Tervetuloa Piraattipuolueeseen

Jos osallistuit vanhassa foorumissa, saat tunnuksesi takaisin pyytämällä uutta salasanaa.

Jos olet uusi jäsen, rekisteröidy.

Lue lisää uudistuksesta

Profiilikuvista

Oman avatarin saat käyttöön Gravatar-palvelun kautta (sama käyttäjätunnus kuin Wordpress.com).

Jäsenet

Ehdotus Espoon kaupungin kunnallisvaaliohjelmaksi

Etusivu Foorumit Piraattipuolueen toiminta Uusimaa Ehdotus Espoon kaupungin kunnallisvaaliohjelmaksi

Tämä aihe sisältää 3 vastaukset, 2 kirjoittajaa, ja siihen kirjoitti viimeksi Profiilikuva käyttäjästä Tronic Tronic 6 vuotta, 5 kuukautta sitten.

Esillä 4 viestiä, 1 - 4 (kaikkiaan 4)
 • Julkaisija
  Viestit
 • Profiilikuva käyttäjästä mikko.nummelin

  Olen liittynyt hiljattain Piraattipuolueeseen ja en ole varma, onko tämä oikea paikka postittaa allaolevaa ehdotusta. Joka tapauksessa, olen kehittänyt seuraavanlaisen luonnoksen Piraattipuolueen Espoon kaupungin kunnallisvaaliohjelmaksi. Onko tiedossa, millaisella prosessilla näitä hyväksytään puolue- ja piiritasolla?

  Piraattipuolueen ohjelma vuoden 2012 kunnallisvaaleihin Espoon kaupungin osalta
  ===============================================================================

  Kuntavaalien osalta on yleisesti voimassa Piraattipuolueen kunnallisvaaliohjelma, ks.

  https://wiki.piraattipuolue.fi/Kunnallisvaalit_2012

  1. Päätöksenteon avoimuus
  =========================

  Espoon kaupungin päätöksenteon ja niiden perusteluiden tulee olla mahdollisimman avointa ja olla helposti saatavana verkosta paljon ennen ratkaisevia käsittelyitä. Erityisesti on huolehdittava siitä, että tiedot Espoon kaupungin verotuloista, valtionosuuksista ja tasausvastuista muille kunnille ovat mahdollisimman hyvin ja ajoissa selvillä ja julkisesti tiedossa, jotta niiden vaikutukset muuhun politiikkaan ja taloudelliseen liikkumavaraan voitaisiin oikeudenmukaisella tavalla arvioida asukkaiden ja kansalaisjärjestöjen keskuudessa. Espoon kaupungin yhteistyön muiden pääkaupunkiseudun kuntien kanssa tulee myös olla avointa ja hyödyttää koko pääkaupunkiseutua nykyisistä kuntarajoista riippumatta.

  2. Kirjastopalvelut
  ===================

  Espoon kirjastojen tulee huolehtia siitä, että kirjojen, äänitteiden ja kuvaohjelmien lisäksi käytössä ovat toimivat ja sensuroimattomat verkkoyhteydet ja että asiakaspäätteitä on riittävästi. Teoksista tulee voida tarjota myös digitaalisia kopioita, erityisesti näkövammaisten palvelemiseksi.

  3. Lastensuojelu
  ================

  Lapsella tulee olla oikeus perheeseen ja turvalliseen ympäristöön. Jos lapsi joudutaan ottamaan huostaan, tulee lapsen vanhemmilla olla oikeus saada asia kiireelliseen oikeudelliseen käsittelyyn ja mikäli lasta ei voida palauttaa vanhempiensa tai toisen heistä huoltajuuteen, tulee sukulaissijoituksen olla, kuten lastensuojelulaki edellyttää, ensisijaisena sijoitusvaihtoehtona. Huostaanoton purkamisen ja lapsen palauttamisen vanhemmille tai toiselle vanhemmalle tulee tapahtua niin pian kuin mahdollista, jos vanhempien tai edes toisen vanhemman tilanne on kehittynyt riittävästi lapsen etua ajatellen. Lasta ei saa myöskään tarpeettomasti eristää mahdollisesta etävanhemmastaan. Espoon kaupungin on tarjottava taloudellista oikeusapua tapauksissa, joissa vanhempi on oikeudettomasti vienyt lapsen muualle Suomeen tai ulkomaille ja loukannut toisen vanhemman huoltajuus- tai vanhemmuusoikeutta. Lapsen edun ja lastensuojelulain vastaisiin päätöksiin syyllistyneet henkilöt tulee erottaa lastensuojelua koskevista työtehtävistään ja viroistaan, ja lastensuojelun laillisia periaatteita vahingoittaneisiin tekoihin syyllistyneitä ei tule hyväksyä Espoon kaupungin asianmukaisiin virkoihin tai työtehtäviin.

  4. Joukkoliikenneyhteydet
  =========================

  Toimivat liikenneyhteydet ja joukkoliikenne ovat tärkeitä Espoon ja koko metropolialueen kannalta. Piraattipuolue kannattaa länsimetrohankkeen tukemista taloudellisesti ja poliittisesti siten, että se valmistuisi aikataulussaan ja että se olisi jo alusta alkaen Matinkylään asti tarkoituksenmukaisessa kunnossa. Tämä edellyttää erityisesti laiturien pidentämistä 135 metriin, Otaniemen aseman siirtoa tästä syystä jonkin verran itään ja metron automatisoinnin lykkäämistä. Jos länsimetrohankkeesta aiheutuu mainituista syistä rakennusvaiheen hyvin perusteltuja tilapäisiä lisäkustannuksia, Piraattipuolue hyväksyy tällaisten menojen kattamisen kunnallisveron tai kiinteistöveron korotuksin. Länsimetron jatkamista myöhemmin länteen tulee varmistaa siten, että kaavoituksella mahdollistetaan kustannussyistä radan rakentaminen maan päälle Matinkylän ja Soukan välisellä osuudella. Raideliikennevaraus Espoon keskuksesta Lohjalle menevään paikallisjunarataan tulee säilyttää kaavoissa.

  5. Asuinalueiden, tiestön ja viheralueiden kaavoitus
  ====================================================

  Espoo on jo nykyisellään varsin tiheä ja suuriväkinen osa Suomen pääkaupunkiseutua. Asuinalueita ja tiestöä suunnitellessa tulisi painottaa asuinalueiden saavutettavuutta joukkoliikenteen, ensisijaisesti raideliikenteen, toissijaisesti liityntäbussilinjojen avulla ja ympäristöarvoja. Espoon keskuspuisto on erityisen arvokas luontoalue, jonka suojeluun tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota. Kaavamuutoksilla tulee varmistaa, että siihen kuuluvia metsäalueita ei enää raivattaisi asuinalueiksi sen laidoilta, etenkään Malminmäen tai Kuurinniityn alueilla. Keskuspuiston aluetta kaventavia Finnoontien maanpäällisiä oikaisulinjauksia ei tule hyväksyä ja ne on poistettava kaavoista. Keskuspuistoa ei myöskään tule käsitellä talousmetsänä eikä siellä saa suorittaa muitakaan avohakkuita.

  Ruuhkien lisääntymisen ehkäisemiseksi Histan aluetta luoteisessa Espoossa ei saa rakentaa pientaloalueeksi eikä Lommilan kauppakeskuksia lisärakentaa tai laajentaa ennen kuin on sitovasti varmistettu, että Espoon keskuksen ja Lohjan välinen paikallisjunarata on rakenteilla ja toteutuu ennen näitä hankkeita tai samanaikaisesti.

  6. Metropolihallinnon järjestäminen
  ===================================

  Piraattipuolue esittää, että Espoon kaupunginhallitus avaa keskustelun Kirkkonummen, Kauniaisten, Helsingin, Vantaan ja Sipoon kaupungin- ja kunnanhallitusten kanssa yhteisen metropolialueen hallinnon järjestämisestä. Esityksen tulee perustua kunnallisveroprosentin yhdenmukaistamiseen alueella ja tärkeimpien liikenne- ja kaavoitusasioiden siirtämiseen erikseen perustettavalle metropolihallintoalueelle, jota koskevaan lainvalmisteluun mainitut kunnat ovat valmiita osallistumaan. Uudistuksessa on tärkeää purkaa nykyinen kuntajako alueella tai madaltaa kunnanrajojen merkitystä. Alueelle tulee perustaa yhteinen metropolivaltuusto, joka valitaan myöhemmissä kunnallisvaaleissa tai sen yhteydessä ja joka nimittää metropolin hallituksen ja valiokunnat. Paikallisten palveluiden turvaamiseksi alueelle tulee perustaa suurimpien liikekeskusten ja niissä sijaitsevien kaupunkitoimistojen välittömiin vaikutuspiireihin ja saavutettavuuteen perustuva suurkaupunginosajako, jolloin metropolialue koostuisi noin 15-20 suurkaupunginosasta. Paikallisidentiteetin turvaamiseksi suurkaupunginosille voidaan esittää oikeutta käyttää kotiseutuvaakunoita virallisissa asiakirjoissaan ja rajoillaan.

  Profiilikuva käyttäjästä mikko.nummelin

  mikko.nummelin wrote:
  Alla lainattu kohta todettiin Uudenmaan piirin IRC-keskustelussa yleisen kunnallisvaaliohjelman vastaiseksi, koska se ei sisältänyt kansanäänestystä:
  Quote:
  6. Metropolihallinnon järjestäminen
  ===================================

  Piraattipuolue esittää, että Espoon kaupunginhallitus avaa keskustelun Kirkkonummen, Kauniaisten, Helsingin, Vantaan ja Sipoon kaupungin- ja kunnanhallitusten kanssa yhteisen metropolialueen hallinnon järjestämisestä. Esityksen tulee perustua kunnallisveroprosentin yhdenmukaistamiseen alueella ja tärkeimpien liikenne- ja kaavoitusasioiden siirtämiseen erikseen perustettavalle metropolihallintoalueelle, jota koskevaan lainvalmisteluun mainitut kunnat ovat valmiita osallistumaan. Uudistuksessa on tärkeää purkaa nykyinen kuntajako alueella tai madaltaa kunnanrajojen merkitystä. Alueelle tulee perustaa yhteinen metropolivaltuusto, joka valitaan myöhemmissä kunnallisvaaleissa tai sen yhteydessä ja joka nimittää metropolin hallituksen ja valiokunnat. Paikallisten palveluiden turvaamiseksi alueelle tulee perustaa suurimpien liikekeskusten ja niissä sijaitsevien kaupunkitoimistojen välittömiin vaikutuspiireihin ja saavutettavuuteen perustuva suurkaupunginosajako, jolloin metropolialue koostuisi noin 15-20 suurkaupunginosasta. Paikallisidentiteetin turvaamiseksi suurkaupunginosille voidaan esittää oikeutta käyttää kotiseutuvaakunoita virallisissa asiakirjoissaan ja rajoillaan.
  Korjatussa muodossaan esitys kuuluu:

  6. Metropolihallinnon järjestäminen ja sitä koskeva kansanäänestys
  ==================================================================

  Piraattipuolue esittää, että Espoossa, Kirkkonummella, Kauniaisissa, Helsingissä, Vantaalla ja Sipoossa järjestetään neuvoa-antava kansanäänestys metropolihallinnon kehittämisestä. Koska nykytilanne on joka tapauksessa aiheuttamassa paineita hallinnon ja verotuksen yhdenmukaistamiselle, tulee vaihtoehdoiksi tarjota nykyisen kuntajaon säilyttämistä ja sen pohjalta perustuvaa yhteistyöelintä tai nykyisen kuntajaon purkamista alueella ja yhteisen metropolihallinnon luomista, jossa ylintä valtaa käyttäisi kunnallisvaaleissa valittu metropolialueen valtuusto.

  Mikäli kuntajako puretaan, yhtenmukaistettaisiin kunnallisveroprosentit koko alueella ja kunnat osallistuisivat metropolihallinnon yksityiskohtien valmisteluun ennen sen toteuttamista. Alueen suuren asukasluvun vuoksi uudistusta ei toteutettaisi tavanomaisena kuntaliitoksena, vaan sitä varten valmisteltaisiin alueen kuntien päättäjiä kuullen erillinen metropolihallintolaki. Paikallisten palveluiden turvaamiseksi alueelle ehdotettaisiin perustettavaksi suurimpien liikekeskusten ja niissä sijaitsevien kaupunkitoimistojen välittömiin vaikutuspiireihin ja saavutettavuuteen perustuva suurkaupunginosajako, jolloin metropolialue koostuisi noin 15-20 suurkaupunginosasta. Paikallisidentiteetin turvaamiseksi suurkaupunginosille esitettäisiin oikeutta käyttää kotiseutuvaakunoita virallisissa asiakirjoissaan ja rajoillaan.

  Profiilikuva käyttäjästä mikko.nummelin

  Ehdotan myös kakkoskohtaa laajennettavaksi seuraavasti:

  2. Koulutus-, sivistys ja kirjastopalvelut
  ==========================================

  Espoon kirjastojen tulee huolehtia siitä, että kirjojen, äänitteiden ja kuvaohjelmien lisäksi käytössä ovat toimivat ja sensuroimattomat verkkoyhteydet ja että asiakaspäätteitä on riittävästi. Teoksista tulee voida tarjota myös digitaalisia kopioita, erityisesti näkövammaisten palvelemiseksi. Koulujen tietotekniikanopetuksessa ja ohjelmistohankinnoissa tulee suosia avoimen lähdekoodin ohjelmistoja ja lukiotasolla tulee käsitellä myös GNU/Linux-järjestelmien asennusta ja ylläpitoa.

  Profiilikuva käyttäjästä Tronic

  Tronic

  said

  Esittämääsi ohjelmaan tutustuminen ja kommentointi otti aikansa, mutta tässä huomioita kohta kohdalta:

  1. Päätöksenteon avoimuus

  Sinänsä selkeää asiaa puolueohjelman pohjalta. En ehkä käsittelisi aivan näin yksityiskohtaisesti, ellei ole erityisiä syitä puuttua detaileihin. Olen ollut tyytyväinen siihen miten Espoo julkaisee tietoja taloudestaan, mutta jos sen voisi tehdä paremmin (nopeammin) niin se on toki kannatettavaa ja myös koneluettava muoto (valtion tasolla yhteinen) olisi toivottava. Samoin metropolialueen kuntien yhteistyötä on syytä korostaa.

  2. Koulutus-, sivistys ja kirjastopalvelut

  Ei käsittääkseni olennaista muutosta nykytilaan. Digitaalisten kopioiden tarjoamisessa on ongelmana niiden vaatimat DRM:t ja korkeat kustannukset kirjastoille (silti niitä tarjotaan jo nyt). Kenties voisimme vaatia enemmän vapaiden tai ainakin DRM-vapaiden aineistojen tarjontaa? En näe syytä näkövammaisten yksilöintiin.

  Oma muotoilu viimeiselle virkkeelle:

  ”Koulujen ja oppilaitosten tietotekniikkahankinnoissa ja opetuksessa tulee huomioida monipuolisesti erilaiset järjestelmät pelkkien Microsoftin ohjelmistojen käytön sijaan. Mukana tulee olla myös avoimen lähdekoodin ohjelmistoja sekä suomalainen Linux-käyttöjärjestelmä. Opetuksessa tulee suosia vapaasti kaikkien käytettävissä olevia verkkopalveluita, vaikka koulu saisi normaalisti maksullisen järjestelmän käyttöönsä ilmaiseksi. Kunnan laitoksissa tulee mahdollisuuksien mukaan käyttää vain avoimiin standardeihin perustuvia tiedostomuotoja ja rajapintoja.”

  Selvennystä:
  – Avoimia ohjelmistoja ei pidä tai tarvitse suosia, niiden käyttö on muutenkin perusteltua
  – Monipuolisuus on hyvästä (Microsoft, Apple, Linux)
  – Linux on alkujaan kotimainen (GNU:ta, Ubuntua tai muita komponentteja ei ole syytä mainita ohjelmassa nimeltä)
  – Microsoft on antanut verkkojärjestelmiään kouluille maksutta, markkinointimielessä
  – Vapaasti käytettävät verkkopalvelut tulevat kuitenkin tosielämässä todennäköisemmin vastaan

  3. Lastensuojelu

  Tämä kohta on erittäin yksityiskohtainen, ehkä liiankin. Ensinnäkin tulisi selvittää mitkä kohdat ylipäätään ovat kuntatasolla päätettävissä. Yleisemminkin oikeusturvan kannalta käsittelyaikoja olisi lyhennettävä, mutta mitkä ovat keinot tähän? Tietysti huostaanottotapauksissa lasta vahingoittaa käsittelyn venyminen, joka tekee asiasta erityisen kiireellisen, mutta jonojen purkuun pitäisi pyrkiä yleisemmälläkin tasolla sen sijaan että vain priorisoidaan tiettyjen asioiden käsittelyä. Joka tapauksessa vähentäisin tästä yksityiskohtia roimasti ja lisäksi pitää selvittää yleisemmin piraattien kantoja (olisi ihan kiva jos joku muukin jaksaisi kommentoida tänne, ettemme joudu pelkästään livetapaamisissa näistä keskustelemaan).

  Perinteinen nk. lastensuojelutyö eli holhoaminen nostaa minulla kyllä karvat pystyyn. Hieman laajemminkin piraateilla on kantana on ollut (vaikkakaan ei ohjelmassa), että varsinkin teineille ja murrosikäisille tulee antaa nykyistä enemmän oikeuksia ja vastuuta sen sijaan, että lapsuutta jatketaan aina 18 vuoteen saakka, kuten lastensuojelujärjestöt ovat linjanneet. Esim. 16-vuotias on jo biologisesti aikuinen ja tässä iässä esiintyvä ”vastuuttomuus” johtuu vain yhteiskunnasta. Uskoisin nuorille olevan motivoivaa, jos heille tarjottaisiin biologisen kehityksensä mukaisesti vastuuta loputtoman holhoamisen sijaan. Tästä voisi saada myös kunnallistasolle kirjauksia, vaikka pääosin nämä kysymykset ovat valtiollisella tasolla päätettäviä (mm. äänioikeus ja ajokortti).

  4. (Joukko)liikenneyhteydet

  Länsimetro on ehdottomasti tuettava hanke. Asemien pituuden kasvattaminen on hieman kyseenalaista ja sen sijaan pitäisi selvittää voidaanko tiheämmät vuorovälit toteuttaa muilla keinoin, kenties laitetoimittajaa vaihtamalla tai ei-automatisoidusti (onnistuuhan se esim. Lontoossa). Tiheällä vuorovälillä kulkeva 1-2 yksikön juna on kuitenkin ideaalinen ratkaisu matkustajalle. Mielestäni projektin kohtuullinen viivästyminenkin on hyväksyttävissä, jos lopputuloksena on parempaa palvelua. Myös asemien laajentaminen suunnitellusta aiheuttaisi varmasti lisäviivästystä.

  Tilapäiset inframenot olisi syytä kattaa joko lainarahalla tai EU:n / valtion tuella, ei veroja korottamalla. Erityisesti kiinteistöveroa korotettiin juuri tuntuvasti, eikä siinä oikein enää ole korotusvaraa.

  Mahdollisia lisäaiheita:
  – Lisää poikittaisjoukkoliikennettä (erityisesti länsimetroon liittyen), Raide-Jokeri?
  – Yksityisautoilun sujuvuuden parantaminen (liikennevalojen ajastukset/tunnistimet, enemmän kadunvarsiparkkipaikkoja, pohjakerrosparkkihallien edellyttäminen kaavoituksessa, jne)

  5. Asuinalueiden, tiestön ja viheralueiden kaavoitus

  Keskuspuisto vie todella paljon tilaa keskeiseltä metropolialueelta, enkä näe perusteltuna sen täydellistä rauhoittamista rakennushankkeilta. Sen sijaan Leppävaaraan, Otaniemeen ja muihin keskuksiin on kyllä syytä rakentaa edelleen nykyistä tiheämpää asutusta (pilvenpiirtäjät) hyvien joukkoliikenneyhteyksien välittömään läheisyyteen. Tämä osaltaan vähentää tarvetta uusien alueiden käyttöönotolle.

  Histan ja Lommilan alueista tai Lohjasta en tiedä riittävästi, jotta osaisin kommentoida. Mielestäni asian ottaminen ohjelmaan edellyttää kuitenkin laajempaa kannatusta.

  6. Metropolihallinnon järjestäminen

  Tämä jakaa varmasti eniten mielipiteitä. Pitäisi ensin selvittää onko piraattien keskuudessa ylipäätään tukea minkään sortin kuntaliitokselle tai sellaisen valmistelulle pk-seudulla, sekä se halutaanko asiaan ottaa voimakkaasti kantaa (samalla karkoittaen eri mieltä oleva puoli äänestäjistä). Kuntaliitos ei kuitenkaan missään tapauksessa ole keskeinen piraattiteema.

  Mielestäni metropolihallinto vaikuttaa hyvältä idealta, mutta kuntaliitoksesta tai edes veroprosenttien pakkotasaamisesta en ole ollenkaan yhtä vakuuttunut. Mitäs sitten jos Helsinki haluaa törsätä kaiken maailman Guggenheimeihin samalla kun Espoossa pidetään tiukkaa taloutta? Lisäksi kuntaliitoksessa huolestuttaa siinä Helsingille tuleva erittäin suuri valta, asukaslukujen perusteella yli 50 %. Kun päätöksenteko Helsingissä on kuitenkin ollut jokseenkin älyvapaata niin tällainen kehitys pelottaa. Toisaalta metropolialueella ei selkeää kuntajakoa ole enää nähtävissä, joten siinä mielessä metropolifuusio ja eri kaupunginosille omat paikallishallinnot vaikuttaisi hyvältä ratkaisulta, joskin kaikki perinteisestä kuntamallista poikkeava käsittääkseni vaatii perustuslakiinkin muutoksia. Itse en myöskään näe kaupunginosavaakunoilla merkitystä, varsinkaan kun sellaisia ei ennestään ole käytössä – toki sellaiset voi toteuttaa, jos se jotakuta lohduttaa.

  Ongelmakohdat huomioiden en mielelläni ottaisi pks:n kuntien ohjelmiin juuri muuta kuin sen mitä yleisessä kuntaohjelmassa jo sanotaan.

Esillä 4 viestiä, 1 - 4 (kaikkiaan 4)

Sinun täytyy olla kirjautunut vastataksesi tähän aiheeseen.

Siirry työkalupalkkiin