Tervetuloa Piraattipuolueeseen

Jos osallistuit vanhassa foorumissa, saat tunnuksesi takaisin pyytämällä uutta salasanaa.

Jos olet uusi jäsen, rekisteröidy.

Lue lisää uudistuksesta

Profiilikuvista

Oman avatarin saat käyttöön Gravatar-palvelun kautta (sama käyttäjätunnus kuin Wordpress.com).

Jäsenet

Keskustelua puolueohjelman muuttamisesta

Etusivu Foorumit Arkisto Kevätkokous 2013 Keskustelua puolueohjelman muuttamisesta

Tämä aihe sisältää 39 vastaukset, 16 kirjoittajaa, ja siihen kirjoitti viimeksi Profiilikuva käyttäjästä mustaparta mustaparta 5 vuotta, 4 kuukautta sitten.

Esillä 15 viestiä, 1 - 15 (kaikkiaan 40)
 • Julkaisija
  Viestit
 • Profiilikuva käyttäjästä Ahto Apajalahti

  Tässä ketjussa käydään keskustelua Piraattipuolueen ohjelman muuttamisesta.

  Piraattipuolue ei saanut kunnallisvaaleissa valtuustopaikkoja, minkä vuoksi puolueen aktiivien piirissä oli paljon keskustelua tulevaisuuden suunnasta. Kartoittaakseen puolueen jäsenten, kannattajien ja tukijoiden näkemyksiä puolueen toivotusta suunnasta, hallitus järjesti verkossa palautekyselyn.

  Maaliskuussa pidetyssä palautekyselyssä, johon vastasi yhteensä noin 500 puolueen jäsentä ja kannattajaa, kaksi kolmesta kyselyyn vastanneista kannatti ainakin jonkinasteista ohjelman laajentamista. Tämän jälkeen pidettiin puolueen ja piiriyhdistysten hallitusten suunnittelutapaaminen, jossa kaikki osallistujat kannattivat tai hyväksyivät ajatuksen, että puolueohjelmaa tulee laajentaa jonkin verran. Kyselyssä ja suunnittelutapaamisessa jäi selkeästi vähemmistöksi mielipide, että puolueen tulisi laajentua ”yleispuolueeksi” eli ottaa kantaa kaikkiin asioihin. Palautekyselyn ja
  suunnittelutapaamisen pohjalta puoluehallitus päätti, että puolueen kevätkokouksen käsiteltäväksi laaditaan esitys puolueen ohjelman laajentamiseksi.

  Valmistelutyössä kehittyi malli, jossa nykyinen puolueohjelma kumottaisiin ja sen tilalle tulisi puolueen keskeisimmät periaatteet esittelevä periaateohjelma sekä muutama tiettyjä politiikan osa-alueita käsittelevä erillinen alaohjelma. Alaohjelmat valikoituivat sen mukaan, mitä aloja kyselyn vastaajat pitivät tärkeinä. Nykyinen puolueohjelma sisällytettäisiin lähes sellaisenaan uusiin alaohjelmiin. Esitys laadittiin tältä pohjalta ja hyväksyttiin hallituksessa 8.6. kevätkokoukselle esitettäväksi.

  Puolueen ohjelman muutosesitys kokonaisuudessaan

  Taustaa ja lyhyt yhteenveto muutoksista

  Profiilikuva käyttäjästä Letesgubbe

  Letesgubbe

  said

  Saako kannatusta seuraava ajatus (Talouspolitiikka osioon)?

  Työnimi ”Yksilön ajalle hintalappu”

  Taustaa:
  Tällä hetkellä kansalaisen aika on ilmaista. Siitä seuraa, että erilaisia palveluja (yksityisiä ja yhteiskunnan) suunniteltaessa optimointi tapahtuu palveluja tarjoavan organisaation näkökulmasta. Kokonaistaloudellisuus jää osaoptimoinnin jalkoihin. Tämä siis tarkoittaa käytännössä sitä, että säästääkseen pienipalkkaisen asiakaspalvelijan palkan verran rahaa, organisaatio jonotuttaa asiakkaita kohtuuttomasti. Ja miksei jonotuttaisi, kun se ei mitään organisaatiolle maksa!

  Muutos:
  Yksilön ajalle hintalappu, ihan mikä vain, ei tarvitse olla paljoa, 5e/h riittää.

  Seuraukset:
  Yksilö voi paljon helpommin ja yksiselitteisemmin hakea vahingonkorvausta kun häntä kohdellaan asiattomasti (jonotutetaan turhaan).
  Tällöin kannattavuuslaskelmat menevät uusiksi, eli organisaatiot palkkaavat hieman lisää väkeä tai tekevät nettipalvelunsa toimivammiksi.
  Tällöin
  – Toiminta tehostuu => kansantalous hyötyy (asiakkaat voivat tehdä hyödyllistä työtä jonottamisen sijaan)
  – Työllisyys paranee
  – Palvelujen hinnat voisivat periaatteessa nousta, mutta käytännössä näin tuskin tapahtuu, sillä palvelujen hinnoittelu on jo ajat sitten irronnut tuotantokustannuksista ja hinnat perustuvat vain asiakkaiden maksukykyyn ja -halukkuuteen. Todennäköisemmin marginaaliset lisäkustannukset kohdistuisivatkin palvelun myynnistä saatavaan voittoon.

  • Tätä vastausta muokkasi 5 vuotta, 6 kuukautta sitten Profiilikuva käyttäjästä Letesgubbe Letesgubbe. Syy: typon korjaus
  Profiilikuva käyttäjästä akukkone

  akukkone

  said

  Paljon hyviä ajatuksia! Seuraavaa jäin kuitenkin ihmettelemään. Esityksessä sanotaan: ”Piraattipuolue kannattaa lähtökohtaisesti euroalueen koossa pitämistä ja laajentamista.” Kannanottoa tässä talouspoliittisesti elintärkeässä kysymyksessä ei perustella millään tavalla. Eikö tämä jos joku olisi velvollisuus puolueen potentiaalista äänestäjää kohtaan?

  Lisäksi kanta tuntuu olevan täydellisessä ristiriidassa puolueen näkökulman kanssa, jonka mukaan piraatit haluavat kontrolloida paremmin liikepankkeja (tämä hyvä!). Euro voidaan perustellusti nähdä instrumenttina, jolla valtaa siirretään pois kansalta ja kansan valitsemilta edustuselimiltä esim. Frankfurtin kovin poliittisen ”epäpoliittisen” keskuspankin suuntaan, joka harjoittaa rahapolitiikkansa välityksellä uusliberalista kurjistuspolitiikkaa demokraattisen valvonnan ulottumattomissa. Tämä kaikkihan on kuulunut euro-politiikan ytimeen alusta lähtien. Tämä epädemokraattinen teknokratismi ja KANNANOTTO SIIHEN tulisi olla piraattien toiminnan ytimessä (liittyen inherentisti avoimuusteemaan)! Mielestäni meidän tulisi mm. Saksan AfP:n tavoin vaatia sitä, että valuutan tulee olla kansalaisten demokraattisen päätöksenteon ulottuvissa ”Jedes Volk muss demokratisch über seine Währung entscheiden dürfen” (Wahlprogramm). Näinhän asia ei meillä ollut 1998 toisin kuin luvattiin.

  Toiseksi on hyvä tiedostaa, että paremman valvonnan nimissä suunnitteilla on komissiolle siirrettävä oikeus kontrolloida valtioiden budjetteja. Tämä halutaan propagandistisista syistä linkata kansalaisten haluun kontrolloida paremmin pankkeja. On erittäin tärkeää, että eksplikoimme, minkälaista valvontaa haluamme ja minkälaista EMME.

  Omasta mielestäni pysyvämpi ratkaisu eurokriisiin voi pidemmällä tähtäimellä syntyä vain sitä kautta, että yksityisiltä liikepankeilta kielletään OIKEUS RAHAN LUONTIIN, mikä tapahtuu aina lainan annon yhteydessä. Miksi valtioiden pitää velkaantua yksityisille pankeille, jotka luovat rahaa naputtamalla numeroita tileille, sen sijaan että valtiot velkaantuisivat vaikka omille keskuspankeilleen? Tämänkin juuri euro estää. Olisi syytä tutustua esim. Islannissa tapahtuvaan talouspoliittiseen uudelleenajatteluun, jossa on pohdittu ulospääsyä velkarahasta, jonka luonti on yksityisten liikepankkiejn privilegio. Itse kannatan, että piraatit ottavat avoimuuden nimissä kantaa siihen, miten rahaa luontia tulee kontrolloida.

  Vielä eräällä tavalla: tuskin voimme naivistisesti ajatella euroa vallitsevan koulumetafysiikan tavoin ”neutraaliksi vaihdon välineeksi”, vaan koko valuutan luonti on ollut tiiviisti sidoksissa talouspolitiikkaan, jossa sekä raha- että talouspolitiikan kontrolli viedään KANSAN ULOTTUMATTOMIIN. Jos vaadimme lisää pankkikontrollia, eikö olisi älyllisen rehellisyyden nimissä syytä tutkia, miten olemassa olevaan tilanteeseen on päädytty, mikä puolestaan johdattaa meidät pohtimaan euron asemaa.

  Ohjelman kanssa olen täsmälleen samaa mieltä siitä, että EU:n puitteissa tulee asettaa vähimmäisstandardit esim. ihmisoikeuksien suhteen, siinä missä valinnanvapautta eri maissa on kehitettävä. Yhdyn täysin ja sydämestäni seuraavaan: ”Jäsenvaltioilla pitää olla mahdollisuus kokeilla erilaisia käytäntöjä siten, että parhaimmat käytännöt voisivat levitä vapaaehtoisesti maasta toiseen.” Kuitenkin puolue haluaa euro-kannanottonsa kautta sitoutua malliin, jossa TALOUSPOLITIIKAN saralla erilaisten käytäntöjen kokeileminen on tehty MAHDOTTOMAKSI. On yleisesti tunnettua, että Suomi ei olisi selvinnyt 1990-luvun alun lamasta ilman devalvaatiota (joka toki talouspolitiikan välineenä ei ole täysin ongelmaton). Tämä on kuitenkin Kreikassa periaatteellisesti mahdotonta euron takia.

  Summa summarum: eurolinjaukset eivät ole ainoastaan poliittisesti täysin vastuuttomia, vaan tuottavat SISÄISESTI RISTIRIITAISEN puolueohjelman!

  Profiilikuva käyttäjästä Horsmalahti

  Omia näkemyksiä esitykseen:

  ”Passiivisen tupakoinnin haittoja on suitsittu saattamalla ravintolat savuttomiksi ja esimerkiksi
  puuttumalla parveketupakointiin. Molemmat ovat hyväksyttäviä toimia, …”

  Muuttaisin tuon kohdan, koska ei ole kovin liberaalia kannattaa tuollaisia rajoituksia.

  ”Asevelvollisuus on yhtä sukupuolta syrjivää pakkotyötä. Järjestelyllä on ollut historialliset perusteet, ..”

  Mielestäni järjestelylle ei ole ollut perusteita edes menneisyydessä.

  ”Puolustusvoimien tulee perustua tasa-arvoon, ja siksi kutsuntojen tulee kattaa koko ikäryhmä sukupuolesta tai uskonnosta riippumatta.”

  Kutsunnat ovat tarpeettomia palkka-armeijamallissa.

  ”Armeijan käyminen opettaa hyödyllisiä taitoja ja antaa tärkeitä valmiuksia työelämään ja elämään ylipäänsä.”

  Taisin käydä eri armeijan ;).

  ”Asepalveluksen tarjoamat kurssit tulee tuoda selkeämmin
  esille sekä nähdä koko asia rakenteellisesti osana koulutusjärjestelmää.”

  Hieman epäselvä virke.

  Profiilikuva käyttäjästä William Kidd

  ”152: Elokuvien ja videopelien ikärajojen asettamisen on oltava täysin vapaaehtoista”

  Tämä kutsuu perustelua ja laajennusta. Mikä on puolueen kanta yksilönvapauskysymyksissä lasten ja alaikäisten kohdalla? Mikäli ne ovat puolueen intresseissä, voisi nuorten oikeuksiin ja oikeusturvaan ottaa kantaa laajemminkin, esim. puollustaa täysi-ikäisyyttä lähenevän ikäisten oikeutta tulla kuulluksi mm. koulumaailmassa, huoltajuus- ja huostaanottokysymyksissä, inter- ja transsukupuolisten hoidoissa, jne. Hyvä alku tälle onkin jo koulutus-kohdassa.

  Profiilikuva käyttäjästä tiikki

  tiikki

  said

  Vaikka kuinka puoluejohto haluaa antaa kuvan, että kenttä ja kannattajat eivät halua kunnon puolueohjelmaa, niin he ovat väärässä ja käytännössä valehtelevat.

  ”Kyselyssä ja suunnittelutapaamisessa jäi selkeästi vähemmistöksi mielipide, että puolueen tulisi laajentua ”yleispuolueeksi” eli ottaa kantaa kaikkiin asioihin.”

  Kyselyssä oli kaksi kysymystä, jotka koskivat puolueohjelman laajuutta.
  Henkilökohtainen mielipide ohjelman koosta ja millä tavalla uskoo puolueen kannatuksen lisääntyvän parhaiten (tässä vaihtoehtona oli yleispuoluesuuntaus).
  Pikaisesti laskin, että yleispuoluetta kannatti 209 / 495 (jommassa kummassa, vain kertaalleen laskettuna yksilö).
  Nykyistä tai suppeampaa linjaa kannatti 154 / 495 (ei yleispuoluesuuntausta kummassakaan)
  Eli jäljelle jäisi vähäistä laajennusta kannattavat ~150

  Eli suurin osa vastanneista kannattaa yleispuoluesuuntaa, vaikka minulle olisikin sattunut pieniä laskuvirheitä.

  Raakadata löytyy täältä, voi itse tarkistaa:
  http://arkisto.piraattipuolue.fi/index.php?dir=tilastot/kysely_2013/

  • tätä vastausta muokkasi 5 vuotta, 6 kuukautta sitten Profiilikuva käyttäjästä tiikki tiikki.
  Profiilikuva käyttäjästä Yaamboo

  Yaamboo

  said

  Herkullisen oloinen paketti. Muutamia hajahuomioita:

  71-72: virke tarpeellinen, mutta tuntuu irralliselta (muotoiluseikkoja)

  306: ratkaisisi -> ratkaisee

  648: eivätviihdy -> eivät viihdy

  821: työttömien peruspäivärahoista -> työttömyysetuuksista (peruspäiväraha vain yksi työttömyysetuuden muoto)

  822: pohjaosista -> perusosista E: pohjaosa on oikein, mutta nykyään puhutaan pelkästä kansaneläkkeestä. Muutenkin etuuslistaa voisi harkita uudestaan.

  • tätä vastausta muokkasi 5 vuotta, 5 kuukautta sitten Profiilikuva käyttäjästä Yaamboo Yaamboo.
  Profiilikuva käyttäjästä roopeluhtala

  Ehdotan seuraavan kohdan (rivit 782-786):

  ”Valtio ei voi paria vuotta pitempään jatkaa nykyistä velkaantumista. Valtiontaloudessa on pyrittävä noudattamaan euroalueen alkuperäistä vakaus- ja kasvusopimusta, joka edellyttää julkisen velan olevan eintään 60 %:a ja julkisen talouden alijäämän enintään 3 %:a bruttokansantuotteesta. Mikäli kaikki euromaat olisivat noudattaneet tätä alkuperäistä vakaussopimusta, olisi nykyisen kaltaiselta kriisiltä todennäköisesti vältytty”

  muuttamista muotoon:

  ”Valtion jatkuva velkaantuminen on kestämätön tilanne. Perustuslakiin tulisi lisätä tasapainotettu budjettivaatimus, joka velvoittaisi päättäjiä pitämään valtion tulot ja menot yhtäsuurina.”

  Perustelu: Suomen valtionvelka on vasta n. 45% bkt:stä, ja jos säädetään 60% velkakatto, niin hallituksella on intressi nostaa velka maksimitasolle mahdollisimman nopeasti jakamalla yritystukia tms. kavereilleen, sillä muuten seuraava hallitus pääsee tekemään saman. Tasapainotettu budjettivaatimus estää velkaantumisen heti säätämishetkestä. http://en.wikipedia.org/wiki/Balanced_budget_amendment

  Ehdotan myös seuraavan kohdan (rivit 804-805) poistamista:

  ”Lisäksi Henkilökohtainen konkurssi on tehtävä mahdolliseksi.”

  Perustelu: Henkilökohtaisen konkurssin mahdollistaminen kaikille nostaa kaikkien lainaahakevien yksityishenkilöiden korkomarginaaleja. Yksityishenkilöllä on käytännössä jo nyt konkurssimahdollisuus siten että yksityishenkilö voi siirtää omaisuttaan omistamansa yhtiön pääomaksi, ja ottaa lainan yhtiön nimiin, jolloin yksityishenkilön sijasta yhtiö joutuu konkurssiin, mikäli se ei selviä lainan takaisinmaksusta. On parempi että lainaahakevilla on mahdollisuus vapaasti sopia lainan takaisinmaksusta, sen sijaan että valtio pakottaa konkurssimahdollisuuden kaikkiin lainasopimuksiin. Konkurssin mahdollistava pykälä nostaisi erityisesti velkaantuneiden lainanhoitokuluja, ja ajaisi käytännössä velkaantuneita ihmisiä konkursseihin. http://fi.wikipedia.org/wiki/Henkil%C3%B6kohtainen_konkurssi

  p.s. Todella hyviä muutosehdotuksia muuten!

  • tätä vastausta muokkasi 5 vuotta, 6 kuukautta sitten Profiilikuva käyttäjästä roopeluhtala roopeluhtala.
  • tätä vastausta muokkasi 5 vuotta, 6 kuukautta sitten Profiilikuva käyttäjästä roopeluhtala roopeluhtala.
  Profiilikuva käyttäjästä kivasatu

  kivasatu

  said

  En ota tässä postauksessani kantaa ohjelmaesityksen sisältöön, vaan vastaan ainoastaan tiikin esittämiin väitteisiin.

  tiikki:

  Se, että itse haluaisit piraattipuolueesta yleispuolueen, ei tarkoita sitä, että puolueen johto olisi valehdellut. Mielestäni on kohtuutonta, että levität tällaista valehteluväitettä ympäriinsä, mm. tällä foorumilla sekä puolueen irc-kanavalla. Perustelet puoluejohdon valehtelevan, koska omat tulkintasi jäsenkyselyn tuloksista ovat erilaiset ja omasta mielestäsi oikeammat kuin muiden tulkinnat.

  Voin kertoa sinulle, että tulkintasi jäsenkyselyn tuloksista ovat väärät. Etkä saa tulkinnoistasi yhtään oikeampia väittämällä puoluejohdon toimintaa vilpilliseksi.

  Puolueohjelman laajuudesta kysyttäessä 24 prosentin mielestä puolueohjelman pitäisi olla yleispuoluetyyppinen, 76 prosentin mielestä ei pitäisi. Mielestäni tässä on ihan selvä ero. Enemmistö ei ole yleispuoluemallin kannalla.

  Toisessa kysymyksessä kysyttiin puolueen aktiivimäärän ja kannatuksen kasvattamisesta, ja yhtenä vastausvaihtoehtona oli “ohjelman laajentaminen yleispuolueen suuntaan” siten, että muita ohjelman laajentamiseen liittyviä vastausvaihtoehtoja ei ollut tarjolla. Tässä kohtaa kaikki laajentamisen kannalla ylipäätään olleet lienevät valinneet ko. vastausvaihtoehdon, sillä sehän pitää sisällään sekä yleispuolueeksi laajentamisen että maltillisen laajentamisen. Ratkaisevaa on että tuossa vastausvaihtoehdossa on sanavalinta “yleispuolueen suuntaan”. Siis suuntaan-sana. Siinä ei ole “yleispuolueeksi”. Muuta huomioitavaa tässä on se, että tämän vaihtoehdon valitsi 37 prosenttia kysymykseen vastanneista, 63 prosenttia ei valinnut.

  Näiden kysymysten vastauksia ei voi verrata keskenään, koska näissä kysyttiin eri asioita. Näissä siis myös vastattiin eri asioihin, ja eri mitalla keskenään. Tulkittaessa ei siis voida laskea näiden kysymysten vastauksia yhteen. Jos taas kummassakin olisi kysytty samaa asiaa ja samalla mitalla, vastauksia voisi verrata, mutta silloin riittäisi, että kysytään kerran. Miksi yhdestä ja samasta asiasta kysyttäisiin samassa kyselyssä kahdesti? Tuloshan olisi kummallakin kerralla sama ja näinollen toinen kysymys olisi turha. Jos kyselyssä olisi ollut kolmaskin kysymys eri asiasta ja vastausvaihtoehdoissa olisi mainittu yleispuolue jollakin tavalla, sinun tulkinnallasi saataisiin vieläkin suurempi kannatus yleispuolueelle. Mitä enemmän siis yleispuolue mainittaisiin kyselyssä, sitä enemmän yleispuolueen kannatus mielestäsi nousisi, vaikka se todellisuudessa pysyy samana.

  Olet laskelmillasi yrittänyt todistaa, että kyselyyn vastanneista enemmistö kannattaisi ohjelman laajentamista yleispuolueeksi. Mainitsemastasi 209 vastaajaa 494 kyselyn kokonaisvastaajamäärästä tulee prosenteissa noin 42. Kuitenkin laajentamista koskevassa kysymyksessä yleispuolue sai vain 24 prosentin kannatuksen. Jos yleispuoluetta kannattaisi todellisuudessa 42 prosenttia, miksi ensimmäisessä kysymyksessä yleispuolueen kannatusprosentti ei ole 42 tai edes sinne suuntaan? Mihin ovat hävinneet ne 18 prosenttia tuosta välistä? Eivätkö ihmiset olekaan vastanneet laajentumiskysymykseen totuudenmukaisesti?

  Tässä nämä ko. jäsenkyselyn kohdat:

  Mitä mieltä olet puolueohjelmasta?
  Ohjelman pitäisi olla yleispuoluetyyppinen 24 %
  Nykyistä jonkin verran laajempi 43 %
  Nykyinen laajuus on hyvä 30 %
  Nykyistä suppeampi 3 %

  Mitkä ovat mielestäsi tärkeimpiä asioita Piraattipuolueen kannatuksen ja aktiivimäärän kasvattamiseksi?
  Ohjelman laajentaminen yleispuolueen suuntaan 37 %
  Räväkämpi julkisuuskuva 35 %
  Asiallisempi julkisuuskuva 41 %
  Uskottavampien ehdokkaiden hankkiminen 59 %
  Lisärahoituksen hankkiminen 34 %
  Jatkaminen samalla linjalla kuin aiemminkin 17 %

  [Lähde: http://arkisto.piraattipuolue.fi/tilastot/kysely_2013/piraattipuolue-kysely_2013_yhteenveto.pdf ]

  Profiilikuva käyttäjästä tiikki

  tiikki

  said

  Nyt voisin siirtyä kommentoimaan erinäisiä kohtia ehdotetuissa ohjelmissa. En tässä puutu siihen mistä olen erimielinen ohjelmassa, vaan yleisempiin seikkoihin.

  Näiden ehdotusten jäljiltä puolueelta puuttuu yhä LINJAT. Yksittäiset heitot eri aiheista ei muodosta linjoja, joista voi johtaa mielipiteitä muihin kysymyksiin. Linjojen vetämisen viivyttely vain pahentaa puolueen sisäistä hajaannusta ja aiheuttaa yhä verisimpiä riitoja tulevaisuudessa.

  Nyt esitetyt ohjelmat ovat aivan liian sidonnaisia tähän hetkeen toimiakseen pitkäaikaisena ohjenuorana puoleen tuleviin lausuntoihin ja ohjelmiin.
  Pahin esimerkki tästä on tämä:
  ”Valtio ei voi paria vuotta pitempään jatkaa nykyistä velkaantumista.”
  Miten hyvin tämä pitää paikkansa vuoden päästä EU-vaaleissa, entä 2015 eduskuntavaaleissa, tai muissa tulevissa vaaleissa?

  Talouspoliittinen linja (vasen/oikea) on pakko määritellä, sillä kaikki kansanedustajien ja euroedustajien tehtävät pyörivät täysin rahan ympärillä. Mistä valtio ja EU saavat rahat ja mihin ne käytetään. Tämän merkitys on vielä suurempi meillä kuin monella muulla puolueella sillä ehdokkainamme on ollut käytännössä kommunisteista yövartijavaltiota ajaviin ja se tekee meidän äänestämisestä arpapeliä edustajan tärkeimmän tehtävän osalta.

  Käytännössä koko maatalouspolitiikka on tiivistetty tähän:
  ”Suorista yritystuista, mukaan lukien kansalliset maataloustuet, on pääosin luovuttava. Yritystuet aiheuttavat tehottomuutta, ovat kuluttajien kannalta vahingollisia ja altistavat korruptiolle. Maataloustuet ovat täysin liioiteltuja verrattuna alan painoarvoon nykyaikaisessa taloudessa. Poistamalla suurin osa yritystuista ja kansallisista maataloustuista saavutettaisiin ainakin miljardin säästöt.”
  Vastaavasti kuinka yhteiskunnan tulee tehdä ohjelmistohankinnat vievät puoli sivua.

  Maatalous työllistää (suoraan ja epäsuorasti) noin 300 000 suomalaista, kun taasen koko informaatio ja viestintätoimiala työllistää 100 000. Lisäksi Suomessa on liki 740 000 metsänomistajaa (kuuluu myös maatalousalaan).

  Turvallisuuspolitiikkakin on käytännössä ohitettu täysin. Puolustuspolitiikka on käytännössä romutettu vaatimalla sekä asevelvollisuuden lopettamista ja kieltämällä EU:n yhteisen armeijan. Sisäinen turvallisuus (poliisi) mainitaan vain EU-politiikassa rajoittamalla yhteistyötä.

  Ohjelmassa yhä kummittelee kesäajan poisto. Se on kyllä hyvä idea, mutta ei se mitään ohjelmatason asiaa ole kun ohjelmista puuttuu oikeasti merkittäviä asioita.

  Profiilikuva käyttäjästä kivasatu

  kivasatu

  said

  Ehdottaisin, että nuuska lisättäisiin sähkötupakan oheen siten, että kohdassa lukisi esimerkiksi:

  Passiivista tupakointia voisi vähentää voimakkaasti poistamalla sähkötupakkaan ja nuuskaan liittyvät kiellot. Sähkötupakkaa ja siihen tarvittavia nikotiinituotteita sekä nuuskaa tulee saada myydä ja mainostaa kuten mitä tahansa muuta tuotetta. Sähkötupakan tai nuuskan käyttöä ei saa kieltää julkisissa ja julkisluonteisissa tiloissa. (esityksen riviltä 231 alkaen)

  Profiilikuva käyttäjästä jln

  jln

  said

  Eipä ohjelma ihan vähäistä määrää meinaa laajentuakaan, karkean laskun mukaan nykyisessä ohjelmassa on 18 tavoitetta, nyt tulisi peräti 49 uutta tavoitetta lisää. Ylivoimaisesti suurin osa niistä sellaisia joita voin kannattaa itsekin, joten oikein hyvää työtä.

  Noista saattaisi olla hyvä kuitenkin kerätä vähän tarkempaa kannatusdataa kuin yksi ota-tai-jätä -äänestys koko paketista, joten tein noista pienen kyselyn jossa jokaiseen uuteen tavoitteeseen voi ottaa erikseen kantaa.

  Alussa on lista nykyisistä tavoitteista, niiden jälkeen on lista ehdotuksista uusiksi tavoitteiksi. Vaatii rekisteröitymisen, mutta pelkkä tunnari ja salasana riittää, nimeä, sähköpostia tai muitakaan tietoja ei tarvitse antaa jos ei halua.

  Pari pientä pilkunviilausta ohjelmaan:
  Rivi 206: ”Huumeiden ja päihteiden suhteen Piraattipuolue vastustaa kieltolakeja ja kannattaa sen sijaan vahvojen huumausaineiden dekriminalisointia.”
  -Rohkea kannanotto, mutta pitäisikö vahvojen aineiden lisäksi mainita myös että mitä miedoille halutaan tehdä?

  Rivi 886: ”Yleisistä työsopimusehdoista tulee voida poiketa mikäli työntekijät niin haluavat.”
  -Pitäisiköhän työnantajaltakin kysyä jotain, eli ”…voida poiketa mikäli sekä työntekijä että työnantaja niin haluavat.”

  Kannatus myös Satun ehdotukselle nuuskan lisäämisestä sähkötupakan rinnalle.

  Poikalasten ympärileikkauksesta oli jokin aika sitten keskustelua, pitäisikö sen kieltäminen lisätä ohjelmaan?

  • Tätä vastausta muokkasi 5 vuotta, 6 kuukautta sitten Profiilikuva käyttäjästä jln jln. Syy: Linkkien parantelua
  Profiilikuva käyttäjästä whiic

  whiic

  said

  YKSILÖNVAPAUSOHJELMA

  Rivit 206-208: ”Huumeiden ja päihteiden suhteen Piraattipuolue vastustaa kieltolakeja ja kannattaa sen sijaan vahvojen huumausaineiden
  dekriminalisointia.”

  Mietojako sitten ei dekriminalisoitaisi? Pitäisikö muotoilla ”mietojen laillistamista sekä vahvojen dekriminalisointia” tai yksikertaisesti poistaa sana ”vahvojen” lauseesta, täydentäen myöhemmin millä tavoin joitakin miedompia tulisi saattaa esim. Alkoon?

  Tai korjataanko ”vahvojen” muotoon ”vahvojenkin”?

  ______

  Rivit 225-226: ”Siksi erityisesti mietojen alkoholijuomien verotusta tulee keventää sekä myyntirajoituksia purkaa.”

  Alkoholijuomien kategoriaperusteinen eriävä verotus ei tiettävästi edistä kansanterveyttä. Olisi toki kiva, jos oluiden verotus saataisiin alas ja viinien suosiminen lopetettaisiin, mutta karsastan silti ajatusta ilmaista asiaa siten, että kevennetään mietojen alkoholijuomien verotusta. Se ei myöskään helpota veronkierrollista ongelmaa ja mm. Virosta kärrykuormittain suoritettavaa väkevien viinojen rahtausta maihin.

  Olisi viisasta vaatia mm. turhan sääntelyn purkamista siitä millä tavoin tuotettua alkoholi on. Esimerkiksi aidot GIN+GREIPPI-lonkerot ruokakauppoihin. Niissä on sama alkoholimäärä kuin OMENAVIINI+GREIPPI-”lonkeroissa”, jotka eivät teknisesti ole lonkeroita eivätkä maistu siltä. Eli tislaamalla valmistetut alkoholit ruokakauppoihin, jos ne ovat laimennettu miedoiksi ennen myyntiä.

  (Oikeastaan, minä tahtoisin laimentamattomat väkiviinatkin ruokakauppaan…)

  _____

  Rivit 229-230: ”Passiivisen tupakoinnin haittoja on suitsittu saattamalla ravintolat savuttomiksi ja esimerkiksi puuttumalla parveketupakointiin. Molemmat ovat hyväksyttäviä toimia, mutta sisältävät ongelmia.”

  Vaikka ravintolan savuttomuus voidaan nähdä positiivisena, se että valtio on pakottanut yrittäjän pakottamaan asiakkaansa olemaan polttamatta on kieltolaki-by-proxy.

  Esittäisin jälkimmäisen lauseen tilalle ilmaisua: ”Molemmilla toimilla on vähennetty sivullisten altistumista tupakansavulle, mutta toimenpiteet sisältävät ongelmia.”

  _____

  Rivit 241 eteenpäin (Asevelvollisuus)

  Vaikka ihannetapauksessa asevelvollisuus kumottaisiin ja kaikki olisi vapaaehtoista, tätä uudistusta on tiettyjen tahojen suunnalta ajettu jo vuosikymmeniä ilman, että asiassa oltaisiin päästy edes kansalaiskeskustelun tasolle. Asevelvollisuuden kumoaminen on argumentti, joka on liian helppo lytätä ilman keskustelua.

  Oikeisto huutaa: ”Palkka-armeija on liian kallis. Koko maata pitää puolustaa. Uskottava puolustus.”

  Vasemmisto huutaa: ”Vapaaehtoisuus tarkoittaa uutta suojeluskuntaa. Työväenliike teloitetaan lahtareiden toimesta!”

  Sen jälkeen ei ole keskustelua, kun ei ole ketään kuka kannattaa ajatusta… paitsi tahot, jotka tahtovat, että asevelvollisuus lakkautetaan ja vapaaehtoinen puolustus kielletään myös, eli idealistiset hippiääliöt, jotka eivät käsitä valtatyhjiön käsitettä tai jopa toivovat Venäjän miehitysvaltaa (ks. Bäckman-sektori).

  Minusta ajatusta saavuttaa sukupuolellisesti tasa-arvoinen kansalaispalveluslaki ei pidä ajaa ojaan korostamalla sitä ihmisoikeuskysymyksenä, vaan nimenomaan tasa-arvokysymyksenä. Ihmisoikeuskysymyksenä uudistus on helppo ampua alas: maksammehan me verojakin (vaikka varastaminen tai uhkaaminen vapaudenmenetyksellä on ihmisoikeusrikos).

  Tasa-arvokysymyksenä asevelvollisuusremontti saa paljon enemmän voimaa kuin ihmisoikeuskysymyksenä, sillä jos veroja maksaisi Suomessa vain toinen sukupuoli, olisi täällä helvetti irti. Kyse ei siis ole vain siitä mikä on ihannetilanne vaan siitä, että jos tehokkain tapa saavuttaa vapaaehtoisuus on uhata (vaikka vain trollaustarkoituksella) pakottaa naiset palkattomaan työhön (vaikka vaihtamaan vaippoja vanhuksille), sitä jokeri-korttia ei kannata pelata sivuun vaatimalla asevelvollisuuden lakkauttamista. Tavoite siitä tuleeko asevelvollisuutta olla vai ei kannattaisi jättää toistaiseksi avoimeksi, kunhan asevelvollisuus on sukupuolineutraali.

  Suomi ei ikinä tule luopumaan asevelvollisuudesta jos naiset eivät sen olemassaolosta kärsi.

  _____

  Rivit 264 eteenpäin (Avustettu kuolema)

  Parantumaton, kivulias sairaus on hyvä peruste julkisin varoin avustettuun kuolemaan, mutta ei-sairaan ihmisen avustaminen itsemurhassa yksityisin varoin tulisi silti olla dekriminalisoitua. Ihmisen on oikeus riistää oma henkensä myös ilman lääkärin puoltavaa lausuntoa, ja sikäli, kun itsensä surmaaminen ei ole rikos, ei siinä avustaminen voi olla myöskään avunanto tai osallisuus rikokseen.

  __________

  TALOUS-, KUNTA- JA PERUSTURVAOHJELMA

  Rivi 826 (perustulo): ”Lapsilisät tulee säilyttää erillisinä.”

  Lähinnä tekninen ero, mutta voidaan puhua alaikäisen perustulosta ja sen maksamisesta huoltovelvolliselle vanhemmalle.

  _____

  Rivi 827-829 (perustulo): ”Asumistukien mahdollinen
  sisällyttäminen perustuloon tulee selvittää erikseen sen jälkeen kun edellä kuvattuun
  perustulojärjestelmään on ensin siirrytty.”

  Taasko tämä kummittelee? Eikö tuo asumistuen haitallisuus ole jo aika läpikäyty juttu? Sehän siirtyy käytännössä vuokrien suuruuteen ja tekee kimppa-asumisesta kannattamatonta, ynnä muuta.

  Helsingin piraatit taas päässyt ääneen tätä kirjoittaessa? Jos Helsinki tahtoo tukea asumista, Helsinki tehköön sen omasta budjetistaan. Pääkaupunkiseudun kuntien oikeus tukea paikkakunnalle muuttamista ja siellä asumista voidaan toki kirjoittaa puolueohjelmaan, mutta sitä tulonsiirtoa ei pitäisi tehdä valtion budjetista.

  • tätä vastausta muokkasi 5 vuotta, 5 kuukautta sitten Profiilikuva käyttäjästä whiic whiic.
  Profiilikuva käyttäjästä mikko.nummelin

  Ehdotan, että puoluekokoukselle esitettyä puoluehallituksen esitystä muutetaan maanpuolustuskirjauksen (240-254) osalta kuulumaan seuraavasti:

  —–

  Asevelvollisuus

  Asevelvollisuus on yksi Suomen ulkoisen turvallisuuden kulmakivistä. Piraattipuolue kannattaa sitä, että sekä asevelvollisuuden, sotilaallisen liittoutumisen ja riittävien asehankintojen avulla varmistetaan jatkossakin mahdollisuudet koko maan puolustamiseen hyökkääjältä ja luodaan riittävä pelote potentiaaliselle hyökkääjälle olla puuttumatta maamme itsemääräämisoikeuteen.

  Piraattipuolue katsoo kuitenkin, että nykyiseen asevelvollisuusjärjestelmään liittyy ongelmia sukupuolten tasa-arvon kannalta, joten asevelvollisuutta tulee kehittää suuntaan, jossa sen suorittavat saavat paremman korvauksen siihen osallistumisesta ja asepalvelus räätälöidään sen mukaan, että se tukee osaltaan sen suorittaneiden siirtymistä tai paluuta töihin tai opiskelupaikkaan. Piraattipuolue ei hyväksy asevelvollisten ajamista taloudellisiin ongelmiin tai vaikeuksiin perheensä elättämisessä.

  —–

  Profiilikuva käyttäjästä mikko.nummelin

  Ehdotan, että puoluehallituksen esitykseen lisätään kohtaan ”Yhdenvertaisuus lain edessä” rivien 288 ja 290 väliin virke:

  —–

  Piraattipuolue kannattaa kuitenkin henkilöiden sukupuolta ja perhesiteitä koskevien tietojen kirjaamista väestörekisteriin siltä osin kuin se on perheoikeudellisen aseman selvittämisen ja luotettavan matkustusasiakirjojen myöntämisen vuoksi tarpeen.

  —–

Esillä 15 viestiä, 1 - 15 (kaikkiaan 40)

Alueelle ‘Kevätkokous 2013’ ei voi kirjoittaa uusia aiheita eikä vastauksia olemassaoleviin aiheisiin.

Siirry työkalupalkkiin