Tervetuloa Piraattipuolueeseen

Jos osallistuit vanhassa foorumissa, saat tunnuksesi takaisin pyytämällä uutta salasanaa.

Jos olet uusi jäsen, rekisteröidy.

Lue lisää uudistuksesta

Profiilikuvista

Oman avatarin saat käyttöön Gravatar-palvelun kautta (sama käyttäjätunnus kuin Wordpress.com).

Jäsenet

Keskustelua puolueohjelman muuttamisesta

Etusivu Foorumit Arkisto Kevätkokous 2013 Keskustelua puolueohjelman muuttamisesta

Tämä aihe sisältää 39 vastaukset, 16 kirjoittajaa, ja siihen kirjoitti viimeksi Profiilikuva käyttäjästä mustaparta mustaparta 5 vuotta, 4 kuukautta sitten.

Esillä 15 viestiä, 16 - 30 (kaikkiaan 40)
 • Julkaisija
  Viestit
 • Profiilikuva käyttäjästä mikko.nummelin

  Ehdotan, että puoluehallituksen esityksestä poistetaan riviltä 310 virke ”Tämä mahdollistaisi myös lukumäärällisesti poikkeavat rekisteröidyt suhteet.”

  Profiilikuva käyttäjästä mikko.nummelin

  Ehdotan, että puoluehallituksen esityksestä poistetaan riveillä 312-320 oleva kappale otsikolla ”Sukupuoli” kokonaan.

  Profiilikuva käyttäjästä mikko.nummelin

  Ehdotan, että puoluehallituksen esityksen kappaleessa ”Yleisperiaatteet opetuksessa”, muutetaan riveillä 652-654 oleva kohta:

  —–

  Oppisisällöt eivät saa olla ristiriidassa tieteellisen tutkimustiedon kanssa. Uskonnollisia kouluja, joissa opetetaan tieteen kanssa ristiriitaista tietoa, ei tule hyväksyä oppivelvollisuuden suorittamiseen kelpaaviksi kouluiksi.

  —-

  kuulumaan seuraavasti:

  —–

  Uskonnonvapauden nimissä Piraattipuolue hyväksyy yksityisten uskonnollisten koulujen perustamisen ja uskonnonopetuksen antamisen niissä. Oppisisältöjen tulee kuitenkin kattaa vahvistetut peruskoulun ja lukion oppimäärien sisällöt ja käsittää myös asiatiedot terveystiedosta, sukupuolten tasa-arvosta, yhdenvertaisuudesta ja oikeudesta ehkäisyyn. Uskonnollistenkaan koulujen oppisisällöt eivät saa sisältää materiaalia, jotka yllyttävät väkivaltaan tai toisten ihmisten syrjintään.

  —–

  Profiilikuva käyttäjästä mikko.nummelin

  Ehdotan, että puoluehallituksen esityksessä olevat luvut ”Parempi palvelurakenneuudistus” ja ”Kuntien talouden parantaminen” riveillä 830-878 poistetaan ja korvataan seuraavalla otsikolla ja tekstillä:

  —–

  Kunta- ja palvelurakenteen uudistus

  Suomen nykyinen hallintorakenne on sekava, moniportainen ja päällekkäinen. Nykyisestä kuntarakenteesta aiheutuu merkittäviä kustannuksia runsaan virkamiesmäärän vuoksi. Piraattipuolue kannattaa hallinnonuudistuksen toteuttamista siten, että kuntien määrä maassamme vähennetään alle sataan, pienimpiä maakuntia yhdistetään toisiinsa ja maakuntahallintoihin yhdistetään aluehallintovirastojen ja työvoima- ja elinkeinokeskusten toiminnot. Virkamiesten ylipitkistä viiden vuoden irtisanomisajoista on luovuttava ja tapauskohtaisesti lyhennettävä ne työelämässä normaalisti käytössä olevaan neljään kuukauteen tai korkeintaan vuoteen. Suurkuntien tulee perustua kaupunkimaisiin keskuksiin ja yhtenäisiin työssäkäynti- ja palvelualueisiin. Paikallisidentiteetistä tulee huolehtia pitäjäseuratoiminnalla ja sillä, että pitäjäseurat hallinnoivat kotiseutuvaakunoita ja kotiseututoimintaa. Pitäjäseurojen profiilia voi nostaa myöntämällä heille nimikkkoalueita ja lupa esittää myös lakkautettujen kuntien nimi ja vaakuna yleisten teiden varsilla, mikä oikeus niiltä nykyään (2013) puuttuu.

  Pääkaupunkiseudulle tulee perustaa nykyisistä Helsingistä, Espoosta, Vantaasta, Kauniaisista, Kirkkonummesta ja Sipoosta koostuva metropolihallintoalue, jolla vallitsevat yhtenäiset kunnallis- ja kiinteistöveroprosentit. Alueen maankäytön tulee kuulua metropolihallinnon piiriin. Alueella voi olla Suur-Lontoon tai Tallinnan tapaan kaupunginosahallintoja, joille voidaan antaa samantapaiset kotiseutuvaakunoiden käyttöoikeudet kuin pitäjäseuroille.

  Piraattipuolue katsoo, että kuntauudistuksen ohella on toteutettava koko maassa sosiaali- ja terveydenhoidon uudistus, jossa kunta toimii perusterveydenhuollon hallinnollisina yksikkönä ja suurmaakunnat erikoissairaanhoidon hallinnollisina yksikköinä.

  —–

  Profiilikuva käyttäjästä mikko.nummelin

  Ehdotan, että puoluehallituksen esityksen kohtaan ”Yhteistyö turvallisuusasioissa” lisätään rivin 978 kohdalle:

  —–

  Edellä mainitusta huolimatta Piraattipuolue katsoo, että Euroopan Unionin maat, mukaanlukien Suomi, voivat tehdä puolustusyhteistyötä Pohjois-Atlantin puolustusliitto NATO:n ja sen rauhankumppanuusohjelman kautta. Suomen ei tule voida lähettää asevelvollisia, vaan ainoastaan vapaaehtoisia, sotilaallisiin tehtäviin maamme rajojen ulkopuolelle.

  —–

  Profiilikuva käyttäjästä mikko.nummelin

  Esitän vielä seuraavanlaiset ponnet:

  1. Maa- ja metsätalouspoliittinen ohjelma

  ” Piraattipuolueen puoluekokous edellyttää, että tulevaisuusryhmä valmistelee puoluehallitukselle annettavaksi maa- ja metsätalouspoliittisen ohjelman syyskokouksessa 2013 päätettäväksi. ”

  2. Energia- ja teollisuuspoliittinen ohjelma

  ” Piraattipuolueen puoluekokous edellyttää, että tulevaisuusryhmä valmistelee puoluehallitukselle annettavaksi energia- ja teollisuuspoliittisen ohjelman syyskokouksessa 2013 päätettäväksi. ”

  3. Lastensuojelu

  ” Piraattipuolueen puoluekokous edellyttää, että tulevaisuusryhmä valmistelee puoluehallitukselle annettavaksi ohjelmanlisäyksen lastensuojelusta syyskokouksessa 2013 päätettäväksi. ”

  4. Vanhusten hoivapalvelut

  ” Piraattipuolueen puoluekokous edellyttää, että tulevaisuusryhmä valmistelee puoluehallitukselle annettavaksi ohjelmanlisäyksen vanhusten hoivapalveluista syyskokouksessa 2013 päätettäväksi. ”

  Profiilikuva käyttäjästä whiic

  whiic

  said

  Nummelinin ehdotuksista olen pääsääntöisesti hyvin eri mieltä.

  Asevelvollisuus ja tasa-arvo: toteutuuko mielestäsi tasa-arvo jotenkin erityisen hyvin jos miehet pakotetaan armeijaan paremmalla päivärahalla, mikäli naisilla ei olisi sitä velvollisuutta jatkossakaan?

  Miksi miesten ja ainoastaan miesten pitäisi suorittaa asevelvollisuus? Perustelu ”miehet ovat voimakkaampia” ei ole yhtään sen järkevämpi kuin pakottaa naiset synnyttämään lapsia, koska he ovat siihen paremmin kykeneviä. Itse asiassa naisen ja miehen kykenevyydessä synnyttää lapsia on suurempi ero kuin miehen ja naisen kyvyssä aseelliseen maanpuolustukseen.

  ___

  Nummelin: ”Piraattipuolue kannattaa kuitenkin henkilöiden sukupuolta ja perhesiteitä koskevien tietojen kirjaamista väestörekisteriin siltä osin kuin se on perheoikeudellisen aseman selvittämisen ja luotettavan matkustusasiakirjojen myöntämisen vuoksi tarpeen.”

  Ja milläs tavalla perheoikeudellisen aseman selvittäminen edellyttää sukupuolen kirjaamista väestörekisteriin? Käsittääkseni Suomessa ei ole käytössä esim. shariaa, eli tytär ja poika saa saman perintöosuuden joka tapauksessa. Sama sokeus toteutuu niinikään riippumatta oliko vainaja nainen vai mies.

  En ymmärrä miksi sukupuolta täytyisi kirjata väestörekisteriin ollenkaan. Huoltajuudetkin voitaisiin nykyistä vapaammin myöntää ei-sukulaisille (muk.luk. homopareille, joskin homoparien homoparius muuttuu juridisesti triviaaliksi, jos kummankaan puolison sukupuolta ei ole juridisesti rekisteröity), jos sen ei katsota olevan lapsen edun vastaista. Se verisukulaisuus ei merkkaa siis mitään. Juu-juu, YK:n ihmisoikeusjulistus sanoo jotakin oikeudesta tuntea verisukulaisensa. Se oikeus ei toteudu nytkään (esim. esiaviollinen seksi, puolison pettäminen tai puolison kuolema), ja sillä artiklalla voisi pyyhkiä persettä.

  Itseasiassa minä suosittelen, että puolueen agendaan voitaisiin kirjata johonkin sopivaan kohtaan: ”Piraattipuolue katsoo, että YK:n ihmisoikeusjulistuksella tulee pyyhkiä persettä, ja ihmisoikeudet tulisi määritellä yksilönvapaudellisista näkökulmista käsin.” (trollface.png)

  ___

  Kannatat niinikään ”Sukupuoli”-otsikoidun kappaleen poistoa, joka koskee sukupuolen rekisteröintiä ja tämän tiedon käsittelyä, sekä inter- & transsukupuolisten fyysistä koskemattomuutta. Olisi kiva, jos edes yrittäisit perustella näitä muutosehdotuksia.

  Profiilikuva käyttäjästä whiic

  whiic

  said

  Edelliseen lisäten:

  Kappaleessa ”Sukupuoli” (rivit: 313-319) käsitellään mm. transsukupuolisuutta ja sukupuolenvaihdosleikkausta ja sitä kuinka yhteen sukupuoleen määrättyä ei tulisi lähtökohtaisesti kastroida (ilman asianomaisen pyyntöä).

  Kappaleessa voitaisiin niinikään puuttua transsukupuolisten leikkelyn lisäksi myös intersukupuolisten vastentahtoiseen leikkelyyn. Intersukupuolinenhan on biologiselta sukupuoleltaan epävarma. Näitä vauvoja leikellään usein lääkärin mututuntumaan perustuen jompaan kumpaan sukupuoleen… lähinnä jotta yhteiskunta voi täyttää fetissinsä antaa vauvalle tämän jälkeen yksikäsitteinen sukupuoli (meni sen arvaaminen lääkäriltä sitten syteen tai saveen).

  Intersukupuolisten oikeus säilyä sukupuolellisesti määrittelemättömänä ainakin siihen ikään asti, jolloin hänelle on alkanut muodostua sukupuoli-identiteetti tai jolloin hänen biologinen sukupuolensa olisi luotettavammin todettavissa, toteutuu toki paremmin, jos ihmisen sukupuolta ei tarvitisi väestörekisteriin kirjata. Tämä kappale siis tukee intersukupuolisten oikeuksia, mutta pitäisikö asia huomioida kappaleessa verbaalisemmin?

  Profiilikuva käyttäjästä Ruuhijarvi

  Ruuhijarvi

  said

  Kannatan whiicin edellisessä viestissään esittämää muutosta.

  Ehdotan, että rivillä 310-311 olevaa lausetta ”Tämä mahdollistaisi myös lukumäärällisesti poikkeavat rekisteröidyt suhteet” muutettavaksi muotoon ”Myös useamman kuin kahden henkilön rekisteröidyt suhteet tulisi sallia.” Vaikka useamman kuin kahden henkilön suhteet ovat normista poikkeavia nyky-Suomessa, ei mielestäni ole kannatettavaa ruokkia ajattelua tuollaisella sanavalinnalla. Lisäksi ehdotettu muotoilu on hieman epämääräinen.

  Profiilikuva käyttäjästä tiikki

  tiikki

  said

  Kannatan sukupuolisesti tasa-arvoista kansalaisvelvollisuutta, joka pitää sisällään myös mahdollisuuden valita maanpuolustuksen. Kaikille yhteinen osuus tulisi sisältää yleishyödyllisiä kriisitilannetaitoja (ensiapua, luonnossa selviämistä ja niin edelleen). Maanpuolustuspalveluksen sijasta velvolliset voivat erikoistua muihin palveluvaihtoehtoihin, esimerkiksi pelastuspalvelu taikka öljyntorjunta.

  Kannatan yleisesti laajaa keskustelua aiheista puoluekokouksessa ja varsinkin PÄÄTÖSTEN tekemistä. Yrittämällä tyydyttää kaikki, lopputuloksena on se, että liki kaikki ovat tyytymättömiä.

  Profiilikuva käyttäjästä whiic

  whiic

  said

  Ruuhimäki: ”Ehdotan, että rivillä 310-311 olevaa lausetta ”Tämä mahdollistaisi myös lukumäärällisesti poikkeavat rekisteröidyt suhteet” muutettavaksi muotoon ”Myös useamman kuin kahden henkilön rekisteröidyt suhteet tulisi sallia.” Vaikka useamman kuin kahden henkilön suhteet ovat normista poikkeavia nyky-Suomessa, ei mielestäni ole kannatettavaa ruokkia ajattelua tuollaisella sanavalinnalla.”

  ”Lukumääräneutraalin avioliiton” usein sivuutettu ominaisuus on se, että nämä parisuhteet ovat silti parisuhteita eli kahden välisiä suhteita. Aika harvoin esim. 2 vaimoa omaavan miehen vaimot ovat keskenään lesbosuhteessa, eli kyseessä on miehen osallisuudesta kahteen ERILLISEEN avioliittoon. Tämäkään ei täytä ”useamman kuin kahden henkilön suhdetta”. Koodaajat tietänevät käsitteen moni-moneen-yhteyksistä, ja kuinka tämä täytyy käytännössä tietokantasuunnittelussa toteuttaa luomalla synteettisiä käsitteitä, jotta se voidaan mallintaa matemaattisesti. Kun puhutaan lain muuttamisesta, käsitteen on oltava yhtä kyseenalaistamattoman yksikäsitteinen kuin ohjelmakoodikin.

  Sukupuolineutraali avioliitto (tai rekisteröity parisuhde, jos emme halua provosoida konservatiiveja) on hyvin triviaali verrattuna siihen tuhottomaan määrään ristiriitoja, joka syntyy moni-moneen-yhteydellisestä avioliitosta tai edes yhden henkilön useasta yhteydestä toiseen.

  Jopa yksinkertaisemmassa muodossaan, jossa oletamme ihmissuhdehäröpallon koostuvat useista yksi-yhteen parisuhteesta, tämmöinen lainsäädäntö joutuisi vakavaan ristiriitaan monien nykylakien kanssa koskien isyysolettamaa, perintöoikeutta, leskenoikeutta, puolison oikeutta estää toisen puolensa kiinteistökaupat, tarveharkintainen sosiaaliturva (jonka purkamisesta ilmeisesti meillä on jo konsensus puolueen sisällä?), yms. Voiko henkilö A (jo aviossa henkilön B kanssa) mennä naimisiin henkilön C kanssa ilman B:n lupaa?

  Minusta on aika nurinkurista lähteä ajamaan moniavioliittoja ennen kuin tiedämme mikä on avioliiton merkitys siinä tilassa, josta unelmoimme. Jos emme tiedä mitä rekisteröity parisuhde tarkoittaa ja tulee tarkoittamaan, on täysin absurdia vaati lukumääräneutraalia parisuhdelakia. Totaalisen absurdia. (Sukupuolineutraalia on helppo vaatia, se kun ei vaadi mitään muita muutoksia nykyiseen lakiin. )

  Jos avioliiton (tai rekisteröidyn parisuhteen) merkitys supistetaan murto-osaan nykyisestä (esim. sisältämään edunvalvonnan, vierailuoikeus sairaalaan, yms.) tämä moniavioliittokin voi onnistua. Mutta onko meillä konsensus siitä, että mm. avioeron tai puolison kuoleman aikaisesta osituksesta pitää luopua? Suostuvatko vasemmistopiraatit siihen, että rikampi puoliso ei joudu kärsimään avioerosta taloudellisesti? Minusta nämä ovat asioita, joita vasemmisto ei ole itsekään uskaltanut miettiä rationaaliseen päätökseensä asti, koska loppupäätelmä voisi olla sopimusvapaampi liberalistisempi maailma (joka monien mielestä, vaikkakaan ei minun, on pahempi kuin itse Hitler).

  En nyt mene ehdottamaan, että mainintaa lukumääräneutraalista parisuhdelaista pitäisi poistaa, mutta oikeasti ajattelua ei nyt vaan sovi pysäyttää ennenaikaiseen loppupäätelmään ”kannatan”.

  ____

  Niinikään otin IRC-kanavalla esiin eilen erään parisuhteisiin liittyvän asian:
  Pitäisikö Piraattipuolueen ottaa kannakseen ”avoliitto” -käsitteen purkaminen? Avoliittohan on parisuhde, jonka valtio määrittää tapahtuneeksi kysymättä osapuolten omaa halukkuutta kuulua yhteistalouteen… ja usein avoliitossa asuvat eivät edes ole yhteistaloudessa, vaikka valtio näin olettaa.

  Avoliittokäsitteessä on nykyisellään seksuaalisesti syrjiviä piirteitä, koska ei-sukulaiset mies ja nainen oletetaan automaattisesti avoliitossa oleviksi, jos asuvat samassa osoitteessa. Kaksi saman sukupuolen edustajaa taas eivät ole lähtökohtaisesti avopari (eivät, vaikka olisivat homoja ja vaikka tosiasiassa seurustelisivatkin keskenään), jolleivat erikseen rekisteröi parisuhdettaan. Homojen avoliitto on siis vapaaehtoinen, heteroiden (tai eri sukupuolisten homojen, jotka eivät edes ole kiinnostuneita toisistaan) on pakotettua.

  Tässä nyt ei vaan ole mitään järkeä.

  Avoliitto-käsitteen purku pitäisi yhdistää jo nyt puolueen seuraavaan agendauudistukseen, jossa puidaan rekisteröidyn parisuhteen yleistämistä koskemaan kaikkia sukupuolia ja seksuaalisuuksia. Jos avioliittokäsite palautettaisiin ei-juridiseksi käsitteeksi uskonnollisille ja aatteellisille yhdistyksille, avoliittokäsite on syytä palauttaa historian erehdyksiin, jotka eivät toivottavasti tule koskaan takaisin.

  Sori, vähän meni rantiksi.

  Profiilikuva käyttäjästä Ruuhijarvi

  Ruuhijarvi

  said

  Hyvä huomio. Kenties muotoilu ”Myös useampi kuin yksi samanaikainen rekisteröity suhde tulisi sallia”, olisi parempi.

  Mitä tulee analyysiisi siitä, että kannattaako tähän junaan hypätä ennen kuin tiedetään sen muut vaikutukset, niin mielestäni kannattaa. On vääryys, ettei polygamia ole nyt sallittua (edes tekisteröitynä suhteena), eikä sitä pitä torpata sillä perusteella, että se teettää liikaa työtä lainsäätäjille. Lakejahan moniavioisuus monimutkistaisi, muttei tekisi mitenkään mahdottomaksi tilanteita.

  Ja isyysolettama nyt on muutenkin vähän möhkö.

  • tätä vastausta muokkasi 5 vuotta, 5 kuukautta sitten Profiilikuva käyttäjästä Ruuhijarvi Ruuhijarvi.
  Profiilikuva käyttäjästä tiikki

  tiikki

  said

  Avioliitto (millä nimellä sitä nyt kutsuukin) ja perhe-käsite ovat käteviä tapoja yksinkertaistaa taloudellisia järjestelyitä. Sen kautta niillä on lakiteknistä ja yhteiskunnallista merkitystä.
  Pikaisesti tulee esimerkkinä mieleen perintäkaari, joka helpottaa perinnän järjestymistä kuolemantapauksen yhteydessä.

  Profiilikuva käyttäjästä tiikki

  tiikki

  said

  Mutta keskustelussa on taasen siirrytty mielestäni harhateille. Puolueohjelman ei ole tarkoitus olla yksityiskohtainen suunnitelma, vaan arvojulistus, jota käytetään yksityiskohtaisempien suunnitelmien lähtökohtana.

  Profiilikuva käyttäjästä jln

  jln

  said

  Itse asiassa miksi lainsäädännössä ylipäätään pitää ottaa kantaa avio/avoliittoihin tai rekisteröityihin(pari)suhteisiin? Nuohan ovat loppujen lopuksi ihmisten välisiä sopimuksia/järjestelyitä, miksi valtion pitäisi sotkeentua niihin millään tavalla? Ei pitäisi olla eduskunnan tai oikeastaan meidänkään päänsärky miettiä millaisia suhteita saa olla minkäkin sukupuolien välillä ja kuinka monen kanssa ja miten niitä sovitellaan yhteen, eivätköhän suhteeseen hankkiutuvat voi sopia nuo asiat ihan keskenään ja kirjata paperille tarpeen mukaan. Tällä päästäisiin puolueohjelmankin suhteen helpolla.

  Tuo lienee tosin pidemmän aikavälin tavoite, liikkeelle hyvä lähteä tuosta että saadaan lainsäädäntö nyt aluksi edes sukupuolineutraaliksi. Kannatan myös avoliitto-käsitteen poiston ottamista ohjelmaan saman tien, ei voida olettaa että on tehty jotain yhteistaloussopimuksia vain sen perusteella että jotkut sattuvat asumaan samassa osoitteessa, sukupuolesta riippumatta.

Esillä 15 viestiä, 16 - 30 (kaikkiaan 40)

Alueelle ‘Kevätkokous 2013’ ei voi kirjoittaa uusia aiheita eikä vastauksia olemassaoleviin aiheisiin.

Siirry työkalupalkkiin