Tervetuloa Piraattipuolueeseen

Jos osallistuit vanhassa foorumissa, saat tunnuksesi takaisin pyytämällä uutta salasanaa.

Jos olet uusi jäsen, rekisteröidy.

Lue lisää uudistuksesta

Profiilikuvista

Oman avatarin saat käyttöön Gravatar-palvelun kautta (sama käyttäjätunnus kuin Wordpress.com).

Jäsenet

Hallituksen esitys vaaliohjelmaksi

Etusivu Foorumit Arkisto Kevätkokous 2012 Hallituksen esitys vaaliohjelmaksi

Tämä aihe sisältää 4 vastaukset, 5 kirjoittajaa, ja siihen kirjoitti viimeksi Profiilikuva käyttäjästä Yaamboo Yaamboo 6 vuotta, 5 kuukautta sitten.

Esillä 5 viestiä, 1 - 5 (kaikkiaan 5)
 • Julkaisija
  Viestit
 • Profiilikuva käyttäjästä Scoffa

  Scoffa

  said

  Hallitus on tehnyt esityksensä kevätkokoukselle 2012 vaaliohjelmaksi tuleviin kunnallisvaaleihin. Jokainen halukas voi kuitenkin osallistua prosessiin tässä viestiketjussa tarjoamalla ideoita kevätkokouksen käytettäväksi. Tulee kuitenkin huomioida, että kyseessä on nimenomaan valtakunnallinen vaaliohjelma ja paikallisemmat aiheet sijoitetaan erikseen piiriyhdistysten työstämiin paikallisiin vaaliohjelmiin. Lisäksi ehdotukset ja ideat tulee kirjoittaa mahdollisimman selkeään ja valmiiseen muotoon, jotta niitä voidaan käyttää. Vaaliohjelman kohdat on pyritty muodostamaan suoraan puolueohjelman mukaisesti, joten ehdotuksille on löydyttävä perusteet puolueohjelmasta.

  Hallituksen esitys vaaliohjelmaksi kunnallisvaaleihin 2012 (PDF versio)

  Avoimuus, oikeusturva ja demokratia

  Piraattipuolue haluaa suljetut ovet auki. Kuntien päätöksenteosta on saatava helposti tietoa jo valmisteluvaiheessa. Avoimuuden perusteiden on oltava kunnossa jokaisessa kunnassa. Kuntien on myös tiedotettava toiminnastaan ja päätöksistään paremmin.

  Tietoyhteiskunnan kehityksessä minimivaatimuksena pitäisi olla verkkopalvelu, esimerkiksi kunnan omat verkkosivut, josta löytyy kaikkien keskeisten päätöksentekoelinten käsittelyssä olevista asioista tiedot ja päätökset, kunnalliset kuulutukset ja ilmoitukset, ja jonka kautta esimerkiksi kunnanvaltuustojen istuntojen seuraaminen suorana lähetyksenä voisi olla mahdollista. Myös päättäjien ja kuntalaisten välistä yhteydenpitoa tulee edistää erilaisten sähköisten palvelujen avulla.

  Kuntien on järjestettävä paremmat mahdollisuudet kansalaisyhteiskunnan ja kunnan hallinnon yhteistyölle. Kansalaisjärjestöt, yritykset ja muut paikalliset toimijat on otettava vahvasti mukaan päätöksentekoon, esimerkiksi säännöllisen yhteydenpidon ja keskustelutilaisuuksien kautta.

  Kuntalaisten tulee voida äänestää kuntaliitoksista ja muista perustavanlaatuisista muutoksista. Eri vaihtoehtojen vaikutuksista kuntalaisten elämään on tuotava riittävästi ja tasapuolisesti tietoa äänestämisen tueksi.

  Oikeus yksityisyyteen on perustuslaissa turvattu kansanvallan tärkeä kulmakivi, johon nojaavat kaikki tärkeinä pitämämme vapaudet. Yksityisyyden loukkaukset merkitsevät tunkeutumista ihmisyyden ydinalueille: ajatuksiin, mielipiteisiin, vakaumuksiin, ihmissuhteisiin ja elintapoihin. Yksityisyyden suojan rikkomista koulussa tai työpaikalla ei voida hyväksyä. Oppilaiden tai työntekijöiden sähköisen viestinnän valvonta kohdistuu helposti myös niihin täysin ulkopuolisiin, joihin he ovat yhteyksissä.

  Toimivat palvelut

  Kunnan tärkein tehtävä on huolehtia siitä, että lakisääteiset palvelut hoidetaan asianmukaisesti ja lain edellyttämällä tavalla. Muita toimintoja voidaan vähentää näiden toimintojen turvaamiseksi. Hyvään hallintotapaan ja eettisiin toimintatapoihin on kiinnitettävä huomiota. Jokaisen on saatava oikeudenmukainen kohtelu. Valitus- ja selvitysmekanismeja on kehitettävä tältä osin ja niiden käytöstä on tehtävä helppoa esimerkiksi kunnan verkkopalveluiden kautta.

  Peruspalvelujen järjestämisessä ei pidä olla ideologisia esteitä. Tärkeää ei ole se, onko ratkaisu vasemmistolainen tai oikeistolainen, vaan se, että se toimii.

  Kirjastotoiminnassa on huolehdittava, että sama avoimen tiedon idea, joka oli yleisten kirjastojen perustamisen taustalla, toteutuu myös tietoyhteiskunnassa. Digitaalisten kopioiden jakelu ei saa jäädä pelkästään kaupallisten toimijoiden varaan. Kirjastojen luonnollinen tehtävä tietoyhteiskunnassa on toimia laillisten ja ilmaisten digitaalisten kopioiden jakelupaikkoina. Kirjastojen on pyrittävä tekemään kustantajien ja julkaisijoiden kanssa sellaisia sopimuksia, että teokset voidaan laittaa kopioitavaksi kirjaston verkkopalveluun. Erityisen tärkeää tämä olisi tietokirjojen saatavuuden parantamiseksi. Kirjastojen on hankittava myös enemmän vapaasti lisensoituja teoksia valikoimiinsa.

  Kulttuuritoiminnassa kunnan pitää tukea ja edistää avoimesti lisensoitua kulttuuritarjontaa. Kunnan työntekijöiden työtehtävissään laatimat teokset ja tietokannat on julkaistava levittämisen ja uudelleenkäytön sallivalla lisenssillä. Kunnan tukemassa orkesteri-, teatteri- ja taidenäyttelytoiminnassa on pyrittävä myös esitysten ja teosten ilmaiseen jakeluun verkon kautta. On kohtuullista, että kuntalaiset saavat nauttia mahdollisimman vapaasti teoksista, joita on rahoitettu tai joiden esittämistä on tuettu kuntalaisten verovaroilla.

  Koulut eivät saa jäädä jälkeen muun yhteiskunnan kehityksestä. Opetussuunnitelmia ja opetusmenetelmiä tulee jatkuvasti arvioida ja ajanmukaistaa. Tämä ei tarkoita ainoastaan teknologisia muutoksia ja verkkomateriaalien hyödyntämistä, vaan myös nykyistä enemmän oman ajattelun ja tiedonhaun painottamista, jolloin asioiden ulkoaopettelu vähenee. Samalla painopiste siirtyy kokeisiin pänttäämisestä syvällisempään ymmärtämiseen. Julkisella rahoituksella tuotetut oppimateriaalit pitää julkaista avoimella lisenssillä. Sähköisten materiaalien tuottamisen ei pidä olla pelkästään opettajan tehtävä.

  Tietoyhteiskunta

  Tietojärjestelmät ovat nykyään yksi keskeisimmistä kysymyksistä minkä tahansa alan toiminnassa esimerkiksi kustannusten säästämisen ja tehokkuuden lisäämisen kannalta. Valitettavasti liian monet kuntien ohjelmistohankkeet menevät pieleen. Kuntien on tehtävä järjestelmähankkeissaan yhteistyötä ja otettava tavoitteeksi tiedon sujuva siirtäminen palvelusta toiseen avoimien rajapintojen ja tiedostomuotojen avulla.

  Yhä useampi valtion ja kunnan palvelu siirtyy verkkoon. Kuntien tulee tarjota pääsy näihin palveluihin kaikille asukkailleen – myös niille, joilla ei ole mahdollisuutta verkkoyhteyteen tai tietokoneeseen. Oppilaitoksissa, kirjastoissa ja virastoissa tarjottavia verkkoyhteyksiä ei pidä sensuroida, eikä niiden käyttöä pidä perusteettomasti rajoittaa. Kirjastoissa tulisi olla kaikille avoin langaton nettiyhteys sekä yleisökäytössä olevia tietokoneita, joilla tapahtuvaa verkon käyttöä ei rajoiteta eikä tarkkailla.

  Kuntien tulee rakentaa omaa kuiturunkoverkkoaan erityisesti viemäröinti-, sähkö- ja muiden kaivaustöiden ohessa, sekä kartoittaa mahdollisuutta jatkorakentaa kattava kuituverkko. Tietoverkko on vastaavaa perusinfrastruktuuria kuin vesijohdot tai tieverkko ja sen toimivuus ja kattavuus on perusedellytys monille kunnallisille palveluille, etätyöskentelylle ja arkipäiväisten asioiden hoidolle.

  Kuntien on toimittava tarpeettoman paperinkäytön vähentämiseksi. Yksinkertaisilla arjen käytäntöjen uudistamisilla, nykyaikaisemmalla kokoustekniikalla ja tietotekniikan tehokkaammalla hyödyntämisellä voidaan vielä saavuttaa huomattavia säästöjä sekä helpottaa kuntalaisten asioimista verkon välityksellä. Paperiton toimisto helpottaa erilaisten tietojärjestelmien käyttöönottoa, mahdollistaa haluttujen osioiden avaamisen julkisesti tarkasteltavaksi. Etätyöskentelyn avulla voidaan myös vähentää tarvetta liikkua kodin ja eri toimipisteiden välillä.

  Profiilikuva käyttäjästä Ahto Apajalahti

  Tässä hieman tausta-ajatuksia kunnallisvaaliohjelman valmistelusta. Puoluehallitus hyväksyi nämä lähtökohdat ennen kuin varsinainen valmistelu aloitettiin.

  Kunnallisvaaliohjelman yleisperiaatteet:

   Kunnallisvaaliohjelmasta tehdään lyhyt ja yleistasoinen. Paikalliset olosuhteet poikkeavat kovasti toisistaan, joten ei ole mielekästä laatia yksityiskohtaisia tavoitteita valtakunnallisesti.
   Piiriyhdistys voi hyväksyä alueellaan paikallisia, joko piirin kattavia tai kuntakohtaisia vaaliohjelmia, jotka eivät saa olla ristiriidassa puolueen yleisten tavoitteiden eivätkä valtakunnallisen vaaliohjelman kanssa. Tämä on piiriyhdistyksen tehtävä, eikä pelkästään tietyn kunnan ehdokkaiden, koska piiriyhdistys vastaa puolueen sääntöjen mukaan ehdokasasettelusta ja vaalikampanjan järjestämisestä kunnallisvaaleissa koko piirin alueella.
   Ehdokkaat voivat lisäksi kuntakohtaisesti tai kuntarajat ylittävästi tehdä omia julkilausumiaan.
  Profiilikuva käyttäjästä tiikki

  tiikki

  said

  Lisäisin pari sanaa avoimesta tiedosta / open data, jota voitaisiin promota. Kunnan varoilla ja palveluissa tuotettu tieto pitäisi olla vapaasti kaikkien käytettävissä (datan pitää olla anonymoitu tietysti).

  Profiilikuva käyttäjästä sorkkarauta

  Hyviä ja kannatettavia asioita kaikki, mutta onko niistä riittävästi aineista poliittiseksi agendaksi? Tällä tarkoitan lähinnä sitä, että ohjelma suppeahko. Se palvelee digitaaliajan aktiiviväestöä, mutta keskivertokansalainen jää melkoisen kauaksi (tuskin läheskään kaikki ymmärtävät näiden asioiden merkitystä).

  Se mitä kaipailisin, olisivat Piraattipuolueen ehdokkaiden yleiset linjaukset kuntakentän roolista esimerkiksi…
  – mitkä ovat puolueen linjaukset kunnan roolista paikallisen elinkeinoelämän kehittämisessä
  – mitä ovat päälinjaukset peruspalveluiden tuottamiseen, esim. rahoituspohja + toimintamalli
  – kuinka turvataan palveluiden laatu ja saatavuus
  – miten kehitetään sosiaali- ja terveyspolitiikkaa
  – mitkä ovat linjaukset ja periaatteet alueellisen demokratian toteuttamiseen
  – osallistuvatko puolueen jäsenet vastuuasemassa yritysten toimintaan missä muodossa, vrt. HOK-Elanto edustajisto

  Ongelmana on mielestäni se, että nämä asiat eivät ole oikein kuntalaisen tavallisessa arjessa läsnä. Esimerkiksi pitkäaikaistyöttömät saatikka vakituisessa palkkatyössä olevat peruspalveluita arvostavat kansalaiset eivät koe ehkä ohjelmaa läheiseksi.

  Minusta Piraattipuolueen pitäisi olla arvopuolue jota viestitään myös sen mukaisesti. Mutta paikallisvaalien viestinnässä pitäisi pystyä ottamaan linjauksia, jotka ottavat kantaa myös kuntalaisia lähelle oleviin asioihin.

  Tässä olisi näin muutamia pääasioita näin aluksi. Halutaanko tälle tasolle mennä, se onkin toinen juttu.

  Profiilikuva käyttäjästä Yaamboo

  Yaamboo

  said

  Kuntavaaliohjelma tosiaan hyväksyttiin kevätkokouksessa suurin piirtein tuollaisena. Sen sijaan paikallistason ohjelmat ovat vielä pääosin työn alla, ja niissä voidaan vielä tarjota vastauksia noihin kysymyksiin. Käytännössä sinun kannattaisi ottaa paikalliseen piiriyhdistykseesi yhteyttä ja kysäistä, mikä ohjelman tilanne tällä hetkellä on, myös noiden kysymysten osalta.

Esillä 5 viestiä, 1 - 5 (kaikkiaan 5)

Alueelle ‘Kevätkokous 2012’ ei voi kirjoittaa uusia aiheita eikä vastauksia olemassaoleviin aiheisiin.

Siirry työkalupalkkiin