovat hyvin idealistisia, eli meillä on varsin selkeä käsitys siitä, millainen hyvin toimiva yhteiskunta on (niiltä osin, mistä aatteella on jotain sanottavaa, eli aika kapeasti).

  Demokratia, ja etenkin suora demokratia, on päinvastoin hyvin idealogiatonta. Demokratia on pelkkä prosessi, jonka kautta voi päätyä millaisiin tuloksiin tahansa. Miksi kukaan, jolla on selkeä idelogia (jota kannattaa ja haluaa ajaa eteenpäin) tyytyisi suoraan demokratiaan? Sehän vain tarkoittaa sitä, että altistaa oman aatteensa massojen huutoäänestykselle. Sellaisesta voi tulla ihan mitä tahansa, ja koko prosessi voi hyvinkin kääntyä aatetta vastaan.

  Suoran demokratian ja muun naiivin idealismin sijaan piraattipuolueen kannattaisi pyrkiä pohtimaan, mitkä strategiat ovat oikeasti tehokkaita ajamaan piraattiaatetta eteenpäin nykyisessä poliittisessa ilmapiirissä. Käytännön politiikka on likaista ja rumaa, eikä siellä voi olla naiivi, jos haluaa oikeasti saada asioita eteenpäin. On parempi varautua siihen, että likaisiin ja rumiin juttuihin voi itsekin joutua mukaan.

  Profiilikuva käyttäjästä P.A.

  P.A.

  said

  Piraattit ovat piraatteja puolueen ohjelman ja agendan mukaisissa asioissa. Näinhän siellä Antin esityksessäkin lukee. Tuskin siihen PP:tä äänestävä edes muutosta haluaa, vai haluaako?
  Mistä muusta puolueohjelman ja agendan turvaamisessa on kyse kuin idealismin suojelusta?

  Äänestäjälle kyse onkin kaikesta muusta mikä jää puolueohjelman ulkopuolelle, maataloustuista kannabiksen kasvatuksen laillistamiseen. Kyse on ennen kaikkea PP:n äänestämisen esteiden poistamisesta.
  Suorandemokratian valinnassa näiden asioiden päättämiseen ei todellakaan ole kyse massojen huutoäänestyksestä, jossa kovimpaa huutaja saa puolueen tuen, vaikka nyt siihen kannabiksen kasvatukseen.

  On äänestäjien ja heidän tietämyksensä aliarvioimista väittää niin. Haluaako PP todella tehdä saman virheen minkä muut puolueet ovat jo tehneet? Onko PP:llä varaa PS:lläisiin sooloilijoihin jotka sanovat mitä sylkisuuhun tuo? Onko meillä jossain Soinin kaltainnen verbaalivirtuooni selittämässä asioita oikeinpäin?

  Epäilen!

  Mitä tulee strategiaan vaaleissa. Luuletteko todella että koko potin voi räjäyttää pelkillä tekijänoikeus- ja kuluttajakysyksillä? Niitä toki tulee korostaa ja painottaa, mutta kyllä ilmaston muutos ja jopa maatalous tuet voivat olla tärkeitä potentiaaliselle PP:n äänestäjälle. Jos hän kokee tulevansa kuuluksi PP:ssä myös näissä asioissa yksimerkittävä äänestämisen este on poistettu.

  Strategiana suorademokratian tarjominen PP:n aatteen lisänä on nähdäkseni voittamaton yhdistelmä. Millä muulla tavalla ihmiset voisi saada äänestmään lähes tuntemattomia ehdokkaita tuntemattomassa puolueessa pienin kuluin?

  Toki ehdokkaat itse lopulta päättävät suostuvatko suorandemokratian välikäsiksi. Luulen kuitenkin että lähes nimetön ja kasvoton idealistinen PP:n ehdokas oivaltaa heti miten oivan keinon välttää poliittista ryvettymistä välikädeksi ryhtyminen antaa. Puhumattakaan siitä että voi keskittyä rauhassa omaan ideologiseen missioonsa tarvitsematta juurikaan paneutua muihin aiheisiin.

  Profiilikuva käyttäjästä Ahto Apajalahti

  P.A. kirjoitti:

  Quote:
  Mitä tulee strategiaan vaaleissa. Luuletteko todella että koko potin voi räjäyttää pelkillä tekijänoikeus- ja kuluttajakysyksillä? Niitä toki tulee korostaa ja painottaa, mutta kyllä ilmaston muutos ja jopa maatalous tuet voivat olla tärkeitä potentiaaliselle PP:n äänestäjälle. Jos hän kokee tulevansa kuuluksi PP:ssä myös näissä asioissa yksimerkittävä äänestämisen este on poistettu.

  Lainaan tähän kirjailija Päivi Kannistoa:

  ”Piraattipuolueella ei ole kaiken kattavaa yhteiskuntapoliittista ohjelmaa. Tämä helpotti puolueeseen liittymistä. En ole aiemmin ollut yhdenkään puolueen listoilla, sillä ohjelmista on aina löytynyt jotain, jota en allekirjoita.”

  Huomattakoon myös, että Ruotsin piraattipuolue räjäytti potin pelkillä tekijänoikeus- ja yksityisyyskysymyksillä. Ruotsia ja Suomea ei voi tässä aivan verrata, mutta kyllä potti pitää räjäyttää juurikin agendan ydinkysymyksillä.

  Quote:
  Strategiana suorademokratian tarjominen PP:n aatteen lisänä on nähdäkseni voittamaton yhdistelmä. Millä muulla tavalla ihmiset voisi saada äänestmään lähes tuntemattomia ehdokkaita tuntemattomassa puolueessa pienin kuluin?

  Ymmärrän hyvin mitä ajat takaa. PP:n äänestämistä harkitseva miettii, mitä mahtaa saada muiden kuin PP:n agendaan liittyvien asioiden osalta. Hänen kannaltaan saattaisi olla mieluisaa huomata, että muissa asioissa kannat muodostetaan suoran demokraattisen prosessin perusteella. Tällöin hän saattaisi todeta, että vaikka kannaksi saattaisi tulla joku muu kuin hänen oma kantansa, ainakin se olisi muodostettu enemmistön tahdon mukaisesti ja legitimiteetti olisi korkea.

  Quote:
  Toki ehdokkaat itse lopulta päättävät suostuvatko suorandemokratian välikäsiksi.

  Nimenomaan. En kannata liian jäykkää tai liian pakottavaa prosessia, koska haluan välttää liikaa byrokratiaa, liikaa jäykkyyttä. Itse en mahdollisena ehdokkaana suostuisi sitoutumaan joka asiassa minkään suoran äänestyksen tulokseen, koska en mitenkään voisi äänestää omatuntoni vastaisesti. Jos taas olisi kysymys sellaisesta asiasta, johon minulla ei olisi erityistä kantaa, voisi tällainen menettely hyvinkin toimia. Ehkäpä parasta, mitä piraattipuolue voisi tässä tehdä, olisi luoda järkevät käytännöt ja sovellukset helppoon nettiäänestykseen ja tarjota sitä ehdokkaiden käyttöön.

  Profiilikuva käyttäjästä RiktigPolitik

  FRA-laki oli pari kuukautta ennen EU-vaaleja rynnätty läpi ja ruotsin lehdet olivat vahvasti kritisoineet lakia ja piraattipuolue oli onnistunut järjestämään suuria mielenosoituksia ja oli ainoa puolue joka otti tämän asian vahvasti ja uskottovasti esille. Gallupeissa kaikki ovat olleet lakia vastaan ja sosiaalidemokratitkin lupasi heti kumota lain kunhan pääsee valtaan, mutta onneksi moni ei uskonut näitä valehtelijoita vaan äänestivät piraatteja. Ruotsin Piraattipuolueen virallinen kanta ja vahvasti esillä heidän politiikassa on myös kielteinen asenne EU:ta ja Lissabonin sopimusta vastaan ja huoli siitä että byrokraattit eikä kansa päättää mitä ne haluaa. PP oli muun muuassa vaatinut kansanäänestystä Lissabonin sopimuksesta…

  Profiilikuva käyttäjästä P.A.

  P.A.

  said

  Piraattipuolue, missä mennään suoran demokratian suhteen?

  Nyt on reilu vuosi vierähtänyt ja uudet vaalit edessä. Suora demokratia on edelleen kirosana Suomessa, mutta miten siihen suhtautuvat ehdokkaamme?

  Onko kukaan ehdokkaista edes tietoinen tästä Antin historiallisesta ehdotuksesta?

  Suorademokratia on edelleen kirosana, jonka sivuuttaminen on todella helppoa. Valta on tehty otettavaksi ei jaettavaksi.

Esillä 15 viestiä, 1 - 15 (kaikkiaan 15)

Alueelle ‘Vuosikokous 14.6.2009’ ei voi kirjoittaa uusia aiheita eikä vastauksia olemassaoleviin aiheisiin.

Siirry työkalupalkkiin