Tervetuloa Piraattipuolueeseen

Jos osallistuit vanhassa foorumissa, saat tunnuksesi takaisin pyytämällä uutta salasanaa.

Jos olet uusi jäsen, rekisteröidy.

Lue lisää uudistuksesta

Profiilikuvista

Oman avatarin saat käyttöön Gravatar-palvelun kautta (sama käyttäjätunnus kuin Wordpress.com).

Jäsenet

Lausunto: Luvattoman wlan-käytön dekriminalisointi

Etusivu Foorumit Piraattipuolueen toiminta Lausunto: Luvattoman wlan-käytön dekriminalisointi

Tämä aihe sisältää 60 vastaukset, 17 kirjoittajaa, ja siihen kirjoitti viimeksi Profiilikuva käyttäjästä unknown unknown 7 vuotta, 9 kuukautta sitten.

Esillä 15 viestiä, 1 - 15 (kaikkiaan 60)
 • Julkaisija
  Viestit
 • Profiilikuva käyttäjästä Ahto Apajalahti

  Oikeusministeriössä mietitään, pitäisikö avoimen wlan-yhteyden luvaton käyttö sallia. Taustalla on oikeustapaus, jossa henkilö tuomittiin avoimen wlan-yhteyden luvattomasta käytöstä. Oikeusministeriön asiaa koskeva muistio on lausuntokierroksella ja lausuntoa on pyydetty myös Piraattipuolueelta. Lausunnon antamisen takaraja on 1.12.2009.

  Oikeusministeriön tiedote
  Muistio
  Lausuntopyyntö

  Piraattipuolueen hallitus keskusteli asiasta ja päätyi kannattamaan muistiossa esitettyä
  vaihtoehtoa 3:

  ”Suojaamattoman WLAN:in luvattoman käytön rangaistavuus poistettaisiin kokonaan. Tällöin rankaisematon teko olisi siis sellainenkin käyttö, joka hidastaa tukiaseman omistajan omaa internet-yhteyttä. Omistaja voisi tarvittaessa helposti verkon suojaamalla rajoittaa verkon vain omaan tai määrätyn henkilöryhmän käyttöön. Vaihtoehto olisi selkeä ja yksinkertainen. Vaihtoehto olisi lakiteknisesti toteutettavissa esimerkiksi niin, että luvatonta käyttöä koskevaan rikoslain 28 luvun 7 §:ään lisätään 3 momentti, jossa todetaan, ettei luvattomana käyttönä pidetä suojaamattoman internet-lähiverkkoyhteyden käyttämistä.”

  Puoluehallitus katsoi, että mikäli vaihtoehto 3 ei toteudu, myös vaihtoehto 2 olisi kelvollinen:

  ”Suojaamattoman WLAN:in luvaton käyttö olisi rankaisematon teko paitsi silloin, kun se on omiaan aiheuttamaan omistajalle merkittävää haittaa. Tällaisena haittana pidettäisiin ainakin selvää tietoliikenteen hidastumista. Säännös voitaisiin muotoilla niin, että abstrakti vaara haitasta riittäisi (”on omiaan aiheuttamaan”), jolloin tietoa ei tarvitsisi olla siitä, että tukiaseman omistaja käyttää verkkoa samanaikaisesti. Vaihtoehdon etuna olisi, että sillä ehkäistäisiin omistajaa häiritsevää WLAN:in käyttöä. Tällöin omistaja voisi pitää verkkonsa avoimena ja saada silti suojaa häiritseviltä käyttäjiltä.”

  Piraattipuolueen lausunnon keskeiset lähtökohdat:
  – Avoimen wlan-yhteyden luvaton käyttö pitäisi dekriminalisoida (vaihtoehto 3), koska on oletettavaa, että avoimeen wlaniin on luvallista ottaa yhteys.
  – Piraattipuolue kannattaa periaatteessa teknologianeutraalia lainsäädäntöä, eli lainsäädäntöä ei pitäisi sitoa tiettyyn teknologiaan. Piraattipuolueen näkemyksen mukaan oikeus olisi voinut tulkita rikoslakia siten, että luvattomasta käytöstä ei olisi tuomittu (käyttö ei olisi ollut luvatonta, koska on oletettavaa, että avoimeen wlaniin saa ottaa yhteyden). Koska tuomio oli mikä oli, on kuitenkin selkeä tarve muuttaa lakia.
  – Mikäli täydellinen dekriminalisointi katsotaan mahdottomaksi toteuttaa, Piraattipuolue katsoo kelvolliseksi, että avoimen wlan-yhteyden normaali luvaton käyttö dekriminalisoidaan, mutta haittaa aiheuttava luvaton käyttö pysyy laittomana (vaihtoehto 2). Tässä vaihtoehdossa on ongelmana sen, että muotoilu jäisi epämääräiseksi ja vaatisi tuomioistuimilta tulkintaa.
  – Piraattipuolue kritisoi vaihtoehdossa 3 esitettyä muotoilua rikoslain uudeksi sanamuodoksi. Ilmaisu ”suojaamattoman internet-lähiverkkoyhteyden käyttämistä” ei ole riittävän teknologianeutraali, eikä kata kaikkia mahdollisia vastaaia tilanteita. Piraattipuolue esittää sanamuodoksi ”suojaamaton tietoliikenneyhteys”. On mahdollista tarjota lähiverkkoyhteyksiä, joiden kautta ei pääse Internet-verkkoon.

  Profiilikuva käyttäjästä Scoffa

  Scoffa

  said

  Noniin, hieman IRCin puolella jo koitin kerätä ajatuksia kasaan, joten tuodaanpa ne nyt tänne.

  Lausuntoon on saatava mukaan tärkeimmät pointit joita muistiossa on esitetty. Ei mitään erityisen kattavaa listaa, mutta ehdottoman huomionarvoiset harkitessa lain muuttamista. Näitä voisi olla ainakin:

  Muistiossa oli huomioitu langattomaan verkkoon liittyjän olevan monesti mahdotonta tietää, aiheuttaako kohtuutonta rasitusta verkon omistajan käyttöön ja vaikka yksittäinen verkon hyödyntäjä ei aiheuttaisikaan kuin pientä kuormaa, usea yhtäaikainen käyttäjä voi toisensa tiedostamatta ruuhkauttaa linjan. Ainoat selkeät tapaukset joissa tahallinen verkon väärinkäyttö olisi todettavissa käyttäjällä itsellään helposti, on murtautumisyritykset ym. toiminta joka on jo muutoinkin rikollista.

  Verkon suojaamisen ei-halutulta käytöltä todettiin olevan hyvin helppoa ja monet jakavatkin verkkonsa tahallisesti vapaaseen käyttöön.

  Luvattoman käytön valvonta on niin viranomaisten kuin verkon omistajankin osalta lähes mahdotonta.

  Julkisen verkon luvallisesta käytöstäkään ei voi yleensä olla kovin varma, joten luvallisen ja luvattoman käytön raja jäisi hyvin epäselväksi.

  Monet laitteet (myös muut kuin Windows laitteet jotka olivat muistiossa esillä) yhdistävät verkkoon automaattisesti, ilman erillistä luvan kyselyä laitteen omistajalta. Tällaisten tehdasasetusten muuttaminen on epärealistinen tavoite, sillä Suomen kaltaisella pienellä valtiolla ei ole valtaa vaatia sitä suurilta ohjelmistojäteiltä, matkapuhelin- ja kämmentietokonevalmistajilta ja muilta maailmanlaajuisesti tuotteitaan levittäviltä yhteisöiltä.

  Muita lisähuomioita:
  Muistiossa puhutaan jatkuvasti ”langattomista lähiverkoista” mutta itse lakiosuus ei sisällä viittausta langattomaan, jolloin sen voitaisiin olettaa kattavan myös langallinen yhteys. Piraattipuolue ei näe kuitenkaan erillistä tarvetta kieltää tai eriyttää sitä. Langallisen verkon liitoskohdat ovat yleensä kodin sisällä suojassa ja joissakin tapauksissa, kuten suurissa tapahtumissa tai julkisissa lähiverkoissa liitäntöjen tarjoaminen on yleensä tarkoituksellista. Myöskään sen suurempaa haittaa ei voi tehdä langallisessa kuin langattomassa verkossa.

  Langattomien verkkojen vapaahkon käytön kieltäminen toimii tietynlaisen teknologisen kehityksen jarruna. Kaupallisten toimijoiden verkkoyhteyden tarjonta maanlaajuisesti on edelleen hyvin kehittymätöntä ja nopeudet erityisesti katvealueilla ovat usein lähes käyttökelvottomia. Langattomia verkkoja hyödyntämällä ja niiden lisää yleistyttyä onkin huomattavasti todennäköisempää onnistua käyttämään teknologiaa, joka on jo mm. useiden matkapuhelimienkin perustoimintoja ja joiden varaan monen laitteen toiminta perustavanlaisesti pohjautuu.

  Qos (Quality of Service) liikenteen priorisointitoiminto on nykyaikaisissa wlan tukiasemissa jo yleinen. Toiminnolla voidaan määritellä halutessa vaikkapa vierailevien käyttäjien verkkoyhteys toissijaiseksi prioriteetiksi, jolloin verkon omistaja saa kaiken kaistan jota itse tarvitsee ja loppu jakautuu vierailijoille. Tämä voi tapahtua automatiikalla joka säätää rajoituksia rasituksen mukaan, tai vierailijoille ja omistajalle voi varata aina tietyn määrän kaistaa.

  Profiilikuva käyttäjästä Scoffa

  Scoffa

  said

  Ah, tosiaan. Piraattipuolueen hallitus sitä, puoluehallitus tätä. Jos saisi edes minimoitua tuon osuuden, niin kuulostaisi mukavammalta koska puoluehallitus ajaa kuitenkin puolueen asiaa ja etuja, sen roolia ei erikseen olisi tarvetta mainostaa noin paljoa.

  Edit. sori, tässä olikin vain väärinymmärrys takana, ei ollutkaan tarkoitettu itse lausuntoon.

  Profiilikuva käyttäjästä Mikko Kunnari

  Pieni korjaus: kyllä Suomella on valta asettaa vaatimuksia Suomessa myytäville tuotteille niin halutessaan. Ennemminkin tällaiset vaatimukset eivät ole käytännön kannalta järkeviä. Se voisi johtaa siihen, että kaikki tuotteet eivät välttämättä tulisi myyntiin Suomessa. Lisäksi se voisi johtaa pieneen hintojen nousuun, joka lisäisi houkuttelevuutta ostaa tuotteita ulkomailta (mikä on jo nykyään usein houkuttelevaa). Ulkomailta tilatuissa tuotteissa olisi sitten taas asetukset keturallaan.

  Profiilikuva käyttäjästä Scoffa

  Scoffa

  said

  Aivan totta, muotoiluni oli huono koska pyrin tiivistämään tekstiä mahdollisimman paljon. Tarkoitinkin nimenomaan sitä, ettei Suomi voi alkaa vaatimaan tehdasasetusten muuttamista globaalisti, vain Suomea varten, joka varmasti johtaisi joko hintojen nousuun tai markkinoiden karsiutumiseen (oletettavasti molempiin).

  Profiilikuva käyttäjästä whiic

  whiic

  said

  Hyviä pointteja. Eiköhän noiden poljalta kannata lausunto jo laatia, lisäten uutta jos uutta varteenotettavaa ideaa tulee vielä viime hetkellä. Mitään poisotettavaa ei noissa

  Omasta mielestäni täytyisi oppia pois luottamuksesta siihen, että lausunnon saa lähettää myös myöhässä, kuten on jollekin aiemmalle lausunnolle jo päässyt käymään. Riippumatta siitä mitkä ovat valtionhallinnon realiteetit takarajojen kanssa, teoriassa julkisen sektorin tulisi noudattaa ”hyvää hallintotapaa” johon kuuluu takarajojen absoluuttisuus. Se, että PP tähän asti on luottanut virkamiehien (joista moni jonkin kilpailevan puolueen kannattaja) solidaarisuuteen siinä, että myöhässä toimitettu kannanotto otetaan mukaan käsittelyyn, lienee hieman naiivia erityisesti sitten, kun lausunnon aihe ja sisältö ei jo entuudestaan ole sellainen, jonka muutostarpeesta vallitsee jo entuudestaan melko vahva konsensus.

  Eli suosittelisin luonnosta esille, jotta voidaan silmäillä sitä viime hetken muutoksia silmälläpitäen ja lähettää se huomenna aikataulun mukaisesti eteenpäin.

  Profiilikuva käyttäjästä Mikko Kunnari

  ”Suojaamattoman WLAN:in luvattoman käytön rangaistavuus poistettaisiin kokonaan. plaaplaa”

  Tähän kannattaisi pointteihin lisätä vielä se, että tämä malli on sopiva myös yrityksien langattomille tuotantolaitepuolen verkoille (langattomat kenttäväylät ja langattomat anturi-/toimilaiteverkot), koska ne ovat aina suojattuja. Laki ei siis tulisi vahingossa sallimaan teollisuuden sabotointia :).

  Sinällään itsestään selvä pointti, mutta mielestäni kannanotossa olisi hyvä tuoda esille (asiantuntemuksen ja vakuuttavuuden takia) se, että myös tällaisia (toistaiseksi) harvinaisempia asioita on huomioitu ja myös muita kuin vain kotien ja kahviloiden tarpeita.

  Profiilikuva käyttäjästä OSQ

  OSQ

  said

  Ihan asiaa.

  Profiilikuva käyttäjästä Teppo

  Teppo

  said

  ”Jo pitkään on ollut oletusarvoista, että avoin WLAN-yhteys tarkoituksella jätetty avoimeksi, jotta muutkin voivat käyttää sitä.”

  Kenen mukaan? Ennemminkin on ollut pitkään ”oletusarvona”, että kaikki avoimet langattomat verkot ovat avoimia siksi, ettei hallitsija ole älynnyt niitä sulkea ulkopuolisilta.

  Muutenkin ihan hyvä, että tähän asiaan on vihdoinkin tullut edistystä ja on osoitettu (viitaten aiempaan kinaan täällä) avoimen verkon hyväksikäyttö ilman verkon hallitsijan lupaa rikokseksi.

  Ennemminkin kannatan tuossa sitä, että avoimen verkon avoimeksi jättämisen tahallisuus pitää ilmoittaa jollain tapaa ulkopuolisille. Syitä verkon avoimeksi jättämiselle voi olla useita. Se ei välttämäti automaattisesti tarkoita tahallisuutta. Auton ovet voi jäädä auki esim. keskuslukituksen vian takia, muttei vian aiheuttama ovien avoimuus tarkoita kuitenkaan sitä, että autoon saa mennä ominluvin. Tietysti piraatit sanoo tähän väliin ”kaikkihan sen tajua, ettei autoon mennä ulkopuolisena”. Niin pitäisi myöskin tietoverkoistakin ajatella.

  Noh, todennäköisesti piraattien ankarasta rummutuksesta huolimatta mihinkään verkkoon ei saa vastaisuudessakaan tunkeutua ilman erillistä lupaa.

  Profiilikuva käyttäjästä tombooo

  tombooo

  said

  Teppo kirjoitti:
  Quote:”Jo pitkään on ollut oletusarvoista, että avoin WLAN-yhteys tarkoituksella jätetty avoimeksi, jotta muutkin voivat käyttää sitä.”

  Kenen mukaan? Ennemminkin on ollut pitkään ”oletusarvona”, että kaikki avoimet langattomat verkot ovat avoimia siksi, ettei hallitsija ole älynnyt niitä sulkea ulkopuolisilta.

  Tilanne on hieman muuttumaan päin, sillä uusimmat modeemit, etenkin viihdepaketeissa, ovat oletuksena suojattuja. Tilanne on siis muuttumassa parempaan teknologisen kehityksen kautta. Tämän takia en näe mitään järkeä lähteä tekemään tiukkoja sääntöjä ja selviä rangaistuksia epäselvään tilanteeseen, jossa haitta on olematon ja mikä korjautuu itsestään kehityksen mukana.

  Itse olen vähän sille kannalle kallistuva, että mitä vähemmän turhia(?) kieltoja, sitä parempi.

  Profiilikuva käyttäjästä Teppo

  Teppo

  said

  Quote:tombooo kirjoitti:
  Tilanne on hieman muuttumaan päin, sillä uusimmat modeemit, etenkin viihdepaketeissa, ovat oletuksena suojattuja. Tilanne on siis muuttumassa parempaan teknologisen kehityksen kautta.

  Kuulostaa hyvältä. Viimeisin ostamani modeemi oli kyllä avoimella WLAN:lla.

  Quote:tombooo kirjoitti:
  Tämän takia en näe mitään järkeä lähteä tekemään tiukkoja sääntöjä ja selviä rangaistuksia epäselvään tilanteeseen, jossa haitta on olematon ja mikä korjautuu itsestään kehityksen mukana.

  Kerro toki mikä sinusta on ”olematon haitta”? Mielestäni mikään luvaton käyttö missään olosuhteissa ei ole ”olematon haitta”. Internet-yhteyden on kuitenkin joku maksanut itselleen tai perheelleen tai vaihtoehtoisesti pienelle yhteisölle. Ei voi olettaa, että missään olosuhteissa liittymän haltija on ajatellut jakaa yhteyttää ulkopuolisille. Asia ei muuksi muutu vaikka miten verkko on salaamaton. Vaikka verkko on salaamaton, niin se ei tarkoita, että se olisi avoin. Siksi onkin alunperin ollut hieman erheellistä puhua ”avoimista” langattomista yhteyksistä, koska avoimuus ja salaamaton (lukitsematon) on kuitenkin kaksi eri asiaa.

  Olisikin mielenkiintoista seurata mihin mahdollinen lain muutos vie, jossa kaikki salaamattomat verkot onkin automaattisesti avoimia kaikille. Edistääkö se rikollisuutta? Tukkeutuuko asioista ymmärtämättömien ihmisten internetyhteydet naapureiden netti-surffailuista? Katkaiseeko operaattorit internetyhteyksiä sopimusrikkomuksista? Sniffataanko sähköpostiliikenne? Ja niin edespäin…

  Hauska tuo vertaus, jossa salauksen päällelaitto koetaan helpoksi, mutta oman liikenteen seuranta vaikeahkoksi. Mielestäni on paljon helpompaa seurata oman modeemini logeja ja NAT:n yhteyksiä, kuin luoda salaus langattomalle verkolleni ja näin seurata vaivattomasti nykyistä lain suomaa oikeuttani suojella omaa omaisuuttani luvattomilta käyttäjiltä.
  Itse asiassa minunkin verkkooni iskee samantien luvaton käyttäjä, jos poistan salauksen verkostani. Ihmettelen vain, että miksi aina se sama kone iskee kuin sika limppuun. Vuorokauden ajankohdalla ei tunnu olevan merkitystä.

  Lisäksi haluaisin tuoda yhden pointin lisää. Jossain kohden piraatit ilmaisi, että sanamuoto ”internetyhteyksellinen verkko” pitää olla vain ”verkko yleensä”. Mielenkiintoinen veto. Onko tähän jokin pätevä perustelukin, että tietoverkkojen käyttö ylipäätään pitää muuttaa kaikille avoimiksi? Eikö tässä laissa koeteta saada ainoastaan internetin käyttö avoimeksi, eikä tietoverkot ylipäätän avoimeksi? Vai onko tarkoitus myöhemmässä vaiheessa alkaa vetoomaan, että ”heikon suojauksen” murtaminen on ihan ok ja tietoverkon tyypistä riippumati verkkoon voi tunkeutua ja yksityisiä verkkoja voi käyttää omaksi huviksi? Tuskin mahdollisen lainmuutoksen myötä kuitenkaan olisi tarkoitus luoda ovea muuhun kuin jonkun maksaman internetyhteyden luvattomaan käyttöön. Henkilökohtaisesti kuitenkin koen kaikkinensa toisen verkkoon tunkeutumisen kielletyksi jo ihan oman osaamiseni kautta. Siitä on seuraavaksi hyvin helppo huomaamatta siirtyä tietomurtoihin itse verkon sisällä, niin ettei kiini jää ikänä.

  Johonkin pitää raja vetää ja helpoin veto on kieltää kaikkiin verkkoihin luvaton tunketuminen.

  Quote:tombooo kirjoitti:Itse olen vähän sille kannalle kallistuva, että mitä vähemmän turhia(?) kieltoja, sitä parempi.

  Lähtökohta pitää olla, ettei ole ainuttakaan turhaa lakia. Kokonaan toinen asia onkin se, mikä on turha laki, tai turhaa yleensäkkään?

  Profiilikuva käyttäjästä tombooo

  tombooo

  said

  Quote:Teppo kirjoitti:
  Kuulostaa hyvältä. Viimeisin ostamani modeemi oli kyllä avoimella WLAN:lla.

  Minun taas suojattu, vaikka en olekaan nähnyt mitään syytä ostaa modeemeja aikoihin, koska ne tapaavat tulla liittymien mukana. Elisa tapaa ainakin nykyään suojata Viihdepaketin modeeminsa oletuksena. Toivotaan, että käytäntö yleistyisi tuonne kaupoissa myytäviin modeemeihin asti.

  Quote:Teppo kirjoitti:
  Kerro toki mikä sinusta on ”olematon haitta”? Mielestäni mikään luvaton käyttö missään olosuhteissa ei ole ”olematon haitta”. Internet-yhteyden on kuitenkin joku maksanut itselleen tai perheelleen tai vaihtoehtoisesti pienelle yhteisölle. Ei voi olettaa, että missään olosuhteissa liittymän haltija on ajatellut jakaa yhteyttää ulkopuolisille. Asia ei muuksi muutu vaikka miten verkko on salaamaton. Vaikka verkko on salaamaton, niin se ei tarkoita, että se olisi avoin. Siksi onkin alunperin ollut hieman erheellistä puhua ”avoimista” langattomista yhteyksistä, koska avoimuus ja salaamaton (lukitsematon) on kuitenkin kaksi eri asiaa.

  Hmmm… et mainunnut mitään haittaa jonka voisin todeta olematonta suuremmaksi. Jos joku lukee avoimella yhteydellä päivän uutiset, niin haitta on mielestäni edelleen melko olematon. Se on tietysti toinen asia jos kaista tukitaan kovalla liikenteen käytöllä, mutta tässä kohtaa suojaaminen olisi paljon järkevämpää, kuin poliisin resurssien haaskaaminen. Olen myös hieman eri mieltä siitä, ettei yhteyttä voi missään olosuhteissa olettaa olevan avoin. Nykyinen ongelma on enemmänkin siinä, ettei asiasta voi olla varma. Törmäämme myös siihen ongelmaan, että tuleeko kansalaisista rikollisia tietämättään, kun koneet ottavat automaattisesti yhteyden avoimiin WLANeihin.

  Quote:Teppo kirjoitti:
  Olisikin mielenkiintoista seurata mihin mahdollinen lain muutos vie, jossa kaikki salaamattomat verkot onkin automaattisesti avoimia kaikille. Edistääkö se rikollisuutta? Tukkeutuuko asioista ymmärtämättömien ihmisten internetyhteydet naapureiden netti-surffailuista? Katkaiseeko operaattorit internetyhteyksiä sopimusrikkomuksista? Sniffataanko sähköpostiliikenne? Ja niin edespäin…

  Kaikkihan on mahdollista, mutta eiköhän se dekriminalisointi vähennä rikollisten määrää oletuksena. Jos WLANit alkavat olemaan oletuksena suojattuja tulevaisuudessa, niin tavoitteeseen päästään erittäin hyvin. Tässä kohtaa voisi myös pohtia, että pitäisikö vuoropuhelua edistää jälleenmyyjien ja valmistajien kesken, että purkit olisivat automaattisesti suojattuja yleensäkin. Tämä on vain tällainen ilmaan heitetty ehdotus.

  Quote:Teppo kirjoitti:
  Hauska tuo vertaus, jossa salauksen päällelaitto koetaan helpoksi, mutta oman liikenteen seuranta vaikeahkoksi. Mielestäni on paljon helpompaa seurata oman modeemini logeja ja NAT:n yhteyksiä, kuin luoda salaus langattomalle verkolleni ja näin seurata vaivattomasti nykyistä lain suomaa oikeuttani suojella omaa omaisuuttani luvattomilta käyttäjiltä.
  Itse asiassa minunkin verkkooni iskee samantien luvaton käyttäjä, jos poistan salauksen verkostani. Ihmettelen vain, että miksi aina se sama kone iskee kuin sika limppuun. Vuorokauden ajankohdalla ei tunnu olevan merkitystä.

  [/quote]
  Olet hauska mies :)

  Profiilikuva käyttäjästä Teppo

  Teppo

  said

  tombooo kirjoitti:
  Quote:
  Minun taas suojattu, vaikka en olekaan nähnyt mitään syytä ostaa modeemeja aikoihin, koska ne tapaavat tulla liittymien mukana. Elisa tapaa ainakin nykyään suojata Viihdepaketin modeeminsa oletuksena. Toivotaan, että käytäntö yleistyisi tuonne kaupoissa myytäviin modeemeihin asti.

  Eli oliko se viimeisin modeemisi ostettu vaiko ”korruptiolahja”? Ne on kuitenkin kaksi täysin eri asiaa.

  tombooo kirjoitti:
  Quote:
  Hmmm… et mainunnut mitään haittaa jonka voisin todeta olematonta suuremmaksi. Jos joku lukee avoimella yhteydellä päivän uutiset, niin haitta on mielestäni edelleen melko olematon. Se on tietysti toinen asia jos kaista tukitaan kovalla liikenteen käytöllä, mutta tässä kohtaa suojaaminen olisi paljon järkevämpää, kuin poliisin resurssien haaskaaminen. Olen myös hieman eri mieltä siitä, ettei yhteyttä voi missään olosuhteissa olettaa olevan avoin. Nykyinen ongelma on enemmänkin siinä, ettei asiasta voi olla varma. Törmäämme myös siihen ongelmaan, että tuleeko kansalaisista rikollisia tietämättään, kun koneet ottavat automaattisesti yhteyden avoimiin WLANeihin.

  Itse asiassa mainitsin. En vain tuonut tarkoituksella asiaa suoraan ilmi. Meillä on laissa itsemääräämisoikeus itseemme sekä omaisuuteemme. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että ei ole rikoksen tekijän tehtävä määrittää mikä on asianomaisen haitta rikoksesta. Toki rikoksen tekijä voi tuoda oman näkökantin asiaan. Kuitenkin asianomainen viimekädessä esittää mitä haittaa teosta on ollut ja oikeusistunto antaa sen puitteissa tuomion. Minusta kaikkinensa luvatta toisen omaisuutta käyttävä henkilö syyllistyy vähintään sellaiseen tekoon, joka on tuomittavaa. Näin antaa ymmärtää perustuslakikin.

  Tämä tarkoittaa sitä käytännössä, että toinen saattaa koeta tekonsa seuraukset aivan toisenlaiseksi kuin toinen. Lisäksi lain mukaan ylipäätään toiseen tai toisen omaisuuteen kajoaminen on yksi laissamme tarkoin varjeltuja asioita. Puhumattakaan meidän itsenäisyydestä, jota uhataan silloin, kun tietoverkkoomme joku ulkopuolinen tunkeutuu. Asia saattaa kuulostaa jonkun mielestä lioiteltuna, mutta se on kuitenkin perustuslaillinen oikeutemme. Jos lähdemme siitä, että kaikki salaamattomat langattomat verkot muuttuvat kaikille avoimiksi, niin perustuslakiamme on sillon kavennettu. Meillä ei ole oikeutta Suomessa sen jälkeen pitää omia ehtoja kyseisissä verkoissa. Eli emme voi omaa itsenäisyyttä uhkaamatta pitää verkkoamme salaamattomana. Sen lisäksi uhka omien tietojemme vuodolle kasvaa merkittävästi.

  Muutenkin vetoaminen poliisien voimavarojen hukkaamiseen on taas tätä samaa lapsenomaista jankutusta, jolla nyt voitaisiin vaikka automurrotkin muuttaa laillisiksi. Eihän niistä juuri mitään saada ratkottua, mutta niin vain melkein jokaisesta murrosta rikosilmoitus tehdään. Olen muun muossa itse tehnyt, mutta tekijää ei tietenkään ikinä kiini saatu. Auto kaiken lisäksi ajettiin kilometrien päähän kotipihastani.

  Montako rattijuoppoutta saadaan tosiasiassa kiini siitä määrästä mitä tuolla kaduilla ihan oikeasti liikkuu? Monestako on tosiasiassa mitään haittaa? Ihan yhtälailla niistäkin on suurimmaksi osaksi vain ”olematonta haittaa”. Puhumattakaan nyt kortitta-ajosta?

  tombooo kirjoitti:
  Quote:
  Kaikkihan on mahdollista, mutta eiköhän se dekriminalisointi vähennä rikollisten määrää oletuksena. Jos WLANit alkavat olemaan oletuksena suojattuja tulevaisuudessa, niin tavoitteeseen päästään erittäin hyvin. Tässä kohtaa voisi myös pohtia, että pitäisikö vuoropuhelua edistää jälleenmyyjien ja valmistajien kesken, että purkit olisivat automaattisesti suojattuja yleensäkin. Tämä on vain tällainen ilmaan heitetty ehdotus.

  Ihan kiva keino poistaa rikollisuutta, poistamalla laki. Kätevää! Oletko tullut ajatelleeksi, että moni laki on ikäänkuin ennaltaehkäisevä, ettei pahempi rikollisuus pääse valloilleen, kuten ylempänä esimerkkini rattijuoppoudesta ja kortitta-ajosta?

  Lisäksi, jos kerta oletuksena purkit alkaa olemaan suojattuja, niin ongelmahan ratkeentuu ihan itsekseen. Ei tarvitse tehdä asialle mitään? Laki suojelisi sinällään ihmisten yksityisyyttä ja omaisuutta langattomien verkkojen suhteen ja pian kellään ”typeryksellä” ei olisi pikku poikien päätä sekoittamassa oletuksena olevia suojaamattomia purkkeja. Ei tarvitse miettiä niinkin hankalaa asiaa, että saankohan nyt mennä ilman lupaa tonne verkkoon?

  tombooo kirjoitti:
  Quote:
  Olet hauska mies :)

  Kiitos.

  Profiilikuva käyttäjästä vesiposti

  vesiposti

  said

  Kuka tahansa joka osaa modeemistaan jotain lokeja etsiä osaa kyllä laittaa salauksenkin päälle. Voidaan siis sanoa että kaikki avoimen verkon ”luvattomasta” käytöstä valittavat ovat siis valehtelijoita, koska selvästi tahallaan jättivät verkon avoimeksi.

  Ja kyllä, avoin verkko tarkoittaa nimenomaan sitä että kaikki saavat sitä käyttää. Tämä teknologia on suunniteltu niin. Jos et tykkää niin laita salaus päälle tai käytä lankaverkkoa.

  Vahingossa avoimiksi jätettyjen verkkojen omistajat valittavat korkeintaan palveluntarjoajan tekniseen tukeen (jos yhteys hidastelee), josta neuvotaan laittamaan salaus päälle.

Esillä 15 viestiä, 1 - 15 (kaikkiaan 60)

Sinun täytyy olla kirjautunut vastataksesi tähän aiheeseen.

Siirry työkalupalkkiin