Tervetuloa Piraattipuolueeseen

Jos osallistuit vanhassa foorumissa, saat tunnuksesi takaisin pyytämällä uutta salasanaa.

Jos olet uusi jäsen, rekisteröidy.

Lue lisää uudistuksesta

Profiilikuvista

Oman avatarin saat käyttöön Gravatar-palvelun kautta (sama käyttäjätunnus kuin Wordpress.com).

Jäsenet

Lausunto: Luvattoman verkkojakelun vähentäminen

Etusivu Foorumit Piraattipuolueen toiminta Lausunto: Luvattoman verkkojakelun vähentäminen

Tämä aihe sisältää 4 vastaukset, 4 kirjoittajaa, ja siihen kirjoitti viimeksi Profiilikuva käyttäjästä Ahto Apajalahti Ahto Apajalahti 9 vuotta sitten.

Esillä 5 viestiä, 1 - 5 (kaikkiaan 5)
 • Julkaisija
  Viestit
 • Profiilikuva käyttäjästä Ahto Apajalahti

  Piraattipuolue antaa lausunnon opetusministeriön muistiosta ”Luovien sisältöjen luvaton verkkojakelu; Lainsäädännölliset keinot”. (Lisätietoja hankkeesta.)

  Tässä lyhyesti olennaiset pointit, jotka on tarkoitus ottaa lausunnossa esille.

  Nykyisen lainsäädännön toimivuus ja muutostarpeet:

  – Uusia lainsäädännöllisiä keinoja luvattoman verkkojakelun estämiseen ei tarvita. Tekijänoikeuslaki mahdollistaa jo nyt rajun puuttumisen epäiltyyn piratismiin (TekijäL 60 a – 60 c §). Ei ole myöskään yksiselitteisiä viitteitä siitä, että luvattomasta verkkojakelusta olisi enemmän haittaa kuin hyötyä.

  – TTVK:n suojelurahabisnes (lähetetään koteihin kirjeitä joissa uhkaillaan oikeudenkäynnillä ellei suostuta ”sopimukseen”) ei kestä eettistä tarkastelua. Tavallisten ihmisten vainoaminen olisi syytä lopettaa.

  – TekijäL 60 a § antaa yksityistaholle täysin poikkeuksellisia oikeuksia ja sen ainoa tarkoitus on mahdollistaa pelottelulla ja uhkailulla tehostettu suojelurahabisnes. TekijäL 60 a § pitäisi kumota.

  – Keskeyttämismääräys on liian raju puuttumiskeino eivätkä tuomioistuimet osaa soveltaa sitä oikein. Eräässä tapauksessa katkaistiin Ahvenanmaan maakuntahallituksen verkkoyhteydet. TekijäL 60 c § pitäisi kumota.

  – Muistiossa esitetty väite aktiivisten piraattien määrästä ja sen laskusta lienee virheellinen. Suurempaan aktiivisten piraattien määrään viittaavat mm. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimukset.

  – Toisin kuin muistiossa väitetään, luvaton verkkojakelu on edistänyt kaupallisten markkinoiden kehitystä. Esimerkiksi DRM-rajoituksista on musiikin verkkokaupassa pitkälti luovuttu. On myös muistettava, että tekijänoikeus itsessään on kaupallinen monopoli, ja siinä mielessä markkinoiden toimintaa rajoittava tekijä. Luovien alojen markkinoiden toimivuutta voidaan lisätä lyhentämällä kaupallisen tekijänoikeussuojan kestoa.

  – Luvatonta verkkojakelua voidaan vähentää korkeintaan tarjoamalla palveluita, jotka ovat luvattoman verkkojakelun palveluja parempia.

  – ”Pehmeät keinot” tarkoittavat käytännössä keinoja, joiden avulla ohitetaan puolueeton oikeuslaitos, ja jotka lisäävät oikeudenhaltijoiden pelotteluvaltaa yksityishenkilöihin nähden.

  Varoituskirjeiden lähettäminen

  – Muistiossa visioitu varoituskirjementtely olisi oikeudenkäytössämme täysin poikkeuksellinen. Samalla se olisi vaarallinen ennakkotapaus oikeudenhaltijoiden ja teleyritysten asettamisesta yksityisen tekijänoikeuspoliisin asemaan. Teleyritysten intressissä ei ole ryhtyä tekijänoikeuspoliiseiksi. Oikeudenhaltijoiden edusajat ovat asianosaisia, joille ei pitäisi antaa tällaisia oikeuksia.

  – Varoituskirjemenettelyä ei voitaisi kohdistaa epäiltyyn riittävällä tarkkuudella (perheet, kämppäkaverit, yhteisötilaajat). Varoituskirjemenettely saattaisi useinkin paljastaa toisen internetin käytöstä ulkpuoliselle henkilölle hänen yksityiselämäänsä kuuluvia yksityiskohtia, esimerkiksi viehtymyksen tietynlaiseen aikuisviihteeseen. Kenellekään ulkopuoliselle ei ylipäänsä kuulu se tieto, että jotakuta epäillään lain rikkomisesta.

  – Varoituskirjemenettelyn käyttöönotto, etenkin jos muodostettaisiin rekisteri, saattaisi johtaa siihen, että yksityishenkilöt lakkaisivat pitämästä wlan-yhteyksiään avoimina muiden käyttöön. Tavoite on ristiriidassa oikeusministeriössä parhaillaan olevan hankkeen kanssa, jossa aiotaan dekriminalisoida avoimen wlan-yhteyden käyttö ilman erillistä lupaa ja siten rohkaista avointen wlan-verkkojen perustamista.

  – TTVK:n halut muodostaa varoituskirjeiden kohteista rekisteri ja käyttää sitä hyväkseen suojelurahabisneksessään ja näytösoikeudenkäynneissään loukkaisivat perusoikeuksia tarpeettomasti.

  – Tiukempien keinojen käyttöönotto lisäisi paineita siirtyä salattuihin vertaisverkkoihin ja muihin anonymisointikäytäntöihin. Tämä kehitys helpottaisi myös oikeiden rikollisten mahdollisuuksia piilottaa tekemisiään.

  – Kaikki liittymän katkaisuun johtavat toimenpiteet ovat ristiriidassa valtioneuvoston tavoitteiden kanssa. Olisi sietämätöntä, että samanaikaisesti kun laajakaistayhteydestä ollaan tekemässä peruspalveluvelvoitteen alaista palvelua, ajettaisiin verkkoyhteyden katkaisemiseen johtavaa lainsäädäntöä. Tämäkin on hyvä syy TekijäL 60 b ja 60 c §:n kumoamiseen.

  – On perustavien oikeusperiaatteiden säilyttämisen kannalta täysin välttämätöntä, että nettiyhteyden rajoittamisesta tai katkaisemisesta tai muusta yksityishenkilön asemaan epäedullisesti vaikuttavasta toimenpiteestä voi päättää vain tuomioistuin.

  Muuta

  – Piraattipuolue yhtyy lainsäädäntöneuvos Pekka Pulkkisen lausumassaan esittämiin huomioihin (muistio, s. 29–30).

  Profiilikuva käyttäjästä Scoffa

  Scoffa

  said

  Quote:– ”Pehmeät keinot” tarkoittavat käytännössä keinoja, joiden avulla ohitetaan puolueeton oikeuslaitos, ja jotka lisäävät oikeudenhaltijoiden pelotteluvaltaa yksityishenkilöihin nähden.

  Lauseessa voisi minusta vielä huomauttaa että varoituskirjeistä puhutaan tahallisesti harhakuvan antamismielessä pehmeinä keinoina, vaikka todellisuudessa kyse on vain kiristämisestä.

  Ison-Britannian poliisi ja maan tiedustelupalvelut MI5 ja MI6 vastustavat hallituksen suunnitelmia kolmesta poikki -tyyppisen järjestelmän pystyttämiseksi. Vastustuksen syy on selvä. Verkkoyhteyden menettämisriski ajaa tavallisia netinkäyttäjiä myöten yhä useammat salaamaan liikenteensä ja käyttämään anonymisointipalveluja. Tämä on luonnollinen vastareaktio ja tuo mukanaan huomattavasti helpommat piiloutumiskeinot oikeille rikollisille.

  Lisäksi tietty voisi todeta vielä yksinkertaisen faktan: Luvaton verkkojakelu loppuu tekemällä siitä luvallista. Toistaiseksi ei ole esitetty mitään todellisia esteitä tämän toteuttamiselle. EU:n päätökset luovat tiettyjä rajoitteita tekijänoikeuslain muutoksiin, mutta ainakin yksityisen kopioinnin rankaisematta jättäminen lienee täysin mahdollista jo nyt.

  Samaan aikaan kun nykyinen työryhmä on asetettu miettimään uusia rajoituksia, tulisi käynnistää työryhmä joka pohtisi erilaisia mahdollisuuksia luvattomuuden lopettamiselle tekemällä kopioinnista sallittua.

  Profiilikuva käyttäjästä Mikko Kunnari

  Ongelmaa yhteyksien salaamisesta ei pidä väheksyä, sillä salaaminen on jo alkanut Ruotsissa kohtuu laajamittaisesti heidänkin lainsäädäntönsä takia. Tuollaisten lippulappujen tulemista seuraamalla ihmiset voisivat vielä konkreettisesti todeta suojaamisesta saatavan hyödyn.

  Itse en ainakaan toivo salauksien lisääntyvän. Netissä on muutenkin jo rikollisuutta niin paljon, ettei tuo ainakaan asiaa paranna.

  Profiilikuva käyttäjästä kyuu

  kyuu

  said

  Omalta osaltani pidän ennen muuta avainasiana sitä, että syyllisyyttä luvattomaan verkkolataamiseen on pitävästi lähestulkoon mahdotonta osoittaa. Mielestäni se tulee kaiken muun edelle – loppu kommenteista on konditionaaleja, tyyliin ”mikäli syyllisyys pystyttäisiin osoittamaan…” ja sitä rataa.

  Koko lainsäädännön ja oikeusvaltion kulmakivi on selkeys. Lain rikkominen on pystyttävä osoittamaan. Jopa poliisien ylinopeuden mittaukseen käytettävistä laitteista on käyty oikeutta, vaikka asia on äärimmäisen yksinkertainen.

  Vaikkakin se on riskaapelia, oma mielipiteeni on että spekulointiin pohjautuvaan lain säätämiseen on vaarallista lähteä.

Esillä 5 viestiä, 1 - 5 (kaikkiaan 5)

Sinun täytyy olla kirjautunut vastataksesi tähän aiheeseen.

Siirry työkalupalkkiin