Tervetuloa Piraattipuolueeseen

Jos osallistuit vanhassa foorumissa, saat tunnuksesi takaisin pyytämällä uutta salasanaa.

Jos olet uusi jäsen, rekisteröidy.

Lue lisää uudistuksesta

Profiilikuvista

Oman avatarin saat käyttöön Gravatar-palvelun kautta (sama käyttäjätunnus kuin Wordpress.com).

Jäsenet

Luonnos vaaliohjelmaksi

Etusivu Foorumit Arkisto Kevätkokous 2010 Luonnos vaaliohjelmaksi

Tämä aihe sisältää 14 vastaukset, 7 kirjoittajaa, ja siihen kirjoitti viimeksi Profiilikuva käyttäjästä kyuu kyuu 8 vuotta, 8 kuukautta sitten.

Esillä 15 viestiä, 1 - 15 (kaikkiaan 15)
 • Julkaisija
  Viestit
 • Profiilikuva käyttäjästä Scoffa

  Scoffa

  said

  Luonnos Piraattipuolueen vaaliohjelmaksi. Vaalikauden 2011-2015 tavoitteiden pitää olla toteutettavissa vaalikauden tai pitkäkestoisemmissa suunnitelmissa kahden vaalikauden aikana. Kansainvälisten säädösten rajoitukset täytyy huomioida ja niihin tullaan kiinnittämään huomiota vielä vaaliohjelmaa luonnostellessa.

  Vaaliohjelman luonnos muokattavana wikissä:
  kts. tarkemmat ohjeistukset.
  Piraattipuolueen vaaliohjelma
  Eduskuntavaalit 2011

  1. Tekijänoikeus
  Puolueen yleiset tavoitteet:

 • Teosten yksityisen kopioinnin laillistaminen.
 • Teosten epäkaupallisen muokkaamisen ja uudelleenkäytön vapauttaminen.
 • Teosten kaupallisen suoja-ajan lyhentäminen 5-10 vuoteen teoksen julkaisusta.
 • Tavoitteet vaalikaudelle 2011-2015:

 • Yksityishenkilön harjoittaman epäkaupallisen teosten lataamisen, levittämisen, muokkaamisen ja muun uudelleenkäytön rikosoikeudellinen rangaistavuus on poistettava. Siviilioikeudellisille hyvityksille on säädettävä kohtuullinen katto.
   Tämä voidaan tehdä EU:n tekijänoikeusdirektiivin puitteissa.
 • Sitaattoikeuden ja muiden tekijänoikeuden kohtuullisten rajoitusten toteutuminen käytännössä on varmistettava tarvittaessa lainsäädäntömuutoksin.
   Tällä hetkellä videoista, musiikista ja tietokonepeleistä ei käytännössä saa ottaa lainauksia, toisin kuin tekstistä. Eri teosmuotojen on oltava käytännössäkin tasa-arvoisia.
 • Suomen on EU-politiikassa ja kansainvälisissä sopimusneuvotteluissa vastustettava ehdottomasti kaikkia tekijänoikeuden ja niin kutsuttujen lähioikeuksien suoja-aikojen pidennyksiä.
 • Tekijänoikeuslakiin ei saa tehdä uusia tiukennuksia.
   Nyt suunnitellaan esimerkiksi teleyritysten pakottamista lähettämään varoituskirjeitä väitetyille tekijänoikeuksien rikkojille pelkästä oikeudenhaltijoiden vaatimuksesta. Tällaisia keinoja ei pidä ottaa käyttöön.
 • Suomen on täydellisesti vastustettava tekijänoikeuksia tiukentavia EU-säädöksiä. Suomi ei saa mennä mukaan tekijänoikeuksia tiukentaviin kansainvälisiin sopimuksiin.
 • Suomen ei tule liittyä ACTA-sopimukseen.
   ACTA:a eli ”väärentämisen vastaista kauppasopimusta” juonitaan suljettujen ovien takana. Se tiukentaisi tekijänoikeuksia ja niiden valvontaa entisestään.
 • Tekijänoikeuslaista on poistettava säännös (60 a §), joka velvoittaa tuomioistuimet antamaan oikeudenhaltijoille henkilötietoja internet-liittymien omistajista.
 • Lakia pitää muuttaa siten, ettei teleyritystä enää voitaisi määrätä katkaisemaan kenenkään Internet-yhteyttä epäillyn tekijänoikeuksien rikkomisen vuoksi häntä kuulematta (TekijäL 60 c §, 3 mom.).
 • Suomen on EU-politiikassa vastustettava tekijänoikeuksia IPRED 2 -direktiiviä, mikäli sitä aiotaan jatkovalmistella, ja muitakin tekijänoikeuksia tiukentavia säädösehdotuksia.
 • Tekijöiden tulee saada käyttää itse tekemiään teoksia mahdollisimman vapaasti. Kohtuuttomia rajoituksia tekijän oikeuksiin työ- tai muussa sopimussuhteessa ei pidä hyväksyä.
 • Tekijänoikeutta ei saa käyttää tekosyynä yhteiskunnallisen keskustelun rajoittamiseen. Parodia, satiiri ja muu teosten käyttö yhteiskunnallisessa keskustelussa on turvattava tarvittaessa lakimuutoksin.
 • Kasettimaksut on poistettava, koska laillista yksityiskopiointia on mahdollista harjoittaa tekijänoikeuslain tiukennusten myötä yhä vähemmän.
   Kasettimaksut ovat korvaus laillisesta yksityiskopioinnista. Laillista yksityiskopiointia ei voida pitää tekijöille haitallisena, joten siitä ei tarvitse maksaa korvausta. On kohtuutonta, että kasettimaksuilla nostetaan merkittävästi tallennusvälineiden hintoja vain muutaman varmuuskopion tekemisen hädin tuskin sallivaan lainsäädäntöön nojaten.
 • Laajakaistaveron säätäminen korvaukseksi epäkaupallisesta kopioinnista ei ole toivottavaa. Korvausten jakaminen reilusti eri tekijöillle olisi vaikeaa. Kopioinnista ei myöskään ole niin suurta haittaa, että sitä tarvitsisi korvata näin järein toimenpitein. Laajakaistavero on kuitenkin mahdollinen kompromissi, jos vastineeksi saadaan dekriminalisoitua kaikki teosten epäkaupallinen käyttö. Muussa tapauksessa laajakaistaveroa ei pidä säätää.
 • 2. Sananvapaus
  Puolueen yleiset tavoitteet:

 • Sananvapautta ei pidä rajoittaa enempää.
 • Kenenkään internet-yhteyttä ei pitäisi voida katkaista rikosepäilyn takia ilman oikeuden päätöstä eikä oikeuden päätökselläkään kevein perustein.
 • Valtioiden harjoittama internetin sensurointi pitää lopettaa.
 • Teleyritysten ei tule rajoittaa verkon käyttöä. Palveluntarjoajia ei pidä asettaa vastuuseen palvelun käyttäjien tekemisistä.
 • Myös herkistä yhteiskunnallisista kysymyksistä tulee voida esittää kärjekkäitä mielipiteitä sekä yksityisesti että julkisesti ilman pelkoa rangaistuksi tulemisesta.
 • Tavoitteet vaalikaudelle 2011-2015:

 • Anonyymiä viestintää Internetissä ei saa rajoittaa lainsäädännöllä.
 • Palveluntarjoajien vastuuta palvelun käyttäjien tekemisestä lisäävät lainsäädäntöhankkeet on torjuttava täysin.
 • Perustuslain vastaisesta ennakkosensuurista Internetissä on luovuttava. Ennakkosensuuri ei kuulu sivistysvaltion keinovalikoimaan.
   Laki lapsipornografian levittämisen estotoimista on yksi viime vuosien epäonnistuneimmista laeista. Esto ei käytännössä toimi vaan sen voi kiertää siinä missä diktatuuristen maiden valtiolliset sensuurijärjestelmätkin. Sensuuri ei estä lapsipornon levittämistä, sillä sensuuri ei johda lapsipornoa levittävien sivustojen sulkemiseen eikä niiden taustalla olevien henkilöiden kiinniottamiseen. Estettyjen sivustojen listalla ei ole oikeasti juuri lainkaan lapsipornosivustoja, sillä lapsiporno ei yleensä liiku www-sivuilla vaan suljetuissa ja salatuissa verkoissa. Sen sijaan listalla on sensuroituna lakia kritisoiva kotimainen verkkosivusto ja tavallista aikuisviihdettä.
   Suurin osa teleyrityksistä ei enää pidä sensuurilistaa pakollisena asiakkailleen. Lasten hyväksikäytön lopettamista sensuurilaki ei edistä mitenkään. Pahimmillaan laki antaa paremmat puitteet lasten hyväksikäytön jatkumiselle, kun ikävä ilmiö lakaistaan maton alle sen sijaan, että siihen puututtaisiin. Lista jopa helpottaa lapsipornon löytämistä, koska sensuroitujen sivustojen osoitteet on mahdollista selvittää teknisin keinoin.
 • Suomi ei saa hyväksyä eikä implementoida verkkosensuurin mahdollistavia, eikä siihen velvoittavia tai kannustavia kansainvälisiä sopimuksia eikä EU-säädöksiä.
 • Kansanryhmää vastaan kiihottamista ja uskonrauhan rikkomista koskevia rikoslain pykäliä on muutettava siten, ettei niiden avulla voisi enää kohtuuttomasti rajoittaa sananvapautta.
   Kansanryhmää vastaan kiihottamisesta on poistettava panettelua ja solvausta ja uskonrauhan rikkomisesta jumalanpilkkaa koskevat kohdat.
   Oikeusministeriön mukaan historiallisten tapahtumien kiistäminen voidaan tulkita nykyisen lain mukaan rikokseksi. Tämä rikkoo sananvapautta.
   Pykälien perusteella on ahdisteltu esimerkiksi vitsisivuston ylläpitäjää ja runokirjan kirjoittajaa ja rangaistu uskontojen yleisestä arvostelemisesta. ”Panettelun ja solvauksen” tulkinta on liian lavea.
 • 3. Yksityisyys
  Puolueen yleiset tavoitteet:

 • Pienimpienkin yksityisyyden suojaan tehtyjen rajoitusten on oltava erittäin hyvin perusteltuja.
 • Kansalaisten säännönmukainen, laajamittainen valvonta johtaa vääjäämättä väärinkäytöksiin, eikä sille ole vapaassa yhteiskunnassa mitään perusteita.
 • Viestintäsalaisuuden tason eli viestinnän luottamuksellisuuden, yksityisyyden ja nimettömyyden takeiden tulee olla samoja sähköisessä ja muussa viestinnässä.
 • Vahvan salauksen käyttöä sähköisessä viestinnässä on rohkaistava.
 • Tavoitteeet vaalikaudelle 2011-2015:

 • Sähköisen viestinnän tunnistamistietojen tallennuspakon kesto ja laajuus on rajoitettava EU:n vaatimaan minimiin.
 • Vaalikaudella annettavassa valtioneuvoston ihmisoikeusselonteossa on otettava huomioon suomalaisten sähköiseen viestintäsalaisuuteen kohdistuvat vakavat uhat.
 • On tehtävä pikainen päätös siitä, miten kiertää tai estää Ruotsin puolustusvoimien suorittama laajamittainen suomalaistenkin sähköisen viestinnän vakoilu.
 • On selvitettävä, millaista valvontaa puolustusvoimien Viestikoelaitos ja pääesikunnan tiedusteluosasto harjoittavat Suomessa. Eduskunnan on valvottava salaista tiedustelutoimintaa.
 • Laki yksityisyyden suojasta työelämässä on uudistettava kokonaan sähköisen viestinnän valvontaa koskevilta osilta.
   Lex Nokia on yksi viime vuosien epäonnistuneimmista laeista. Sen suomia valtuuksia ei juuri kukaan ole ottanut virallisesti käyttöön. Tilanne on erittäin sekava ja työntekijöiden yksityisyys on vaarassa. Säädöökset on uudistettava ja lähtökohdaksi on otettava se periaate, että yhteisötilaaja on osapuolten viestintään nähden ulkopuolinen taho samalla tavalla kuin teleyritys.
 • Suomi ei saa heikentää yksityisyyden suojaa eikä viestintäsalaisuutta verkossa, vaikka EU-säännökset sen sallisivatkin.
   EU:n telemarkkinapaketti sallii jäsenmaiden antaa teleyrityksille ja yhteisötilaajille huolestuttavia oikeuksia sähköisen viestinnän valvomiseen ja rajoittamiseen. Joissakin EU-maissa teleyritykset rajoittavat pääsyä kilpailevien yritysten verkkopalveluihin. Tällaista ei pidä hyväksyä.
 • Suomen on EU-politiikassa ajettava EU:n telemarkkinoita ja -viestintää koskevan lainsäädännön parantamista siten, että yksityisyyden suoja ja viestintäsalaisuus Internetissä turvataan. Lisäksi on vaadittava EU:n laajuista sitovaa tietoyhteiskunnan perusoikeuskirjaa.
 • Suomen on EU-politiikassa vastustettava Stockholm programmen ja INDECT:n kaltaisten tietojenvaihto- ja valvontasuunnitelmien ja -järjestelmien käyttöönottoa.
 • Sormenjälkirekisteristä on luovuttava
 • 4. Patentit
  Puolueen yleiset tavoitteet:

 • Lääke- ja ohjelmistopatenttien lakkauttaminen.
 • Koko patenttijärjestelmän kriittinen uudelleenarviointi.
 • Tavoitteet vaalikaudelle 2011-2015:

 • EU-politiikassa Suomen on edistettävä lääkepatenttien lakkauttamista ja tarjottava keskusteluun yhdeksi vaihtoehdoksi piraattipuolueiden esittämää mallia.
 • EU-politiikassa Suomen on vaadittava, että minkäänlaisia ohjelmistopatentteja ei pidä tunnustaa unionissa.
 • 5. Avoimuus ja demokratia
  Puolueen yleiset tavoitteet:

 • Suljetut ovet on avattava ja kansalaisyhteiskunnan mielipiteitä on kuultava entistä paremmin lainvalmistelussa. Tähän tietotekniikka tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet.
 • Puolue- ja vaalirahoituksen avoimuus on taattava.
 • Piraattipuolue toimii edelläkävijänä rahoituksensa, hallintonsa ja toimintansa avoimuudessa.
 • Tavoitteet vaalikaudelle 2011-2015:

 • Kansainvälisten sopimusten epädemokraattiseen ja salaiseen valmisteluun on puututtava.
  Valtakunnallista 3 %:n äänikynnystä ei pidä hyväksyä. Asiaa koskeva perustuslain muutos on torjuttava. Ainoa oikea äänikynnys 200 edustajan vaaleissa on 0,5 %. Muu on demokratian halventamista.
 • Lainsäädäntöön vaikuttamaan pyrkivistä tahoista (lobbaajista) on tehtävä virallinen rekisteri ja niiden toiminnasta on tehtävä läpinäkyvää.
 • Valmisteilla olevat puolue- ja vaalirahoituslainsäädännön uudistukset on toteutettava ja niiden noudattamista valvottava tehokkaasti.
 • Suoraa demokratiaa on lisättävä ottamalla käyttöön kansalaisaloite, kansanäänestysaloite ja kirjallinen kansalaiskysymys. Suomen on vaadittava näitä myös EU:n päätöksentekoon.
   Kansalaisaloitteen voisi tehdä tietty määrä kansalaisia. Aloite koskisi lain säätämistä tai kumoamista. Eduskunnan olisi pakko käsitellä aloite. Aloitetta koskeva lakiesitys on jo valmisteilla.
   Kansanäänestysaloite velvoittaisi viranomaisia järjestämään kansanäänestyksen aloitteessa esitetystä asiasta. Aloitteen voisi tehdä tietty määrä kansalaisia.
   Kirjallinen kansalaiskysymys olisi kuten kansanedustajien ministerille esittämä kirjallinen kysymys, mutta sen voisi tehdä tietty määrä kansalaisia. Ministerin täytyisi vastata siihen lyhyen ajan kuluessa.
 • 6. Tietoyhteiskunta
  Puolueen yleiset tavoitteet:

 • Kaikkien virkamiesten virkatehtävissään luomien teosten tulisi olla täysin vapaita tekijänoikeudesta.
 • Julkisrahoitteisen tieteellisen tutkimuksen tulosten tulisi olla vapaammin käytettävissä.
  Piraattipuolue haluaa kannustaa avoimien ohjelmistojen käyttöönottoon julkishallinnossa niin valtakunnallisella kuin kunnallistasollakin.
 • Erityisesti juuri tietoyhteiskuntaan liittyviin kansalaisoikeuskysymyksiin on kiinnitettävä paljon nykyistä enemmän huomiota.
 • Tietoyhteiskuntaan liittyvien palveluiden kuluttajansuojaa on parannettava. Kuluttajalle on rehellisesti kerrottava millaista tuotetta tai palvelua hän on hankkimassa. Sopimusehtojen on oltava kohtuullisia.
 • Sähköistä äänestämistä ei pidä kokeilla uudestaan. Sen hyödyt ovat liian pienet ongelmiin nähden.

  Tavoitteet vaalikaudelle 2011-2015:

 • Tekijänoikeuslakia on muutettava siten, että kaikki julkisyhteisöjen työntekijöiden työtehtävissään luomat teokset olisivat tekijänoikeudettomia. Verovaroilla luotujen teosten tulisi olla aina veronmaksajien vapaasti hyödynnettävissä.
 • Valtion pitää määritellä tutkimustulosten julkisuus, avoimuus ja ilmainen saatavuus yliopistojen rahoituksen ehdoksi.
 • Valtion on annettava tietojärjestelmähankintojen kilpailutuksesta sellaiset ohjeet, joissa painotetaan yhteensopivuutta ja joustavuutta järjestelmän jatkokehityksessä. Valtion virastojen on pyrittävä siirtymään vapaiden ja avointen ohjelmistojen käyttöön. Näin saadaan aikaan merkittäviä säästöjä ja yhteensopivampia järjestelmiä.
 • Suomen on edistettävä kolmessa edellä mainitussa kohdassa tarkoitettuja tavoitteita myös EU-politiikassa.
 • Suomen on EU-politiikassaan vaadittava unionin laajuista sitovaa tietoyhteiskunnan perusoikeuskirjaa, jossa taattaisiin sananvapaus ja viestintäsalaisuus Internetissä.
 • Tietoyhteiskuntaan liittyvien palveluiden kuluttajansuojan toteutumista on selvitettävä. Suomen on edistettävä tätä tavoitetta myös EU-politiikassa.
 • Yhdistystoiminnassa on sallittava sähköiset etäkokoukset.
 • Suojaamattoman wlan-yhteyden luvaton käyttö on dekriminalisoitava.
   Oikeusministeriössä pohditaan dekriminalisointia. Luvattomasta käytöstä ei ole käytännössä yleensä haittaa ja luvaton käyttö on helppo estää yhteyden suojaamalla.
 • Profiilikuva käyttäjästä Horsmalahti

  ’Valtion virastojen on pyrittävä siirtymään avointen ohjelmistojen käyttöön.’
  Tässä voisi mainita että myös koulujen on pyrittävä vapaiden ohjelmistojen käyttöön. Itse karsastan ”avoin ohjelmisto” termin käyttöä ja käytän sen sijaan ”vapaa ohjelmisto”:a, tosin se ei ole kriittinen asia (perusteluja: http://www.gnu.org/philosophy/free-software-for-freedom.html ).

  ’Yhdistystoiminnassa on sallittava sähköiset etäkokoukset.’
  Tätähän valmistellaan nyt ja jos menee läpi, on kannattavaa poistaa.

  Profiilikuva käyttäjästä Pirate0

  Pirate0

  said

  Ehdotuksia tavoitteiksi:

  1. Tekijäinoikeustoimikuntiin pitää saada parempi edustus kuluttajille kuin tällä hetkellä. Effi:n tai piraattipuolueen kautta löytyy varmaan päteviä edustajia kuin mitä tällä hetkellä on.

  2. Nykyisestä kuparikaapeliin perustuvasta nettiliikenteestä on luovuttava kiirellisellä aikataululla ja siirrettyvä valokuitu pohjaiseen kaapelointiin sekä kodeissa että julkisissa investoineissa. Valtion on tuettava tätä siirtymää joka on tehtävä kiirellisessä aikataulussa. Nykyinen politiikka mikä pohjautuu siihen että teleoperaattorit vetäisivät itse vapaaehtoisesti valokuitua ei toimi ja on tunnustettava heti. Suomi on myöhässä tästä kehtityksestä mikä on muualla mailmassa jo vauhdissa ja koko ajan jäädään entistä enemmän jälkeen. Tämä vaikuttaa kohta jo Suomen kilpailukykyyn.

  Profiilikuva käyttäjästä Ahto Apajalahti

  nawi kirjoitti:
  Quote:’Valtion virastojen on pyrittävä siirtymään avointen ohjelmistojen käyttöön.’
  Tässä voisi mainita että myös koulujen on pyrittävä vapaiden ohjelmistojen käyttöön. Itse karsastan ”avoin ohjelmisto” termin käyttöä ja käytän sen sijaan ”vapaa ohjelmisto”:a, tosin se ei ole kriittinen asia (perusteluja: http://www.gnu.org/philosophy/free-software-for-freedom.html ).

  Ehkä hyvä olisi tyyliin ”vapaiden tai avointen”?

  Quote:’Yhdistystoiminnassa on sallittava sähköiset etäkokoukset.’
  Tätähän valmistellaan nyt ja jos menee läpi, on kannattavaa poistaa.

  Jos tarkkoja ollaan niin valmisteilla olevassa uudistuksessa ei sallita kokonaan sähköisiä etäkokouksia, vaan ainoastaan se, että osa kokouksen osanottajista voi kokoustaa etäyhteyden avulla. Tämä on hieman typerä rajoitus, koska esityksessä ei määritellä, kuinka suuri osa osanottajista voi olla etäosallistujia. Ymmärtäisin tämän tarkoittavan sitä, että varsinaisessa fyysisessä kokouksessa tulee olla paikalla vähintään sen verran ihmisiä, että kokous on päätösvaltainen. Tämä tarkoitaa esimerkiksi Piraattipuolueella neljää osanottajaa (pj + sihteeri + kaksi pöytäkirjantarkastajaa).

  Ehdotimmekin Piraattipuolueen lausunnoissa, että täysin sähköisesti pidettävät etäkokoukset sallittaisiin jo nyt, mutta sille ei tullut vastakaikua. Veikkaan että oikeusministerön virkamiehet ovat halunneet edetä pienin askelin, jotta muutosvastarintaisimmat kansanedustajat eivät onnistuisi vesittämään koko hanketta.

  Profiilikuva käyttäjästä Ahto Apajalahti

  Pirate0 kirjoitti:
  Quote:Ehdotuksia tavoitteiksi:

  1. Tekijäinoikeustoimikuntiin pitää saada parempi edustus kuluttajille kuin tällä hetkellä. Effi:n tai piraattipuolueen kautta löytyy varmaan päteviä edustajia kuin mitä tällä hetkellä on.

  Tämä olisi tosiaan aiheellinen lisäys.

  Quote:2. Nykyisestä kuparikaapeliin perustuvasta nettiliikenteestä on luovuttava kiirellisellä aikataululla ja siirrettyvä valokuitu pohjaiseen kaapelointiin sekä kodeissa että julkisissa investoineissa. Valtion on tuettava tätä siirtymää joka on tehtävä kiirellisessä aikataulussa. Nykyinen politiikka mikä pohjautuu siihen että teleoperaattorit vetäisivät itse vapaaehtoisesti valokuitua ei toimi ja on tunnustettava heti. Suomi on myöhässä tästä kehtityksestä mikä on muualla mailmassa jo vauhdissa ja koko ajan jäädään entistä enemmän jälkeen. Tämä vaikuttaa kohta jo Suomen kilpailukykyyn.

  Tavoitteeksihan on jo otettu 100 megan laajakaistan tilausmahdollisuuden saaminen 95 %:iin talouksista (muistaakseni) vuoteen 2015 mennessä. Tätä tavoitetta myös tuetaan valtion varoilla. Olisiko sinulla mielessä vielä radikaalimpi tavoite?

  Profiilikuva käyttäjästä Spif

  Spif

  said

  Vapaiden ja avointen ohjelmistojen erohan on lähinnä siinä että vapaata saa muokata mutta avointa välttämättä ei. Vapaiden ohjelmien suosimisella yleensä viitataan OpenOfficen tyyppisiin valmiisiin ohjelmistoihin. Jos taas teetetään ohjelmisto esim. sähköistä äänestystä varten niin mielestäni sen ei tarvitse olla vapaata. Avointa sen ilman muuta pitää olla.

  Quote:Kasettimaksut on poistettava, koska laillista yksityiskopiointia on mahdollista harjoittaa tekijänoikeuslain tiukennusten myötä yhä vähemmän.
  Onko tämä vaatimus järkevä kun kuitenkin ajetaan tekijänoikeuslakiin lievennyksiä? Otettaisiinko kasettimaksu uudelleen käyttöön jos yksityinen kopiointi saataisiin lailliseksi myöhemmässä vaiheessa ja jos niin kannattaako sitä siinä tapauksessa poistaa lainkaan?

  //Edit: Tai siis lähinnä tuo perustelu ei ole järkevä. Vaatimus ehkä onkin tallennusmedioiden kapasiteetin kasvaessa.

  Sitten vielä tietoyhteiskuntatavoitteisiin liittyvä lisäysehdotus. Jos YLE-maksu otetaan käyttöön, niin kaikki YLEn omatuotanto pitää lisensoida sopivalla jatkokäytön ja yksityisen kopioinnin mahdollistavalla CC-lisenssillä. Nykyinen TV-lupa ei välttämättä anna tähän perusteita, mutta YLE-maksu olisi pakollinen kaikille ja tiettyjä oikeuksia kertaalleen maksettuun sisältöön pitää saada. Britannian PP:n vaaliohjelmassa on seuraavanlainen kohta BBC:stä:

  Quote:We will introduce a new right of access to government funded data, requiring the release of all maps, statistics and so on that have been paid for by the taxpayer in open formats, under a Creative Commons or similar licence, giving the public access to research that they have already paid for. An exception will be made for cases that genuinely have national security or privacy concerns. This will include the output of the BBC, which is funded by the licence paying public and should therefore belong to the licence paying public. We will amend the BBC’s charter to prevent the BBC from using DRM technology, and to require the BBC to release all their content under a Creative Commons licence.

  Profiilikuva käyttäjästä Pirate0

  Pirate0

  said

  Tavoitteeksihan on jo otettu 100 megan laajakaistan tilausmahdollisuuden saaminen 95 %:iin talouksista (muistaakseni) vuoteen 2015 mennessä. Tätä tavoitetta myös tuetaan valtion varoilla. Olisiko sinulla mielessä vielä radikaalimpi tavoite?

  Tavoitteena on että nopea laajakaista on saatavilla 2 kilometrin päässä kuluttajasta, mutta nopea laajakaista olisi tarkoitus saada jokaiseen kotiin siten että urakan hinta kuluttajille on järkevä.

  2. Lisäys
  Mielenosoitukseen osallistuminen naamioituneina tulisi sallia. Nykyinen laki ehkäisee osallistumista mielenossoituksiin. Vaikka piraateiksi naamioituneina … ;)

  Profiilikuva käyttäjästä Scoffa

  Scoffa

  said

  Sormenjälkirekisterin poistovaatimus ja ”vapaiden ja avointen” muotoilu lisätty ehdotukseen. Nyt itse ehdotukseen ei enää tehdä muutoksia ennen kuin sitten kevätkokouksessa, mutta hyviä asioita täällä on otettu esiin ja lisää kannattaa ottaa, sillä ne käydään vielä kevätkokouksessa lävitse.

  Profiilikuva käyttäjästä Letesgubbe

  Letesgubbe

  said

  ”On selvitettävä, millaista valvontaa puolustusvoimien Viestikoelaitos ja pääesikunnan tiedusteluosasto harjoittavat Suomessa. Eduskunnan on valvottava salaista tiedustelutoimintaa.”

  Nämä saa joku minua paremmin hallintoa ja lakeja tunteva oikaista mikäli olen ihan hakoteillä, mutta käsittääkseni
  1) noiden tahojen toiminta ei kohdistu Suomeen
  2) tiedustelutoiminnan valvontaan on jo olemassa parlamentaarinen valvontamekanismi.

  Eli siis tuo vaaliohjelmaluonnoksessa nyt mainittu selvittäminen on tehtävä *ennen* vaaliohjelman valmistumista, ja mikäli esimerkiksi nykyinen valvontamekanismi ei tunnu riittävän tehokkaalta, sen kohentamisesta lisätään selkeä ehdotus vaaliojelmaan.

  Profiilikuva käyttäjästä Scoffa

  Scoffa

  said

  Noniin. Tämä meni vähän turhan myöhäiseksi, vaikka sivu oli lisätty jo kauan sitten, wikin muotoilut taistelivat vastaan. Vaaliohjelma löytyy nyt siis myös wikistä, johon voi suoraan korjata kirjoitusvirheitä tai lisätä uusia kohtia, poistaa huonoja jne jne.
  Pyyntö on, että mikäli vaaliohjelmaan lisätään uusi rivi tai jotakin riviä radikaalisti muutetaan, se lihavoitaisiin. Näin muutokset on nopeampi erottaa seasta. Ja tietysti kuten kaikessa muussakin, paras tapa on keskustella asiasta täällä tai muualla ennen lisäystä.
  https://wiki.piraattipuolue.fi/Vaaliohjelma_2011

  Profiilikuva käyttäjästä Ahto Apajalahti

  Letesgubbe kirjoitti:
  Quote:
  Nämä saa joku minua paremmin hallintoa ja lakeja tunteva oikaista mikäli olen ihan hakoteillä, mutta käsittääkseni
  1) noiden tahojen toiminta ei kohdistu Suomeen
  2) tiedustelutoiminnan valvontaan on jo olemassa parlamentaarinen valvontamekanismi.

  Eli siis tuo vaaliohjelmaluonnoksessa nyt mainittu selvittäminen on tehtävä *ennen* vaaliohjelman valmistumista, ja mikäli esimerkiksi nykyinen valvontamekanismi ei tunnu riittävän tehokkaalta, sen kohentamisesta lisätään selkeä ehdotus vaaliojelmaan.

  Niiden toiminnan ei kai pitäisi kohdistua Suomeen, mutta… Ylen uutisen mukaan:

  ”Laitos harjoittaa hyvin laajaa viestikuuntelua, joka pääesikunnan mukaan kohdistuu pelkästään ulkomaisiin sotilasorganisaatioihin. Oikeusprosessin aikana pääesikunta perusteli tietojen salaamista tosin myös Suomen sisäisen turvallisuuden tarpeilla, mikä saattaa viitata siihen, että kuuntelua harjoitetaan ehkä osin myös kotimaassa. Mitä Viestikoelaitos käytännössä tekee, sitä pääesikunta ei halua kertoa. Laitoksen toimintakertomukset ja kehittämisstrategia luokitellaan erittäin salaisiksi asiakirjoiksi.”

  Täytyy muistaa, että Viestikoelaitos on Ruotsin FRA:ta vastaava organisaatio. FRA mitä ilmeisimmin harjoitti laitonta urkintaa, joka sitten laillistettiin tunnetulla FRA-lailla.

  Itse en kyllä ole tietoinen parlamentaarisista valvontamekanismeista. Voi tietysti olla, että jokin eduskunnan valiokunnista saa jotain tietoja näihin liittyen. Ainakaan lyhyellä googlauksella en löytänyt kylläkään tästä mainintaa. Pitänee kysyä asiasta vielä jostain.

  Suurin ongelmahan tässä on, että kukaan ei tunnu tietävän edes yleisellä tasolla mitä nuo organisaatiot tekevät.

  Profiilikuva käyttäjästä Letesgubbe

  Letesgubbe

  said

  Mitenkäs tuo ”On selvitettävä, millaista valvontaa puolustusvoimien Viestikoelaitos ja pääesikunnan tiedusteluosasto harjoittavat Suomessa. Eduskunnan on valvottava salaista tiedustelutoimintaa.”?
  Osaako joku sanoa mikä on tilanne tällä hetkellä?
  …Ettemme vain vaadi sellaista, joka on jo toteutunut!

  Profiilikuva käyttäjästä Letesgubbe

  Letesgubbe

  said

  Kyseisten organisaatioiden toimintaa säädellään lailla ja ne on siten asetettu parlamentaarisen valvonnan piiriin. Taitaa olla Puolustusvaliokunta niiden vahtina (tämä on juuri se, mistä en ihan tarkkaan tiedä, joku osaavampi voisi kertoa), ja siksi kyseinen kohta on mielestäni turha, mikäli näin on.

  Mitä tulee niiden tehtäviin… tämä ei ehkä ole oikea foorumi niiden asioiden käsittelyyn. Sen verran voin asiaa avata, että tehtävien luonteesta johtuen ”On selvitettävä, millaista valvontaa puolustusvoimien Viestikoelaitos ja pääesikunnan tiedusteluosasto harjoittavat.” ei yksinkertaisesti ole realistinen. Jotkin asiat nyt vain on pidettävä salassa. Jos tuon oikein hyvin saisimme selvitettyä, napsahtaisi vakoilusyyte ;-)

  Profiilikuva käyttäjästä Ahto Apajalahti

  Mielestäni ei ainakaan pitäisi olla liian epärealistista vaatia selvyyttä siihen, harrastavatko nuo lafkat kenties laitonta Suomen kansalaisiin kohdistuvaa vakoilua. Mutta tosiaan, jos parlamentaarinen valvonta on jo järjestetty niin sitä on toki hieman turha vaatia.

  Profiilikuva käyttäjästä kyuu

  kyuu

  said

  Quote:2. Nykyisestä kuparikaapeliin perustuvasta nettiliikenteestä on luovuttava kiirellisellä aikataululla ja siirrettyvä valokuitu pohjaiseen kaapelointiin sekä kodeissa että julkisissa investoineissa. Valtion on tuettava tätä siirtymää joka on tehtävä kiirellisessä aikataulussa. Nykyinen politiikka mikä pohjautuu siihen että teleoperaattorit vetäisivät itse vapaaehtoisesti valokuitua ei toimi ja on tunnustettava heti.

  Isompi ongelma on nähdäkseni valvonnassa ja avoimuuspykälissä. Kuparissa vapaa kilpailu ei toimi vieläkään, vaikka laki on sen puolesta puhunut jo vuosikymmenen verran. Vaikka ukaaseja jo jaellaan, valitusrumbat huolehtivat siitä, että kuparissa vapaa kilpailu ei ehdi koskaan alkamaan.

  Valokuidun osalta ei ole mitään selvää sääntöä vapaasta kilpailusta. Jos Sonera vetää taloosi kuidut, se on niinsanotusti siinä. Mitään teknistä estettähän ei olisi antaa muiden operaattorien toimia samassa kuidussa. Lain tilaajayhteyksien vapaasta kilpailusta pitäisi olla heti voimassa kuidulle ja lailla pitäisi olla myös voimaa, ukaasien äärimmäisen kovia ja korvausvaatimusten tuntuvia.

  Lisäksi näkisin yhden mahdollisen lisäysehdokkaan koko hommaan. Mielestäni linjan pitäisi olla, että valtion rahoilla eivät saa yksityiset tahot kampanjoida henkilökohtaisia asioitaan. Nythän on opetusministeriö laittamassa kilotolkulla rahaa piratisminvastaiseen kampanjointiin, vaikka kysymys on yksityisten tahojen – ei valtion intresseistä. Valtiolta pitäisi pystyä vaatimaan puolueettomuutta. Sanamuotona tuo menisi jotakuinkin niin, että valtion varoja ei saa käyttää valtion etujen vastaiseen ja valtion ulkopuolisten yksityisten yritysten markkinointiin.

Esillä 15 viestiä, 1 - 15 (kaikkiaan 15)

Alueelle ‘Kevätkokous 2010’ ei voi kirjoittaa uusia aiheita eikä vastauksia olemassaoleviin aiheisiin.

Siirry työkalupalkkiin